Birgitta Carlsson

Bio

Gerd Birgitta Carlsson, född 3 februari 1943 i Ornunga församling i Älvsborgs län, är en lantbrukare och svensk politiker (centerpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1991–2006, invald för Västra Götalands läns östra valkrets (tidigare under valkretsnamnet Skaraborgs län).I riksdagen var hon ledamot i lagutskottet 1994–1998 och socialförsäkringsutskottet 1998–2006. Hon var även ledamot i krigsdelegationen 1998–2002 och riksdagens valberedning 1998–2002. Carlsson var suppleant i bostadsutskottet, EU-nämnden, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, utbildningsutskottet och riksdagens valberedning. Efter tiden som riksdagsledamot var hon suppleant i Riksrevisionens styrelse 2006–2010.
Artikeln innehåller material från wikipedia Birgitta Carlsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1090 (38.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1089 (38.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
266 (9.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
396 (13.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Birgitta röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Birgitta röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksrevisionens styrelse2006-10-172010-10-19
SuppleantValberedningen2004-09-202006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2002-10-152006-10-02
LedamotSocialförsäkringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantEU-nämnden2000-10-122001-09-27
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-09-30
SuppleantNäringsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotValberedningen1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotLagutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantValberedningen1994-10-031998-10-05
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantBostadsutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 17 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU10) protokoll 114, 144, 146, 129 2006-05-17
Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier protokoll 169, 167, 156 2006-05-17
Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning och Vissa socialförsäkringsfrågor protokoll 71, 73, 60 2006-05-16
Löneskatter för enmansföretag protokoll 17, 11 2006-05-03
Styrningen av integrationspolitiken protokoll 179, 194, 196 2006-04-05
protokoll 62, 88, 86 2006-03-29
Pensionssystemet protokoll 283, 206, 281, 285 2006-03-22
Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m. protokoll 11, 13, 5, 36, 38 2006-03-08
Mottagande av ensamkommande barn protokoll 48 2006-03-08
Utgiftsområde 11 protokoll 113, 111, 100, 102, 98, 104, 80, 109, 106, 115, 96 2005-12-07
Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning protokoll 123 2005-11-30
Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut protokoll 11, 24, 26, 9, 47, 13, 45 2005-11-09
Socialförsäkringar protokoll 148, 144, 146, 169, 152, 167, 150 2005-10-13
Besked om ny prövning för asylsökande protokoll 40 2005-09-29
Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden och uppehållstillstånd för tribunalvittnen protokoll 9, 17, 19 2005-09-14
Återupptagna förhandlingar protokoll 49, 47 2005-09-14
Bordläggningsdebatt protokoll 37 2005-05-31
Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling protokoll 105, 107, 98 2005-05-25
Ansvaret för barns asylskäl protokoll 93, 91 2005-05-19
Svar på interpellation 2004/05:562 om flytt av arbetstillfällen från Karlsborg till Boden protokoll 126, 130, 128 2005-05-19
Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och livränta protokoll 67 2005-05-11
Migration och asylpolitik protokoll 45, 107, 148, 14, 109, 52, 50, 12, 14, 12, 8, 30, 10, 122, 14, 105, 75, 173, 47, 150, 9, 10, 124 2005-04-06
Svar på interpellation 2004/05:393 om Försäkringskassans arbete med förtidspensioneringar protokoll 17, 19, 21 2005-03-08
Aktuell debatt: Barnkonventionen protokoll 133, 140 2005-03-03
Allmänna motioner om socialavgifter protokoll 115, 113, 117 2005-03-03
Svar på interpellation 2004/05:322 om så kallade apatiska barn i asylprocessen protokoll 140, 134 2005-02-08
Information från regeringen om katastrofen i Asien protokoll 50, 52 2005-01-19
Bostadsersättning för asylsökande protokoll 190, 166, 192 2004-12-08
