Bertil Kjellberg

Bio

Sten Bertil Kjellberg, född 23 februari 1953[källa behövs], är en svensk politiker (moderat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2010, invald för Västernorrlands läns valkrets. Kjellberg var även vice ordförande i polisstyrelsen för Västernorrlands län under mandatperioden 2007–2010.Han är till yrket advokat och bosatt i Sundsvall.
Artikeln innehåller material från wikipedia Bertil Kjellberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2903 (60.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1133 (23.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
271 (5.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
523 (10.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Bertil röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Bertil röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksbanksfullmäktige2010-10-192014-10-14
LedamotFinansutskottet2008-10-032010-10-04
ErsättareRiksdagsstyrelsen2008-04-042010-10-04
SuppleantJustitieutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotKrigsdelegationen2006-10-242010-10-04
LedamotNäringsutskottet2006-10-102008-10-03
KvittningspersonModeraterna2006-10-062010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantJustitieutskottet2004-09-302006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2004-09-232006-10-02
LedamotLagutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-082004-09-23
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2010 protokoll 18, 14, 16 2010-06-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2009 protokoll 105, 103, 111, 101, 109 2009-06-17
Åtgärder mot konjunkturförsvagningen protokoll 76, 70, 68, 80, 74, 78, 72 2008-12-19
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 22, 20, 16, 14, 18, 18 2008-11-19
Vissa immaterialrättsliga frågor protokoll 176, 174, 172 2008-06-11
Harmoniserad patenträtt protokoll 2 2007-06-01
Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) protokoll 4 2007-06-01
Aktuell debatt: Statliga bolag protokoll 4, 11 2007-02-21
Svar på interpellation 2005/06:447 om förändring av reglerna för bankernas säkerhet protokoll 128, 130 2006-06-07
Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet protokoll 141 2006-05-31
Förenklade redovisningsregler, m.m. protokoll 169, 171, 166 2006-05-31
(forts. från 11 §) Ny skuldsaneringslag (forts. LU35) protokoll 141, 139 2006-05-18
Ny skuldsaneringslag protokoll 130 2006-05-18
Europakooperativ protokoll 38 2006-05-17
Lagstiftning om franchising protokoll 25 2006-05-17
Fastighetsmäklare protokoll 166 2006-04-05
Företagsinteckningens förmånsrätt protokoll 198, 217, 215 2006-03-22
(forts. från 11 §) Ersättningsrättsliga frågor (forts. LU14) protokoll 166, 164 2006-03-08
Ersättningsrättsliga frågor protokoll 158, 224 2006-03-08
Svar på interpellation 2005/06:217 om ledarhundar till synskadade protokoll 43, 46 2006-02-07
Förmynderskap och föräldraskap protokoll 79 2006-01-25
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning protokoll 152, 136, 154, 134, 129 2005-11-17
Ny aktiebolagslag protokoll 64, 53, 76, 78, 62 2005-06-13
Förvaltningsberättelsens innehåll protokoll 231 2005-04-06
(forts. från 9 §) Associationsrättsliga frågor, m.m. (forts. LU12) protokoll 114, 116 2005-03-17
Nya regler om dödförklaring protokoll 92, 94, 83 2005-03-16
Ny försäkringsavtalslag protokoll 39, 37, 33 2005-02-16
Arvsrättsliga frågor protokoll 62, 48, 64, 90 2005-01-26
Immaterialrättsliga frågor protokoll 24 2005-01-26
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 181 2004-12-15
Vissa frågor rörande 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen protokoll 123, 110, 125 2004-11-24
Regeringens förfarande vid utnämningar till högre statliga tjänster (avsnitt 3.4) protokoll 109 2004-05-26
Regeringens redovisning av statens inkomster och utgifter m.m. (avsnitt 2.1) och Senareläggning av EU-avgiften till nästa budgetår (avsnitt 2.2) protokoll 97, 95, 86 2004-05-26
Insolvensrättsliga frågor, m.m. protokoll 179 2004-04-28
Äktenskap, partnerskap och samboende protokoll 141 2004-04-28
Skuldsatta barn protokoll 46 2004-04-21
Vissa frågor rörande fastigheter protokoll 97, 212, 39 2004-03-18
Svar på interpellation 2003/04:317 om infrastruktur i Västernorrlands län protokoll 28, 24 2004-03-02
Associationsrättsliga frågor, m.m. protokoll 22, 179, 90, 177, 81, 104, 152, 165, 144, 174, 154, 167, 92 2004-02-04
Franchising, m.m. protokoll 7 2004-02-04
Nya förmånsrättsregler snabbprotokoll 205, 208, 195, 203, 210 2003-06-04
Registrering av hyresförmedlare snabbprotokoll 247 2003-06-04
Skadeståndsrättsliga frågor snabbprotokoll 34 2003-04-16
Offentlighet, integritetsfrågor, m.m. snabbprotokoll 142 2003-04-10
Barn och föräldrar, m.m. snabbprotokoll 190 2003-04-02
Försäkringsrättsliga frågor snabbprotokoll 138, 99 2003-03-19
Franchising och avtalsvillkor mellan när- ingsidkare snabbprotokoll 36, 32, 34 2003-02-05
Insolvensrättsliga frågor snabbprotokoll 53, 57, 55 2003-02-05
(forts. från 12 §) Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro (forts. LU1) snabbprotokoll 149, 147 2002-12-05
Obligatorisk redovisning av sjukfrånva- ro snabbprotokoll 68, 85, 87 2002-12-05
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 360 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Bertil Kjellberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.