Birgitta Wistrand

Bio

Birgitta Helena Margareta Wistrand, född Kronby 22 mars 1939, är en svensk politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1991–2002 för Stockholms kommuns valkrets. I riksdagen var hon ledamot i trafikutskottet 1994–2002 (dessförinnan suppleant 1991–1994) och suppleant i EU-nämnden, kulturutskottet, Nordiska rådets svenska delegation och utrikesutskottet.Wistrand grundade också organisationen Positiva Sverige, och utsågs för denna insats till Årets Svenska Kvinna år 1990. Hon har också varit ordförande för Fredrika-Bremer-förbundet i två omgångar, 1976–1982 och 2008–2013.Wistrand disputerade 2006 i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet på en doktorsavhandling om Elin Wägner.
Artikeln innehåller material från wikipedia Birgitta Wistrand, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden1998-10-202002-10-08
SuppleantKulturutskottet1998-10-202002-09-30
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
LedamotTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantUtrikesutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantKulturutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotTrafikutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantKulturutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantTrafikutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen snabbprotokoll 73, 66, 68, 58 2002-10-31
Trafiksäkerhet m.m. snabbprotokoll 199, 216, 197, 218, 188, 186, 216, 218, 164, 205, 207, 190, 194, 190, 192 2002-04-24
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 146, 64 2001-12-13
Ytterligare förlängd tid för statliga garanti- er för att återställa försäkringsskyddet för flyg- snabbprotokoll 182, 176, 180 2001-12-13
Statliga garantier för att återställa försäk- ringsskyddet för flygbolag m.fl. snabbprotokoll 3 2001-09-27
Trafiksäkerhet snabbprotokoll 114, 111, 171, 133, 121, 135 2001-05-31
Svar på interpellation 2000/01:174 om ut- redningsman för Stockholmsregionens flyg- snabbprotokoll 37, 34 2001-03-13
Aktuell debatt: Trafiksäkerhet snabbprotokoll 11, 4 2001-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:293 om Tullinge flygplats snabbprotokoll 23, 25, 27 2000-04-11
Utgiftsområde 22 Kommunikationer snabbprotokoll 111, 122, 140, 120, 113, 109, 142 1999-12-08
Svar på interpellation 1998/99:145 om AB Svensk Bilprovning snabbprotokoll 39, 43, 41 1999-03-12
Transportpolitik för en hållbar utveck- ling snabbprotokoll 75, 105, 107, 77, 73, 71, 79 1998-06-02
Ny körkortslag m.m. snabbprotokoll 1 1998-05-29
Svar på interpellation 1997/98:202 om mö- tesplatser för svensk design och formgivning snabbprotokoll 29, 27, 31 1998-03-17
Svar på interpellation 1997/98:201 om Bromma flygplats snabbprotokoll 117, 121, 119 1998-03-05
Svar på interpellation 1997/98:148 om re- geringens trafiköverenskommelse med Stock- snabbprotokoll 33, 41 1998-02-10
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 114 1998-01-28
Svar på interpellation 1997/98:108 om kompetensutvecklingen i Sverige snabbprotokoll 14, 10, 12 1998-01-27
Kommunikationer snabbprotokoll 75, 62, 60, 77, 69 1997-12-11
Svar på interpellation 1997/98:80 om ut- bildning i idrott och hälsa vid Apelrydsskolan snabbprotokoll 50 1997-11-28
(forts. från 5 §) Allmänna helgdagar m.m. (forts. KU9) snabbprotokoll 201 1997-11-27
Utvecklingen i informationssamhället snabbprotokoll 247, 249, 238, 242 1997-11-27
Svar på interpellation 1997/98:59 om Bromma flygplats snabbprotokoll 37, 35, 39 1997-11-25
Nollvisionen och det trafiksäkra samhäl- let snabbprotokoll 24, 31, 20, 33, 22 1997-10-09
Svar på interpellation 1996/97:292 om ge- neralkonsulatet i Los Angeles snabbprotokoll 59, 61 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:278 om kulturprogram i SVT snabbprotokoll 137, 139, 141 1997-05-20
Trafikpolitikens inriktning snabbprotokoll 66 1997-03-20
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt (forts. snabbprotokoll 211 1997-01-23
Budgetpropositionen för budgetåret 1997. Kommunikationer (utgiftsområde 22) snabbprotokoll 149 1996-12-16
Svar på interpellation 1995/96:188 om fi- nansieringen av kulturhuvudstadsåret snabbprotokoll 16, 14, 18 1996-05-21
Svar på interpellation 1995/96:204 om Bromma flygplats snabbprotokoll 7, 9, 11 1996-05-21
Frågestund snabbprotokoll 115, 78, 117, 76 1996-05-02
Ändringar i körkortslagen (prop. 1995/96:118) snabbprotokoll 142, 140, 138, 149, 151 1996-03-27
Organisationen av den periodiska for- donskontrollen snabbprotokoll 163, 168, 166 1996-03-06
Svar på interpellation 1995/96:77 om Den- nispaketet snabbprotokoll 138, 141 1996-02-22
Nationaldagen m.m. snabbprotokoll 49, 53, 51, 47, 45 1995-11-23
Svar på interpellation 1995/96:8 om Stockholm som kulturhuvudstad 1998 snabbprotokoll 18, 24, 21 1995-11-10
Informationsteknik snabbprotokoll 167, 165 1995-11-08
Statens järnvägar snabbprotokoll 25, 1, 9, 11, 27 1995-05-19
Svar på interpellation 1994/95:131 om kul- turhuvudstadsåret snabbprotokoll 28, 30, 26 1995-05-12
Luftfart snabbprotokoll 104, 106, 127, 102, 100, 131, 129, 108 1995-05-03
Köp av kollektivtrafik snabbprotokoll 78, 82, 80, 86, 88 1995-04-21
Svar på interpellation 1994/95:69 om Bromma flygplats snabbprotokoll 22, 19, 25 1995-03-31
Banverket snabbprotokoll 58 1995-03-29
Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. snabbprotokoll 122, 107, 120 1994-12-15
Svar på interpellation 1994/95:25 om tu- rismen snabbprotokoll 4, 6, 2 1994-12-05
Turism snabbprotokoll 137, 133, 135, 148 1994-05-25
Massmedier m.m. snabbprotokoll 171, 175, 177, 173 1994-04-28

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Birgitta Wistrand

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.