Camilla Sköld Jansson

Bio

Nancy Camilla Sköld Jansson, född Sköld 16 september 1957 i Västanfors församling, Västmanlands län, är en svensk tidigare politiker (vänsterpartist) och utbildad socionom. Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2006, invald i Jämtlands läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i arbetsmarknadsutskottet 1998–2006. Hon var även suppleant i konstitutionsutskottet, utbildningsutskottet och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet.2012–2019 var hon socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Där arbetade hon bland annat för att Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skulle fungera bättre, och för bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Camilla Sköld Jansson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1794 (63.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
491 (17.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
124 (4.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
432 (15.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Camilla röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Camilla röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-10-072003-11-20
SuppleantKonstitutionsutskottet2003-10-032004-03-31
LedamotArbetsmarknadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni protokoll 20, 22 2006-06-17
Offentliganställdas meddelarskydd protokoll 101, 103 2006-06-01
(forts. från 15 §) Nya mål i jämställdhetspolitiken (forts. AU11) protokoll 168, 143, 174, 145, 172, 166 2006-05-11
Nya mål i jämställdhetspolitiken protokoll 127, 125, 119, 121, 123 2006-05-11
Svar på interpellation 2005/06:328 om Upphandlingskommittén och ratificeringen av ILO-konvention 94 protokoll 15, 13 2006-04-24
(forts. från 12 §) Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet (forts. AU6) protokoll 90, 117, 119, 92, 88 2006-04-20
Riksbankens roll för tillväxten protokoll 37, 39 2006-03-30
Särskild debatt om ungdomsarbetslösheten protokoll 19, 12, 5 2006-03-23
Svar på interpellation 2005/06:293 om kvinnors rädsla i det offentliga rummet protokoll 2, 9, 5 2006-03-21
Svar på interpellation 2005/06:266 om integritet protokoll 30, 23 2006-03-14
Svar på interpellation 2005/06:207 om § 39 i lagen om anställningsskydd protokoll 29, 27, 31 2006-03-07
Svar på interpellationerna 2005/06:116 och 148 om meddelarfrihet för alla anställda protokoll 137, 131, 134 2005-12-13
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 84, 139, 74, 80, 123, 159, 141, 121, 82, 161, 76, 78 2005-12-12
Svar på interpellationerna 2005/06:89 och 100 om Riksbankens inflationsmål som överordnat mål för stabiliseringspolitiken protokoll 13, 10, 16 2005-11-28
Arbetsmarknad protokoll 90, 94, 92, 81, 83 2005-10-12
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 juni protokoll 44, 46 2005-06-18
Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering protokoll 14, 4, 12, 6, 8, 10, 16 2005-05-31
Särskild debatt om den arbetssökandes plats i arbetsmarknadspolitiken protokoll 19, 12, 5 2005-04-20
Diskriminering protokoll 140 2005-04-06
Svar på interpellationerna 2004/05:487 och 488 om behandlingen av förslaget till nytt EU-fördrag protokoll 2, 12, 7 2005-04-05
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22-23 mars protokoll 26, 28 2005-03-24
Arbetslöshetsförsäkringen protokoll 139, 145, 135, 147, 137 2005-03-17
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 - förnyad behandling protokoll 38 2004-12-16
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 152 2004-12-15
Svar på interpellation 2004/05:206 om EU-konstitutionen och välfärden protokoll 61, 65, 63 2004-12-14
Utgiftsområde 14 protokoll 260 2004-12-08
Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning protokoll 218 2004-11-25
Svar på interpellation 2004/05:120 om staten som arbetsgivare protokoll 69, 67, 65 2004-11-16
Svar på interpellationerna 2004/05:67 och 73 om Östersunds garnison protokoll 31, 19, 25 2004-11-11
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 17 och 18 juni protokoll 38, 36 2004-06-19
Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar protokoll 49 2004-06-18
Svar på interpellation 2003/04:466 om EU:s tjänstedirektiv protokoll 26, 23, 29 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:431 om framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB protokoll 19, 13 2004-05-04
Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater protokoll 80, 76, 78, 96, 98 2004-04-28
Svar på interpellationerna 2003/04:347 och 352 om häktet i Östersund protokoll 56, 52 2004-04-13
Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan m.m. protokoll 207, 210, 212, 203, 205 2004-03-25
Svar på interpellation 2003/04:286 om yttrandefriheten i arbetslivet protokoll 46, 50, 48 2004-03-02
(forts.) Svar på interpellationerna 2003/04:230 och 231 om stödområdesindelningen i Jämtland protokoll 52 2004-02-10
Svar på interpellationerna 2003/04:230 och 231 om stödområdesindelningen i Jämtland protokoll 46 2004-02-10
