Bo Könberg

Bio

Bo Göran Könberg, född 14 oktober 1945 i Brännkyrka församling i Stockholms stad, är en svensk politiker (folkpartist) och ämbetsman. Han var landstingsråd i Stockholm 1978–1991, sjukvårds- och socialförsäkringsminister 1991–1994, riksdagsledamot 1995–2005 och landshövding i Södermanlands län 2006–2012.
Könberg avlade studentexamen 1964. Han anställdes som 1:e sekreterare i Stockholms läns landsting 1972 och som utredningssekreterare vid Näringslivets byggnadsdelegation 1974. Efter den borgerliga valsegern 1976 blev han informationssekreterare i Bostadsdepartementet och avancerade till sakkunnig i departementet 1977. Könberg var därefter i många år verksam som landstingspolitiker i Stockholm: han var sjukvårdslandstingsråd 1978–1979, sociallandstingsråd 1980–1982, gruppledare för Folkpartiet i landstinget 1982–1991, sjukvårdslandstingsråd 1986–1988 och landstingsråd i opposition 1988–1991. Han var ledamot i 1977 års rättighetsskyddskommitté, särskild utredare i 1978 års underhållsfondsutredning, ledamot i äldredelegationen 1988–1989 och ledamot i pensionsberedningen 1988–1990.Efter valet 1991 blev Bo Könberg sjukvårds- och socialförsäkringsminister (statsråd i Socialdepartementet) i regeringen Bildt. Han ledde arbetet med pensionsreformen som ordförande Pensionsarbetsgruppen 1991–1994, och blev 1994 ledamot i genomförandegruppen för det nya pensionssystemet. Han var riksdagsledamot 1995–2005. Under sin tid i riksdagen var han bland annat gruppledare för Folkpartiet 1998–2005, ordförande i konstitutionsutskottet 1998 och vice ordförande i socialförsäkringsutskottet 1998–2002.Bo Könberg var landshövding i Södermanlands län mellan 1 januari 2006 och 30 september 2012. Han var ordförande i Pensionsmyndighetens styrelse 2010–2015.
Bo Könberg har haft ett uppdrag åt Nordiska ministerrådet, att ta fram en oberoende rapport om det framtida nordiska hälsosamarbetet. Rapporten presenteras i samband med de nordiska social- och hälsoministrarnas möte i juni 2014.Bo Könberg är gift med Anita Könberg. De har fyra vuxna döttrar.
Artikeln innehåller material från wikipedia Bo Könberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
774 (34.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
797 (35.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
215 (9.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
477 (21.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Bo röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Bo röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2002-10-152005-12-31
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152005-12-31
SuppleantFinansutskottet2002-10-082005-12-31
LedamotSocialförsäkringsutskottet2002-10-082005-12-31
SuppleantUtrikesnämnden2002-10-082005-12-31
LedamotRiksdagsstyrelsen2002-10-082005-12-31
SuppleantValberedningen2002-09-302005-12-31
Riksdagsledamot2002-09-302005-12-31
SuppleantUtrikesutskottet2001-09-252002-09-29
SuppleantKonstitutionsutskottet1999-09-302002-09-30
SuppleantFinansutskottet1998-10-202002-09-30
Vice ordförandeSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-29
LedamotKonstitutionsutskottet1998-10-051999-01-19
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
OrdförandeKonstitutionsutskottet1998-01-201998-10-04
LedamotKonstitutionsutskottet1997-09-161998-10-04
Riksdagsledamot1995-10-101998-10-05
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1995-01-161998-10-04
LedamotEU-nämnden1995-01-121997-11-30
ErsättareHadar Cars1995-01-101995-10-09
StatsrådSocialdepartementet1991-10-041994-10-07

