Boriana Åberg

Bio

Boriana Åberg, född 18 november 1968 i Bulgarien, är en svensk politiker (moderat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan år 2010 (dessförinnan tjänstgörande ersättare i riksdagen 2008 och 2009), invald för Skåne läns södra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Boriana Åberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
984 (30.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
509 (15.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
212 (6.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1508 (46.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Boriana röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Boriana röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEuroparådets svenska delegation2022-11-012026-10-31
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
LedamotSkatteutskottet2022-10-202026-09-21
SuppleantFinansutskottet2022-10-042022-11-29
LedamotSkatteutskottet2022-10-042022-10-20
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotFinansutskottet2021-12-102022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2021-12-102022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-12-10
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2019-09-202022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2019-06-172019-09-20
OrdförandeEuroparådets svenska delegation2018-11-072022-10-31
LedamotEuroparådets svenska delegation2018-11-012018-11-07
LedamotSkatteutskottet2018-10-022021-12-10
SuppleantTrafikutskottet2018-10-022019-06-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Vice ordförandeEuroparådets svenska delegation2017-11-172018-10-31
LedamotEuroparådets svenska delegation2017-03-302017-11-17
LedamotTrafikutskottet2015-02-052018-09-24
SuppleantEuroparådets svenska delegation2014-11-012017-03-30
SuppleantTrafikutskottet2014-10-072015-02-05
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantJustitieutskottet2009-03-132009-04-30
ErsättareAnders Hansson2009-03-022009-04-30
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-03-14
SuppleantSocialutskottet2008-01-182008-03-14
ErsättareLars Lindblad2008-01-072008-03-14

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2022/23:128 62, 64, 66, 68, 70, 80, 82 2023-06-20
Redovisning av skatteutgifter 2023 2022/23:123 1 2023-06-13
Skatteförfarande 2022/23:105 1, 3, 5, 1, 3, 5 2023-05-09
Punktskatt och tull 2022/23:92 201, 203, 206, 210, 212, 201, 201, 203, 203, 206, 206, 210, 210, 212, 212 2023-04-19
Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten 2022/23:83 9, 11, 13, 15, 17, 9, 11, 13, 15, 17 2023-03-29
Skatt, tull och exekution 2022/23:40 28, 30, 32, 34, 36, 28, 30, 32, 34, 36 2022-12-16
Statens budget 2023 - Rambeslutet 2022/23:37 78, 80, 82, 78, 80, 82 2022-12-13
Stärkt system för samordningsnummer 2022/23:28 16, 16 2022-11-30
BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning 2022/23:14 139, 139, 139 2022-10-26
Svar på interpellation 2021/22:529 om Tullverkets brottsbekämpande verksamhet 2021/22:139 56, 58, 60, 56, 58, 60 2022-06-29
Svar på interpellationerna 2021/22:493, 525 och 526 om riksdagens tillkännagivanden om vapenfrågor samt vapenförvaring och förenklade regler 2021/22:139 18, 22, 18, 22 2022-06-29
Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data 2021/22:122 70, 70 2022-06-01
Svar på interpellation 2021/22:417 om forskning och etikprövning 2021/22:105 37, 32, 35, 37, 32, 35 2022-04-29
Svar på interpellationerna 2021/22:429, 430 och 461 om vargstammen i Sverige 2021/22:105 48, 43, 48, 43 2022-04-29
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2021/22:99 23, 26, 28, 23, 26, 28 2022-04-20
Svar på interpellationerna 2021/22:421 och 435 om Taiwans deltagande i internationella samarbeten och organisationer 2021/22:98 92, 96, 92, 96 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:340 om stärkta diplomatiska relationer med Taiwan 2021/22:88 17, 20, 17, 20 2022-03-25
Svar på interpellation 2021/22:345 om äganderätten för skogsägare 2021/22:84 52, 54, 56, 52, 54, 56 2022-03-18
