Bosse Ringholm

Bio

Bo Ingvar Karchimirer (Bosse) Ringholm, född 18 augusti 1942 i Skövde församling, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han var statsråd 1999–2006 och i den kapaciteten finansminister 1999–2004 och vice statsminister tillika idrottsminister 2004–2006. Ringholm var förbundsordförande för SSU 1967–1972, landstingsråd i Stockholm 1983–1997 och generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen 1997–1999. Han var riksdagsledamot 2002–2010; han var även ersättare i riksdagen under kort tid 1976 och 1982.
Artikeln innehåller material från wikipedia Bosse Ringholm, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
536 (26.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1172 (58.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
59 (3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
222 (11.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Bosse röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Bosse röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2010-10-192014-10-14
SuppleantNäringsutskottet2006-10-102007-01-23
Riksdagsledamot2006-10-072010-10-04
RiksdagsledamotKaj Nordquist 2004-07-20 - 2006-10-02, Börje Vestlund 2006-10-02 - 2006-10-06 Statsråd2006-10-022006-10-06
Vice statsministerStatsrådsberedningen2006-03-272006-10-06
UtrikesministerUtrikesdepartementet2006-03-212006-03-26
StatsrådStatsrådsberedningen2004-11-012006-03-20
RiksdagsledamotInger Nordlander 2002-09-30 - 2004-07-19, Kaj Nordquist 2004-07-20 - 2006-10-02 Statsråd2002-09-302006-10-02
FinansministerFinansdepartementet1999-04-122004-10-31
StatsrådsersättareSten Andersson1982-10-111982-12-31
Ersättare1976-05-031976-06-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2009/10:409 om regeringens utlovade nya jobb protokoll 133, 136, 140 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:410 och 443 om försäljning av statliga företag protokoll 43, 46, 40 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:400 om erfarenheterna av EU-insatser vid finansiella kriser protokoll 55, 53, 51 2010-06-28
Svar på interpellation 2009/10:411 om statens stöd till jazzmusiken snabbprotokoll 148, 146, 150 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:297 om Lissabonfördraget protokoll 2, 4, 6 2010-04-06
Svar på interpellation 2009/10:298 om den svenska mediekoncentrationen protokoll 48, 51 2010-04-06
Svar på interpellation 2009/10:262 om Sverige och Nato protokoll 2, 10, 6 2010-03-16
Svar på interpellation 2009/10:275 om arbetsmarknadsåtgärden Lyftet protokoll 89, 86, 91 2010-03-16
Svar på interpellation 2009/10:263 om politisk information i skolan protokoll 22, 26, 24 2010-03-09
Svar på interpellation 2009/10:257 om bankernas bonussystem protokoll 6, 4, 2 2010-03-05
Svar på interpellationerna 2009/10:201, 202, 203 och 256 om pensionärerna och skatten protokoll 30, 35, 25 2010-03-05
Svar på interpellation 2009/10:197 om statligt stöd till bilindustrin och konkurrensneutralitet protokoll 32, 35, 29 2010-02-09
Svar på interpellationerna 2009/10:131 och 133 om förtroendet för näringsministern protokoll 11, 17 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:161 om EU-ländernas växande budgetunderskott protokoll 44, 42, 40 2010-01-22
Svar på interpellation 2009/10:180 om Lissabonprocessens fortsättning protokoll 51, 49, 47 2010-01-22
Svar på interpellation 2009/10:110 om högkostnadsskyddet och privatiseringen av apoteken protokoll 28, 23, 20 2009-12-04
Svar på interpellation 2009/10:87 om sjunkande produktivitet i svenskt näringsliv protokoll 70, 68, 66 2009-12-04
Svar på interpellation 2009/10:121 om jazzmusikens ställning i kulturpolitiken protokoll 2, 6, 4 2009-11-30
Svar på interpellation 2008/09:540 om minskning av andelen arbetssökande som har arbetslöshetsersättning protokoll 25, 31, 28 2009-06-18
Svar på interpellation 2008/09:541 om de arbetslösas möjlighet till utbildning protokoll 34, 36, 38 2009-06-18
Svar på interpellation 2008/09:539 om investeringar i Stockholmsregionens infrastruktur protokoll 83, 80, 78 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:446 om beskrivning av den ekonomiska politiken protokoll 27, 29, 25 2009-05-15
Svar på interpellation 2008/09:447 om försäljning av statliga bolag protokoll 12, 15, 9 2009-05-15
Svar på interpellation 2008/09:454 om sekretessproblem vid bekämpningen av skattefusk protokoll 36, 34, 32 2009-05-15
Svar på interpellation 2008/09:470 om krediter till statliga myndigheter protokoll 50, 48, 46 2009-05-15
Svar på interpellation 2008/09:474 om SNI-koderna och småföretagare inom turistnäringen protokoll 60, 62, 64 2009-05-15
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:423 om Vattenfall protokoll 46 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:400 om statens budgetunderskott protokoll 112, 116, 114 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:429 om minskade försvarsanslag protokoll 68, 66, 64 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:430 om Stockholmspolisens budgetunderskott protokoll 61, 55, 58 2009-04-21
Svar på interpellationerna 2008/09:383, 384, 387 och 403 om bonussystem i den statliga sektorn protokoll 4, 13, 8 2009-04-21
Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan protokoll 1 2009-03-25
