Britta Lejon

Bio

Britta Cecilia Lejon, född 2 november 1964 i Järfälla, är en svensk fackföreningsledare och ordförande för Fackförbundet ST. Hon är styrelseledamot av TCO och ordförande i NEA, National European Administration, den fackliga sammanslutning som organiserar statsanställda i Europa samt ordförande i Public Services International, en världsomspännande facklig sammanslutning för offentliganställda. PSI har 700 olika fackförbund som medlemmar i totalt 154 länder, och organiserar sammanlagt omkring 30 miljoner offentliganställda runt om i hela världen.Som ordförande för Fackförbundet ST har hon profilerat sig som en kritiker till nedskärningar i staten och det så kallade produktivitetsavdraget.
Artikeln innehåller material från wikipedia Britta Lejon, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2567 (90.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
15 (0.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
2 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
257 (9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Britta röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Britta röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Andre vice ordförandeSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
Förste vice ordförandeJustitieutskottet2004-11-252006-10-02
LedamotJustitieutskottet2004-11-182004-11-24
Statsrådsersättare2004-06-152006-10-02
LedamotArbetsmarknadsutskottet2002-10-242004-11-19
StatsrådsersättareBjörn von Sydow2002-10-212004-06-14
StatsrådJustitiedepartementet1998-10-072002-10-21

