Camilla Brodin

Bio

Helena Camilla Iréne Brodin, född Torstensson 24 juni 1979 i Gustav Adolfs församling i Borås, är en svensk politiker (kristdemokrat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Stockholms kommuns valkrets sedan 2022 (dessförinnan invald för Stockholms läns valkrets 2018–2022).Brodin gick med i Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU under högstadietiden. Hon är utbildad lärare i matematik. Hon har även läst specialpedagogik. Hon var kommunalråd i Täby kommun mellan 2014 och 2018, med särskilt ansvar för arbetsmarknad och näringslivsfrågor. Hon valdes in i riksdagen i samband med valet 2018.
Artikeln innehåller material från wikipedia Camilla Brodin, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1333 (41.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
590 (18.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
378 (11.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
912 (28.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Camilla röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Camilla röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2022-11-292026-10-11
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-11-092026-09-21
SuppleantSocialutskottet2022-10-122022-11-09
SuppleantTrafikutskottet2022-10-042022-11-09
LedamotNäringsutskottet2022-10-042026-09-21
GruppledareKristdemokraterna2022-09-26
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-09-262022-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotLedamotsrådet2018-10-102022-10-10
Förste vice gruppledareKristdemokraterna2018-10-092022-09-26
LedamotNäringsutskottet2018-10-022022-09-26
KvittningspersonKristdemokraterna2018-09-242022-11-24
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Vårändringsbudget för 2023 2022/23:128 96, 98, 122 2023-06-20
Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning 2022/23:115 20 2023-05-30
Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster 2022/23:98 31, 33, 35, 37, 39, 31, 33, 35, 37, 39 2023-04-26
Särskild debatt om importen av rysk fossil energi 2022/23:91 7, 7, 31, 7, 33, 31, 35, 33, 37, 35, 39, 37, 39, 31, 33, 35, 37, 39 2023-04-18
Val av andre vice talman 2022/23:1 16, 16, 16 2022-09-26
Val av talman 2022/23:1 6, 6, 6 2022-09-26
Immaterialrätt 2021/22:135 21, 21 2022-06-21
2021/22:NU23 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer 2021/22:120 76 2022-05-30
Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer 2021/22:120 76 2022-05-30
Energipolitik 2021/22:90 94, 96, 98, 94, 96, 98, 87, 89, 91, 87, 89, 91, 8, 8, 87, 89, 91, 85, 87, 89 2022-03-30
En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga 2021/22:83 11, 11, 18, 18 2022-03-17
Näringspolitik 2021/22:71 26, 63, 63, 134, 63, 26, 21, 21 2022-02-23
Särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige 2021/22:65 1, 7, 27, 29, 79, 81, 83, 85, 87, 1, 7, 27, 29, 79, 81, 83, 85, 87 2022-02-04
Svar på interpellation 2021/22:256 om snabbare utbyggnad av elnäten 2021/22:62 90, 93, 90, 93, 90, 93 2022-02-01
2021 års redogörelse för bolag med statligt ägande 2021/22:55 65, 67, 69, 65, 67, 69, 89, 91, 65, 67, 89, 69, 91, 89, 91 2022-01-19
Krav på rapportering av betalningstider 2021/22:55 56, 56, 56 2022-01-19
(forts.) Näringsliv (forts. NU1) 2021/22:45 143, 143 2021-12-14
Regional utveckling 2021/22:42 40, 40, 110, 116, 118, 40, 10, 110, 116, 118, 10 2021-12-09
Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna 2021/22:39 35, 35 2021-12-02
Svar på interpellation 2021/22:63 om elmarknadshubbens framtid 2021/22:26 33, 33, 36, 36, 39, 39 2021-11-09
Statsministerns frågestund 2021/22:23 37, 50, 28, 47, 28, 55, 47, 59, 37, 50, 59 2021-10-28
Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040 2021/22:22 42, 42 2021-10-27
En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning 2021/22:18 14, 14, 14 2021-10-20
Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall 2021/22:12 10, 10 2021-09-29
Moderna tillståndsprocesser för elnät 2020/21:146 133, 141, 143, 133, 141, 143 2021-06-22
Svar på interpellation 2020/21:745 om entreprenadberg och tunnelbanans utbyggnad 2020/21:144 16, 16, 18, 18, 20, 20 2021-06-18
Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi 2020/21:142 110, 110 2021-06-16