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 72 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:399 om brist på bostäder i Stockholm protokoll 133, 130, 127 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:401 om AP-fondernas placeringsregler protokoll 136, 138 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:402 om regeringens stödpaket till bankerna protokoll 141, 143, 145 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:249 om varsel på Karolinska sjukhuset protokoll 80, 85, 78 2009-01-27
Svar på interpellation 2008/09:206 om tidigareläggning av Förbifart Stockholm protokoll 87, 89, 85 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:230 om minskade skatteintäkter för kommuner och landsting protokoll 75, 70 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:172 om villkoren för företag och privatpersoner i det så kallade stabiliseringsprogrammet för banker och finansinstitut protokoll 39, 43, 41 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:145 om EU-parlamentets möten i Strasbourg protokoll 55, 57, 59 2008-11-28
Information från regeringen om informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 november med anledning av den internationella finanskrisen protokoll 99, 101 2008-11-20
Svar på interpellation 2008/09:48 om utgiftstak protokoll 140, 138, 135 2008-11-11
Utvidgning av insättningsgarantin och Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet protokoll 33, 31, 35 2008-10-29
Svar på interpellation 2008/09:16 om behandling av Lissabonfördraget i Europeiska rådet den 15-16 oktober protokoll 2, 7, 5 2008-10-03
Svar på interpellation 2007/08:776 om hotade jobb i Hallstavik protokoll 135, 139 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:796 om statsministerns besvarande av interpellationer protokoll 112, 116, 114 2008-06-24
Utrikesminister Carl Bildts agerande i fråga om en europeisk Kosovostrategi (avsnitt 1.1) protokoll 48, 46, 50 2008-06-12
Den ekonomiska politiken protokoll 33, 31 2008-06-05
Svar på interpellation 2007/08:774 om minskade resurser till polisen i Stockholms län protokoll 53, 56, 59 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:607 om överträdelse av utsläppstaket på Arlanda protokoll 85, 89 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:631 om statsministerns synpunkter på riksdagens interna arbete protokoll 77, 80 2008-05-09
Närvaro vid konstitutionsutskottets utfrågningar protokoll 37, 39 2008-04-24
Statsministerns deltagande vid OS-invigningen i Kina protokoll 71 2008-04-10
Svar på interpellation 2007/08:429 om underlag vid utnämning av ny generaldirektör till Affärsverket svenska kraftnät protokoll 7, 10 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:433 om konsekvensanalyser av statliga företag som kan bli aktuella för försäljning protokoll 16, 13, 19 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:457 om åtgärder för att möta den försämrade konjunktursituationen protokoll 136, 129, 133 2008-04-01
Svar på interpellationerna 2007/08:442 och 452 om internationellt skattefusk protokoll 126, 122 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:438 om jäv vid försäljning av statliga företag protokoll 70, 73, 68 2008-03-25
Svar på interpellationerna 2007/08:402 och 441 om tullens framtid protokoll 129, 125 2008-03-25
Svar på interpellationerna 2007/08:435 och 446 om strategi för att få stora internationella idrottsevenemang till Sverige protokoll 139, 146, 132 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:439 om brytning av Arlandabanans monopol protokoll 42, 44, 46 2008-03-14
Information från regeringen om regeringens förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU år 2009 protokoll 152, 150 2008-01-24
Svar på interpellationerna 2007/08:253 och 267 om rådet för minskat statligt ägande protokoll 8, 2, 5 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:255 om neddragningar inom Stockholmspolisen protokoll 13, 17 2007-12-20
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december protokoll 95, 97 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:165 om ökade risker för skattefusk protokoll 93, 89, 91 2007-12-07
Svar på interpellation 2007/08:227 om Ulrica Schenströms avgångsvederlag protokoll 46, 43 2007-12-04
Svar på interpellation 2007/08:231 om 85 procent minskat bostadsbyggande i Skåne protokoll 58, 54 2007-12-04
Svar på interpellation 2007/08:164 om skärpt lagstiftning mot läktarvåld protokoll 56, 58, 60 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:71 om komvux protokoll 40, 36, 38 2007-11-02
Svar på interpellation 2006/07:570 om människor med utländsk bakgrund som står längst bort från arbetsmarknaden protokoll 48, 51 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:583 om vallöften till långtidsarbetslösa protokoll 63 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:586 om jobb- och utvecklingsgarantin protokoll 87, 84 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:615 om sämre villkor för småföretagen och omvänd regionalpolitik protokoll 97, 101 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:453 om skattesänkningar och ökade klyftor protokoll 14, 17 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:485 om konjunkturpolitik protokoll 27, 23, 20 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:492 om fördelningspolitiken protokoll 48, 42 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:447 om fördelningseffekter av slopad förmögenhetsskatt protokoll 23, 25 2007-04-24