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott protokoll 58, 60, 77, 64, 56, 62, 75 2006-05-31
Personsäkerhet protokoll 31, 35, 33 2006-05-29
Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige protokoll 23 2006-05-17
Rättsväsendets behov av resurser protokoll 24, 26 2006-04-26
Svensk narkotikapolitik protokoll 51 2006-04-26
Processrättsliga frågor protokoll 129, 127, 134, 131, 123, 121, 125 2006-03-08
Rättsväsendet protokoll 23, 28, 21, 18, 31, 34, 50, 59, 27, 24, 22, 29, 48, 32, 57, 30, 20, 26, 19, 25 2005-12-15
Situationen inom polisen protokoll 4, 2 2005-12-07
Justitiefrågor protokoll 113, 62, 24, 86, 72, 76, 58, 64, 78, 74, 80, 116, 82, 60, 118, 26, 39, 68, 70, 84, 66, 37 2005-10-13
Ändringar i passlagen protokoll 32 2005-06-13
Tillträdesförbud protokoll 122, 128, 120, 126, 130, 132, 124 2005-05-11
Sexualbrotten protokoll 1 2005-03-02
Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk protokoll 29 2005-02-16
Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten protokoll 78 2005-02-02
Jämställdhetspolitik protokoll 131, 135, 139, 141, 123, 133, 125, 127, 121, 137, 129 2003-11-26
FN-konventionen mot kvinnodiskrimine- ring, jämställdhetsfrågor och andra diskrimine- snabbprotokoll 197, 201, 203, 205, 195, 199, 207 2003-02-19
Svar på interpellation 2001/02:474 om resegarantin snabbprotokoll 100, 102, 104 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:489 om yttrandefriheten snabbprotokoll 106 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:361 om kronofogdemyndigheten snabbprotokoll 56, 50, 54, 52 2002-05-13
Svar på interpellation 2001/02:278 om of- fentliga lokaler snabbprotokoll 1, 4 2002-03-19
Svar på interpellation 2001/02:233 om de- mokrati för det nya seklet snabbprotokoll 5, 1, 3, 7 2002-02-15
Svar på interpellation 2001/02:234 om kommunallagens bestämmelser om stöd till nä- snabbprotokoll 8, 12, 10 2002-02-15
Svar på interpellation 2001/02:214 om jämställdhetsläget i Sverige snabbprotokoll 53, 47, 50 2002-02-12
Svar på interpellation 2001/02:220 om Posten AB:s monopol på poströstning snabbprotokoll 57, 59, 55, 61 2002-02-12
Svar på interpellation 2001/02:130 om Internetröstning i allmänna val snabbprotokoll 151, 153, 149, 155 2002-01-24
Svar på interpellation 2001/02:105 om Ljungskile snabbprotokoll 102, 96, 99 2002-01-15
Svar på interpellation 2001/02:106 om engagemang i samhällsarbetet snabbprotokoll 108, 106, 104 2002-01-15
Svar på interpellation 2001/02:100 om sta- ten och medborgarna snabbprotokoll 14, 10, 12, 8 2001-12-03
Svar på interpellationerna 2001/02:76 och 93 om Torslanda och Askim snabbprotokoll 95, 98, 87, 91 2001-11-27
Svar på interpellation 2001/02:57 om in- formation om personvalet snabbprotokoll 20, 18 2001-11-19
Svar på interpellation 2001/02:25 om antidemokratisk verksamhet snabbprotokoll 16, 14, 11, 8 2001-10-26
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 235, 225, 245, 233, 223, 229, 243, 239, 241, 237 2001-10-17
Svar på interpellationerna 2001/02:6 och 9 om Heby kommun snabbprotokoll 13, 27, 30, 20 2001-10-16
Svar på interpellation 2000/01:351 om meddelande- och yttrandefriheten snabbprotokoll 42, 44 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:287 om den kommunala självstyrelsen snabbprotokoll 53, 59, 55, 57 2001-04-03
Svar på interpellation 2000/01:294 om världens barn snabbprotokoll 60, 62, 66, 64 2001-04-03
Svar på interpellation 2000/01:315 om yttrandefriheten i EU snabbprotokoll 71, 67, 69 2001-04-03
Svar på interpellation 2000/01:319 om filterprogram för Internet snabbprotokoll 77, 73, 75 2001-04-03
Svar på interpellation 2000/01:327 om kommunala förtroendeuppdrag snabbprotokoll 49, 51 2001-04-03
Svar på interpellation 2000/01:256 om demokratiska principer snabbprotokoll 70, 76, 74, 72 2001-03-09
Svar på interpellation 2000/01:269 om managementfrågor i den gemensamma sektorn snabbprotokoll 79, 83, 81, 77 2001-03-09
Svar på interpellation 2000/01:183 om skydd och stöd för ekonomiskt svaga konsumen- snabbprotokoll 3, 1, 5, 7 2001-02-02
Svar på interpellation 2000/01:149 om ung- domars möjligheter i demokratiska verksamhe- snabbprotokoll 21, 17, 15, 19 2001-01-26
Svar på interpellation 2000/01:169 om poli- tiska partier och möteslokaler snabbprotokoll 24, 26, 22 2001-01-26
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 299, 293, 289, 291, 283, 295, 297, 287, 285 2001-01-18
Svar på interpellation 2000/01:78 om He- by kommuns länstillhörighet snabbprotokoll 51, 57, 59, 54 2000-11-14
Aktuell debatt: Hur demokratin lokalt ska kunna stärkas snabbprotokoll 16, 18, 2, 9 2000-11-10
Svar på interpellation 2000/01:24 om han- teringen av sekretessbelagda uppgifter snabbprotokoll 31, 33 2000-10-19
Svar på interpellation 2000/01:5 om Sveri- ges kommuner snabbprotokoll 17, 19, 13, 15 2000-10-13
Svar på interpellation 1999/2000:342 om folkomröstningsinstitutet snabbprotokoll 87, 85, 89, 91 2000-04-25
Svar på interpellation 1999/2000:178 om lokal demokrati för ökad trygghet snabbprotokoll 27, 25, 29 2000-03-17
Svar på interpellation 1999/2000:176 om ungdomsfrid snabbprotokoll 163, 165, 161, 159 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:183 om etnisk och kulturell mångfald snabbprotokoll 170, 166, 168, 172 2000-02-03
Frågestund snabbprotokoll 21, 107, 22, 58, 61, 93, 40, 15, 82, 75, 42, 57, 82, 93, 108, 129, 82, 134, 47, 55, 43, 50, 52, 73, 63, 55, 45, 43, 46, 45, 110, 61, 126, 29, 31, 99, 63, 149, 88, 101, 17, 45, 94, 84, 162, 59, 95, 43, 133, 20, 23, 123, 132, 125, 31, 84, 96, 56, 53, 160, 88, 91, 47, 127, 41, 65, 84, 94, 69, 76, 90, 45, 135, 33, 65, 90, 51, 44, 98, 109, 74, 57, 63 1999-09-16
Svar på interpellation 1998/99:296 om yttrandefriheten snabbprotokoll 206, 208, 204 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:264 om den kommunala kompetensen snabbprotokoll 40, 42, 44, 38 1999-05-07
Svar på interpellation 1998/99:269 om mil- lennieskiftet och de offentliga datasystemen snabbprotokoll 51, 45, 49, 47 1999-05-07
Svar på interpellation 1998/99:189 om för- enklingar för medborgarna snabbprotokoll 14, 12, 16 1999-04-23
Svar på interpellation 1998/99:174 om in- formation om utländska spel och lotterier snabbprotokoll 12, 8, 10 1999-03-23
Svar på interpellation 1998/99:120 om den lokala demokratin och utvecklingskraften snabbprotokoll 132, 130, 134 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:175 om ändring av gränsen mellan Västmanlands och snabbprotokoll 136, 144, 140 1999-03-04
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 99, 106, 96, 101, 109, 91, 89, 103, 93 1999-01-21
Svar på interpellation 1998/99:15 om per- sonuppgiftslagen snabbprotokoll 10, 12, 14, 16 1998-11-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Britta Lejon

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.