Björn Söder

Bio

Björn Olof Söder, född 3 januari 1976 i Väsby församling i Malmöhus län, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Skåne läns norra och östra valkrets (sedan 2018), var riksdagens andre vice talman 2014–2018, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen 2010–2014 och Sverigedemokraternas partisekreterare 2005–2015.
Söder är ledamot i Kristianstads kommunfullmäktige sedan 2015. Han har tidigare varit ledamot och gruppledare för partiet i Region Skånes fullmäktige, och ledamot i regionstyrelsen för samma region.
Artikeln innehåller material från wikipedia Björn Söder, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
791 (24.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
506 (15.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
258 (8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1658 (51.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Björn röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Björn röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2022-10-262026-10-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112026-10-11
LedamotOSSE-delegationen2022-10-112026-10-11
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantUtrikesnämnden2022-10-042026-09-29
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-10-31
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
LedamotRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2018-10-242022-10-24
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotOSSE-delegationen2018-10-092022-10-09
SuppleantEU-nämnden2018-10-022022-10-04
LedamotUtrikesutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
ErsättareRiksdagsstyrelsen2018-10-022020-09-30
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-06-16
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
LedamotOSSE-delegationen2014-10-142018-10-09
LedamotUtrikesutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
Andre vice talman2014-09-292018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-02-202014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
SuppleantFinansutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantKulturutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantTrafikutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2013-02-222013-03-19
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
LedamotUtbildningsutskottet2012-11-282013-02-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2012-04-192014-09-29
SuppleantEU-nämnden2012-04-132014-10-07
SuppleantCivilutskottet2012-04-132014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2012-04-132012-11-27
SuppleantJustitieutskottet2011-11-182014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-09-202011-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
SuppleantSocialutskottet2010-11-262014-09-29
SuppleantUtrikesutskottet2010-11-262014-09-29
SuppleantFörsvarsutskottet2010-11-262014-09-29
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-10-14
GruppledareSverigedemokraterna2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2022 2022/23:123 3 2023-06-13
Sveriges medlemskap i Nato 2022/23:79 100, 100 2023-03-22
Frågestund 2022/23:72 78, 46, 78, 48, 84, 36, 84, 36 2023-03-09
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2022/23:34 2, 2, 4, 24, 4 2022-12-08
Svenskt deltatagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2022/23:34 2 2022-12-08
Strategisk exportkontroll 2021 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden och Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden 2021/22:130 63, 63 2022-06-14
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021 2021/22:121 11, 11, 14, 14, 23, 25, 23, 25 2022-05-31
Svar på interpellationerna 2021/22:421 och 435 om Taiwans deltagande i internationella samarbeten och organisationer 2021/22:98 90, 94, 98, 90, 94, 98 2022-04-19
(forts. från § 8) Internationellt bistånd (forts. UU2) 2021/22:41 213, 213 2021-12-08
(forts. från § 12) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (forts. UU12) 2020/21:137 178, 180, 167, 178, 180, 167 2021-06-09
Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2020/21:137 200, 200 2021-06-09
Svar på interpellationerna 2020/21:477 och 491 om munskydd mot smittspridning 2020/21:122 3, 7, 10, 3, 7, 10 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:636 om observatörskap i FN:s konvention mot kärnvapen 2020/21:117 52, 54, 56, 52, 54, 56 2021-04-30
Internationella försvarssamarbeten 2020/21:111 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:309 om efterkontroll i utlandet av krigsmateriel 2020/21:77 9, 12, 9, 12 2021-02-05
Svar på interpellation 2020/21:267 om oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach 2020/21:69 89, 92, 89, 92 2021-01-22
Svar på interpellation 2020/21:286 om förtroendet för statsråden 2020/21:69 80, 83, 80, 83 2021-01-22
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 7, 9, 11, 7, 9, 11 2020-12-14
(forts. från § 16) Internationell samverkan (forts. UU1) 2020/21:45 156, 156 2020-12-02
Svar på interpellation 2020/21:37 om striderna i Nagorno-Karabach 2020/21:23 69, 72, 69, 72 2020-10-16
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar 2020/21:17 7, 7 2020-09-30
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2019/20:44 75, 36, 38, 40, 146, 1, 4, 6, 75 2019-12-04
Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2018/19:103 131, 131 2019-06-12
Säkerhetspolitik 2018/19:103 153, 155, 157, 159, 161, 2, 8, 10, 21, 23, 153, 155, 157, 159, 161 2019-06-12
Författningsfrågor 2018/19:93 45 2019-05-15
Offentlig förvaltning 2018/19:93 33 2019-05-15
Riksdagens arbetsformer 2018/19:93 49 2019-05-15
Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan 2018/19:84 4 2019-05-02
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 64, 66, 73, 75, 86, 88, 104, 106, 19 2018-10-17