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utgiftsområde 10 protokoll 46, 78, 53, 55, 76 2005-12-07
Socialförsäkringarnas framtid protokoll 66 2005-12-01
Fråga om hänvisning av motion protokoll 155 2005-11-16
Svar på interpellation 2004/05:670 om sjukskrivningar och förtidspensioneringar protokoll 137, 134, 131 2005-06-08
Vårdgaranti protokoll 52, 54 2005-06-02
Ett reformerat underhållsstöd protokoll 17, 15, 12, 10, 2 2005-05-26
Svar på interpellation 2004/05:490 om finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering protokoll 92, 88, 90 2005-04-15
Ökningen av sjukskrivningar och förtidspensioner protokoll 52, 50 2005-04-07
Pensionssystemet protokoll 205, 201, 203, 199 2005-03-16
Stopplagens följder för sjukvården protokoll 39, 37 2005-03-10
Information från regeringen om katastrofen i Asien protokoll 2, 4 2005-01-19
Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden protokoll 124, 109, 122, 94, 92, 111, 96 2004-12-07
Reformering av socialförsäkringarna protokoll 83, 81 2004-11-25
Barnfamiljernas situation protokoll 96, 94 2004-06-17
Svar på interpellation 2003/04:544 om utbyggnad av husläkarsystemet protokoll 108, 111, 105 2004-06-14
Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater protokoll 59, 34, 25, 32, 18, 6, 2, 23, 20, 13, 4, 57, 15 2004-04-28
Aktuell debatt: Problem och utmaningar i sjukvården protokoll 12, 5 2004-04-14
Tiotimmarsregeln protokoll 62, 64 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:239 om införande av vårdgarantin protokoll 38, 46, 42 2004-02-05
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet protokoll 10, 28, 2, 12, 19, 21 2003-12-11
Utgiftsområde 11 protokoll 67, 72, 95, 98, 85, 98, 96, 65, 69, 93, 83, 126, 102, 100, 74 2003-12-11
Aktuell debatt: Den svenska alkoholpolitiken protokoll 4, 11 2003-12-09
Svar på interpellation 2003/04:91 om ägarlägenheter protokoll 25, 23 2003-11-14
Socialförsäkringarna protokoll 42, 43, 44, 41 2003-11-13
Svar på interpellation 2003/04:43 om sjukskrivningsmålen protokoll 140, 143, 137 2003-11-11
Psykvården protokoll 41, 39 2003-10-02
Svar på interpellation 2002/03:377 om finansiell samordning snabbprotokoll 202, 199 2003-05-26
Svar på interpellationerna 2002/03:398 och 401 om den nationella vårdgarantin snabbprotokoll 98, 94 2003-05-26
(forts. från 9 §) Integrationspolitik (forts. SfU7) snabbprotokoll 153, 151 2003-03-26
Integrationspolitik snabbprotokoll 128 2003-03-26
Särskild debatt om trygghetssystemens utformning snabbprotokoll 10, 3, 16 2003-03-13
Svar på interpellation 2002/03:183 om fi- nansiell samordning för sjukvård och rehabilite- snabbprotokoll 46, 52, 49 2003-03-04
Aktuell debatt: Säkerhetstjänstkommissio- nens betänkande snabbprotokoll 5, 12 2003-01-29
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 188, 192, 190 2002-11-06
Omröstning om misstroendeförklaring mot statsminister Göran Persson snabbprotokoll 3 2002-10-02
Val av andre vice talman snabbprotokoll 5 2002-09-30
Krisplan mot ohälsa snabbprotokoll 246, 235, 231, 248, 241, 243, 233 2002-06-12
(forts. från 6 §) Granskningsbetänkande (forts. KU20) snabbprotokoll 143, 136, 145, 126, 133 2002-05-30
Granskningsbetänkande snabbprotokoll 14, 18, 16 2002-05-30
Vissa frågor om koncessionsavgift på tele- visionens område snabbprotokoll 113 2002-05-29
Åtgärder mot kommunalt domstols- trots snabbprotokoll 100, 109, 107 2002-05-29
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. snabbprotokoll 12, 10, 14 2002-05-16
Anpassningar med anledning av övergång- en till reformerade regler för ålderspension snabbprotokoll 143 2002-04-19