Regelförenkling för företag 2020/21:141 65, 65 2021-06-15
Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken 2020/21:141 82, 82 2021-06-15
Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 2020/21:132 94, 94 2021-06-02
Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro 2020/21:132 83, 83 2021-06-02
Åtgärder avseende stöd vid korttidsarbete 2020/21:127 100, 102, 104, 100, 102, 104 2021-05-26
(forts. från § 16) Energipolitik (forts. NU21) 2020/21:119 98, 100, 115, 117, 98, 100, 115, 117, 98, 100, 115, 117 2021-05-05
Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag 2020/21:117 7, 23, 25, 43, 7, 23, 25, 43 2021-04-30
Svar på interpellation 2020/21:550 om regelförenklingar för näringslivet 2020/21:109 23, 25, 27, 23, 25, 27 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:461 om konkurrenskraften för höginblandade och rena biodrivmedel 2020/21:89 165, 167, 169, 165, 167, 169 2021-03-05
Särskild debatt om Sveriges elförsörjning 2020/21:89 7, 23, 25, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 7, 81, 83, 85, 87, 23, 25, 106, 108, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 106, 108 2021-03-05
Handelspolitik 2020/21:84 171, 171, 94, 94, 26, 26 2021-02-25
Regional utvecklingspolitik 2020/21:84 191, 191 2021-02-25
Studiestöd 2020/21:84 163, 163 2021-02-25
Undersökningstillstånd 2020/21:79 37, 37 2021-02-10
2020 års redogörelse för företag med statligt ägande 2020/21:71 84, 86, 88, 84, 86, 88 2021-01-27
Konkurrensverkets befogenheter 2020/21:71 74, 74 2021-01-27
Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder 2020/21:71 108, 108 2021-01-27
Näringsliv 2020/21:54 182, 184, 186, 188, 190, 196, 198, 169, 171, 173, 169, 171, 173, 117, 119, 198, 200, 198, 200, 182, 184, 186, 188, 190, 196, 198, 117, 119 2020-12-15
Energi 2020/21:50 172, 174, 176, 182, 184, 262, 264, 262, 264, 296, 298, 300, 302, 304, 172, 275, 174, 277, 176, 182, 184, 296, 298, 300, 302, 304, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 321, 275, 277, 191, 193, 195, 197, 199, 321, 209, 191, 211, 193, 195, 197, 199, 222, 224, 209, 211, 222, 224 2020-12-09
Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019 2020/21:33 48, 48 2020-11-11
Kapacitetsbrist i elnäten 2020/21:33 22, 22 2020-11-11
Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram 2020/21:33 52, 52 2020-11-11
Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering 2019/20:126 75, 72, 75, 72 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn 2019/20:126 85, 85 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet - långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt 2019/20:114 3, 3 2020-04-29
Frågestund 2019/20:94 38, 45, 40, 47, 49, 51, 25, 54, 72, 48, 27, 56, 74, 50, 59, 61, 25, 27, 47, 49, 42, 44, 72, 56, 74, 58, 48, 50, 59, 61, 56, 58, 18, 42, 20, 18, 82, 44, 20, 84, 59, 82, 61, 65, 47, 42, 49, 44, 49, 51, 42, 44, 84, 86, 54, 56, 45, 47, 25, 27, 25, 27, 65, 59, 84, 61, 86, 38, 40, 82 2020-03-26
Regional tillväxtpolitik 2019/20:93 37, 37 2020-03-25
Mineralpolitik 2019/20:85 67, 109, 109, 67, 121, 121 2020-03-11
Svar på interpellation 2019/20:213 om kemikalieskattens påverkan på den cirkulära ekonomin 2019/20:83 56, 59, 56, 59 2020-03-06
Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015 2019/20:77 40, 40 2020-02-19
Regional tillväxt 2019/20:50 180, 180, 45, 47, 49, 51, 53 2019-12-12
Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen 2019/20:24 109, 109 2019-10-23
Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet 2018/19:105 112, 114, 116, 60, 76, 78, 112, 114, 116, 60, 76, 78 2019-06-14
(forts.) Handelspolitik (forts. NU13) 2018/19:99 70 2019-06-04
(forts. från § 10) Mineralpolitik (forts. NU11) 2018/19:88 223 2019-05-08
Elmarknadsfrågor 2018/19:88 239, 241, 243, 39, 41, 43, 39, 41, 43 2019-05-08
Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB 2018/19:72 18 2019-04-03
Statliga företag 2018/19:56 13, 15, 17, 19, 21, 180, 180 2019-02-27
Svar på interpellation 2018/19:18 om kärnkraft för framtida elbehov 2018/19:50 3, 6 2019-02-08
(forts. från § 8) Näringsliv (forts. NU1) 2018/19:32 153 2018-12-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 176 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Camilla Brodin

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.