Camilla Waltersson Grönvall

Bio

Maria Camilla Waltersson Grönvall, född 19 mars 1969 i Kullings-Skövde församling, Älvsborgs län, är en svensk politiker (moderat). Hon är Sveriges socialtjänstminister och statsråd i socialdepartementet i regeringen Kristersson sedan 18 oktober 2022.Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Västra Götalands läns västra valkrets sedan 2018 (dessförinnan invald för Västra Götalands läns norra valkrets 2010–2018).I valet 2010 ställde Waltersson Grönvall upp som tredjenamn på Moderaternas riksdagslista för Västra Götalands läns norra valkrets och fick 820 personröster (1,76% av partiets röster i valkretsen). Hon stod även som förstanamn på Moderaternas kommunfullmäktigelista för Lilla Edet och fick 210 personröster (17,3% av partiets röster i valkretsen). Grönvall är numera ledamot i både riksdagen och Lilla Edets kommunfullmäktige.
Även i föregående val stod Waltersson Grönvall på riksdagslistan, på tredje plats, och fick denna gång fjärde flest personröster av valkretsens moderata kandidater (692 personröster, 2,01% av partiets röster i valkretsen). Emellertid räckte detta inte för att få ett av partiets två mandat i valkretsen. Hon toppade kommunfullmäktigelistan till Lilla Edet i detta val och personvaldes med 164 personröster (14,99% av partiets röster i valkretsen).Hon är syster till Mikaela Waltersson (M), som är regionstyrelsens ordförande i Region Halland sedan 2018.
Artikeln innehåller material från wikipedia Camilla Waltersson Grönvall, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1114 (34.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
571 (17.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
231 (7.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1297 (40.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Camilla röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Camilla röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådSocialdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotStatsråd2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotJennie Wernäng 2022-10-25 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
SuppleantLedamotsrådet2022-10-122022-10-18
LedamotSocialutskottet2022-10-042022-10-18
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotSocialutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotSocialutskottet2017-10-132018-09-24
LedamotUtbildningsutskottet2014-12-192017-10-13
SuppleantSocialutskottet2014-10-072015-12-18
LedamotUtbildningsutskottet2014-10-072014-12-18
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotUtbildningsutskottet2012-10-192014-09-29
SuppleantJustitieutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-122012-10-18
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2021/22:132 132, 134, 136, 132, 134, 136, 38, 132, 134, 136, 38 2022-06-16
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat 2021/22:120 2, 4, 6, 20, 22, 2, 4, 6, 20, 22 2022-05-30
Socialtjänstfrågor - barn och unga 2021/22:117 23, 23 2022-05-19
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform 2021/22:94 93, 93 2022-04-06
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:86 66, 68, 70, 66, 68, 70 2022-03-23
Vårdfrågor 2021/22:86 94, 94 2022-03-23
Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:55 20, 22, 24, 20, 22, 24, 20, 22, 24 2022-01-19
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:8 4, 15, 17, 4, 15, 17 2021-09-22
Frågor om tvångsvård 2020/21:140 94, 96, 98, 94, 96, 98 2021-06-14
Internationella adoptioner 2020/21:138 134, 134 2021-06-10
Socialtjänst- och barnfrågor 2020/21:138 109, 111, 113, 123, 125, 109, 111, 113, 123, 125 2021-06-10
Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen 2020/21:136 3, 3 2021-06-08
Frågor om placerade barn och unga 2020/21:79 2, 10, 12, 2, 10, 12 2021-02-10
En tillfällig covid-19-lag 2020/21:61 6, 10, 12, 6, 10, 12 2021-01-08
Pandemilag 2020/21:56 3, 3 2020-12-17
Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden 2020/21:51 3, 5, 7, 3, 5, 7 2020-12-10
(forts. från § 5) Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper (forts. SoU11) 2020/21:42 114, 114 2020-11-26
Huvudmannaskap för personlig assistans 2020/21:42 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17 2020-11-26
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform 2020/21:37 28, 28 2020-11-18
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2019/20:141 37, 37 2020-06-17
Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser 2019/20:130 19, 21, 23, 19, 21, 23 2020-06-02
Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen 2019/20:128 9, 11, 33, 35, 37, 45, 47, 2, 9, 11, 33, 35, 37, 45, 47, 2 2020-05-29
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2019/20:125 26, 26, 23, 25, 27 2020-05-26
