Carina Adolfsson Elgestam

Bio

Norma Linnéa Carina Adolfsson Elgestam, född Adolfsson 28 augusti 1959 i Växjö, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2014, invald i Kronobergs läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i EU-nämnden 2010–2011, näringsutskottet 2002–2014 och Riksrevisionens styrelse 2006–2010. Hon var ersättare i riksdagsstyrelsen 2010–2014. Hon var även suppleant i bostadsutskottet, EU-nämnden, lagutskottet, näringsutskottet, riksdagens valberedning och Riksrevisionens styrelse. Efter uppdraget som riksdagsledamot var hon revisor i Systembolaget AB 2015–2016.Adolfsson Elgestam är till yrket träindustriarbetare.
Artikeln innehåller material från wikipedia Carina Adolfsson Elgestam, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3824 (50.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2160 (28.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
246 (3.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1299 (17.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Carina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Carina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
RevisorSystembolaget AB2015-03-252016-03-16
LedamotRiksrevisionens styrelse2010-10-192010-12-31
LedamotEU-nämnden2010-10-122011-12-31
LedamotNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
ErsättareRiksdagsstyrelsen2010-10-122014-09-29
SuppleantValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotRiksrevisionens styrelse2006-10-172010-10-19
SuppleantEU-nämnden2006-10-102010-10-12
LedamotNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
SuppleantLagutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotNäringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2001-11-222002-09-29
SuppleantBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag snabbprotokoll 141 2014-06-18
Svar på interpellation 2013/14:380 om rymdturism snabbprotokoll 117, 113, 111 2014-04-15
(forts. från 8 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU12) snabbprotokoll 126, 135, 104, 133, 111, 124, 113, 102 2014-04-03
Näringspolitiska frågor snabbprotokoll 97, 10, 33, 6, 23, 18, 2, 20, 4, 7, 25, 8, 20, 18, 5, 31, 1 2014-04-03
Åtgärder för ökad export snabbprotokoll 63, 61 2014-03-13
Svar på interpellationerna 2013/14:298, 299 och 324 om våldtäkter och rehabiliteringsprocesser snabbprotokoll 26, 16, 20 2014-03-11
Svar på interpellation 2013/14:251 om levande landsbygd snabbprotokoll 25, 20 2014-02-18
Elprisets konsekvenser för företagen snabbprotokoll 58, 60 2014-02-06
Svar på interpellation 2013/14:244 om proposition som reglerar betaltider mellan företag snabbprotokoll 11, 14 2014-02-06
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter snabbprotokoll 52, 48, 50 2014-01-29
Svar på interpellation 2013/14:224 om färre arbetstillfällen på landsbygden snabbprotokoll 6, 4, 2 2014-01-24
Svar på interpellation 2013/14:196 om möjligheten att ta del av tv-sändningarna från vinter-OS snabbprotokoll 96, 98, 101 2013-12-18
Energi snabbprotokoll 51, 53, 49 2013-12-04
Svar på interpellation 2013/14:81 om apoteken snabbprotokoll 44, 50, 47 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:64 om statsbidrag till assistanshundar snabbprotokoll 16, 19 2013-11-26
Svar på interpellationerna 2013/14:74 och 82 om konkurrensneutrala villkor för företagare snabbprotokoll 39, 48, 32 2013-11-26
Svar på interpellationerna 2013/14:119 och 121 om begränsning av kredittider snabbprotokoll 19, 9, 13 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:21 om krisen inom skogsindustrin snabbprotokoll 31, 27 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:7 om insatser för att utveckla sociala företag snabbprotokoll 18, 21 2013-11-12
Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning snabbprotokoll 104 2013-10-23
Svar på interpellation 2012/13:388 om barnomsorg och delad vårdnad snabbprotokoll 51, 49, 53 2013-05-17
Svar på interpellation 2012/13:403 om andra sjuklöneveckan snabbprotokoll 2, 6, 4 2013-05-17
(forts. från 5 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU11) snabbprotokoll 103, 101 2013-04-25
(forts. från 7 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU11) snabbprotokoll 116, 118 2013-04-25
Svar på interpellation 2012/13:254 om tillgången till ny teknik vid rättspsykiatrisk vård snabbprotokoll 6, 4, 2 2013-02-22
Nuonaffären snabbprotokoll 30, 28, 64, 35, 37 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:177 om målet om fördubblad export snabbprotokoll 13, 10 2013-01-24
Regional tillväxt snabbprotokoll 38, 155 2012-12-18
Svar på interpellation 2012/13:129 om den svenska exporten snabbprotokoll 41, 44 2012-11-27
Exportfrämjande åtgärder snabbprotokoll 70, 98, 96 2012-10-25
Svar på interpellationerna 2012/13:30 och 36 om situationen i Kronobergs län snabbprotokoll 77, 79, 75 2012-10-23