Svar på interpellation 2006/07:462 om ofinansierade reformer protokoll 31, 33, 29 2007-04-24
Svar på interpellation 2006/07:422 om konsekvensanalyser av statliga företag protokoll 6, 11, 2 2007-04-10
Svar på interpellationerna 2006/07:377 och 403 om försämringar i skolan protokoll 130, 126, 134 2007-03-26
Svar på interpellationerna 2006/07:371 och 376 om konkurrensen på bolånemarknaden protokoll 42, 38, 35 2007-03-19
Utförsäljningen av statliga bolag protokoll 39, 37 2007-03-15
Svar på interpellation 2006/07:105 om stöd till folkrörelser för EU-information protokoll 15, 11, 17, 21 2007-02-16
Svar på interpellationerna 2006/07:218, 232 och 242 om utrikesministerns oväld protokoll 30, 34, 39 2007-01-30
Svar på interpellation 2006/07:61 om stimulering av EU-debatten protokoll 148, 151 2006-11-23
Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher protokoll 117, 121, 123, 119, 113, 135, 149, 115, 125 2006-06-15
Svar på interpellation 2005/06:453 om EU:s konstitution protokoll 15 2006-06-07
Svar på interpellationerna 2005/06:408 och 413 om Statsrådsberedningen annandagen 2004 protokoll 14, 11, 6, 1 2006-06-07
Partifinansiering i valrörelsen protokoll 82, 80 2006-05-18
Spelmarknaden protokoll 26, 28 2006-05-18
Opinionsbildning mot prostitution vid fotbolls-VM i Tyskland protokoll 52, 50 2006-04-20
Visumavgifter protokoll 32, 30 2006-04-20
Definitionen av förvärvsarbete protokoll 50, 48 2006-03-23
Jämställdhetspakt i EU protokoll 30, 28 2006-03-23
Kubapolitiken protokoll 32, 34 2006-03-23
Särskild skatt på alkoläsk protokoll 68, 70 2006-03-23
Svar på interpellation 2005/06:283 om nationell samling bakom svensk ansökan om vinter-OS 2018 protokoll 1, 4, 9, 7 2006-03-17
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning protokoll 20, 7, 18, 13, 26, 30, 9, 11, 22, 24, 28, 15 2006-03-09
Statens tillsyn över kasinon protokoll 41, 43 2006-01-19
Torskfiskekvoterna protokoll 73, 75 2006-01-19
Vänsterpartiets valplattform protokoll 51, 49 2006-01-19
Svar på interpellation 2005/06:153 om Regeringskansliet och Handikappombudsmannen protokoll 8, 1, 6, 4 2005-12-13
Svar på interpellation 2005/06:157 om spelmissbruk protokoll 18, 9, 21, 13 2005-12-13
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet inför 2006 protokoll 92 2005-11-24
Apatiska flyktingbarn protokoll 84, 36, 38, 86 2005-11-24
Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet inför 2006 protokoll 8, 1, 15 2005-11-24
Åtgärder mot spelberoende protokoll 47, 49 2005-11-24
Svar på interpellation 2005/06:84 om kasinoverksamheten protokoll 8, 12, 14, 10 2005-11-21
Svar på interpellation 2005/06:98 om grundläggande principer i vår demokrati och i vårt rättssamhälle protokoll 7, 1, 5, 3 2005-11-21
Svar på interpellation 2005/06:41 om diskussion om EU:s framtid protokoll 1, 9, 5, 11 2005-10-27
Svar på interpellation 2005/06:19 om olympiska spel i Sverige protokoll 7, 1, 5, 3 2005-10-18
Avreglering av spelmarknaden protokoll 5, 3 2005-09-22
Bensinskatten protokoll 65, 67 2005-09-22
Golfsport som friskvård protokoll 49, 51 2005-09-22
Reavinstbeskattningen protokoll 15, 17 2005-09-22
Valutakursen i EU:s strukturfonder protokoll 33, 35 2005-09-22
Vetorätt i försvarsfrågor protokoll 13, 11 2005-09-22
Arvodet till EU-parlamentariker protokoll 64, 62 2005-06-09
Ratificeringen av EU-fördraget protokoll 40, 50, 38, 52 2005-06-09
Regelbördan för de små företagen protokoll 80, 78 2005-06-09
Regeringens samarbete med v och mp protokoll 93 2005-06-09
Regeringens styrning av statliga bolag protokoll 89, 87 2005-06-09
(forts.) Svar på interpellationerna 2004/05:608 och 682 om spelmarknaden protokoll 65, 58, 62 2005-05-31
Svar på interpellation 2004/05:659 om kunskap om EU:s utveckling protokoll 70, 68, 66, 72 2005-05-31
Svar på interpellationerna 2004/05:608 och 682 om spelmarknaden protokoll 54 2005-05-31
Dödsfall bland idrottsutövande ungdomar protokoll 32, 36 2005-05-19
Skatteregler för utländska spelare i lagsporter protokoll 60, 58 2005-05-19
Tillväxten i Västerbotten protokoll 86, 88 2005-05-19
Vattenfalls investering i fransk kärnkraft protokoll 62, 64 2005-05-19
EU:s kritik av Sveriges naturskydd protokoll 69, 67 2005-04-21
Lagrådets granskning av EU:s grundlagsförslag protokoll 103 2005-04-21
Ovärdig vård av äldre protokoll 85, 83 2005-04-21
Översyn av fastighetstaxeringssystemet protokoll 59, 61 2005-04-21
Svar på interpellationerna 2004/05:487 och 488 om behandlingen av förslaget till nytt EU-fördrag protokoll 14, 1, 11, 6 2005-04-05
Särskild debatt om Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2005 och dess strategiska prioriteringar för perioden 2005-2009 protokoll 1, 15, 8 2005-03-18
Svar på interpellation 2004/05:421 om EU-information protokoll 1, 7, 5, 3 2005-03-08
Arbetsmarknaden i Nynäshamn protokoll 107, 109 2005-03-03
Regeringens utnämningspolitik protokoll 91, 93 2005-03-03
Utökning av antalet poliser protokoll 89, 87 2005-03-03
Svar på interpellation 2004/05:243 om rättslig reglering av de politiska partiernas valfinansiering protokoll 130, 132, 134, 127 2005-01-20