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro protokoll 7, 9, 5, 44, 42 2004-12-08
Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden protokoll 104, 120, 118, 106, 102 2004-12-07
(forts.) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 80, 78 2004-11-30
Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 265, 253, 263 2004-10-20
Remissdebatt protokoll 46, 34, 36, 48, 30, 28, 32 2004-10-20
Migration och asyl protokoll 400 2004-10-13
Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet protokoll 13, 61, 30, 28, 63 2004-05-12
En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 135, 154, 156, 137, 158, 133 2004-05-05
Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater protokoll 17, 36, 38, 21, 68, 66, 19 2004-04-28
(forts. från 11 §) Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen (forts. SfU6) protokoll 129, 127, 116 2004-03-18
Det reformerade pensionssystemet protokoll 164 2004-03-18
Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen protokoll 113 2004-03-18
Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna m.m. protokoll 228 2004-03-17
Aktuell debatt: Migrationspolitiken protokoll 7, 14 2004-02-18
Övergångsregler vid EU:s utvidgning protokoll 67, 69 2004-02-05
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet protokoll 24, 26, 6, 8, 4 2003-12-11
Utgiftsområde 10 protokoll 44, 39, 37, 68, 41, 70, 76, 58, 78, 61, 46 2003-12-11
(forts. från 6 §) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 144, 170, 168 2003-12-04
(forts. från 8 §) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 175, 173 2003-12-04
Human flyktingpolitik protokoll 60, 62 2003-11-20
Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration protokoll 98, 94, 96 2003-10-29
Integration och demokrati protokoll 151, 159, 157, 153, 155 2003-10-16
(forts. från 6) Förändringar inom sjukför- säkringen för ökad hälsa i arbetslivet (forts. snabbprotokoll 154, 156 2003-06-05
Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet snabbprotokoll 73, 71, 57 2003-06-05
Översyn av lagen (1993:389) om assistan- sersättning snabbprotokoll 239 2003-05-22
(forts. från 6 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU8) snabbprotokoll 98, 100, 77, 79 2003-04-10
Integrationspolitik snabbprotokoll 109, 112, 114 2003-03-26
Svar på interpellation 2002/03:207 om ar- betskraftsbrist snabbprotokoll 32, 35 2003-03-14
Särskild debatt om trygghetssystemens utformning snabbprotokoll 6, 13, 19 2003-03-13
Svar på interpellation 2002/03:170 om elöverkänslighet snabbprotokoll 61, 59, 63 2003-03-07
Svar på interpellation 2002/03:187 om kon- kurrensen inom bilindustrin snabbprotokoll 13, 11 2003-03-07
Svar på interpellationerna 2002/03:168 och 169 om elöverkänslighet snabbprotokoll 21, 25, 28 2003-02-20
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 85, 14, 17, 106, 55, 79, 82, 77, 102, 15, 62, 96, 84, 100, 12, 19, 69, 43, 39, 75, 50, 41, 52, 64, 67, 86, 94, 113 2002-12-17
Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 31, 46, 81, 99, 191, 29, 195, 97, 10, 193 2002-12-10
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt snabbprotokoll 40, 43, 45 2002-12-10
Särskilt anordnad debatt om asyl- och flyk- tingpolitiken snabbprotokoll 20, 6, 13 2002-11-27
Ömsesidigt erkännande av beslut om av- visning och utvisning snabbprotokoll 146 2002-11-13
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 179, 175, 181 2002-11-06
Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. snabbprotokoll 49, 47, 51 2002-10-31
Integrationspolitik för 2000-talet snabbprotokoll 47 2002-05-31
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. snabbprotokoll 9 2002-05-16
Riksdagens revisorers förslag angående efterkontroll av förtidspensioner snabbprotokoll 134, 132, 130 2002-04-19
Vissa arbetsskadefrågor snabbprotokoll 96, 62, 98, 75, 73 2002-04-19
Pensionsöverföringar till Europeiska ge- menskaperna snabbprotokoll 204, 210 2002-03-14
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 97 2002-01-23
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt senareläggning av premiepensionens efterle- snabbprotokoll 97, 95, 93 2001-12-05
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 43, 32, 41, 12, 10, 8, 34 2001-12-05