Vissa arbetsskadefrågor snabbprotokoll 100, 88, 71, 86, 102, 63, 69 2002-04-19
Svar på interpellation 2001/02:326 om sam- ordningen mellan försäkringskassa och sjuk- snabbprotokoll 20, 18, 22 2002-04-12
Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kom- muner och landsting snabbprotokoll 13, 3, 15 2002-04-10
Pensionsöverföringar till Europeiska ge- menskaperna snabbprotokoll 220, 218, 216, 214, 222 2002-03-14
Aktuell debatt: Situationen inom den svenska äldreomsorgen snabbprotokoll 15, 8 2002-02-22
(forts. från 6 §) Regional samverkan och statlig länsförvaltning (forts. KU7) snabbprotokoll 115, 117 2002-01-17
Regional samverkan och statlig länsförvalt- ning snabbprotokoll 14, 19, 12, 21, 16 2002-01-17
(forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) snabbprotokoll 236, 228, 224, 230, 222, 238, 226, 219, 217 2001-12-06
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt senareläggning av premiepensionens efterle- snabbprotokoll 87, 79, 85 2001-12-05
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 13, 17, 20, 22, 15, 39, 37 2001-12-05
Aktuell debatt om maxtaxa i barnomsor- gen snabbprotokoll 7, 14 2001-11-22
Äldreförsörjningsstöd snabbprotokoll 4 2001-11-14
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, m.m. snabbprotokoll 92, 96, 94, 90 2001-06-14
Vissa frågor inför den allmänna fastig- hetstaxeringen 2003, m.m. snabbprotokoll 34, 32, 30 2001-06-13
Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension snabbprotokoll 11, 4, 9, 6 2001-06-01
Automatisk balansering av ålderspensions- systemet snabbprotokoll 15, 7, 11, 13, 9 2001-05-16
Rätt att arbeta till 67 års ålder snabbprotokoll 73, 77, 75 2001-05-16
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 11, 176, 174, 199, 190, 211, 209, 37, 201, 93, 13, 95, 15, 24, 39, 22, 192, 178 2001-05-04
Föräldraförsäkring och föräldraledighet snabbprotokoll 184, 171, 207, 173, 205, 169 2001-03-21
Yttrande- och tryckfrihetsfrågor snabbprotokoll 4, 25, 15, 50, 52, 27, 8, 6, 38, 17 2001-01-24
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 88, 86, 99, 84, 101 2001-01-17
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 127, 125 2000-12-14
(forts. från 5 §) Anslag inom socialförsäk- ringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, snabbprotokoll 131, 97, 101, 45, 128, 133, 78, 43, 80, 99, 95, 114, 93, 76, 112 2000-12-08
Anslag inom socialförsäkringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, m.m. snabbprotokoll 19, 17, 21, 29, 31, 23 2000-12-08
Underhållsstöd vid växelvis boende snabbprotokoll 159 2000-12-08
(forts. från 5 §) Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården (forts. snabbprotokoll 57, 59 2000-11-24
Ny socialavgiftslag snabbprotokoll 4, 18, 16 2000-11-16
Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare samt anpassningar i ålderspen- snabbprotokoll 117 2000-10-25
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor, m.m. snabbprotokoll 89, 77, 87 2000-06-14
Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. snabbprotokoll 122, 113, 85, 87, 83, 124, 137, 90, 111, 134, 139, 92, 132 2000-06-07
Vissa frågor om det nya pensionssystemet samt efterlevandepensioner och efterlevandestöd snabbprotokoll 9, 11, 30, 28, 13, 40, 17, 15 2000-05-30
Svar på interpellation 1999/2000:412 om FINSAM snabbprotokoll 12, 10, 8 2000-05-12
Justering av protokoll snabbprotokoll 11, 9 2000-04-05
Information från regeringen om ubåtsfrå- gan snabbprotokoll 103, 105 2000-03-30
Aktuell debatt: Frågorna runt ökade sjuk- skrivningar och behov av rehabilitering i arbetsli- snabbprotokoll 15, 8 2000-02-10