Arbetsgivarnas medfinansiering av sjukfrånvaron protokoll 153, 155 2004-12-09
Försvarspropositionen protokoll 105, 107 2004-12-09
Ideella organisationer protokoll 157 2004-12-09
Luftföroreningar protokoll 123, 121 2004-12-09
Skatteavdrag för hushållsnära tjänster protokoll 133, 135 2004-12-09
Utredningen "Snö, mörker och kyla" protokoll 101, 103 2004-12-09
Etnisk mångfald i statlig verksamhet protokoll 105 2004-11-11
Investeringar i kärnkraftverk protokoll 95, 93 2004-11-11
Kriget i Irak protokoll 63, 61 2004-11-11
Regeringens delgivande av beslut protokoll 83, 81 2004-11-11
Regeringens satsning på ungdomsidrott protokoll 43, 41 2004-11-11
Svar på interpellation 2004/05:66 om upplysningskampanj om kommunismen protokoll 7, 5, 3, 1 2004-11-08
Arbetslösheten protokoll 60, 58 2004-10-21
Hushållsnära tjänster protokoll 85, 87 2004-10-21
Utbetalning av EU-bidrag till jordbrukare protokoll 83, 81 2004-10-21
Utländska lotterier i Sverige protokoll 70 2004-10-21
Svar på interpellationerna 2004/05:25 om beskattning av energibesparande åtgärder och 26 om beskattning av fastigheter protokoll 9, 7, 4, 1 2004-10-19
Svar på interpellationerna 2004/05:27 och 31 om medlemsavgifter till EU, EU-medel till bönderna och utgiftstaket i budgeten protokoll 28, 10, 26, 16, 22 2004-10-19
Avdrag för hushållsnära tjänster protokoll 82, 80 2004-09-30
Friår protokoll 28, 30 2004-09-30
Skatteavtal mellan Danmark och Sverige protokoll 56, 58 2004-09-30
Svar på interpellation 2004/05:1 om unga som spelar på kredit protokoll 16, 14, 11, 8 2004-09-28
Svar på interpellation 2003/04:545 om beskattning av ideella föreningar protokoll 142, 140, 144, 146 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:549 om förmånsbeskattning i ideell verksamhet protokoll 153, 151, 149, 147 2004-06-14
Svar på interpellationerna 2003/04:523, 524 och 525 om förmögenhetsskatten protokoll 125, 139, 130, 135 2004-06-14
Elcertifikatssystemet protokoll 102, 104 2004-05-06
EU:s sysselsättningsstrategi protokoll 114 2004-05-06
Fastighetsskatten protokoll 54, 52 2004-05-06
Mordechai Vanunu protokoll 74, 72 2004-05-06
Åtgärder mot lågkonjunkturen protokoll 96 2004-05-06
Svar på interpellation 2003/04:434 om ROT-avdrag och genus- och jämställdhetsperspektiv protokoll 1, 3, 7, 5 2004-05-03
Svar på interpellation 2003/04:404 om förmögenhetsskatten protokoll 47 2004-04-20
Svar på interpellation 2003/04:414 om illegal införsel av narkotiska läkemedel protokoll 54, 56, 51 2004-04-20
Svar på interpellationerna 2003/04:391 och 394 om skattevillkor för inköp av hushållsnära tjänster protokoll 40, 46, 26 2004-04-20
Svar på interpellation 2003/04:371 om utredning om idrottens skattesituation protokoll 17 2004-04-13
Svar på interpellationerna 2003/04:360, 365, 361, 362, 368, 363, 364, 366 och 367 om biltullar i Stockholm protokoll 49, 19, 40, 29 2004-04-13
Arbetsmarknadsutvecklingen protokoll 102, 104 2004-04-01
Förmögenhetsskatten protokoll 48, 46 2004-04-01
Svartjobb protokoll 94, 96 2004-04-01
Svenska Spels reklam till ungdomar protokoll 74, 76 2004-04-01
Särskilt anordnad debatt om statsfinansernas långsiktiga utveckling protokoll 1, 22, 8, 15 2004-04-01
Svar på interpellation 2003/04:319 om moms för allmännyttiga föreningar protokoll 19, 30, 28, 10 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:329 om distanshandel inom EU över Internet protokoll 33, 35, 31 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:236 om spelberoende protokoll 7, 1, 4 2004-02-19
Svar på interpellation 2003/04:260 om skattereduktion för köp av hushållstjänster protokoll 12, 9 2004-02-19
Svar på interpellation 2003/04:285 om statsfinanserna protokoll 19, 15, 21, 17 2004-02-19
Arbetslösheten i byggsektorn protokoll 85, 87 2004-01-29
Finlands alkoholskattesänkning protokoll 75, 73 2004-01-29
Medlemsavgifterna till EU protokoll 55, 53 2004-01-29
Schablonbeskattning protokoll 57, 59 2004-01-29
Tillväxtfrämjande åtgärder protokoll 45, 47 2004-01-29
Väg 73 protokoll 71, 69 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:100 om reducerad moms på restaurangtjänster protokoll 53, 56, 59 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:158 om godtycklig fastighetstaxering protokoll 66, 63, 68, 60 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:159 om Svensks Spels erbjudande om gratis spel på Internet protokoll 71, 75, 69, 73 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:166 om PPP-finansiering inom EU:s tillväxtinitiativ protokoll 76, 82, 78, 80 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:201 om införsel av alkohol och folkhälsoundantaget protokoll 106, 94, 100 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:208 om den svenska spelmarknaden protokoll 114, 110, 112, 108 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:211 om regler för förvärvsarbete efter 65 års ålder protokoll 115, 117 2004-01-27
Svar på interpellationerna 2003/04:187, 188 och 202 om skattebefrielse för allmännyttiga fonder och stiftelser protokoll 83, 87, 93 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:107 om avskaffande av reklamskatten protokoll 5, 3, 1 2003-11-28
Svar på interpellation 2003/04:61 om arvsskatt för makar och samboende protokoll 6, 12, 8, 10 2003-11-28
