Betty Malmberg

Bio

Karin Betty Kristina Malmberg, född Schotte 3 maj 1958 i Spånga församling, Stockholm, är en svensk politiker (moderat). Hon var riksdagsledamot mellan 2006 (statsrådsersättare 2010–2013, i övrigt ordinarie ledamot) och 2022, då hon lämnade rikspolitiken. Malmberg var invald för Östergötlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Betty Malmberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
955 (29.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
477 (14.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
206 (6.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1575 (49%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Betty röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Betty röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-02-14
SuppleantTrafikutskottet2018-10-022019-06-17
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2016-11-012020-10-31
SuppleantEU-nämnden2014-10-152018-10-02
SuppleantEU-nämnden2014-10-142014-10-14
LedamotUtbildningsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotUtbildningsutskottet2013-12-092014-09-29
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2013-10-042016-10-31
OrdförandeUtbildningsutskottet2013-09-192013-12-08
Riksdagsledamot2013-09-182014-09-29
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2012-11-012013-09-17
LedamotUtbildningsutskottet2012-10-182013-09-18
SuppleantTrafikutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2010-10-122012-10-17
StatsrådsersättareGunilla Carlsson2010-10-042013-09-17
LedamotUtbildningsutskottet2006-11-152010-10-04
LedamotKulturutskottet2006-10-102006-11-15
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från § 15) Vägar till hållbara vattentjänster (forts. CU29) 2021/22:135 66 2022-06-21
Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor 2021/22:129 62, 64, 66 2022-06-13
Cirkulär ekonomi 2021/22:78 1, 4, 6, 17, 19, 140, 143, 145, 150, 152, 1, 159, 4, 161, 6, 17, 19, 140, 143, 145, 125, 150, 152, 159, 161 2022-03-03
(forts. från § 8) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2021/22:45 114, 114 2021-12-14
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2021/22:42 219, 167, 167, 219, 219 2021-12-09
Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön 2021/22:34 28, 28 2021-11-25
Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten 2021/22:8 27, 29, 31, 27, 29, 31 2021-09-22
Hållbarhetskriterier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet 2020/21:140 46, 48, 51, 53, 42, 46, 48, 51, 53, 42 2021-06-14
Naturvård och biologisk mångfald 2020/21:112 112, 122, 124, 129, 112, 122, 124, 129 2021-04-22
Kemikaliepolitik 2020/21:107 112, 117, 119, 112, 117, 119 2021-04-14
Övergripande miljöfrågor 2020/21:99 68, 71, 73, 77, 79, 68, 71, 73, 77, 79, 86, 86 2021-03-24
Fiskeripolitik 2020/21:88 102, 106, 108, 112, 114, 117, 119, 122, 124, 113, 115, 117, 102, 106, 129, 108, 131, 129, 133, 131, 112, 133, 114, 117, 119, 122, 124, 113, 115, 117 2021-03-04
(forts. från § 13) Övergripande miljöfrågor (forts. MJU12) 2019/20:109 92, 94, 105, 107, 105, 107, 92, 94 2020-04-22
Vattenvård 2019/20:88 79, 81, 189, 195, 197, 205, 212, 214, 68, 79, 81, 189, 68, 195, 197 2020-03-18
(forts. från § 9) Fiskeripolitik (forts. MJU11) 2019/20:86 131, 133, 131, 133 2020-03-12
Svar på interpellation 2019/20:291 om bristen på veterinärer 2019/20:72 85, 88, 91, 85, 88, 91 2020-02-11
Djurskydd 2018/19:80 64, 66, 68 2019-04-24
(forts. från § 15) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU9) 2018/19:72 99, 102, 104, 117, 119, 139, 141 2019-04-03
(forts. från § 18) Cirkulär ekonomi (forts. MJU5) 2018/19:56 138, 144, 146, 129, 131, 136 2019-02-27
Frågestund 2018/19:53 109, 96, 98, 67, 84, 69, 86, 107, 109, 79, 81, 78, 60, 62, 45, 47, 76, 78, 76, 78, 75, 77, 58, 60, 78, 85, 93, 95, 68, 70, 85, 102, 106, 108, 57, 59, 108, 110 2019-02-14
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2018/19:34 173, 175, 177 2018-12-20
Allmän miljö- och naturvård 2018/19:32 120, 132, 132 2018-12-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 187, 189, 195 2018-10-17
