Börje Hörnlund

Bio

Olov Börje Hörnlund, född 17 juni 1935 i Nordmaling, är en svensk politiker (fram till 2010 centerpartist), som var riksdagsledamot 1976–1996, statsråd (arbetsmarknadsminister) i regeringen Carl Bildt 1991–1994 och landshövding i Västernorrlands län 1996–2000.
Artikeln innehåller material från wikipedia Börje Hörnlund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEU-nämnden1995-01-011996-01-31
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1994-10-111996-01-31
Riksdagsledamot1994-10-031996-01-31
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
Riksdagsledamot1990-12-121991-09-30
RiksdagsledamotNils Häggström 1990-11-12 - 1990-12-111990-11-121990-12-11
LedamotRiksbanksfullmäktige1988-10-181991-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031990-11-11
LedamotArbetsmarknadsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
Riksdagsledamot1985-06-071985-09-30
RiksdagsledamotNils Häggström 1985-05-06 - 1985-06-061985-05-061985-06-06
Riksdagsledamot1982-10-041985-05-05
Riksdagsledamot1979-10-011982-10-04
Riksdagsledamot1976-10-041979-10-01

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Stöd för nyanställningar snabbprotokoll 95 1995-03-08
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. snabbprotokoll 89, 92, 97, 99 1994-12-20
Förändring av vissa arbetsrättsliga regler, m.m. snabbprotokoll 28, 2, 26 1994-12-16
Information från regeringen om förslag till fördelning av medel till EU:s strukturfonder snabbprotokoll 53, 47, 51, 49 1994-12-08
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95 snabbprotokoll 143, 141, 139 1994-06-10
Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 163, 165, 161, 169, 167 1994-06-09
Svar på fråga 1993/94:548 om ungdomars sommararbete snabbprotokoll 113, 115 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:563 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 121, 117, 123, 119 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:569 om SJ:s verksamhet i Ånge snabbprotokoll 129, 125, 127 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:577 om teletaxorna och regional kostnadsbalans snabbprotokoll 133, 135, 131 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:579 om arbetstagares kritik av arbetsgivare snabbprotokoll 137, 139 1994-05-31
Bygder och regioner i utveckling snabbprotokoll 27, 21, 25, 29, 23 1994-05-30
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 33, 58, 54, 31, 52 1994-05-26
Svar på fråga 1993/94:493 om regionalpolitiskt stöd till Västervik snabbprotokoll 76, 74 1994-05-17
Svar på fråga 1993/94:479 om Samhalls AB snabbprotokoll 36, 38, 34 1994-05-03
Svar på fråga 1993/94:481 om lanthandeln och arbetsgivaravgifterna snabbprotokoll 42, 44, 40, 46 1994-05-03
Svar på interpellation 1993/94:132 om meningsfull sysselsättning för arbetslösa snabbprotokoll 43, 41, 45, 47 1994-05-02
Svar på fråga 1993/94:433 om EU:s strukturfonder snabbprotokoll 23, 21, 27, 25, 19, 17 1994-04-19
Svar på fråga 1993/94:444 om offentliganställdas rätt att kritisera snabbprotokoll 30, 28 1994-04-19
Svar på fråga 1993/94:118 om sysselsättningen i Stockholms län snabbprotokoll 16, 14, 8, 11 1994-04-18
Svar på interpellation 1993/94:123 om ROT- insatser snabbprotokoll 20, 23, 25, 17 1994-04-18
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 56, 48, 50, 44, 52, 46, 54 1994-03-23
Svar på interpellation 1993/94:93 om konventionen om arbetsskadeersättning snabbprotokoll 22, 26, 24, 20 1994-03-21
Svar på fråga 1993/94:383 om flyttningsbidrag till arbetslösa snabbprotokoll 15, 13 1994-03-15
Svar på interpellation 1993/94:87 om arbetslösheten snabbprotokoll 29, 27 1994-03-03
Åtgärder för att skapa sysselsättning åt arbetslösa snabbprotokoll 131 1994-03-02
Svar på fråga 1993/94:365 om bidraget till ungdomspraktikanter snabbprotokoll 20, 22, 24, 18 1994-02-22
Svar på fråga 1993/94:338 om Volvos lokaliseringsbidrag till Uddevallafabriken snabbprotokoll 25, 27 1994-02-15
Svar på fråga 1993/94:342 om sågverket i Stocka snabbprotokoll 29, 31 1994-02-15
Svar på fråga 1993/94:343 om starta-eget- bidraget snabbprotokoll 35, 33, 37 1994-02-15
Svar på fråga 1993/94:350 om arbetslöshetsersättningen och snabbprotokoll 40, 38 1994-02-15
Svar på fråga 1993/94:309 om ytterligare medel till stödområden i Västerbottens län snabbprotokoll 79, 75, 77, 83, 81 1994-02-08