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 2017/18:113 141 2018-05-17
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel 2017/18:76 1, 3, 5, 22, 24 2018-02-28
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2017/18:51 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 68, 70, 134, 1, 8, 10, 13, 15, 13 2017-12-15
Internationell samverkan 2017/18:39 126, 128, 97, 99, 101, 140, 146, 134, 97, 99, 101 2017-11-29
(forts. från § 7) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UFöU3) 2016/17:121 122, 124 2017-06-08
Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2016/17:117 80, 86, 88 2017-05-31
(forts. från § 9) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (forts. UU14) 2016/17:109 107 2017-05-11
Utrikespolitisk debatt 2016/17:68 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 120, 122, 124, 144, 146, 159, 161, 164, 166, 193, 118, 120, 122, 124, 126, 135, 137, 193 2017-02-15
Samförståndsavtal om värdlandsstöd 2015/16:111 18, 25, 27, 43, 45, 57, 59, 67, 69 2016-05-25
Mellanöstern och Nordafrika 2015/16:103 41 2016-05-11
(forts. från § 9) Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan (forts. UFöU1) 2015/16:46 139, 141 2015-12-15
(forts.) Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (forts. UFöU2) 2015/16:46 151, 166, 168 2015-12-15
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2015/16:46 96, 103, 105 2015-12-15
Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2014/15:108 2, 4, 6 2015-06-03
Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak 2014/15:108 68, 85, 87, 95, 97 2015-06-03
Aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet 2014/15:50 4, 12, 20 2015-01-22
Strategisk exportkontroll 2013 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden snabbprotokoll 43, 50, 41, 39, 52, 60, 62 2014-06-10
Fråga om hänvisning av motion till utskott snabbprotokoll 103 2014-06-04
Förbud mot tiggeri snabbprotokoll 30, 28 2014-05-08
Folkomröstning om begränsning av invandringen snabbprotokoll 40, 38 2014-02-27
Partiledardebatt snabbprotokoll 97, 87, 115, 101, 57, 10, 85, 37, 35, 55, 95, 72, 12, 74, 117, 93, 99 2014-01-15
Internationellt bistånd snabbprotokoll 168, 166, 175, 164, 133, 135, 137 2013-12-16
Ersättning för vanvård i barndomen snabbprotokoll 91, 89 2013-12-12
Hot och trakasserier mot politiker snabbprotokoll 44, 42 2013-11-07
Integration och invandring snabbprotokoll 478, 443, 486, 484, 482, 470, 474, 480, 472, 476, 441 2013-10-16
Omställningsstöd för riksdagsledamöter snabbprotokoll 3, 20, 31, 22, 29, 15, 17 2013-10-02
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 snabbprotokoll 63, 61, 59 2013-06-10
Norden snabbprotokoll 28 2013-06-05
(forts. från 11 §) Strategisk exportkontroll 2012 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (forts. UU11) snabbprotokoll 109, 107, 105 2013-05-30
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) snabbprotokoll 201, 193, 204, 199, 206 2013-05-22
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd snabbprotokoll 34, 66, 25, 11, 32, 4, 68, 72, 43, 48, 70, 41, 46, 18, 23, 2, 64, 9, 6, 20 2013-05-22
Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 snabbprotokoll 17, 15, 13, 9, 11 2013-05-15
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik snabbprotokoll 42 2013-04-24
Svensk migrationspolitik snabbprotokoll 36, 34 2013-04-11
Grundskolan snabbprotokoll 162, 160, 158 2013-03-07
Forskning och innovation snabbprotokoll 3 2013-02-20
Synen på försvaret snabbprotokoll 82, 84 2013-01-31
Studiestöd snabbprotokoll 120 2012-12-17
Utbildning och universitetsforskning snabbprotokoll 158 2012-12-11
Skolavslutningar i kyrkan snabbprotokoll 35, 33 2012-11-29
Beredskapslagring av olja snabbprotokoll 124 2012-11-21
Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 snabbprotokoll 127 2012-11-21
Våld mot lärare protokoll 44, 42 2012-05-24
(forts. från 17 §) Strategisk exportkontroll (forts. UU11) protokoll 121, 119 2012-05-23
Strategisk exportkontroll protokoll 117 2012-05-23
Integrationsprojekt protokoll 42, 40 2012-05-10
Behörighetskraven i polisutbildningen protokoll 40, 38 2012-03-22
(forts.) Svar på interpellation 2011/12:278 om invandringens kostnader protokoll 63 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:278 om invandringens kostnader protokoll 59 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:201 om hjärtstopp protokoll 35, 37 2012-02-17
Kostnader för invandring snabbprotokoll 21, 19 2011-09-29
Svar på interpellation 2011/12:17 om storsatsning på nya poliser som används för civila jobb snabbprotokoll 7, 3, 5 2011-09-29
Etableringsreformen snabbprotokoll 16, 14 2011-09-22
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen snabbprotokoll 33, 30 2011-09-21
Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel snabbprotokoll 4, 28, 26, 13, 15, 31, 6, 33, 2 2011-05-19
Utredning om främlingsfientlighet snabbprotokoll 43, 45 2011-05-12
Drogfria skolor snabbprotokoll 101, 103 2011-04-14
Den militära insatsen i Libyen snabbprotokoll 90, 88 2011-04-07
Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor snabbprotokoll 93, 91, 95 2011-04-06
Aktuell debatt: Situationen i Libyen snabbprotokoll 132, 124, 116 2011-03-17
Livsmedelskontroll snabbprotokoll 229 2011-03-16
Kommissionens arbetsprogram för 2011 snabbprotokoll 169 2011-03-02
Missförhållanden inom barn- och ungdomsvården snabbprotokoll 85, 83 2011-02-10
Rekryteringen till terrororganisationer snabbprotokoll 89, 91 2010-12-16
En ny alkohollag snabbprotokoll 61, 63 2010-12-01
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) snabbprotokoll 62 2010-11-24
Val av andre vice talman protokoll 6 2010-10-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Björn Söder

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.