Svar på interpellation 2003/04:36 om tillväxtproblemen i Stockholmsregionen protokoll 38, 36, 28, 32 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:39 om kasino protokoll 45, 41, 43, 39 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:42 om sponsring till damfotboll protokoll 51, 53, 46, 49 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:50 om socknen som administrativ enhet protokoll 58, 54 2003-11-24
Pensionsförsäkringar protokoll 63, 61 2003-10-30
Skatteavtal med andra länder protokoll 99, 97 2003-10-30
Skatteutjämningssystemet protokoll 55, 53 2003-10-30
(forts.) Svar på interpellationerna 2003/04:11, 13 och 28 om Tullverket som en del av rättsväsendet protokoll 73, 79, 83 2003-10-21
Svar på interpellation 2003/04:17 om långsiktig finanspolitisk stabilitet protokoll 1, 7, 3, 5 2003-10-21
Svar på interpellation 2003/04:8 om den danska skattesänkningen protokoll 12, 20, 8 2003-10-21
Svar på interpellationerna 2003/04:11, 13 och 28 om Tullverket som en del av rättsväsendet protokoll 67 2003-10-21
Aktuell debatt: Den konstitutionella bakgrunden till införande av miljöavgifter i Stockholmstrafiken protokoll 16, 9, 2, 18 2003-10-06
Svar på interpellation 2003/04:4 om tullstationen i Gäddede protokoll 28, 23, 18 2003-10-02
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken snabbprotokoll 65, 61, 47, 59, 55, 74, 67, 68, 66, 78, 76, 57, 51, 72, 53, 49, 80, 82, 62, 60, 64, 58, 70, 63 2003-06-12
Svar på interpellation 2002/03:332 om fåmansbolagsbeskattning snabbprotokoll 59, 61, 63 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:363 om of- fentlig upphandling snabbprotokoll 54, 58, 52, 56 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:414 om statsfinansiella effekter av biltullar snabbprotokoll 89, 86 2003-06-02
Svar på interpellationerna 2002/03:406 om effektiva åtgärder mot svart städning och 396 om snabbprotokoll 68, 65, 71, 74 2003-06-02
Svar på interpellationerna 2002/03:410 om arvsskatt mellan makar, 395 om rättvisan i kapi- snabbprotokoll 83, 79, 75, 85 2003-06-02
Svar på interpellationerna 2002/03:349, 350 och 351 om fastighetsskatten snabbprotokoll 114, 129, 121, 134 2003-05-26
Svar på interpellationerna 2002/03:378 och 379 om moms på ideell verksamhet snabbprotokoll 150, 151, 135, 141, 157, 147, 153, 155 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:218 om satsningar på friskvård snabbprotokoll 85, 83, 87, 81 2003-04-08
Svar på interpellation 2002/03:228 om idrottskonto snabbprotokoll 88, 94, 91, 96 2003-04-08
Svar på interpellation 2002/03:242 om mervärdesskatt för artistframträdanden snabbprotokoll 97, 99, 101 2003-04-08
Svar på interpellation 2002/03:139 om fas- tighetsskatten snabbprotokoll 40, 36, 44 2003-02-13
Svar på interpellation 2002/03:171 om idrottskonto för elitidrottare snabbprotokoll 107, 111, 113, 109 2003-02-13
Svar på interpellation 2002/03:68 om moms på skidliftar snabbprotokoll 11, 7 2003-01-23
Svar på interpellation 2002/03:90 om skatt- skyldighet för stiftelser snabbprotokoll 18, 20, 16 2003-01-23
Svar på interpellation 2002/03:91 om rätts- säkerheten och egendomsskatterna snabbprotokoll 29, 22, 25 2003-01-23
Svar på interpellation 2002/03:62 om bo- endeskatten snabbprotokoll 55, 53, 57, 51 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:39 om Tull- verkets station i Haparanda snabbprotokoll 9, 5, 11, 7 2002-11-29
Svar på interpellationerna 2002/03:11 och 12 om fastighetstaxeringens beskattning av ener- snabbprotokoll 5, 3, 1, 7 2002-10-24
Svar på interpellation 2001/02:395 om alkoholskatten snabbprotokoll 117 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:431 och 493 om konkurrensvillkor för svenskt jordbruk snabbprotokoll 128, 137, 134, 131 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:455 om skattereduktion för hushållstjänster snabbprotokoll 138, 140, 142, 144 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:456 om fastighetsskatten snabbprotokoll 147, 149, 151, 145 2002-05-27
Svar på interpellationerna 2001/02:389 och 473 om rättssäkerheten inom skatteområdet snabbprotokoll 110, 113, 107, 116 2002-05-27
Svar på interpellationerna 2001/02:459 och 457 om arvs- och gåvoskatterna snabbprotokoll 119, 127, 122, 125 2002-05-27
Svar på interpellationerna 2001/02:467 och 492 om alternativa drivmedel snabbprotokoll 158, 155, 160, 152 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:384 om förmånsbeskattning snabbprotokoll 79, 77, 75, 73 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:385 om livförsäkringar snabbprotokoll 80, 84, 82 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:399 om myndigheter och propaganda snabbprotokoll 90, 85, 88, 92 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:400 om ideella ungdomsorganisationer i skattelagstift- snabbprotokoll 95, 97, 99, 93 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:301 om beskattning av alkoholdrycker snabbprotokoll 73, 78, 69, 81 2002-04-23
Svar på interpellation 2001/02:331 om schablonbeskattning snabbprotokoll 84, 86, 82, 88 2002-04-23
Svar på interpellation 2001/02:350 om stöd till svensk hästsport snabbprotokoll 89 2002-04-23
Svar på interpellation 2001/02:366 om avgift för utbetalning av avi snabbprotokoll 92, 90 2002-04-23