Statsministerns frågestund 2019/20:121 60, 73, 60, 82, 60, 73, 82 2020-05-14
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2019/20:114 32, 109, 111, 109, 113, 111, 113, 32 2020-04-29
Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder 2019/20:106 11, 11 2020-04-16
Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 2019/20:106 2, 2 2020-04-16
(forts. från § 8) Apoteks- och läkemedelsfrågor (forts. SoU6) 2019/20:99 85, 87, 85, 87 2020-04-02
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2019/20:99 22, 22 2020-04-02
Frågor om psykisk hälsa 2019/20:99 90, 90 2020-04-02
Svar på interpellation 2019/20:283 om ojämlikhet i cancervården 2019/20:80 35, 37, 39, 35, 37, 39 2020-03-03
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2019/20:54 93, 95, 97, 14, 16, 18, 20, 22, 118, 120, 38, 42, 40, 44, 140, 142, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 91, 93, 93, 95, 97, 30, 14, 118, 32, 16, 120, 18, 20, 22, 38, 40, 140, 142, 42, 44, 61, 63, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 88, 82, 90, 84, 92, 94, 96, 98, 91, 100, 93 2019-12-18
(forts. från § 4) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU8) 2018/19:94 91, 93 2019-05-16
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 2018-10-18
Klassificering av nya psykoaktiva substanser 2017/18:125 13 2018-06-04
Frågestund 2017/18:118 105, 34, 36, 35, 24, 37, 26, 77, 79, 40, 42, 73, 73, 68, 70, 91, 24, 76, 26, 78, 112, 13, 15, 35, 37, 31, 33, 56, 58, 30, 32, 60, 62, 26, 28, 40, 42, 13, 26, 15, 28, 91, 73, 29, 31, 73, 75, 110, 103 2018-05-24
Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans 2017/18:115 3, 11, 19 2018-05-21
(forts. från § 7) Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (forts. SoU22) 2017/18:113 113 2018-05-17
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2017/18:113 7, 7, 9, 11, 18, 20 2018-05-17
Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017/18:82 3, 11, 19 2018-03-09
En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården 2017/18:81 30 2018-03-08
(forts. från § 12) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2017/18:49 99, 101, 103 2017-12-13
Aktuell debatt om personlig assistans 2017/18:34 3, 11, 19 2017-11-21
En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 2016/17:128 116 2017-06-19
(forts. från § 10) Skolväsendet - grundläggande om utbildningen, Skolväsendet - lärare och elever och Skolväsendet - övergripande skolfrågor (forts. UbU17, UbU18 och UbU19) 2016/17:105 123, 125, 128, 130 2017-05-04
Skolväsendet - grundläggande om utbildningen, Skolväsendet - lärare och elever och Skolväsendet - övergripande skolfrågor 2016/17:105 20, 22, 24 2017-05-04
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 2016/17:76 46, 57, 59 2017-03-01
Utbildning och universitetsforskning 2016/17:45 5, 7, 9, 35, 37, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 62, 64, 79, 81, 112, 114, 116, 118, 120, 150, 152, 1, 3 2016-12-13
(forts. från § 11) Skolväsendet (forts. UbU14) 2015/16:103 113, 115, 119, 121 2016-05-11
Grundskolan 2015/16:77 2, 4, 6, 13, 166, 15, 172, 168, 170, 164 2016-03-09
(forts. från § 9) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2015/16:47 165, 167 2015-12-16
Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 2015/16:30 28 2015-11-19
Svar på interpellation 2014/15:587 om åtgärder för svagpresterande skolor 2014/15:120 93, 95, 97 2015-06-23
Svar på interpellation 2014/15:484 om få förskolechefer i rektorsprogrammet 2014/15:93 104, 106, 108 2015-04-28
(forts. från § 7) Förskolan (forts. UbU8) 2014/15:67 95, 97 2015-03-05
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 287, 289, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337 2014-11-12
Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan snabbprotokoll 125, 127, 133, 131, 129 2014-06-17
Tid för undervisning snabbprotokoll 36, 38, 34 2014-06-04
Skolväsendet snabbprotokoll 118, 122, 79, 82, 84, 112, 114, 102, 104, 106, 120 2014-05-05
Minskade krav på dokumentation i skolan snabbprotokoll 4 2013-10-23
Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän snabbprotokoll 18 2013-05-16
Timplanen i matematik snabbprotokoll 54, 52 2013-04-25
Förskolan snabbprotokoll 106, 103, 254, 118, 256, 120, 127, 82, 129, 88, 90, 78, 97, 99, 23, 21, 108, 260, 76, 25, 114, 112, 258, 252, 110, 89, 91, 93 2013-02-21
Lärarnas administrativa uppgifter snabbprotokoll 33, 31 2013-01-17
Framtidens skolutveckling snabbprotokoll 99, 97 2011-04-14
Förskolan m.m. snabbprotokoll 11, 7, 9 2011-03-02
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 285 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Camilla Waltersson Grönvall

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.