Birger Schlaug

Bio

Axel Birger Schlaug, född 29 januari 1949 i Gustav Vasa församling i Stockholms stad, är en svensk debattör, författare, bloggare och före detta språkrör för Miljöpartiet. Under 2000-talet och 2010-talet har han dock antagit en i vissa avseenden kritisk hållning till det parti som han var med och grundade och även varit ledare inom under många år, och särskilt då mot dess ledning. Schlaug är gift och bor i Byle i Skedevi församling, Finspångs kommun. Han har tidigare bott i Vingåker.
Birger Schlaug är gift med konstnären Lena Rosén Schlaug, född 1962. Han har tidigare varit gift med Lena Schlaug född Börjesson 1944. Båda fruarna har varit aktiva i Miljöpartiet de Gröna. Lena Schlaug var partiets första ledamot i Vingåkers kommunfullmäktige 1982.
Artikeln innehåller material från wikipedia Birger Schlaug, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotSkatteutskottet2000-06-152001-03-20
SuppleantSkatteutskottet1998-10-202000-06-15
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1998-10-202001-10-17
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202001-10-17
SuppleantFinansutskottet1998-10-132000-06-15
Riksdagsledamot1998-10-052001-10-16
SuppleantEU-nämnden1997-10-211998-10-05
LedamotEU-nämnden1995-01-011997-10-20
SuppleantSkatteutskottet1994-11-281996-11-26
SuppleantNäringsutskottet1994-11-281998-10-04
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
SuppleantFinansutskottet1994-10-111996-11-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1994-10-111996-09-16
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1989-04-201989-09-30
SuppleantSkatteutskottet1988-11-111989-09-30
SuppleantSocialutskottet1988-11-111989-09-30
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1988-10-181989-09-30
SuppleantTrafikutskottet1988-10-131989-09-30
SuppleantFörsvarsutskottet1988-10-131989-09-30
Ersättare1988-10-061989-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Granskningsbetänkande snabbprotokoll 58, 56, 60 2001-05-30
Inköp av bränsle och alkohol utan punkt- skatt, m.m. snabbprotokoll 159, 168, 166 2001-05-30
Rätt att arbeta till 67 års ålder snabbprotokoll 74, 65, 76, 37, 79, 81, 52, 67, 41, 54, 39 2001-05-16
Författningsfrågor snabbprotokoll 142, 133, 135, 125, 129, 131, 127, 121, 123, 119 2001-03-07
Svar på interpellation 2000/01:206 om Tobinskatten snabbprotokoll 114, 111 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:222 om diskriminering av flyktingar i skattelagstiftning- snabbprotokoll 121, 119, 123 2001-03-06
Frågestund snabbprotokoll 43, 73, 40, 61, 63, 41, 42, 59, 85, 24, 60, 54, 75, 52, 61, 60, 58, 44, 52, 58, 39, 83, 48, 57, 35, 59, 89, 37, 22, 106, 58, 37, 91, 56, 79, 39, 62, 104 2001-02-22
Svar på interpellation 2000/01:170 om åkeriernas konkurrensvillkor snabbprotokoll 181, 178 2001-01-25
Yttrande- och tryckfrihetsfrågor snabbprotokoll 32, 30, 36, 41, 24, 28, 34, 43, 26 2001-01-24
Svar på interpellation 2000/01:139 om fossilbränsleanvändningen snabbprotokoll 79, 82 2001-01-16
Sänkt mervärdesskatt på tillträde till djur- parker, m.m. snabbprotokoll 1, 3, 5 2000-12-14
Vissa förmögenhets- och punktskattefrå- gor snabbprotokoll 61, 53, 55, 59, 57 2000-12-14
