Birger Lahti

Bio

Birger Evert Lahti, född 12 november 1964 i Kaunisvaara kyrkobokföringsdistrikt i Pajala församling, Norrbottens län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Norrbottens läns valkrets.Birger Lahti har tidigare varit vice ordförande i kommunstyrelsen i Pajala kommun och invaldes i Sveriges riksdag 2014. Lahti hade plats 1 på Vänsterpartiets valsedel inför valet och fick därför Vänsterpartiets mandat i Norrbottens läns valkrets. Han fick dessutom 525 personröster, näst högst bland vänsterpartisterna i valkretsen. Lahti är Vänsterpartiets energipolitiske talesperson.
Han är uppväxt och bor i Kaarnevaara i Pajala kommun.
Artikeln innehåller material från wikipedia Birger Lahti, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1204 (37.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
477 (14.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
255 (7.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1277 (39.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Birger röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Birger röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2023-02-082026-09-21
SuppleantFörsvarsutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotNäringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotLedamotsrådet2018-10-102020-02-19
LedamotNäringsutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotValberedningen2017-11-092018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Vårändringsbudget för 2023 2022/23:128 117, 119, 121, 124 2023-06-20
Genomförande av ändringarna i vapendirektivet 2022/23:119 101 2023-06-07
Svar på interpellation 2022/23:348 om effekter av den slopade myrslåtterersättningen 2022/23:118 77, 80, 83 2023-06-02
Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning 2022/23:115 35, 37, 39, 41, 43 2023-05-30
Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster 2022/23:98 14, 16, 23, 25, 46, 14, 16, 23, 25, 46 2023-04-26
Särskild debatt om importen av rysk fossil energi 2022/23:91 5, 5, 15, 17, 15, 17, 29, 5, 29, 15, 17, 29 2023-04-18
2022 års redogörelse för företag med statligt ägande 2022/23:59 54, 56, 58, 54, 56, 58 2023-02-08
2021/22:NU23 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer 2021/22:120 75 2022-05-30
Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer 2021/22:120 75 2022-05-30
Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet 2021/22:116 89, 89 2022-05-18
Energipolitik 2021/22:90 85, 87, 104, 89, 91, 93, 85, 87, 89, 91, 93, 86, 61, 63, 65, 99, 101, 103, 86, 86, 32 2022-03-30
Minoritetsfrågor 2021/22:86 104, 104 2022-03-23
Sänkt energiskatt på bensin och diesel 2021/22:86 116, 118, 120, 116, 118, 120 2022-03-23
Särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige 2021/22:65 6, 23, 25, 44, 46, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 106, 108, 6, 23, 25, 44, 46, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 106, 108 2022-02-04
2021 års redogörelse för bolag med statligt ägande 2021/22:55 64, 66, 68, 71, 73, 64, 66, 68, 71, 73, 64, 66, 68, 71, 73 2022-01-19
Regional utveckling 2021/22:42 35, 37, 35, 37, 11, 13, 15, 35, 37, 9, 11, 13, 15, 11, 13, 9, 15 2021-12-09
Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna 2021/22:39 32, 32 2021-12-02
Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040 2021/22:22 45, 47, 49, 45, 47, 49 2021-10-27
En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning 2021/22:18 2, 2, 2 2021-10-20
Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall 2021/22:12 9, 9 2021-09-29
Moderna tillståndsprocesser för elnät 2020/21:146 132, 149, 151, 132, 149, 151 2021-06-22
Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession 2020/21:111 130, 130 2021-04-21
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet 2020/21:111 118, 118 2021-04-21
Särskild debatt om Sveriges elförsörjning 2020/21:89 6, 36, 38, 49, 51, 62, 64, 66, 76, 78, 6, 36, 38, 49, 51, 62, 64, 66, 76, 78 2021-03-05
(forts. från § 12) 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande (forts. NU4) 2020/21:71 99, 101, 99, 101 2021-01-27
2020 års redogörelse för företag med statligt ägande 2020/21:71 83, 85, 87, 90, 92, 83, 85, 87, 90, 92 2021-01-27
Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019 2020/21:33 35, 35 2020-11-11
Kapacitetsbrist i elnäten 2020/21:33 21, 21 2020-11-11
Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram 2020/21:33 55, 55 2020-11-11
Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015 2019/20:77 42, 42 2020-02-19
(forts.) Skogspolitik (forts. MJU7) 2019/20:76 63, 65, 67, 63, 65, 67 2020-02-18
Regional tillväxt 2019/20:50 179, 189, 104, 16, 18, 21, 23, 25, 33, 35, 179, 50, 52, 189 2019-12-12
Sänkt skatt på drivmedel 2019/20:44 63, 63 2019-12-04
Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen 2019/20:24 111, 111 2019-10-23
Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet 2018/19:105 102, 104, 111, 59, 127, 129, 93, 95, 102, 104, 111, 127, 129, 59, 93, 95 2019-06-14