Utvecklingen av den ekonomiska styrning- en snabbprotokoll 46, 25, 44 1999-12-15
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 128, 129, 89, 93, 65, 82, 26, 91, 98, 87, 38, 56, 33, 88, 31, 131, 110, 44, 94, 31, 101, 80, 58, 126, 82, 28, 18, 20, 60, 20, 100, 84, 36, 92, 46, 16, 78, 80, 114, 33, 24, 81, 63, 90, 83, 84, 22 1999-12-14
Statlig förvaltning av premiepensionsme- del snabbprotokoll 174, 167, 165, 163 1999-12-14
Vilande förtidspension snabbprotokoll 7 1999-12-14
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 98, 86, 96, 84 1999-12-10
Information från regeringen om Sydafrika- resan snabbprotokoll 153, 155 1999-12-02
Socialförsäkringens personkrets snabbprotokoll 27 1999-10-27
Information från regeringen om EU- toppmötet i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 snabbprotokoll 71 1999-10-21
Vissa frågor om det nya pensionssystemet snabbprotokoll 12, 28, 26, 33, 35, 16, 30, 14 1999-06-03
Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräld- snabbprotokoll 38, 36, 33 1999-06-01
Riksdagens revisorers förslag om socialför- säkringens administration snabbprotokoll 113 1999-05-28
Personuppgiftslagen snabbprotokoll 83, 81 1999-03-10
Svar på interpellation 1998/99:101 om vårdköerna och sjukförsäkringspengarna snabbprotokoll 140, 142, 144 1999-01-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 83, 77, 73, 97, 75, 95, 79, 81 1999-01-21
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 188, 211, 193, 209, 195, 190 1998-12-16
Information från regeringen om EU- toppmötet i Wien snabbprotokoll 88, 90 1998-12-15
(forts. från 4 §) Det nya pensionssystemet (forts. SfU13) snabbprotokoll 178, 144, 186, 180, 171, 184, 169, 146 1998-06-08
Det nya pensionssystemet snabbprotokoll 124, 118, 122, 116, 120 1998-06-08
Förstärkt samordning inom riksdagsför- valtningen snabbprotokoll 199 1998-06-04
Mandatperioden för ledamöterna i Euro- parådets svenska delegation snabbprotokoll 200 1998-06-04
Regeringsformens egendomsskydd snabbprotokoll 93, 91, 100, 88 1998-06-03
(forts. från 2 §) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas hand- snabbprotokoll 186, 124, 134, 198, 126, 200, 132, 128 1998-05-27
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 46, 49, 21, 37, 19, 83, 19, 51, 85, 23, 39 1998-05-27
Svar på interpellationerna 1997/98:272 och 298 om säpo snabbprotokoll 61, 68, 65 1998-05-26
Tryckfrihetsförordningens och yttrandefri- hetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpor- snabbprotokoll 20, 61, 40, 2, 86, 105, 76, 74, 15, 88, 63, 22, 33, 65, 17, 38, 35 1998-05-13
Val av en riksdagens ombudsman snabbprotokoll 1 1998-05-13
Fri- och rättighetsfrågor snabbprotokoll 104, 86, 84, 75 1998-05-06
Författningsfrågor snabbprotokoll 6, 21, 8, 1, 19 1998-04-22
Svar på interpellation 1997/98:203 om na- tionellt kompetenscentrum för äldreforskning och snabbprotokoll 26, 28 1998-03-05
Offentlighet och sekretess snabbprotokoll 95 1998-03-04
Riksbankens ställning snabbprotokoll 11, 64, 9, 3, 5, 7, 66 1998-03-04
Statlig förvaltning snabbprotokoll 89 1998-03-04
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 155, 163, 153, 157, 119, 159, 161, 165, 117 1998-01-22
Lag om kärnkraftens avveckling snabbprotokoll 73 1997-12-18
Särskild debatt om SÄPO:s register m.m. snabbprotokoll 7, 14, 1, 21 1997-11-20
Information från regeringen om viktigare frågor i EU:s regeringskonferens på Justitiedepar- snabbprotokoll 26, 24 1997-06-05
Verksamheten inom Europeiska unionen under 1996 snabbprotokoll 196, 205, 213, 215, 194, 192, 207 1997-06-04