(forts. från 9 §) Beskattning av utländska nyckelpersoner (forts. SkU6) snabbprotokoll 168, 170 2000-11-30
Beskattning av utländska nyckelpersoner snabbprotokoll 150, 152, 148, 154 2000-11-30
Information från regeringen om förhand- lingarna i Haag om FN:s klimatkonvention snabbprotokoll 48, 50 2000-11-30
Undantag från turordningen m.m. snabbprotokoll 143, 149, 141, 147, 145 2000-10-11
EU-debatt snabbprotokoll 28, 7, 42, 26, 9, 36, 38 2000-05-10
Svar på interpellation 1999/2000:299 om vård av egna barn i hemmet snabbprotokoll 56, 60 2000-04-04
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 33, 24, 29, 26, 2, 31, 4, 35 2000-01-19
Aktuell debatt: Inslagen av privata alterna- tiv i sjukvården snabbprotokoll 8, 15 1999-09-23
Information från regeringen om resultatet av EU-toppmötet i Köln m.m. snabbprotokoll 135, 137 1999-06-15
Partiledardebatt inför EU- parlamentsvalet snabbprotokoll 40, 7, 22, 20, 27, 25, 38 1999-06-02
Särskilt anordnad debatt om det politiska läget snabbprotokoll 11, 18, 25 1999-04-21
Vissa arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 184, 180, 191, 193, 186, 182, 188 1999-04-21
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 112, 122, 96, 104, 98, 100, 106, 124, 108, 104, 110, 102, 108, 106 1998-12-02
Information från regeringen om klimatar- betet efter Buenos Aires snabbprotokoll 127, 125 1998-11-26
(forts. från 8 §) Verksamheten i Europeiska unionen under 1997 (forts. UU20) snabbprotokoll 71, 77, 79 1998-05-29
Exportkontroll av vissa strategiska produk- ter snabbprotokoll 28, 26, 16 1998-05-29
Information från regeringen om WTO:s andra ministermöte i Genève den 18-20 maj snabbprotokoll 41, 43 1998-05-29
(forts. från 4 §) Kvinnofrid (forts. JuU13) snabbprotokoll 151, 155, 153 1998-05-28
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 74, 76, 80, 78, 84, 72, 82 1998-04-29
Svar på interpellation 1997/98:219 om in- terimistiska naturreservat för hotad skog snabbprotokoll 2, 5, 9 1998-04-17
Svar på interpellationerna 1997/98:236, 220, 221, 222, 224, 226 och 238 om MAI-avtalet snabbprotokoll 13, 2, 23 1998-03-27
Aktuell debatt: Tunnelbygget genom Hal- landsåsen snabbprotokoll 7, 14 1997-10-23
Svar på interpellationerna 1997/98:11 och 12 om tunnelbygget genom Hallandsåsen snabbprotokoll 39, 27 1997-10-21
Aktuell debatt: Villkoren i Sverige för före- tag med internationell verksamhet snabbprotokoll 7, 14 1997-05-14
Aktuell debatt: Uppgörelsen om en förtida avveckling av kärnkraften snabbprotokoll 15, 7 1997-02-05
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 69, 94, 114, 71, 87, 92, 96, 89, 103, 62, 60, 105 1997-01-22
Svar på interpellation 1996/97:71 och 73 om principerna för krigsmaterielexporten snabbprotokoll 38, 32 1996-11-29
Särskilt anordnad debatt om åtgärder mot arbetslösheten snabbprotokoll 5, 12, 19 1996-10-30
Svar på interpellation 1996/97:25 om vape- nexporten till Indonesien snabbprotokoll 8, 4 1996-10-29
Svar på interpellation 1995/96:194 om Kock- ums vapenaffär med Thailand snabbprotokoll 8, 5, 2 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:258 om Bofors affärer med Dubai och Bahrain snabbprotokoll 14, 11, 17 1996-05-31
Genteknik snabbprotokoll 41, 45, 43, 37, 39 1996-05-22
EG:s arbetstidsdirektiv, m.m. snabbprotokoll 16, 28, 14, 26 1996-05-02