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 195, 17, 15, 3, 179 2001-11-29
Rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpning av olaglig snabbprotokoll 201 2001-11-29
Äldreförsörjningsstöd snabbprotokoll 3 2001-11-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 14) snabbprotokoll 69, 82, 72, 91, 80, 76, 93, 74, 78 2001-10-19
Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension snabbprotokoll 3, 5 2001-06-01
En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskrimine- snabbprotokoll 8, 38, 40 2001-04-06
Föräldraförsäkring och föräldraledighet snabbprotokoll 191, 168, 164, 193, 213, 175, 166, 215, 177 2001-03-21
Lag om svenskt medborgarskap snabbprotokoll 13 2001-02-21
Information från regeringen om regering- ens skrivelse En nationell handlingsplan mot snabbprotokoll 127 2001-02-08
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 75 2001-02-07
Svar på interpellationerna 2000/01:133 och 148 om idrott och hälsa i skolan snabbprotokoll 42, 33, 38 2001-01-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 47, 45, 43 2001-01-19
(forts. från 5 §) Anslag inom socialförsäk- ringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, snabbprotokoll 92, 47, 49, 90, 144, 88 2000-12-08
Anslag inom socialförsäkringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, m.m. snabbprotokoll 14, 12, 16 2000-12-08
Underhållsstöd vid växelvis boende snabbprotokoll 147 2000-12-08
Ny socialavgiftslag snabbprotokoll 23, 10, 3, 21, 12 2000-11-16
Vissa frågor om det nya pensionssystemet samt efterlevandepensioner och efterlevandestöd snabbprotokoll 8 2000-05-30
Uppehållstillstånd på grund av anknyt- ning snabbprotokoll 136 2000-03-22
Aktuell debatt: Frågorna runt ökade sjuk- skrivningar och behov av rehabilitering i arbetsli- snabbprotokoll 1, 13, 6, 18 2000-02-10
Svar på interpellation 1999/2000:157 om socialbidragen snabbprotokoll 144, 140, 142 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:134 om socialtjänstens handläggning av ärenden rörande snabbprotokoll 55, 52, 48 2000-01-25
Socialförsäkringens personkrets snabbprotokoll 26, 29 1999-10-27
Vissa frågor om det nya pensionssystemet snabbprotokoll 11 1999-06-03
Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräld- snabbprotokoll 32 1999-06-01
Försäkringsmedicinska utredningar snabbprotokoll 132 1999-05-28
Riksdagens revisorers förslag om socialför- säkringens administration snabbprotokoll 112 1999-05-28
Frågestund snabbprotokoll 55, 30, 28, 26, 35, 37, 28 1999-05-06
Vissa socialavgiftsfrågor snabbprotokoll 151 1999-03-18
Statlig fastighetsförvaltning och fastig- hetsinvesteringsbolag snabbprotokoll 57, 55, 53 1999-02-17
Svar på interpellation 1998/99:139 om kvinnors företagande snabbprotokoll 25, 23 1999-02-16
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 81, 83, 57 1999-01-20
Invandrare och flyktingar m.m. snabbprotokoll 111 1998-12-16
Det allmännas skadeståndsansvar, m.m. snabbprotokoll 192 1998-06-02
Historiska arrenden snabbprotokoll 36, 47, 40, 38, 34, 44, 42 1998-02-04
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 277 1998-01-21
Sveriges totalförsvar 1998 s snabbprotokoll 92 1997-12-05
(forts. från 7 §) Länsindelningen i Västsveri- ge m.m. (forts. BoU13) snabbprotokoll 97, 99, 147, 93, 101, 149, 122, 124, 95 1997-05-15
Konsumentpolitiska frågor snabbprotokoll 59 1997-03-19
Vissa fastighetsförvärv snabbprotokoll 135, 133 1997-02-05
Former för verksamhet som är beroende av statligt stöd, m.m. snabbprotokoll 20 1995-12-07
Barns rätt att komma till tals, m.m. snabbprotokoll 74 1995-11-23
Investeringar i arrendejordbruket m.m. snabbprotokoll 213 1995-05-18
Vägverket snabbprotokoll 232 1995-04-20
Ny marknadsföringslag snabbprotokoll 123 1995-04-19
Anslag till Kronofogdemyndigheterna m.m. snabbprotokoll 35 1995-04-07
Konsumentpolitikens mål och inriktning snabbprotokoll 86, 78 1994-12-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 135 1994-10-20
Utvecklingsplan för skolväsendet snabbprotokoll 146, 144, 148 1994-06-03
Ny läroplan för gymnasieskolan, m.m. snabbprotokoll 179, 177, 181 1993-12-14
Svar på fråga 1993/94:199 om byggandet på landsbygden snabbprotokoll 128, 130, 126 1993-11-30

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Birgitta Carlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.