(forts. från 8 §) Ett tillfälligt sysselsätt- ningsstöd till kommuner och landsting (forts. snabbprotokoll 193, 189, 181, 185, 183, 197, 191, 187, 195 2002-04-04
Svar på interpellation 2001/02:300 om skat- teväxling i Sverige snabbprotokoll 28, 18, 22, 26 2002-04-02
Svar på interpellation 2001/02:237 om de ungas skuldsättning snabbprotokoll 50, 42, 47, 44 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:242 om hy- ressättningen i Akademiska Hus snabbprotokoll 51, 55, 57, 53 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:243 om Sjätte AP-fonden snabbprotokoll 64, 58, 60, 62 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:244 om dansbandsmomsen snabbprotokoll 71, 68, 73, 65 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:251 om inflationen snabbprotokoll 78, 74, 76, 80 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:252 om al- koholskatterna snabbprotokoll 37, 41, 39, 35 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:260 om id- rottskonto snabbprotokoll 32, 29 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:136 om avdragsrätt för gåvor snabbprotokoll 170, 166, 168 2002-01-24
Svar på interpellation 2001/02:140 om pomperipossaeffekten och entreprenörerna snabbprotokoll 158, 156 2002-01-24
Svar på interpellation 2001/02:141 om småföretag snabbprotokoll 160, 162, 164 2002-01-24
Svar på interpellation 2001/02:161 om vinskatten och priserna på vin snabbprotokoll 172, 176, 178, 174 2002-01-24
Svar på interpellation 2001/02:165 om familjeföretag snabbprotokoll 181, 179 2002-01-24
Svar på interpellation 2001/02:174 och 175 om flytträtt för liv- och pensionsförsäkringar snabbprotokoll 189, 183, 185, 187 2002-01-24
Svar på interpellation 2001/02:109 om resursförstärkning till kommuner snabbprotokoll 130, 132 2002-01-15
Svar på interpellation 2001/02:97 om arvs- skatten snabbprotokoll 119, 121 2002-01-15
Svar på interpellation 2001/02:98 om ar- betsgivaravgiften snabbprotokoll 127, 123, 129, 125 2002-01-15
Svar på interpellation 2001/02:99 om skyddad identitet snabbprotokoll 134, 136, 138 2002-01-15
Svar på interpellation 2001/02:74 om EU- skatter på alkoholdrycker snabbprotokoll 53, 50, 56 2001-11-26
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001 samt utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, snabbprotokoll 45, 43, 49, 51, 53, 47, 57, 41, 55 2001-11-21
Svar på interpellation 2001/02:40 om auto- matspel snabbprotokoll 142, 140, 136, 138 2001-11-15
Svar på interpellation 2001/02:20 om läke- medelskostnader snabbprotokoll 22, 18, 16, 20 2001-10-30
Svar på interpellation 2001/02:35 om ut- hyrning av del av bostad snabbprotokoll 23, 25, 27, 29 2001-10-30
Svar på interpellation 2001/02:36 om Svenska Spel AB snabbprotokoll 36, 30, 34, 32 2001-10-30
Svar på interpellation 2001/02:26 om den ekonomiska utvecklingen snabbprotokoll 72, 80, 78, 75 2001-10-25
Debatt med anledning av budgetpropositionen snabbprotokoll 1, 20, 14, 18, 1, 21, 9, 15, 1, 8, 24, 21, 29, 14, 12, 2, 18, 8, 11, 19, 13, 10, 14, 13, 10, 8, 16, 26, 19, 12, 22, 12, 10, 15, 12, 8, 1, 17, 10, 1, 16, 25, 21, 24 2001-09-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, m.m. snabbprotokoll 50, 58, 44, 52, 62, 60, 54, 48, 46, 64, 56 2001-06-14
Svar på interpellation 2000/01:370 om stimulans av ungt ledarskap snabbprotokoll 114, 118, 116, 120 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:394 om Vasakronan och Norrland snabbprotokoll 121, 123 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:396 om rättssäkerheten snabbprotokoll 127, 131, 125, 129 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:399 om kasinoverksamhet snabbprotokoll 132 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:420 om dubbelbeskattning av boendet snabbprotokoll 139, 135, 133, 137 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:437 om lotterilagen snabbprotokoll 140, 144, 142 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:438 om folkrörelsernas möjlighet till egenfinansiering snabbprotokoll 153, 146, 150, 148 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:329 om koldioxidskatten på miljövänliga drivmedel snabbprotokoll 65, 71, 69, 67 2001-05-14
Svar på interpellation 2000/01:361 om policy för spelfrågor snabbprotokoll 78, 76, 72, 74 2001-05-14
Svar på interpellation 2000/01:380 om avdragsrätt för kultursponsring snabbprotokoll 89, 91, 93 2001-05-08
Svar på interpellationerna 2000/01:377 och 398 om öl- och vinskatten snabbprotokoll 87 2001-05-08
Svar på interpellation 2000/01:320 om Momsutredningen snabbprotokoll 120, 116, 114, 118 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:352 om sysselsättningen snabbprotokoll 121, 123, 127, 125 2001-05-02
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen snabbprotokoll 20, 24, 11, 16, 15, 14, 12, 12, 10, 23, 8, 32, 28, 26, 24, 15, 9, 18, 12, 22, 18, 14, 24, 21, 16, 23, 16, 12, 16, 13, 1, 13, 8, 18, 2, 21, 26, 20, 17, 30, 17, 21, 10, 1, 10, 8, 19, 26, 2, 1, 14, 8, 10, 28, 14, 9, 30, 26, 20, 11, 18, 22, 22, 1, 19, 28 2001-04-17
Svar på interpellation 2000/01:316 om svensktillverkad alkohol snabbprotokoll 27, 29, 31, 33 2001-03-30
Aktuell debatt: De nya förutsättningarna för den ekonomiska politiken snabbprotokoll 2, 18, 16, 9 2001-03-22