Svar på interpellation 2003/04:149 om utländsk arbetskraft protokoll 109, 107, 105 2004-01-20
Utnyttjande av utländsk arbetskraft protokoll 71 2003-11-27
(forts. från 11 §) Jämställdhetspolitik (forts. AU2) protokoll 174, 172 2003-11-26
Jämställdhetspolitik protokoll 115, 153, 136, 117, 119, 151, 111, 113, 134 2003-11-26
(forts. från 3 §) Europeiska konventet om EU:s framtid (forts. KUU1) protokoll 143, 137, 135, 141, 139 2003-11-20
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 75, 101, 81, 77, 103, 73, 71, 79, 83, 68, 66 2003-10-16
Svar på interpellation 2003/04:4 om tullstationen i Gäddede protokoll 20, 25 2003-10-02
Ett utvidgat skydd mot diskriminering snabbprotokoll 18, 20, 16, 14 2003-06-03
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 76, 84, 80, 72, 82, 70, 86, 74, 78 2003-05-28
Svar på interpellation 2002/03:354 om yttrandefriheten i arbetslivet snabbprotokoll 37, 35, 39 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:289 om ar- betslöshetsförsäkringens inträdesvillkor snabbprotokoll 32, 30, 34 2003-05-05
Vissa frågor om arbetslöshetsförsäkringen m.m. snabbprotokoll 203, 196, 205, 194, 210, 208, 192 2003-03-26
FN-konventionen mot kvinnodiskrimine- ring, jämställdhetsfrågor och andra diskrimine- snabbprotokoll 184, 186, 190, 178, 176, 188, 180, 192, 182 2003-02-19
Information från regeringen om regering- ens syn på EU:s framtid snabbprotokoll 9, 7 2003-02-19
(forts. från 11 §) Arbetsmarknad (forts. AU1) snabbprotokoll 147, 139, 135, 145, 141, 143, 181, 137, 179 2002-12-18
Svar på interpellation 2002/03:64 om fi- nansiering av kollektivtrafik i glesbygd snabbprotokoll 79, 83 2002-12-03
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. (vilande förslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 83, 89, 91, 85, 87, 81, 93 2002-11-20
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 280, 294, 283, 291, 289 2002-11-06
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. snabbprotokoll 187, 193, 191, 185, 183, 189 2002-06-13
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 82 2002-06-04
Tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 256, 258, 254 2002-05-15
Arbetsrätt snabbprotokoll 12, 4, 6, 6, 2, 8, 15, 17, 4, 10, 10, 28, 30, 12 2002-04-24
(forts. från 11 §) Jämställdhet m.m. (forts. AU3) snabbprotokoll 204, 178, 176, 163, 160, 158, 206, 165 2002-03-13
Jämställdhet m.m. snabbprotokoll 147, 153, 151, 155, 149 2002-03-13
Svar på interpellation 2001/02:213 om an- svar vid företagsnedläggelse snabbprotokoll 19, 13, 16 2002-02-07
(forts. från 12 §) Arbetsmarknad och ar- betsliv (forts. AU1) snabbprotokoll 173 2001-12-11
EU:s framtidsfrågor snabbprotokoll 47 2001-05-09
(forts. från prot. 87) Arbetstid och ledighet från anställning m.m. (forts. AU9) snabbprotokoll 256, 253, 251, 258 2001-04-04
Arbetstid och ledighet från anställning m.m. snabbprotokoll 193, 195, 199, 197, 201 2001-03-28
Svar på interpellation 2000/01:147 om Samhalls regionala ansvar snabbprotokoll 170, 174, 172 2001-01-25
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 170, 172 2000-12-14
(forts. från 9 §) Ändringar i arbetslöshets- försäkringen m.m. (forts. AU5) snabbprotokoll 166, 156, 158 2000-12-13
Svar på interpellation 2000/01:56 om kva- liteten i aktivitetsgarantin snabbprotokoll 97, 99 2000-11-07
Ändringar i jämställdhetslagen m.m. snabbprotokoll 105, 30, 22, 32, 35, 83, 59, 20, 81, 61, 107, 24, 46, 44, 37 2000-10-18
(forts. från 9 §) Förnyad arbetsmarknads- politik för delaktighet och tillväxt (forts. AU7) snabbprotokoll 147, 149, 145 2000-05-25
Börsintroduktion av Telia AB snabbprotokoll 44, 40, 46, 48, 50, 38, 42 2000-05-17
EU-debatt snabbprotokoll 96 2000-05-10
Lönebildning och arbetsrätt snabbprotokoll 69, 65, 67 2000-03-15
Jämställdhetspolitiken snabbprotokoll 5, 7, 16, 58, 12, 3, 18, 10, 60 2000-03-08
Utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och ar- snabbprotokoll 79, 83, 85, 81 1999-12-07
Svar på interpellation 1999/2000:10 om konsekvensanalyser utifrån ett regionalt perspek- snabbprotokoll 31, 33 1999-10-12
Vissa arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 195, 197 1999-04-21
Vissa frågor rörande arbetslöshetsförsäk- ringen snabbprotokoll 181 1999-03-17
Vissa frågor om jämställdhet snabbprotokoll 6, 4, 2, 16, 14 1999-03-10
(forts. från 4 §) Vissa frågor om arbetstid (forts. AU5) snabbprotokoll 119, 123, 125, 127, 121 1999-02-18
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 229, 223, 235, 227, 237, 233, 225, 231 1999-01-20
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet samt arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 65 1998-12-17
Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet snabbprotokoll 181, 179, 149 1998-11-26
Riksbankens ställning (vilande grundlags- förslag och följdlagstiftning) (prop. 1997/98:40) snabbprotokoll 86 1998-11-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Camilla Sköld Jansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.