Svar på interpellation 2021/22:341 om Överklagandenämnden för etikprövning 2021/22:70 38, 40, 42, 38, 40, 42, 38, 40, 42 2022-02-22
Svar på interpellationerna 2021/22:217, 220 och 251 om ungdomsrån och lagföring av kriminella ungdomar 2021/22:69 4, 8, 4, 8 2022-02-18
Svar på interpellation 2021/22:233 om reseavdraget 2021/22:66 74, 78, 74, 78 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:154 om återinförande av skatter 2021/22:50 19, 21, 23, 19, 21, 23 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:24 om konsekvenser för södra Sveriges elområde 2021/22:17 34, 38, 34, 38 2021-10-19
Justerad beräkning av bilförmån 2020/21:132 1, 5, 7, 13, 15, 1, 5, 7, 13, 15 2021-06-02
Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer 2020/21:123 53, 56, 58, 53, 56, 58 2021-05-19
Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el 2020/21:123 69, 69 2021-05-19
Svar på interpellation 2020/21:546 om förändringar i omställningsstödet 2020/21:110 4, 4, 9, 9 2021-04-20
Svar på interpellationerna 2020/21:587 och 588 om bonus-malus-systemet 2020/21:110 30, 30, 35, 35, 40, 40 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:576 om trygghet för alla kvinnor 2020/21:105 28, 30, 32, 28, 30, 32 2021-04-09
Skatteförfarande och folkbokföring 2020/21:103 130, 134, 136, 130, 134, 136 2021-04-07
Svar på interpellation 2020/21:506 om kunskap om kommunismens illgärningar 2020/21:92 145, 147, 149, 145, 147, 149 2021-03-11
Svar på interpellation 2020/21:427 om det nordiska skatteavtalet och sjömännens beskattning 2020/21:89 144, 146, 148, 144, 146, 148 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:430 om Tullverkets befogenheter 2020/21:89 151, 153, 155, 151, 153, 155 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:385 om alternativ till förtida stängning av Bromma flygplats 2020/21:86 39, 43, 39, 43 2021-03-02
(forts. från § 7) Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet (forts. SkU16) 2020/21:84 100, 102, 107, 109, 100, 102, 107, 109 2021-02-25
Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet 2020/21:84 17, 20, 22, 17, 20, 22 2021-02-25
Svar på interpellation 2020/21:397 om ersättningsenergi för bensin och diesel 2020/21:81 44, 47, 44, 47 2021-02-12
Svar på interpellationerna 2020/21:342 och 376 om personer som bedöms som säkerhetsrisker 2020/21:81 11, 16, 11, 16 2021-02-12
Svar på interpellation 2020/21:304 om ordningen i svenska domstolssalar 2020/21:76 17, 19, 21, 17, 19, 21 2021-02-04
Svar på interpellation 2020/21:333 om säkerheten vid Sis ungdomshem 2020/21:74 26, 29, 26, 29 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:290 om hot och våld i arbetslivet 2020/21:72 149, 151, 153, 149, 151, 153 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:294 om folkbokföringens tillförlitlighet 2020/21:72 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:291 om Trafikverkets hantering av spårskadorna på Västkustbanan i Skåne 2020/21:70 21, 23, 25, 21, 23, 25 2021-01-26
Svar på interpellationerna 2020/21:298 och 320 om stöd till restaurangnäringen 2020/21:70 7, 14, 7, 14 2021-01-26
Pausad BNP-indexering för drivmedel 2020/21:45 19, 23, 25, 19, 23, 25 2020-12-02
Svar på interpellation 2020/21:85 om Taiwans deltagande i WHO 2020/21:39 37, 39, 41, 37, 39, 41 2020-11-20
Svar på interpellation 2020/21:78 om åtgärder på skatteområdet 2020/21:35 37, 40, 43, 37, 40, 43 2020-11-13
Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget 2020/21:25 37, 39, 41, 37, 39, 41 2020-10-21
Svar på interpellation 2020/21:21 om Tullverkets befogenheter 2020/21:23 47, 49, 51, 47, 49, 51 2020-10-16
Svar på interpellation 2020/21:2 om åtgärder mot ungdomsrån 2020/21:14 10, 13, 10, 13 2020-09-24
Svar på interpellation 2020/21:3 om moratorium för kompetensutvisningar 2020/21:14 18, 20, 22, 18, 20, 22 2020-09-24
Svar på interpellation 2020/21:4 om släktbaserade kriminella nätverk 2020/21:14 25, 27, 29, 25, 27, 29 2020-09-24
Vissa ändringar i avfallsskattelagen 2019/20:141 25, 25 2020-06-17
