Birgitta Ohlsson

Bio

Eva Birgitta Ohlsson Klamberg, född Olsson den 20 juli 1975 i Linköping, är en svensk politiker (liberal), som var riksdagsledamot 2002–2018 och Sveriges EU-minister och demokratiminister 2010–2014.
Artikeln innehåller material från wikipedia Birgitta Ohlsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3122 (46.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1477 (22.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
441 (6.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1625 (24.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Birgitta röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Birgitta röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
Riksdagsledamot2015-07-042018-09-24
RiksdagsledamotNina Lundström 2014-11-17 - 2015-07-03 Föräldraledighet2014-11-172015-07-03
SuppleantEU-nämnden2014-11-052018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-11-052018-09-24
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142016-06-09
LedamotUtrikesutskottet2014-10-072018-02-14
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-10-042014-11-16
RiksdagsledamotFredrik Malm 2013-08-15 - 2014-09-29, Nina Lundström 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
RiksdagsledamotGulan Avci 2010-02-03 - 2010-10-04, Fredrik Malm 2010-10-04 - 2013-02-14, Gulan Avci 2013-02-15 - 2013-08-14, Fredrik Malm 2013-08-15 - 2014-09-29 Statsråd2010-10-042014-09-29
StatsrådStatsrådsberedningen2010-02-022014-10-03
RiksdagsledamotGulan Avci 2010-02-03 - 2010-10-04 Statsråd2010-02-022010-10-04
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-11-122009-12-09
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-02-122009-03-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-10-182008-06-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-03-222007-06-01
LedamotUtrikesutskottet2006-10-102010-02-01
Riksdagsledamot2006-10-022010-02-01
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-05-182006-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
DeputeradSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
LedamotUtrikesutskottet2004-09-142006-10-02
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-05-112004-05-26
DeputeradSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-12-032002-12-18
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantUtrikesutskottet2002-10-082004-09-14
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2017/18:289 om fria demokratiska val i Zimbabwe 2017/18:57 2, 4, 6 2018-01-18
Svar på interpellation 2017/18:302 om EU:s relation till Kuba 2017/18:57 9, 12, 15 2018-01-18
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik 2016/17:112 77 2017-05-17
(forts. från § 12) Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet (forts. UU8) 2016/17:85 133 2017-03-23
Kommissionens arbetsprogram 2017 2016/17:80 29, 44, 46 2017-03-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 mars 2016/17:79 30, 32 2017-03-14
Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 2016/17:77 4 2017-03-02
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december 2016/17:50 69, 71 2016-12-20
(forts. från § 4) Internationellt bistånd (forts. UU2) 2016/17:42 132, 134 2016-12-08
Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2015/16:120 194, 196, 198, 209, 211 2016-06-15
(forts. från § 12) Europarådet (forts. UU13) 2015/16:116 131 2016-06-09
(forts. från § 18) Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (forts. UU10) 2015/16:115 119, 121 2016-06-08
Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 2015/16:115 116 2016-06-08
Mellanöstern och Nordafrika 2015/16:103 13, 32, 34 2016-05-11
Svar på interpellationerna 2015/16:391, 394 och 399 om pressfrihet i Turkiet 2015/16:68 73, 79 2016-02-23