Svar på interpellation 2000/01:244 om folk- bokföringslagens konsekvenser för Försvarsmak- snabbprotokoll 8, 10 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:257 om dis- kriminering av romer på fastighetsmarknaden snabbprotokoll 13 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:260 om hus- hållsnära tjänster snabbprotokoll 7, 5, 10 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:281 om skat- teregler för fåmansbolag snabbprotokoll 17, 15 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:289 om be- skattningen av personaloptioner snabbprotokoll 1, 3 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:295 om taket för jackpott i V 75 snabbprotokoll 20 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:306 om SBAB snabbprotokoll 22, 24 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:206 om Tobinskatten snabbprotokoll 115, 117, 109, 112 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:222 om diskriminering av flyktingar i skattelagstiftning- snabbprotokoll 122, 118, 124, 120 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:223 om gåvor till ideella organisationer snabbprotokoll 131, 125, 127, 129 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:233 om rättsläget beträffande lotterilagen snabbprotokoll 132 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:247 om lagen om offentlig upphandling snabbprotokoll 136, 134 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:248 om smugglingen av punktskattebelagda varor snabbprotokoll 142, 138, 140 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:125 om al- koholskatten snabbprotokoll 21, 17, 23, 19 2001-02-20
Svar på interpellation 2000/01:107 om utvärdering av kasinoverksamhet snabbprotokoll 95, 93, 91 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:126 om globaliseringen och den svenska skattepolitiken snabbprotokoll 105, 107, 97, 101 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:134 om skattereglerna för ideella ungdoms- och kulturor- snabbprotokoll 87, 85, 89 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:137 om skatt på biobränsle snabbprotokoll 83, 81, 79 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:163 om höjda taxeringsvärden snabbprotokoll 121, 114, 124, 108 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:191 om yrkesfiskeavdrag snabbprotokoll 129, 133, 135, 125 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:102 om skattekonkurrens eller skatteharmonisering snabbprotokoll 48, 43, 45, 51 2001-01-26
Svar på interpellation 2000/01:104 om skatterna på riskkapital snabbprotokoll 56, 58, 54, 52 2001-01-26
Svar på interpellation 2000/01:176 om höjda taxeringsvärden snabbprotokoll 67, 59, 64, 61 2001-01-26
Svar på interpellation 2000/01:199 om konsekvensutredning för sänkt byggmoms snabbprotokoll 74, 68, 70, 72 2001-01-26
Svar på interpellationerna 2000/01:101 och 103 om skattetryck och välfärd snabbprotokoll 31, 37, 28, 34, 39, 42 2001-01-26
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 74, 58, 62, 81, 67, 78, 75, 70, 60, 66, 79, 64, 61, 66, 73, 54, 76, 64, 68, 71, 77, 65, 52, 60, 72, 63, 58, 68, 69, 56, 62 2000-11-22
Svar på interpellation 2000/01:33 om jord- brukets produktionsmedel snabbprotokoll 14, 10, 12, 16 2000-11-21
Svar på interpellation 2000/01:44 om fas- tighetsskatten i Stockholm snabbprotokoll 31, 33, 17, 24 2000-11-21
Svar på interpellation 2000/01:53 om ut- flyttning av akademiker snabbprotokoll 38, 34 2000-11-21
Svar på interpellation 2000/01:69 om av- dragsregler för sponsring snabbprotokoll 9, 7, 1, 4 2000-11-14
Svar på interpellation 2000/01:17 om ben- sinskatten snabbprotokoll 40, 44, 42, 46 2000-10-10
Svar på interpellation 2000/01:10 om bygg- kostnader snabbprotokoll 9, 7, 1, 4 2000-10-03
Svar på interpellation 1999/2000:351 om Tobinskatt snabbprotokoll 7, 10, 13 2000-05-19
Svar på interpellationerna 1999/2000:334, 361 och 366 om kapitalbeskattningen snabbprotokoll 15, 27, 23, 19 2000-05-19
Svar på interpellation 1999/2000:315 om Öresundsbrons avgifter snabbprotokoll 72, 75 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:335 om alkoholskatterna snabbprotokoll 80, 85, 82, 78, 87 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:339 om omläggning av jordbrukets energibeskattning snabbprotokoll 88, 90, 94, 92 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:297 om statsbudgetens utgiftstak snabbprotokoll 45, 49 2000-04-04
Svar på interpellation 1999/2000:299 om vård av egna barn i hemmet snabbprotokoll 63, 57, 61, 53 2000-04-04
Svar på interpellation 1999/2000:256 om kostnader för arbetsresor snabbprotokoll 48 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:258 om gränsdragningen mellan lotteri och tävling snabbprotokoll 52, 50 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:274 om bensinskatten snabbprotokoll 56, 54 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:280 om livskraft i hela landet snabbprotokoll 29, 34, 26, 32 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:286 om Vasakronan snabbprotokoll 60, 58 2000-03-28
Svar på interpellationerna 1999/2000:230, 260 och 298 om införselreglerna för alkohol snabbprotokoll 39, 47, 35, 43 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:234 om fastighetsskatten snabbprotokoll 25, 19, 27, 13 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:237 om skatteavdrag för hushållstjänster snabbprotokoll 28, 30 2000-03-07