Aktuell debatt om landsbygdens förutsättningar 2018/19:101 131, 131, 144, 144, 146, 146, 157, 157, 159, 159, 179, 179, 181, 181, 191, 191 2019-06-10
(forts. från § 10) Mineralpolitik (forts. NU11) 2018/19:88 222, 226, 228 2019-05-08
Elmarknadsfrågor 2018/19:88 238, 34, 36, 38, 34, 36, 38 2019-05-08
(forts. från § 12) Infrastrukturfrågor (forts. TU5) 2018/19:73 192 2019-04-04
Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB 2018/19:72 3, 5, 7, 20, 22 2019-04-03
Regional tillväxtpolitik 2018/19:69 140, 142, 144 2019-03-28
Skyddet av värdefull skog 2018/19:60 72 2019-03-06
Energipolitikens inriktning 2017/18:133 4 2018-06-15
En möjlighet till körkortslån 2017/18:130 57, 59, 61 2018-06-12
Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag 2017/18:130 74, 76, 78, 80, 82 2018-06-12
En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri 2017/18:121 4, 14, 16 2018-05-29
Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel 2017/18:121 30 2018-05-29
Svar på interpellation 2017/18:525 om Haparandabanan 2017/18:114 53, 55, 57 2018-05-18
Förbud mot utvinning av uran 2017/18:112 14 2018-05-16
Näringspolitik 2017/18:100 102, 104, 110, 73, 112, 75, 77, 79, 81, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 100 2018-04-18
(forts. från § 17) Skogspolitik (forts. MJU17) 2017/18:95 157, 159, 161 2018-04-11
Näringsliv 2017/18:47 56, 58, 60, 74, 76, 228, 228 2017-12-11
(forts. från § 8) Energi (forts. NU3) 2017/18:44 155, 157, 159 2017-12-06
Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 och Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad 2016/17:126 145 2017-06-15
Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring 2016/17:126 164 2017-06-15
Statligt ägda bolag i omvandling 2016/17:126 185, 187, 189 2017-06-15
Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen 2016/17:111 7 2017-05-16
Skogspolitik 2016/17:101 203, 205, 207 2017-04-27
Väg- och fordonsfrågor 2016/17:101 170 2017-04-27
(forts. från § 9) Samhällets krisberedskap (forts. FöU7) 2016/17:97 121 2017-04-20
Trafiksäkerhet 2016/17:92 33 2017-04-05
(forts. från § 12) Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (forts. NU9) 2016/17:76 130 2017-03-01
Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU 2016/17:76 135 2017-03-01
Jakt och viltvård 2016/17:76 120, 18 2017-03-01
(forts. från § 11) Statliga företag (forts. NU4) 2016/17:33 140, 142 2016-11-23
Statliga företag 2016/17:33 132, 134, 12, 136, 18, 4, 20, 6, 8, 11, 27, 13, 29, 32, 34, 25, 27, 152, 98, 100, 102, 159, 161, 171, 173, 175, 177, 179, 171, 173, 175, 177, 179 2016-11-23
Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag 2015/16:112 10 2016-05-26
Aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige 2015/16:106 7, 15, 23 2016-05-17
Effektreserv 2020-2025 2015/16:104 16 2016-05-12
Mineralpolitik 2015/16:95 18, 39, 41, 104, 106, 108, 104, 106, 108, 23, 8, 16 2016-04-20
Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen 2015/16:62 51 2016-02-03
Frågestund 2015/16:52 59, 61, 94, 37, 94, 28, 30, 54, 56, 35, 28, 107, 37, 30, 109, 107, 109, 54, 56, 35, 37, 50, 52, 22, 24, 54, 37, 166, 56, 168 2016-01-14
Svar på interpellation 2015/16:237 om hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare 2015/16:52 17, 20 2016-01-14
Svar på interpellation 2015/16:59 om statliga bolag och Svenskt Näringsliv 2015/16:18 33, 35, 37 2015-10-22
Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 2015/16:17 8, 10, 12 2015-10-21
Statsministerns frågestund 2014/15:97 76, 34 2015-05-07
Redovisning av elnätsverksamhet 2014/15:96 42 2015-05-06
Aktuell debatt om företagsklimatet för forskningsintensiva företag 2014/15:80 7, 15, 23 2015-03-27
Svar på interpellation 2014/15:332 om försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland 2014/15:69 18, 22 2015-03-10
(forts. från § 8) Energipolitik (forts. NU9) 2014/15:63 105, 107, 109, 111 2015-02-19
Samhällets krisberedskap 2014/15:59 153 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:217 om Vattenfalls ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att bygga nya kärnreaktorer 2014/15:54 50, 53 2015-02-03
Energi 2014/15:39 103, 105, 107, 126, 128, 283, 285, 295, 283, 161, 285, 163, 165, 280, 167, 169, 286, 295, 288, 181, 183, 194, 196, 312, 314, 280, 286, 203, 288, 205, 207, 181, 183, 186, 188, 190, 312, 314, 181, 183, 186, 188, 190, 10, 12, 32, 34, 36, 38, 40 2014-12-16
Svar på interpellation 2014/15:123 om klimatpolitiken inför toppmötet i Lima 2014/15:28 25, 28 2014-11-27
Svar på interpellation 2014/15:63 om Northland 2014/15:21 121, 123, 125 2014-11-13
Svar på interpellation 2014/15:71 om bygget av Norrbotniabanan 2014/15:21 6, 12 2014-11-13
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 43, 45 2014-11-11
Svar på interpellation 2014/15:20 om byggande av nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki 2014/15:11 17, 20, 23 2014-10-21
Svar på interpellation 2014/15:3 om landsbygden 2014/15:11 38 2014-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Birger Lahti

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.