Kommissionens arbetsprogram 2016 2015/16:65 4, 15, 17 2016-02-10
Internationella klimatfrågor och hållbar utveckling m.m. 2015/16:33 113 2015-11-25
Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer 2015/16:33 107 2015-11-25
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 78, 80, 82 2015-11-11
Frågestund 2015/16:3 62, 64 2015-09-17
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 snabbprotokoll 65, 77, 61, 69, 67, 75, 63, 73, 71 2014-05-09
Konsekvenser av EU:s utvidgning snabbprotokoll 40, 42 2014-03-20
Oseriösa aktörer i förskolan snabbprotokoll 70, 68 2014-03-20
Regeringens satsningar inför Europaparlamentsvalet snabbprotokoll 50, 48 2014-03-20
Vinstintresset i välfärdsföretagen snabbprotokoll 30, 28 2014-03-20
Rådgivningen vid privat sparande snabbprotokoll 85, 83 2014-02-06
Överskuldsättning snabbprotokoll 79, 81 2014-02-06
Romers fri- och rättigheter i EU protokoll 23, 25 2013-09-26
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 snabbprotokoll 51, 43, 41, 37, 57, 53, 47, 39, 45, 55, 49 2013-06-10
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism snabbprotokoll 89, 87 2013-04-25
Kvotering i bolagsstyrelser snabbprotokoll 65, 63 2013-04-25
Snabblån och skuldsättning snabbprotokoll 71, 69 2013-02-14
Sveriges avgift till EU snabbprotokoll 51, 49 2013-02-14
Ursprungsmärkning av livsmedel snabbprotokoll 77, 79 2013-02-14
Kommissionens arbetsprogram för 2013 snabbprotokoll 41, 37, 39, 43, 47, 49, 45, 51, 35 2013-01-30
Svar på interpellation 2012/13:160 om mänskliga rättigheter på EU-nivå snabbprotokoll 242, 244, 240, 246 2012-12-18
EU-kommissionär i hälsofrågor snabbprotokoll 57, 55 2012-11-15
Svar på interpellation 2012/13:15 om ungdomarnas plats i det demokratiska samtalet snabbprotokoll 23, 25, 17, 20 2012-10-25
EU:s långtidsbudget protokoll 39, 88, 73, 71, 86, 41 2012-09-27
Federalisering av Europa protokoll 33, 31 2012-09-27
Märkning av miljövänliga kläder protokoll 49, 47 2012-09-27
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 protokoll 37, 41, 35, 33, 39, 31, 29 2012-05-09
Förebyggande av våldsbejakande extremism protokoll 47, 49 2012-05-03
Reklam för bantningspreparat protokoll 55, 57 2012-05-03
Ångerrätt vid gatuförsäljning protokoll 77, 75 2012-05-03
EU och förhandlingarna mellan Västsahara och Marocko protokoll 92, 90 2012-04-12
Reglerna för arbetskraftsinvandring protokoll 72, 70 2012-04-12
Valet i Burma protokoll 46, 48 2012-04-12
Kommissionens arbetsprogram för 2012 protokoll 17, 23, 29, 27, 21, 25, 19 2012-02-22
Den politiska utvecklingen i Ungern protokoll 84, 82 2012-02-16
Ekonomisk krishantering inom EU protokoll 48, 46 2012-02-16
Svar på interpellation 2011/12:150 om ökad makt över nationell budgetpolitik inom EU protokoll 81, 77, 75, 79 2011-12-09
Det ekonomiska samarbetet i EU protokoll 49, 47 2011-12-08
Våldsbejakande extremism protokoll 77, 75 2011-12-08
Svar på interpellation 2010/11:423 om EU:s budget och informationskampanjer protokoll 49, 46, 54, 52 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:336 om cyniska dyrbara lekapplikationer snabbprotokoll 17, 15, 19, 21 2011-05-20
(forts. från 10 §) Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (forts. UU10) snabbprotokoll 113, 117, 111, 119, 115 2011-05-19
Momsfrihet för den ideella sektorn snabbprotokoll 42, 44 2011-05-19
Begränsning av fri- och rättigheter i Ungern snabbprotokoll 59, 57 2011-04-07
Den ekonomiska krisen inom euroområdet snabbprotokoll 49, 51 2011-04-07
Kommissionens arbetsprogram för 2011 snabbprotokoll 181, 183, 185, 187, 179 2011-03-02
Strategi mot diskriminering av romer snabbprotokoll 61, 59 2011-01-27
Utvecklingen i Tunisien snabbprotokoll 41, 39 2011-01-27