(forts. från § 10) Europarådet (forts. UU8) 2019/20:121 88, 88, 88 2020-05-14
Inkomstskatt 2019/20:117 48, 48 2020-05-06
Punktskatt 2019/20:117 56, 56, 119, 125, 127, 26, 119, 125, 127 2020-05-06
Svar på interpellation 2019/20:246 om tillstånd för kamerabevakning 2019/20:83 20, 16, 18, 20, 16, 18 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:303 om reseavdraget och skatt på drivmedel 2019/20:83 64, 66, 68, 64, 66, 68 2020-03-06
Svar på interpellationerna 2019/20:164, 167 och 168 om regeringens skattehöjningar 2019/20:57 24, 28, 32, 24, 28, 32 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:175 om det ökade antalet barn- och ungdomsrån 2019/20:55 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-12-19
Skatt på avfallsförbränning 2019/20:44 37, 43, 45, 37, 43, 45 2019-12-04
Sänkt skatt på drivmedel 2019/20:44 47, 55, 57, 67, 69, 47, 55, 57, 67, 69 2019-12-04
Svar på interpellation 2019/20:119 om kontroll av samordningsnummer 2019/20:38 52, 54, 50, 52, 54, 50 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:95 om integrationsutmaningen och stundande lågkonjunktur 2019/20:34 27, 30, 33, 27, 30, 33 2019-11-19
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal 2019/20:31 123, 123 2019-11-13
Svar på interpellation 2019/20:59 om elbristen i Skåne 2019/20:28 138, 140, 142, 138, 140, 142 2019-11-07
Höjt tak för RUT-avdrag 2018/19:96 71 2019-05-28
Europarådet 2018/19:88 273, 9, 156, 156, 123, 133, 135, 39, 41, 43 2019-05-08
Svar på interpellation 2018/19:104 om en översyn av kassaregisterlagen 2018/19:67 53, 55, 57 2019-03-26
Svar på interpellation 2018/19:107 om en utvärdering av kemikalieskatten 2018/19:67 60, 63, 66 2019-03-26
Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet 2018/19:64 17 2019-03-13
Svar på interpellation 2017/18:554 om möjligheten att sälja biljetter via SJ online 2017/18:124 30, 32, 34 2018-06-01
Svar på interpellation 2017/18:508 om etablering av pråmtrafiken i Sverige 2017/18:109 68, 70, 72 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:394 om vårdköer för prostatacancerpatienter 2017/18:94 18, 21, 24 2018-04-10
Svar på interpellationerna 2017/18:126 och 158 om konkurrensneutrala transportslag 2017/18:52 42, 45, 48 2017-12-18
Svar på interpellation 2017/18:171 om Migrationsverkets skulder till kommunerna 2017/18:43 124, 127, 130 2017-12-05
Svar på interpellationerna 2017/18:196, 197, 198, 204 och 220 om följderna av hamnkonflikten i Göteborg och rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden 2017/18:43 21, 29 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:3 om vapenpasset 2017/18:25 9, 11, 13 2017-10-27
(forts. från § 11) Sjöfartsfrågor (forts. TU18) 2016/17:126 124, 126 2017-06-15
Sjöfartsfrågor 2016/17:126 28, 54, 64, 66, 77, 79, 237, 244, 246, 253, 255 2017-06-15
Frågestund 2016/17:121 87, 89, 102, 46, 51, 48, 51, 53, 87, 104, 61, 84, 86, 50, 52, 87, 99, 89, 81, 116, 54, 118, 56, 92, 58, 42, 77, 94, 44, 79, 73, 112, 100, 104, 96, 77, 86, 49, 51, 75, 77, 65, 63, 58, 65, 75, 61, 77, 70, 72, 102, 100, 95, 29, 31, 98, 84, 99, 100, 86, 101, 77, 92, 94, 51, 99, 36, 70, 38, 72, 63, 81, 122, 67, 42, 69, 44, 112, 73, 29, 31, 85 2017-06-08
(forts. från § 8) Cykelfrågor (forts. TU16) 2016/17:118 112, 114 2017-06-01
Cykelfrågor 2016/17:118 20, 74, 151 2017-06-01
Trafiksäkerhet 2016/17:92 24, 26, 28, 30, 34, 50, 52, 65, 22 2017-04-05
Statsministerns frågestund 2016/17:65 80, 66, 67, 66, 53, 66 2017-02-02
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 120 2016-12-12
Svar på interpellation 2016/17:94 om språkkrav på svenskflaggade passagerarfartyg 2016/17:28 62, 64, 66 2016-11-15
Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar 2016/17:21 88 2016-10-26
Svar på interpellation 2015/16:702 om kartläggning av svarta körskolor 2015/16:122 98, 100, 102 2016-06-17
Svar på interpellationerna 2015/16:511 och 512 om förtroendet för Arbetsförmedlingen 2015/16:105 3, 6, 9 2016-05-13
Svar på interpellation 2015/16:558 om id-kontrollernas effekter för Skåne 2015/16:98 84, 87, 90 2016-04-26