Lokal samverkan mot arbetslösheten snabbprotokoll 161, 163, 165 1996-05-02
Riksdagens revisorers förslag angående insatser att främja jämställdheten i arbetslivet snabbprotokoll 147, 136, 149 1996-05-02
(forts. från prot. 77) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 45, 27, 69, 43, 50, 48, 29 1996-03-29
(forts. från 7 §) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 190, 145, 131, 166, 228, 159, 124, 126, 129, 161, 244, 168, 157, 197, 163, 147, 242, 199, 230, 188, 263 1996-03-28
Partiledardebatt med anledning av rege- ringsförklaringen snabbprotokoll 26, 5, 41, 43 1996-03-27
Partiledardebatt snabbprotokoll 46, 19, 52, 6, 54, 38, 57, 23, 41, 21, 41, 20, 32, 5, 26, 26, 19, 24, 8, 10, 32, 26, 32, 43, 15, 29, 5, 12, 2, 25, 59, 24, 26, 34, 8, 10, 13, 11, 36, 40, 27, 17, 54, 30, 2, 56, 24, 38, 38, 40, 44, 4, 26, 6, 41, 24, 41, 57, 24, 40, 12, 6, 4, 42, 37 1996-01-24
Svar på frågorna 1995/96:143 och 149 om Kockums Thailandsaffärer snabbprotokoll 110, 113, 104, 117, 107 1995-12-05
Ny ellagstiftning snabbprotokoll 32, 30, 26, 37, 22, 39, 28, 24 1995-10-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 5, 12, 19 1995-10-12
Aktuell debatt: Sverige och den europeiska unionen snabbprotokoll 103, 96, 89 1995-06-08
Information från regeringen om aktuella EU-frågor snabbprotokoll 66, 64 1995-06-01
Svar på fråga 1994/95:528 om medel till kärnkraftsinformation snabbprotokoll 201, 203, 205, 199 1995-05-30
Svar på interpellation 1994/95:114 om Vattenfall och svensk kärnkraftsavveckling snabbprotokoll 20, 22, 18 1995-05-15
(forts. från 4 §) Försvarspolitiken 1994/95 (forts. FöU4) snabbprotokoll 80, 78, 73, 71, 69, 67, 75 1995-05-11
Näringspolitik snabbprotokoll 177, 181, 190, 173, 175, 179, 188 1995-04-26
Socialpolitik - inriktning och anslag, m.m. snabbprotokoll 151 1995-04-26
Svar på fråga 1994/95:437 om Ringhals 2 snabbprotokoll 6, 2, 4 1995-04-18
Statsbudgeten för budgetåret 1995/96 - Miljödepartementet snabbprotokoll 193, 195, 191 1995-04-06
Vissa bankfrågor snabbprotokoll 17, 24, 11, 9, 13, 15, 7, 19, 22 1995-04-06
Aktuell debatt om Sveriges ekonomi snabbprotokoll 14, 7 1995-04-05
Svar på interpellation 1994/95:71 om Schengenavtalet snabbprotokoll 7, 4 1995-04-03
Svar på interpellation 1994/95:84 om fiskekriget mellan Kanada och vissa EU-länder snabbprotokoll 23, 27, 25 1995-04-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 58) snabbprotokoll 12, 19, 5 1995-02-10
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 42, 67 1995-01-19
(forts.) Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (forts. UU5, KU17, KU22 och FiU5) snabbprotokoll 113, 115, 104, 102 1994-12-14
Meddelande om aktuell debatt Talmannen meddelade att på begäran av moderata snabbprotokoll 94, 96, 98 1994-12-14
EU-inträdet - redovisning av partiledarna snabbprotokoll 6 1994-11-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 5, 19, 12 1994-10-20
Justering av protokoll snabbprotokoll 32, 5, 14, 12, 39 1994-10-12
Partiledardebatt med anledning av regeringsförklaringen snabbprotokoll 14, 5, 39, 12, 32 1994-10-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Birger Schlaug

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.