EU:s finansmarknad snabbprotokoll 57, 55 2011-01-20
Sveriges arbete för demokrati i Vitryssland snabbprotokoll 25, 23 2011-01-20
Åtgärder mot våldsbejakande islamism snabbprotokoll 31, 33 2011-01-20
Svar på interpellation 2010/11:96 om fördjupat samarbete inom EU snabbprotokoll 26, 30, 24, 28 2010-12-10
Romernas medborgerliga rättigheter snabbprotokoll 43, 41 2010-11-25
Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet protokoll 97, 99, 95, 103, 101 2010-06-02
Djurskyddet i EU snabbprotokoll 30, 32 2010-05-27
Svar på interpellation 2009/10:338 om Europa 2020-strategin protokoll 31, 33, 37, 35 2010-05-18
Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen snabbprotokoll 35 2010-05-05
Kommissionens arbetsprogram 2010 snabbprotokoll 46, 54, 48, 50, 52 2010-05-05
Patientrörlighetsdirektivet snabbprotokoll 73, 71 2010-04-29
Video- och telefonkonferenser snabbprotokoll 49, 47 2010-04-29
Jämställdheten i EU protokoll 43, 41 2010-04-08
Valet i Etiopien protokoll 75, 73 2010-04-08
Utlåtande över EU:s framtidsstrategi 2020 protokoll 99, 95, 101, 103, 107, 105, 97 2010-03-24
Svar på interpellation 2009/10:239 om Makedoniens diskriminering av hbt-personer protokoll 3, 7, 1, 5 2010-02-19
Svar på interpellation 2009/10:248 om svenska språkets vikt och ställning i riksdagen och i EU protokoll 8, 12, 16, 18 2010-02-19
Arbetet mot människohandel protokoll 39, 41 2010-02-18
EU:s datalagringsdirektiv protokoll 63, 61 2010-02-18
Gemensam abortlagstiftning i EU protokoll 47 2010-02-18
Västsahara protokoll 69, 71 2010-02-18
(forts. från 12 §) Norden (forts. UU3) protokoll 121 2009-10-21
EU:s strategi för Östersjöområdet protokoll 151 2009-10-21
Meddelande om EU och Arktis protokoll 144 2009-10-21
(forts. från 14 §) Vissa säkerhetspolitiska frågor (forts. UU11) protokoll 156, 167, 154, 163, 158, 165, 161 2009-06-11
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 och Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010 protokoll 22, 18, 20 2009-05-06
(forts. från 7 §) Strategisk exportkontroll 2008 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (forts. UU14) protokoll 104, 102, 106, 100, 98 2009-04-23
Frihet från förtryck - Sveriges demokratibistånd protokoll 59 2009-03-11
Aktuell debatt: Situationen i Gaza protokoll 13, 6 2009-01-28
Internationell samverkan protokoll 9, 131, 86, 15, 123, 135 2008-12-12
Svar på interpellationerna 2008/09:37-41, 43, 45 och 56 om Palestina och Israel protokoll 21, 11 2008-11-21
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 185, 117, 183, 119, 121 2008-11-20
(forts. från 20 §) Norden (forts. UU3) protokoll 170, 168, 166 2008-10-22
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik protokoll 126, 118, 124, 122, 120, 153, 155, 157 2008-06-11
Strategisk exportkontroll 2007 protokoll 80, 78, 72, 74, 76 2008-05-14
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 och Kommissionens årliga politiska strategi för år 2009 protokoll 103, 122, 105, 101, 99, 124, 111, 109, 107 2008-05-07
Verksamheten inom Europarådet under 2007 protokoll 61, 59, 63 2008-05-07
Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor protokoll 67, 69, 63, 65, 61 2007-06-01
Svar på interpellation 2006/07:479 om stöd till oppositionen på Kuba protokoll 2, 6, 4 2007-05-28
Strategisk exportkontroll 2006 protokoll 206, 202, 204, 210, 208 2007-05-23
Svar på interpellation 2006/07:407 om Romstadgan protokoll 31, 34 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:269 om barnpornografi protokoll 14, 21 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:270 om rätten att skilja sig protokoll 30, 33 2007-03-20
Svar på interpellationerna 2006/07:131 och 139 om förbud mot klusterbomber protokoll 60, 63, 66 2006-12-22