Svar på interpellation 1996/97:282 om fi- nansiell samordning mellan sjukförsäkringen och snabbprotokoll 49, 51, 47 1997-06-02
Det reformerade pensionssystemet snabbprotokoll 37, 161, 159, 163 1997-05-16
Svar på interpellation 1996/97:210 om än- kepensionen snabbprotokoll 140, 133 1997-04-17
Svar på interpellationerna 1996/97:194 och 197 om vårdköerna snabbprotokoll 19, 10, 15 1997-03-21
Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer snabbprotokoll 56, 26, 28, 54, 34, 24, 22, 20, 36, 18 1997-01-23
Svar på interpellation 1996/97:91 om pri- vatvårdens framtid snabbprotokoll 6, 3 1997-01-21
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12) snabbprotokoll 220, 218, 229, 256, 243, 216, 245, 258, 222, 231 1996-12-18
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 200, 186, 193 1996-11-21
Frågestund snabbprotokoll 35, 101, 79, 58, 86, 70, 78, 46, 115, 103, 88, 54, 37, 81, 231, 287, 84, 29, 64, 24, 47, 33, 48, 44, 13, 33, 64, 80, 66, 32, 235, 79, 130, 283, 46, 239, 20, 56, 26, 126, 124, 90, 73, 60, 224, 285, 86, 308, 11, 47, 122, 68, 49, 18, 36, 72, 66, 74, 237, 233, 49, 117, 35, 31, 72, 77, 31, 306, 62, 66, 29, 119, 34, 15, 60, 132, 62, 42, 70, 31, 75, 134 1996-10-10
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Dublin snabbprotokoll 80, 102, 104, 82 1996-10-10
Svar på interpellation 1996/97:1 om vår- dens resurser snabbprotokoll 3, 7 1996-10-03
Svar på interpellation 1995/96:151 om köer i vården snabbprotokoll 3, 7 1996-05-07
Svar på interpellation 1995/96:165 om ål- dersgränsen för läkares anslutning till sjukförsäk- snabbprotokoll 14, 17 1996-05-07
Information från regeringen om Europeis- ka rådets möte i Turin snabbprotokoll 55, 57 1996-04-16
(forts. från prot. 77) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 31, 57, 33, 55, 53 1996-03-29
(forts. från 7 §) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 156, 154, 116, 143, 219, 118, 221, 141 1996-03-28
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 37, 45, 33, 27, 25, 35, 43 1996-02-14
Information från regeringen om Europeiska rådets möte snabbprotokoll 6, 8 1995-12-19
Bordläggningsdebatt snabbprotokoll 4, 14 1995-12-07
Debatt om Schengenavtalet snabbprotokoll 105, 119, 112 1995-06-14
Svar på interpellationerna 1994/95:152, 153 och 154 om de svenska positionerna inför EU:s snabbprotokoll 33, 36 1995-06-09
Aktuell debatt: Sverige och den europeiska unionen snabbprotokoll 101, 87, 94 1995-06-08
Information från regeringen om aktuella EU-frågor snabbprotokoll 60, 62 1995-06-01
Svar på interpellation 1994/95:139 om amalgam snabbprotokoll 102 1995-05-29
Socialförsäkring - inriktning och anslag snabbprotokoll 77, 91, 75, 70, 93 1995-05-17
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 81, 46, 44, 73, 63 1995-01-19
Reformering av det allmänna pensionssystemet och delpensionsförsäkringen snabbprotokoll 12, 21, 23, 43, 41, 10, 37, 8 1994-06-08
Vissa tandvårdsfrågor snabbprotokoll 54, 52, 56 1994-06-08
Psykiskt stördas villkor snabbprotokoll 66 1994-06-02
Svar på fråga 1993/94:535 om delningen av pensionsrättigheter snabbprotokoll 75 1994-05-24
Svar på fråga 1993/94:540 om musikterapi snabbprotokoll 79, 77 1994-05-24
Svar på fråga 1993/94:484 om sjukgymnasters fria etableringsrätt snabbprotokoll 83, 85, 87 1994-05-17
Svar på fråga 1993/94:485 om Föräldraföreningen Plötslig spädbarnsdöd snabbprotokoll 92, 88, 90 1994-05-17
Svar på fråga 1993/94:499 om efterlevandeskydd för barn som studerar snabbprotokoll 96, 94 1994-05-17
Svar på fråga 1993/94:507 om framtagning av mindre skadliga tobaksprodukter snabbprotokoll 98, 100 1994-05-17
