Bertil Persson

Bio

Sten Erik Bertil Persson, född 20 maj 1937 i Malmö, är en svensk med.dr, tidigare biträdande överläkare och politiker (moderat).
Persson var förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet 1962–1964. Han var ledamot av Malmö kommunfullmäktige 1970–1988 och 1991, vice ordförande i fastighetsnämnden 1977–1985 samt kommunalråd för vårdroteln 1986–1988.
Han var riksdagsledamot 1988–2002, invald i Malmö kommuns valkrets. Han var framför allt aktiv i utrikesutskottet, som suppleant 1988–1994, ledamot 1994–2001 och vice ordförande 2002 och fram till riksdagsvalet samma år. Han var även vice ordförande i den interparlamentariska delegationen 1998–2002 och det sammansatta konstitution- och utrikesutskottet 2002 och ledamot i lagutskottet 1991–1994.
Artikeln innehåller material från wikipedia Bertil Persson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
Vice ordförandeSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
Vice ordförandeUtrikesutskottet2002-01-012002-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2001-10-252001-12-11
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-10-162001-12-06
Vice ordförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1998-10-212002-12-18
SuppleantSocialutskottet1998-10-202002-09-20
LedamotUtrikesutskottet1998-10-132001-12-31
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1996-10-211996-11-20
Riksdagsledamot1994-12-171998-10-05
RiksdagsledamotPercy Liedholm 1994-10-20 - 1994-12-161994-10-201994-12-16
SuppleantSocialutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotUtrikesutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031994-10-19
LedamotLagutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantUtrikesutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantUtrikesutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och staterna snabbprotokoll 30 2002-10-31
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 79 2002-06-04
Globalisering snabbprotokoll 41, 45, 43 2002-04-19
Aktuell debatt: Situationen i Mellanös- tern snabbprotokoll 113, 120 2002-03-21
(forts. från 12 §) Mänskliga rättigheter m.m. - länder, områden, enskilda folkgrupper och snabbprotokoll 225, 223, 227, 219, 221, 238 2002-03-20
Information från regeringen om statsrådet Jan O Karlssons besök i Afghanistan snabbprotokoll 102, 100 2002-01-24
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 254 2001-10-18
Internationella miljöfrågor snabbprotokoll 221, 223, 219, 229, 227, 217, 225 2001-05-16
En säkerhetsordning för 2000-talet snabbprotokoll 58, 60, 56 2001-04-25
Mänskliga rättigheter m.m. - länder, om- råden och enskilda folkgrupper snabbprotokoll 94 2001-03-28
Svar på interpellation 2000/01:237 om svenskt bistånd snabbprotokoll 20, 23 2001-03-06
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 67, 66, 67, 24, 30, 64, 69, 26, 57, 75, 64, 61, 58, 62, 58, 73, 84, 66, 63, 33, 65, 59, 28, 55, 56, 61, 86, 53, 22 2001-02-07
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 127 2001-01-17
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 116, 64, 93, 31, 91, 50, 68, 52, 27, 114, 29 2000-12-04
Svar på interpellation 1999/2000:315 om Öresundsbrons avgifter snabbprotokoll 77, 74 2000-05-09
Det nya försvaret snabbprotokoll 182 2000-03-29
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 186, 180, 184, 182 2000-01-19
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd snabbprotokoll 20, 35, 33, 25, 52, 50, 23 1999-12-06
Frågestund snabbprotokoll 72, 11, 70, 9, 68 1999-11-25
Vissa alkoholfrågor snabbprotokoll 62 1999-11-19
En svensk Asienstrategi för 2000-talet snabbprotokoll 14, 16, 12 1999-06-01
Verksamheten inom Europarådet under 1998 snabbprotokoll 3 1999-05-05
(forts. från 4 §) Mänskliga rättigheter, m.m. (forts. UU3) snabbprotokoll 124 1999-03-11
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 16, 18, 14, 34, 32 1999-01-21
Demokrati och mänskliga rättigheter i Sve- riges utvecklingssamarbete och mänskliga rättig- snabbprotokoll 140, 142, 138 1998-06-03
(forts. från 4 §) Regional tillväxt - för arbe- te och välfärd (forts. AU11) snabbprotokoll 54 1998-05-06
Fattigdomsbekämpning i Sveriges utveck- lingssamarbete snabbprotokoll 9, 1, 7 1998-03-26
Utrikesförvaltningen snabbprotokoll 136, 141, 143, 132, 138 1998-03-26
Vindkraft snabbprotokoll 156 1998-02-04
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 154, 152, 150 1998-01-21
Information från regeringen om Försvar- smaktens ekonomi snabbprotokoll 171 1997-12-18
Internationellt bistånd snabbprotokoll 61, 1, 32, 14, 33, 24, 2, 37, 16, 59, 5, 68, 1, 44, 35, 35, 70, 46, 3, 4, 22, 26, 35, 37, 20 1997-12-10
Svar på interpellation 1997/98:77 om bi- ståndspolitiken och kampen för mänskliga rättig- snabbprotokoll 7, 10 1997-12-01
Öresundsförbindelsen och Citytunneln snabbprotokoll 69 1997-11-05
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 117 1997-06-10
Internationellt utvecklingssamarbete snabbprotokoll 57, 41, 52, 60, 43, 62, 30, 27, 44, 42, 55 1997-05-21
Reviderat protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och snabbprotokoll 174 1997-05-14
Statlig förvaltning snabbprotokoll 92 1997-04-23
Mänskliga rättigheter m.m. snabbprotokoll 187 1997-03-19
Aktuell debatt: Bioteknik snabbprotokoll 5, 12 1997-03-12
Svar på interpellation 1996/97:113 om svenska företagens konkurrenskraft snabbprotokoll 98, 94, 96 1997-01-30
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 155 1997-01-22
Kulturpolitik, m.m. snabbprotokoll 180, 182 1996-12-19
(forts. från 3 §) Statliga stiftelser (forts. LU2) snabbprotokoll 156 1996-11-28
Sveriges säkerhetspolitik snabbprotokoll 92 1996-11-20
Svar på interpellation 1996/97:21 om ci- tytunnel i Malmö snabbprotokoll 39, 43 1996-10-29
Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete snabbprotokoll 145, 147, 155, 142 1996-05-29
Öresundsförbindelsen snabbprotokoll 105, 101, 111, 99, 107, 103, 109 1996-05-08
Länsindelningen i Skåne och Västsverige snabbprotokoll 46 1996-04-17
(forts. från 7 §) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 223, 170, 180, 225 1996-03-28
Svar på interpellation 1995/96:46 om fi- nansieringen av de multilaterala utvecklingsaktivi- snabbprotokoll 159, 163 1996-02-22
Remissdebatt snabbprotokoll 157, 161, 155, 159, 163 1996-02-08
Mänskliga rättigheter, m.m. snabbprotokoll 111 1995-06-02
(forts. från 3 §) Anslag till högre utbildning och forskning, m.m snabbprotokoll 142, 140, 144 1995-05-18
Situationen i f.d. Jugoslavien samt Albani- en snabbprotokoll 26, 28, 24 1995-04-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 58) snabbprotokoll 41 1995-02-10
Svar på interpellation 1994/95:34 om kvin- norna och de biståndspolitiska målen snabbprotokoll 26 1995-01-11
Fotografirättens integration i upphovsrättslagen, m.m. snabbprotokoll 88, 84, 82, 80, 86 1994-04-13
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 159, 40, 144, 157, 172 1994-02-09
Inseminationslagstiftningen snabbprotokoll 210 1993-10-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Bertil Persson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.