Myndighetskapital vid universitet och högskolor 2017/18:130 2 2018-06-12
Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande 2017/18:122 4, 10, 12, 15, 17, 24, 26 2018-05-30
Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar 2017/18:122 28 2018-05-30
En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor 2017/18:80 78, 80, 82 2018-03-07
(forts. från § 12) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2017/18:50 155, 157 2017-12-14
(forts. från § 14) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2017/18:50 168, 170 2017-12-14
Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:92 56, 58, 60, 62, 64, 67, 69, 77, 79, 88, 90, 97, 99 2017-04-05
En rymdstrategi för Europa 2016/17:76 170, 172, 174 2017-03-01
Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning 2016/17:72 108 2017-02-22
Statsministerns frågestund 2016/17:30 48 2016-11-17
Ny kompetensagenda för Europa 2016/17:21 90 2016-10-26
Styrelser för universitet och högskolor - ledamöternas tillsättning och ansvar 2015/16:115 14, 16, 1, 5, 7 2016-06-08
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen 2015/16:115 18, 22, 24 2016-06-08
Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric 2015/16:82 12 2016-03-17
Kvalitetssäkring av högre utbildning 2015/16:70 204, 208, 210, 218, 220 2016-02-25
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 2015/16:65 117 2016-02-10
En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 2014/15:117 110 2015-06-16
Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång 2014/15:90 93, 95, 97, 101, 103 2015-04-22
Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus 2014/15:71 144 2015-03-12
Forskning snabbprotokoll 125, 129, 127, 143, 145, 147, 152, 154 2014-03-27
Sverige som bas för forskning och utveckling snabbprotokoll 97 2013-12-12
(forts.) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 93, 97, 95 2013-12-10
Svensk rymdverksamhet snabbprotokoll 17 2013-11-14
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 257, 255, 270, 253, 268 2013-10-14
Forskning och innovation snabbprotokoll 7, 35, 37, 9, 5 2013-02-20
Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor protokoll 145, 149, 147 2012-04-19
Forskning och forskarutbildning snabbprotokoll 99, 132, 136, 134, 97, 95, 130, 138 2011-04-28
(forts. från 13 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 142, 146, 148, 140, 144 2010-12-15
(forts. från 7 §) Åtgärdsplaner för transportsystemet 2010-2021 (forts. TU24) snabbprotokoll 157, 155, 159 2010-06-16
En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor snabbprotokoll 7, 3, 9, 11, 5 2010-06-15
Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen protokoll 110, 116, 112, 114, 108 2010-06-02
Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter protokoll 54, 52, 58, 50, 56 2010-04-21
Utbildning och universitetsforskning protokoll 54, 87, 89, 178, 91, 93, 112, 95, 114, 116, 105, 107, 50, 118, 120, 180, 52, 48, 46, 182, 57, 63, 65 2009-12-10
Ett förenklat elektorsförfarande protokoll 1 2009-11-25
Gränslös kunskap - högskolan i globaliseringens tid protokoll 53, 49, 45, 43, 51, 47, 55 2009-06-10
Forskarutbildning med profilering och kvalitet protokoll 268 2009-05-20
Allmänna helgdagar m.m. protokoll 122 2009-01-21
Transport och infrastrukur protokoll 214, 206, 212, 137, 208, 210, 139 2008-10-17
Utbildning och forskning protokoll 371, 436, 369, 434, 358, 356 2008-10-16
Högskolan protokoll 132, 128, 124, 124, 120, 126, 124, 122, 15, 135, 118, 17, 130, 116, 137, 130, 134, 133, 13, 126, 128, 132, 136, 14, 16, 18, 24, 26, 37, 39, 42, 44 2008-04-02
(forts. från 7 §) Plan- och byggfrågor (forts. CU11) protokoll 150 2008-03-26
Infrastrukturinvesteringars betydelse för tillväxten protokoll 4, 2 2007-11-28
Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning protokoll 141, 135, 143, 139, 137 2007-04-18
Förskolan protokoll 12, 16, 14 2007-03-22
Skola, utbildning och forskning protokoll 292, 182, 184, 280, 294 2006-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Betty Malmberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.