Svar på interpellationerna 1993/94:102 och 111 om den svenska sjukvården snabbprotokoll 92, 95, 98, 89 1994-05-16
Svar på fråga 1993/94:470 om Samordningsdelegationen för tandvårdsreformen snabbprotokoll 75, 79, 77, 81 1994-04-26
Socialpolitik -- inriktning och anslag snabbprotokoll 54, 58, 62, 56, 66, 60, 72, 64, 70, 68, 74 1994-04-20
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 138, 128, 144, 140, 25, 11, 142, 182, 198, 124, 148, 196, 159, 177, 159, 113, 146, 134, 18, 146, 163, 161, 163, 115, 146, 136, 161, 150, 117, 126, 161, 134, 177 1994-02-10
Svar på fråga 1993/94:311 om arbetsskadebegreppet snabbprotokoll 153, 151, 159, 157, 155 1994-02-08
Svar på fråga 1993/94:275 om legitimation av naprapater snabbprotokoll 129, 131, 133 1994-01-18
Svar på interpellation 1993/94:61 om dispens från husläkarlagen snabbprotokoll 40, 38, 35, 32 1994-01-13
Svar på interpellation 1993/94:65 om vård i livets slutskede snabbprotokoll 47, 44, 41 1994-01-13
Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till snabbprotokoll 119, 120, 113, 109, 111 1993-12-17
Svar på fråga 1993/94:257 om rökförbud i skolor snabbprotokoll 177, 183, 181, 179, 175 1993-12-07
Svar på frågorna 1993/94:229 och 235 om husläkare snabbprotokoll 169, 174, 166, 172 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:167 om elallergi snabbprotokoll 146, 148 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:200 av Birgitta Hambraeus om lågfrekvent buller snabbprotokoll 152, 154, 150, 156 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:207 om barnhjärtkirurgin snabbprotokoll 159, 157 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:209 om dopning snabbprotokoll 163, 165, 161 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:187 om arbetsskadeförsäkringen snabbprotokoll 132, 143, 140, 138, 136, 134 1993-11-23
Svar på fråga 1993/94:110 om företagshälsovården och det s.k. snabbprotokoll 230, 232, 228 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:111 om högkostnadsskyddet och företagshälsovården snabbprotokoll 234, 236 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:116 om frihet att välja husläkare snabbprotokoll 238 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:135 om amalgam snabbprotokoll 247, 251, 249 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:145 om sjukförsäkringen snabbprotokoll 259, 253, 255, 261, 257 1993-11-16
Svar på frågorna 1993/94:132 och 157 om plötslig spädbarnsdöd snabbprotokoll 240, 246, 243 1993-11-16
Svar på frågorna 1993/94:154 och 159 om förtidspension m.m. snabbprotokoll 262, 265, 272, 268, 270 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:67 om karensdagarna snabbprotokoll 125, 119, 121, 123, 127 1993-10-26
Svar på fråga 1993/94:84 om medicintekniska produkter snabbprotokoll 132, 130, 128 1993-10-26
Svar på fråga 1993/94:94 om ersättningsnivåerna vid långtidssjukdom och snabbprotokoll 140, 138, 134, 142, 136 1993-10-26
Svar på fråga 1993/94:38 om permission från sluten psykiatrisk vård snabbprotokoll 195, 193, 197 1993-10-19
Svar på fråga 1993/94:50 om dispens från bestämmelserna om husläkare snabbprotokoll 203, 201, 205, 199 1993-10-19
Svar på fråga 1993/94:11 om åtgärder för att förhindra rymning från sluten psykiatrisk snabbprotokoll 107, 103, 101, 105 1993-10-12
Svar på fråga 1993/94:36 om förtidspensionärers möjlighet att arbeta ideellt snabbprotokoll 110, 108 1993-10-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Bo Könberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.