Svar på interpellation 2015/16:431 om barnäktenskap 2015/16:84 70, 72, 74 2016-03-22
Svar på interpellation 2015/16:432 om elprisområden 2015/16:76 52, 54, 56 2016-03-08
Svar på interpellation 2015/16:303 om avskaffandet av kårobligatoriet 2015/16:61 76, 78, 80 2016-02-02
Svar på interpellation 2015/16:235 om det nya vapendirektivet 2015/16:53 3, 6 2016-01-15
Svar på interpellation 2015/16:236 om vapendirektivet som ett hot mot landets jägare och skyttar 2015/16:49 91, 93, 96 2015-12-18
Svar på interpellation 2015/16:171 om regeringens hantering av flyktingkrisen 2015/16:32 23, 25, 27 2015-11-24
Svar på interpellation 2014/15:720 om översyn av konkurrenslagen 2014/15:121 60, 62, 64 2015-08-27
Svar på interpellationerna 2014/15:376 och 465 om regeringens engagemang vid uppsägningar i Skåne 2014/15:88 70, 73, 76 2015-04-17
Infrastrukturplanering 2014/15:86 178 2015-04-15
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:289 om införande av tonnageskatt 2014/15:77 64, 69 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:289 om införande av tonnageskatt 2014/15:77 58 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:335 om skärpta straff för inbrott 2014/15:73 11, 14 2015-03-17
Svar på interpellation 2014/15:239 om livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin 2014/15:69 75, 79 2015-03-10
Familjerätt 2014/15:66 146 2015-03-04
Svar på interpellation 2014/15:251 om efterlevnad av svaveldirektivet 2014/15:65 99, 101, 103 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:213 om trafikskolor som ej betalar moms eller arbetsgivaravgifter 2014/15:54 22, 25, 28 2015-02-03
Svar på interpellation 2014/15:121 om turordningsregler i LAS 2014/15:26 3, 6 2014-11-25
Svar på interpellation 2014/15:66 om fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 2014/15:21 95, 98 2014-11-13
Svar på interpellation 2014/15:25 om återreglerat järnvägssystem 2014/15:15 81, 87 2014-11-04
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 64 2014-10-21
Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 53 2014-10-21
Svar på interpellation 2013/14:317 om kvotering till bolagsstyrelser snabbprotokoll 67, 63 2014-04-08
(forts. från 8 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU12) snabbprotokoll 138 2014-04-03
Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning snabbprotokoll 83, 87, 85 2013-10-23
Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt snabbprotokoll 21, 19, 23 2013-06-17
(forts. från 7 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU11) snabbprotokoll 120, 122, 124 2013-04-25
Utbildning till bristyrken snabbprotokoll 52 2013-04-11
Framtidsutsikter efter avtjänat straff snabbprotokoll 78, 76 2013-01-24
Näringsliv snabbprotokoll 58, 56, 60 2012-12-11
Personlig assistans snabbprotokoll 77 2012-10-18
Regional tillväxt protokoll 180, 14, 176, 16, 144, 146, 131, 142, 178, 18 2011-12-19
Fusk i välfärdssystemet protokoll 61 2011-12-15
Kultur för barn protokoll 67, 65 2011-11-17
Företagsklimatet i Sverige protokoll 69 2011-10-27
(forts. från 8 §) Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB (forts. NU16) snabbprotokoll 86 2011-05-12
Gemensamt europeiskt ansvar för asylsökande snabbprotokoll 79, 81 2011-03-10
Svar på interpellation 2010/11:226 om EU:s framtida sammanhållningspolitik snabbprotokoll 44, 38 2011-03-08
Arbetsmarknad och regionalpolitik snabbprotokoll 316, 314, 318 2010-11-04
Svar på interpellationerna 2008/09:350 och 352 om skattesänkningarna och fördelningspolitiken protokoll 82, 75 2009-04-21
Insatser mot ungdomsbrottslighet protokoll 73, 71 2009-04-02
Svar på interpellationerna 2007/08:332 och 334 om vårdnadsbidragets konsekvenser snabbprotokoll 54, 59 2008-02-19
Bostadssituationen för asylsökande protokoll 75, 73 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:259 om barnfattigdom protokoll 75, 71 2008-01-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Boriana Åberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.