Svar på interpellation 2006/07:72 om svenskt initiativ till internationell HBT-konvention och HBT-världskonferens protokoll 5, 8, 2 2006-12-12
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning protokoll 62 2006-12-07
Svar på interpellation 2006/07:73 om utfasning av bistånd till diktaturer protokoll 11, 14, 17 2006-11-30
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Lahtis den 20 oktober protokoll 42, 44 2006-10-24
Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö protokoll 89, 161, 91, 159, 163, 157, 84, 155 2006-05-17
Internationell terrorism protokoll 129, 126, 140, 131, 142 2006-03-22
Yttrandefriheten protokoll 2, 4 2006-02-09
Försvarssamarbete med Saudiarabien protokoll 23, 25 2005-11-24
Svar på interpellationerna 2005/06:74 och 99 om det ökande våldet i Darfur protokoll 2, 5, 8 2005-11-22
Information från regeringen om FN:s toppmöte i New York den 14-16 september protokoll 26 2005-09-21
Återupptagna förhandlingar protokoll 88 2005-09-14
Nytt östbistånd protokoll 81, 79, 77 2005-06-14
Svar på interpellation 2004/05:630 om demokratimålet i svensk biståndspolitik protokoll 130, 126, 128 2005-06-10
Svar på interpellation 2004/05:649 om könskvotering till bolagsstyrelser protokoll 119, 121, 123 2005-06-10
Assisterad befruktning och föräldraskap protokoll 56 2005-06-03
Svar på interpellation 2004/05:521 om användandet av biståndsmedel protokoll 59, 61, 57 2005-05-10
Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04 protokoll 99 2005-04-27
Svar på interpellation 2004/05:472 om politiska ungdomsförbund protokoll 37, 33, 30 2005-04-11
Svar på interpellationerna 2004/05:407 om övergrepp mot civilbefolkningen i Darfur i västra Sudan och 482 om Darfur och Kongo-Kinshasa protokoll 30, 34 2005-04-05
Utrikespolitisk debatt protokoll 58, 36, 34, 30, 32, 32, 40, 19, 21, 19, 21, 44, 18, 11, 11, 18, 58, 60, 28, 53, 21, 55, 23, 42, 44, 80, 70, 82, 72, 84, 86, 46, 88, 60, 11, 18, 24, 55, 57, 96, 98, 100, 102, 104, 72, 106, 74, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 2005-02-09
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 5 november protokoll 77, 79 2004-11-09
Svar på interpellation 2004/05:42 om fri abort i EU protokoll 9, 11, 13 2004-10-22
Utrikesfrågor protokoll 351, 349, 353 2004-10-13
Svar på interpellation 2004/05:11 om situationen i Darfur protokoll 7, 3 2004-09-30
Internationella miljöfrågor protokoll 163 2004-04-29
Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder protokoll 53 2004-03-31
Svar på interpellation 2003/04:296 om statsbesöket i sultanatet Brunei protokoll 8, 2, 14 2004-03-09
(forts. från 3 §) Författningsfrågor (forts. KU9) protokoll 134, 138, 136 2004-03-04
Svar på interpellation 2003/04:128 om ett självständigt Somaliland protokoll 183, 181, 179 2003-12-16
Sveriges politik för global utveckling protokoll 93, 73, 81, 79, 106, 135, 65, 91, 108, 133, 110 2003-12-16
Svar på interpellation 2003/04:63 om jämställdhetsplaner i förskolan protokoll 23, 30, 26 2003-11-17
FN och vissa multilaterala frågor snabbprotokoll 132 2003-05-22
Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (skr. 2002/03:29) snabbprotokoll 122 2003-05-15
Försöksdjur snabbprotokoll 144, 142 2003-02-19
(forts. 10 §) En ny djurskyddsmyndighet (forts. MJU5) snabbprotokoll 140, 142 2003-01-29
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 141 2002-12-17
Internationellt bistånd snabbprotokoll 126, 122, 104, 29, 187, 124, 116, 44, 55, 185, 70, 106, 90, 93, 95, 102, 100, 154, 42, 79, 64, 17, 66, 164, 24, 126, 40, 25, 27, 29, 31, 33, 162, 118, 44, 36, 161, 98, 200, 57, 124, 42, 120, 202, 26, 72, 81, 189, 49, 38, 114, 48, 50, 62, 64 2002-12-10

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Birgitta Ohlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.