Bodil Francke Ohlsson

Bio

Karla Kerstin Bodil Francke Ohlsson, tidigare Åkesson, född 6 juni 1934 i Lunds stadsförsamling, Malmöhus län, död 11 april 2021 i Genarp, var en politiker tillhörande Miljöpartiet och senare SPI. Hon var tidigare lokalpolitiker i Trelleborg och satt som riksdagsledamot 1994–1998.
Artikeln innehåller material från wikipedia Bodil Francke Ohlsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
RiksdagsledamotEva Thede 1998-04-03 - 1998-05-061998-04-031998-05-06
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1995-10-261995-12-06
Riksdagsledamot1995-10-231998-04-02
RiksdagsledamotEva Thede 1998-04-03 - 1998-05-061995-10-231998-10-05
SuppleantBostadsutskottet1995-01-171998-10-04
LedamotUtrikesutskottet1995-01-171998-10-04
ErsättarePer Gahrton1995-01-101995-10-22

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Demokrati och mänskliga rättigheter i Sve- riges utvecklingssamarbete och mänskliga rättig- snabbprotokoll 111, 119 1998-06-03
Vissa nedrustningsfrågor snabbprotokoll 152 1998-06-03
En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet snabbprotokoll 140 1998-05-25
Nordiskt samarbete 1997 snabbprotokoll 172, 169 1998-05-25
Sverige i Förenta nationerna snabbprotokoll 78, 88 1998-05-25
Sveriges utvecklingssamarbete med Cen- tral- och Östeuropa snabbprotokoll 111, 122, 107, 109 1998-05-25
(forts. från 4 §) Fattigdomsbekämpning i Sveriges utvecklingssamarbete (forts. UU9) snabbprotokoll 124, 126 1998-03-26
Fattigdomsbekämpning i Sveriges utveck- lingssamarbete snabbprotokoll 4 1998-03-26
Svar på interpellation 1997/98:211 om Ko- sovo snabbprotokoll 22 1998-03-24
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 13, 20, 20, 20, 6, 66, 6, 13, 6, 13 1998-02-11
Svar på interpellation 1997/98:85 om folk- omröstningen i Västsahara snabbprotokoll 6, 3 1998-01-29
Internationellt bistånd snabbprotokoll 76, 140, 48, 78, 142, 11, 106, 138 1997-12-10
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 7 1997-12-10
Information från regeringen om kulturåret 1998 snabbprotokoll 148 1997-12-04
Svar på interpellation 1997/98:32 om tun- nelbygget i Hallandsåsen snabbprotokoll 26, 22 1997-10-30
Partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland snabbprotokoll 36 1997-10-08
Verksamheten inom Europeiska unionen under 1996 snabbprotokoll 228 1997-06-04
Information från regeringen om upprät- tande av ett euroatlantiskt partnerskapsråd snabbprotokoll 33, 31 1997-06-03
Svar på interpellation 1996/97:358 om Nordkorea - isolerat land i kris snabbprotokoll 102, 99 1997-05-30
Internationellt utvecklingssamarbete snabbprotokoll 50, 70, 35, 52, 34 1997-05-21
Verksamheten inom OSSE under 1996 snabbprotokoll 96 1997-05-21
Reviderat protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och snabbprotokoll 166, 168, 163 1997-05-14
Information från regeringen om EU:s re- geringskonferens snabbprotokoll 146, 148 1997-04-10
Mänskliga rättigheter m.m. snabbprotokoll 162 1997-03-19
Svar på interpellation 1996/97:168 om ekologisk ekonomi snabbprotokoll 18, 23 1997-03-07
Krigsmaterielexport snabbprotokoll 21, 4, 19 1997-02-26
Sveriges samarbete med Central- och Öst- europa snabbprotokoll 30 1997-02-26
Svar på interpellation 1996/97:53 om Af- ghanistan snabbprotokoll 9, 4 1997-01-29
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt (forts. snabbprotokoll 210 1997-01-23
Kulturpolitik, m.m. snabbprotokoll 148, 146, 144 1996-12-19
Svenskt deltagande i fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina snabbprotokoll 176, 186 1996-12-16
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 113, 106, 99 1996-11-22
Statsrådet Pierre Schori lämnar informa- tion om svensk EU-strategi om utvecklingsarbe- snabbprotokoll 143, 145 1996-11-07
Svar på interpellation 1995/96:253 om Nigeria snabbprotokoll 51, 48 1996-05-31
Havsrättskonventionen och tillämpningsav- talet snabbprotokoll 129, 134, 141, 127, 120 1996-05-29
Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete snabbprotokoll 156 1996-05-29
Nordiskt samarbete snabbprotokoll 155, 148 1996-05-22
Frågestund snabbprotokoll 106, 121, 119 1996-03-28
FN inför framtiden snabbprotokoll 107 1995-12-13
Sveriges säkerhetspolitik och totalförsva- rets förnyelse snabbprotokoll 67 1995-12-06
Bordläggningsdebatt snabbprotokoll 14, 7 1995-10-25
(forts. från 10 §) Krigsmaterielexport (forts. UU20) snabbprotokoll 106 1995-06-08
Mänskliga rättigheter, m.m. snabbprotokoll 103 1995-06-02
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa år 1994 snabbprotokoll 99 1995-06-02
Nedrustning snabbprotokoll 55, 49, 57 1995-05-17
Sveriges samarbete med Central- och Östeu- ropa snabbprotokoll 224 1995-04-26
Vägverket snabbprotokoll 234 1995-04-20
Fredsprocessen i Mellanöstern snabbprotokoll 43 1995-04-19
Situationen i f.d. Jugoslavien samt Albani- en snabbprotokoll 20, 22 1995-04-19
Svar på fråga 1994/95:400 om kärnsäkerhet i Östeuropa snabbprotokoll 68 1995-04-04
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 228 1995-02-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Bodil Francke Ohlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.