Svar på interpellationerna 1999/2000:217 och 222 om förutsättningar för långsiktig till- snabbprotokoll 12, 1, 5, 9 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:208 om Sveriges undantag från införselregler inom EU snabbprotokoll 87, 90, 85, 93 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:209 om företagsflykten från Sverige snabbprotokoll 100, 104, 94, 96 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:216 om skattemaningar från e-ekonomin snabbprotokoll 105, 110, 107 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:106 om statliga kreditinstitut snabbprotokoll 1, 3, 5, 7 2000-02-15
Svar på interpellation 1999/2000:120 om energibeskattningen snabbprotokoll 11, 8, 15 2000-02-15
Svar på interpellation 1999/2000:154 om Fastighetsverkets skogsinnehav snabbprotokoll 20, 18, 22, 24 2000-02-15
Svar på interpellation 1999/2000:161 om kasinon snabbprotokoll 29, 25, 31, 27 2000-02-15
Svar på interpellation 1999/2000:171 om momsbeläggning av hyra för ideella föreningar snabbprotokoll 32, 35 2000-02-15
Svar på interpellation 1999/2000:114 om förmögenhetsbeskattning snabbprotokoll 119, 114, 111, 117 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:130 om trygg ekonomisk utveckling snabbprotokoll 126, 122, 124, 120 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:137 om deponiskatten på vatten snabbprotokoll 127, 131, 129 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:92 om Riksskatteverkets verksamhet i Härnösand snabbprotokoll 124, 122 1999-11-30
Svar på interpellation 1999/2000:73 om valutastabilitet snabbprotokoll 81, 83, 85, 87 1999-11-23
Svar på interpellation 1999/2000:68 om beskattning av personaloptioner snabbprotokoll 26, 34, 28, 31 1999-11-16
Svar på interpellation 1999/2000:21 om Vasakronan snabbprotokoll 143, 147, 149, 145 1999-11-04
Svar på interpellation 1999/2000:18 om beskattning av utlandssvenskar snabbprotokoll 18, 16, 22, 20 1999-10-26
Svar på interpellation 1999/2000:26 om fastighetsskatten snabbprotokoll 33, 28, 23, 35 1999-10-26
Frågestund snabbprotokoll 17, 50, 124, 37, 115, 37, 105, 51, 83, 76, 81, 63, 72, 36, 88, 141, 74, 63, 67, 97, 126, 64, 44, 55, 93, 143, 80, 83, 153, 89, 22, 72, 81, 94, 34, 30, 96, 82, 32, 46, 159, 59, 32, 66, 56, 75, 83, 40, 102, 91, 89, 95, 53, 61, 161, 149, 32, 3, 55, 51, 28, 49, 91, 44, 90, 42, 96, 36, 42, 65, 85, 64, 95, 47, 89, 77, 19, 89, 58, 20, 163, 71, 113, 57, 69, 97, 53, 48, 91, 117, 151, 30, 54, 96, 76, 55, 99, 27, 109, 145, 63, 46, 50, 102, 83, 133, 68, 66, 126, 29, 55, 79, 147, 30, 85, 101, 120, 87, 57, 86, 66, 24, 151, 92, 28, 81, 84, 69, 52, 135, 48, 74, 79, 111, 118, 67, 40, 28, 68, 44, 30, 25, 53, 38, 94, 91, 52, 68, 77, 50, 5, 35, 94, 77, 65, 70, 124, 79, 111, 49, 157, 33, 44, 65, 31, 89, 100, 48, 63, 31, 18, 45, 67, 98, 31, 61, 59, 104, 34, 46, 74, 39, 45, 61, 30, 43, 26, 47, 94, 121, 80, 33, 82, 70, 103, 107 1999-10-14
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor, m.m. snabbprotokoll 79, 63, 57, 65, 77, 61, 63, 59, 69, 73, 71, 65, 75, 61, 81, 73, 67, 67, 69, 71 1999-06-15
Svar på interpellation 1998/99:301 om jordbrukets kostnader och framtid snabbprotokoll 195, 192 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:317 om plan för inträde i euron snabbprotokoll 200, 198 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:322 om räntor på skulden till staten snabbprotokoll 202, 204 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:335 om F- skattsedel snabbprotokoll 211, 208 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:340 om alkoholskatten snabbprotokoll 206 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:354 om regionalpolitisk konsekvensanalys av EMU snabbprotokoll 213, 217, 215 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:366 om ROT-avdrag snabbprotokoll 219, 222 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:281 om fastighetsskatten snabbprotokoll 58, 60 1999-05-18
Svar på interpellation 1998/99:284 om reklamskatten snabbprotokoll 62, 64 1999-05-18
Svar på interpellation 1998/99:286 om hushållsnära tjänster snabbprotokoll 69, 67 1999-05-18
Svar på interpellation 1998/99:289 om företagsflytt och dubbelbeskattning snabbprotokoll 73, 71 1999-05-18
Svar på interpellation 1998/99:290 om skatten på öl snabbprotokoll 78, 76, 81 1999-05-18
Svar på interpellation 1998/99:260 om beskattning vid rabatterat inköpspris snabbprotokoll 71, 73, 75 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:272 om skattetillägg snabbprotokoll 80, 78 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:255 om skatten på råtallolja snabbprotokoll 56, 54, 58 1999-04-27
Svar på interpellation 1998/99:258 om förmögenhetsskatten snabbprotokoll 60, 62 1999-04-27
Svar på interpellation 1998/99:262 om tjänstesektorn och dess skatteregler snabbprotokoll 71, 67, 64 1999-04-27
Svar på interpellation 1998/99:263 om reglerna för F-skattsedel snabbprotokoll 78, 75 1999-04-27
Svar på interpellation 1998/99:268 om beskattning av fossilt bränsle snabbprotokoll 82, 84 1999-04-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Bosse Ringholm

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.