Svar på fråga 1993/94:314 om skadestånd vid brott mot de arbetsrättsliga lagarna snabbprotokoll 84, 86 1994-02-08
Svar på fråga 1993/94:322 om sysselsättningen i Karlstads kommun snabbprotokoll 90, 88 1994-02-08
Svar på interpellation 1993/94:80 om arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 10, 23, 20, 15 1994-01-27
Svar på fråga 1993/94:290 om ytterligare medel till stödområden i Kalmar län snabbprotokoll 67, 69 1994-01-18
Svar på fråga 1993/94:266 om det arbetsmarknadspolitiska stödet till snabbprotokoll 22, 20 1994-01-11
Svar på fråga 1993/94:274 om tillhörigheten till a-kassa m.m. snabbprotokoll 30, 28, 32, 26, 24 1994-01-11
Förändringar i arbetsrätten (forts. AU4) snabbprotokoll 32, 36, 34, 30, 28 1993-12-16
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. snabbprotokoll 153, 155, 149, 147, 151, 142, 145 1993-12-15
En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring snabbprotokoll 98, 103, 109, 93, 111, 101, 96 1993-12-15
Svar på interpellation 1993/94:53 om sysselsättningen i Fyrstadsregionen snabbprotokoll 8, 5, 11, 14 1993-12-13
Svar på interpellation 1993/94:59 om arbetsmarknadssituationen i Västmanland snabbprotokoll 21, 15, 23, 18 1993-12-13
Svar på fråga 1993/94:231 om ökad byggverksamhet snabbprotokoll 52, 50, 54 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:246 om administrationsavgifter i a-kassa snabbprotokoll 56, 58, 60 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:164 om arbetslösheten bland byggnadsarbetare i snabbprotokoll 212, 214 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:208 om stödområdesplacering av Vetlanda kommun snabbprotokoll 216, 218 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:212 om servicen i glesbygden snabbprotokoll 224, 220, 226, 222 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:218 om stödet till kommuner som tidigarelägger snabbprotokoll 230, 228 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:155 om s.k. inkråmsförsäljningar snabbprotokoll 55, 51, 57, 53 1993-11-23
Svar på fråga 1993/94:161 om åtgärder mot arbetslösheten snabbprotokoll 67, 63, 65, 61, 59 1993-11-23
Svar på fråga 1993/94:168 om transportstödet snabbprotokoll 68, 70 1993-11-23
Svar på fråga 1993/94:172 om lönegarantin snabbprotokoll 74, 76, 72 1993-11-23
Svar på fråga 1993/94:182 om arbetsmarknadsstöd efter utlandsstudier snabbprotokoll 82, 78, 80 1993-11-23
Svar på interpellation 1992/93:41 om yttrandefrihet och anställningstrygghet snabbprotokoll 26, 23 1993-11-19
Svar på interpellation 1993/94:22 om avvecklingen av arbetslivsfonderna snabbprotokoll 17, 20 1993-11-19
Svar på interpellation 1993/94:9 om senareläggning av uppsägningar inom den snabbprotokoll 11, 6, 1, 16 1993-11-19
Svar på fråga 1993/94:100 om avreglering av elmarknaden snabbprotokoll 38, 40 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:112 om arbetslöshetsersättningen snabbprotokoll 30, 32 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:118 om företagshälsovården snabbprotokoll 42, 44 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:126 om sysselsättningen i Stockholms skärgård snabbprotokoll 50, 46, 52, 48 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:129 om företagshälsovården snabbprotokoll 56, 58, 54 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:131 om de funktionshindrade och lönebidragen snabbprotokoll 60, 62 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:73 om butikerna i glesbygd snabbprotokoll 34 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:97 om sysselsättningen i Vetlanda kommun snabbprotokoll 36 1993-11-16
Svar på frågorna 1993/94:71 och 93 om arbetslöshetsersättning och deltidsarbete snabbprotokoll 29, 23, 26 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:63 om det statliga stödet vid flyttning av företag snabbprotokoll 158, 160, 156, 152, 154 1993-10-19
Svar på fråga 1993/94:8 om karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 150, 146, 144, 148 1993-10-19
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 20, 22, 37, 33, 28, 18, 39, 14, 41, 35, 31, 16 1993-10-14
Svar på fråga 1993/94:30 om butiker i glesbygd snabbprotokoll 45, 43, 41 1993-10-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Börje Hörnlund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.