Camilla Hansén

Bio

Eva Camilla Hansén, född Tenne 29 april 1976 i Sköllersta församling, Örebro län, är en svensk politiker (miljöpartist), som är ordinarie riksdagsledamot sedan 2019 (dessförinnan även tjänstgörande ersättare i riksdagen 2016) för Örebro läns valkrets.Hansén utsågs till ordinarie riksdagsledamot från och med 4 november 2019 sedan Jonas Eriksson avsagt sig uppdraget som riksdagsledamot. I riksdagen är hon ledamot i utbildningsutskottet sedan 2022. Hon har tidigare varit ledamot i konstitutionsutskottet (2019–2021 samt 2022) och utrikesutskottet (2021–2022).Hansén är överförmyndarhandläggare samt ordförande för Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun.
Artikeln innehåller material från wikipedia Camilla Hansén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1178 (46.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
262 (10.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
92 (3.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
990 (39.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Camilla röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Camilla röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFörsvarsutskottet2023-03-232026-09-21
KvittningspersonMiljöpartiet de gröna2022-11-24
SuppleantEU-nämnden2022-11-172026-09-21
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-11-102023-06-13
Andre vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2022-11-08
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
SuppleantKulturutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotUtbildningsutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-01-112022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantFinansutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantKulturutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2021-10-132022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
SuppleantEU-nämnden2021-02-252022-10-04
LedamotUtrikesutskottet2021-02-252022-01-11
SuppleantFörsvarsutskottet2021-02-252022-01-11
SuppleantKonstitutionsutskottet2021-02-252022-01-11
SuppleantCivilutskottet2020-09-302022-09-26
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-10-26
SuppleantSocialutskottet2019-12-202022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2019-11-052021-02-25
Riksdagsledamot2019-11-042022-09-26
SuppleantCivilutskottet2016-01-182016-07-31
ErsättareJonas Eriksson2016-01-182016-07-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från § 4) Forskning (forts. UbU11) 2022/23:120 95, 97, 107 2023-06-08
Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning 2022/23:120 155 2023-06-08
Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m. 2022/23:116 23, 25, 27 2023-05-31
Högskolan 2022/23:107 191, 193, 201, 203, 215, 217, 225, 191, 193, 201, 203, 215, 217, 225 2023-05-11
Övergripande skolfrågor 2022/23:102 62, 64, 62, 64, 96, 96 2023-05-03
Lärare och elever 2022/23:99 163, 165, 197, 163, 165, 197 2023-04-27
(forts. från § 13) Vuxenutbildning (forts. UbU9) 2022/23:98 115, 115 2023-04-26
Grundläggande om utbildning 2022/23:93 179, 179 2023-04-20
Gymnasieskolan 2022/23:93 208, 208 2023-04-20
(forts. från § 4) Riksrevisionens rapport Skolpengen - effektivitet och konsekvenser (forts. UbU12) 2022/23:79 162, 164, 166, 162, 164, 166 2023-03-22
(forts. från § 7) Förskolan (forts. UbU4) 2022/23:68 91, 93, 102, 91, 93, 102 2023-02-23
Frågestund 2022/23:64 95, 54, 61, 56, 41, 66, 68, 79, 17, 19, 64, 66, 40, 42, 57, 59, 58, 60, 61, 58, 60, 17, 19, 41, 43, 40, 42, 79, 66, 66, 68, 68, 95, 64, 57, 66, 59, 66, 68, 61, 66, 54, 68, 56, 63, 65, 61, 41, 63, 65, 71, 73 2023-02-16
(forts. från prot. 42) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2022/23:44 82, 84, 82, 84 2022-12-21
Studiestöd 2022/23:43 265, 71, 71, 24, 24, 265 2022-12-20
Utbildning och universitetsforskning 2022/23:42 228, 230, 228, 230, 251, 253, 251, 253, 268, 268 2022-12-19
Svar på interpellation 2022/23:22 om skolmarknaden 2022/23:20 22, 25, 22, 25 2022-11-15
Granskningsbetänkande 2021/22:130 37, 8, 21, 37, 8, 21 2022-06-14
Fri- och rättigheter m.m. 2021/22:125 17, 135, 17, 135 2022-06-07
Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik 2021/22:125 22, 22 2022-06-07
Forskning 2021/22:108 15, 15 2022-05-05
Författningsfrågor 2021/22:77 6, 6 2022-03-02
Förskolan 2021/22:72 83, 83 2022-02-24
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket 2021/22:59 115, 115 2022-01-26
2021 års redogörelse för bolag med statligt ägande 2021/22:55 75, 77, 79, 75, 77, 79, 75, 77, 79 2022-01-19
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2021/22:55 13, 5, 17, 17, 5, 13, 13 2022-01-19
Särskild debatt om händelseutvecklingen i gränsområdena mellan Belarus och vissa medlemsländer 2021/22:48 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 9, 35, 38, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 9, 35, 38 2021-12-17
Statsministerns frågestund 2021/22:42 81, 81, 49, 51, 55, 55, 81 2021-12-09
Internationell samverkan 2021/22:38 50, 52, 54, 50, 52, 54 2021-12-01
Rikets styrelse 2021/22:38 13, 11, 7, 11, 7, 13 2021-12-01
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan 2020/21:158 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 8, 98, 100, 102, 104, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 8 2021-09-13
Särskild debatt om konflikten i Mellanöstern 2020/21:147 22, 22, 70, 72, 74, 70, 76, 72, 78, 74, 80, 76, 82, 78, 84, 80, 86, 82, 84, 86 2021-06-23
Ett institut för mänskliga rättigheter 2020/21:137 132, 132 2021-06-09
Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2020/21:137 211, 213, 215, 211, 213, 215 2021-06-09
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Ryssland 2020/21:129 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 9, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 9 2021-05-28
Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet 2020/21:124 135, 137, 139, 135, 137, 139 2021-05-20
Afrika 2020/21:116 184, 184 2021-04-30
Samhällets krisberedskap 2020/21:116 22, 24, 26, 22, 24, 26 2021-04-30
Mellanöstern 2020/21:112 175, 177, 179, 175, 177, 179 2021-04-22
Internationella försvarssamarbeten 2020/21:111 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 2021-04-21
Minoritetsfrågor 2020/21:91 20, 20 2021-03-10
Strategi för den arktiska regionen 2020/21:87 162, 162 2021-03-03
Utrikespolitisk debatt 2020/21:83 113, 115, 117, 113, 119, 115, 121, 117, 123, 119, 125, 121, 127, 123, 129, 125, 127, 129 2021-02-24
2020 års rapport om rättsstatsprincipen 2020/21:75 9, 9 2021-02-03
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2020/21:75 69, 69 2021-02-03
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 5, 18, 5, 18 2020-12-07
Huvudmannaskap för personlig assistans 2020/21:42 4, 4, 14, 14, 16, 16 2020-11-26
Valfrågor och Riksrevisionens rapport om valförfarandet 2019/20:136 157, 157 2020-06-10
Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet 2019/20:120 6, 6 2020-05-13
Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet 2019/20:120 10, 10 2020-05-13
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2019/20:62 8, 8 2020-01-22
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna 2019/20:62 25, 25 2020-01-22
Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen 2015/16:121 126 2016-06-16
Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt 2015/16:107 24, 26, 28 2016-05-18
Fastighetsrätt 2015/16:88 19 2016-04-07
Hushållningen med mark- och vattenområden 2015/16:88 9 2016-04-07
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar 2015/16:59 44 2016-01-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Camilla Hansén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.