Svar på interpellationerna 2012/13:42 och 43 om varslen i Blekinge och i Jönköpings län snabbprotokoll 89, 94 2012-10-23
Svar på interpellation 2011/12:347 om svenska företag på den internationella marknaden protokoll 159, 156, 154 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:354 om socialt entreprenörskap protokoll 170, 172, 174 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:364 om företagsfrämjande och näringsutveckling i Kronobergs län protokoll 179, 181, 177 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:366 om en modern polisutbildning protokoll 4, 7, 2 2012-06-05
Svar på interpellation 2011/12:349 om tillgång till dator och telefon vid rättspsykiatrisk vård protokoll 40, 34, 37 2012-05-29
Inrättandet av ett innovationsråd protokoll 70, 68 2012-05-10
Svar på interpellation 2011/12:328 om apoteksservice i glesbygd protokoll 72, 69, 66 2012-05-08
(forts. från 3 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU10) protokoll 105, 107 2012-03-22
Svar på interpellation 2011/12:240 om Glasrikets framtid protokoll 48, 51, 45 2012-02-21
Svar på interpellationerna 2011/12:238 och 247 om svensk konkurrenskraft protokoll 36, 41 2012-02-21
Ändring av viss länsstyrelseverksamhet protokoll 106 2012-02-15
Svar på interpellation 2011/12:192 om svensk industris framtid protokoll 36, 40, 38 2012-02-14
A-kassan protokoll 76, 78 2012-01-26
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer protokoll 56, 52, 58 2011-12-20
Svar på interpellationerna 2011/12:121 och 143 om elprisområden protokoll 120, 114, 129 2011-11-29
(forts. från 13 §) Statliga företag (forts. NU5) protokoll 131 2011-11-24
Elprisområden protokoll 80, 82 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:64 om tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet protokoll 150, 154, 152 2011-11-10
(forts. från 10 §) Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (forts. UU10) snabbprotokoll 127 2011-05-19
Utländsk näringsverksamhet i Sverige snabbprotokoll 147 2011-05-19
Svar på interpellation 2010/11:319 om bredband snabbprotokoll 56, 53, 50 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:313 om sexualförbrytares tillgång till Internet snabbprotokoll 39, 37, 41 2011-04-26
Svar på interpellation 2010/11:241 om uranbrytning i Sverige snabbprotokoll 22, 29 2011-04-12
(forts. från 9 §) Vissa handelspolitiska frågor (forts. NU13) snabbprotokoll 114, 116 2011-04-07
Vissa handelspolitiska frågor snabbprotokoll 111, 170, 172, 179, 172, 181, 202, 200, 193, 191, 179, 158 2011-04-07
På väg mot en inre marknadsakt snabbprotokoll 111, 121, 107, 116, 118, 123, 113 2011-02-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 4 februari snabbprotokoll 36, 34 2011-02-08
Svar på interpellation 2010/11:125 om rekordhöga elpriser snabbprotokoll 23, 30 2011-02-01
Svar på interpellation 2010/11:109 om beredskap för att hantera akuta stopp i tågtrafiken snabbprotokoll 37, 40, 44 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:80 om minskning av antalet olyckor med cyklister snabbprotokoll 33 2011-01-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 16 och 17 december snabbprotokoll 101, 103 2010-12-21
Svar på interpellation 2010/11:78 om apoteksservice i glesbygden snabbprotokoll 7, 4, 2 2010-12-03
Svar på interpellation 2010/11:81 om insatser för ökad export snabbprotokoll 77, 80, 74 2010-12-03
Underhållet av järnvägarna snabbprotokoll 97, 99 2010-12-02
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 28 och 29 oktober snabbprotokoll 241 2010-11-03
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni protokoll 89, 91 2010-06-22
Svar på interpellation 2009/10:342 om åtgärder för utbildning och jobb till unga människor snabbprotokoll 32, 36, 34 2010-05-25
Svar på interpellation 2009/10:379 om granskningskommission inom rättsväsendet för hantering av våldtäktsanmälningar snabbprotokoll 14, 9, 11 2010-05-25
Svar på interpellationerna 2009/10:345 och 352 om privatiseringen av Apoteket och konsekvenser för äldre protokoll 16, 20 2010-05-18
Svar på interpellation 2009/10:323 om projektstöd till bredbandsutbyggnad i glesbygd protokoll 17, 14 2010-04-20
Information från regeringen om regeringens handelspolitik protokoll 2, 4, 4, 2 2010-04-14
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 10 och 11 december protokoll 34 2009-12-15
Svar på interpellation 2009/10:124 om sexköpslagen protokoll 13, 17, 15 2009-12-04
Svar på interpellation 2009/10:55 om jämställdhet i arbetslivet protokoll 38, 40, 36 2009-11-20
Svar på interpellation 2009/10:19 om kvotering till bolagsstyrelser protokoll 14, 9, 11 2009-10-23
Svar på interpellation 2009/10:20 om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid protokoll 25, 22 2009-10-20
Svar på interpellation 2009/10:22 om Apoteket och ägardirektiv protokoll 15, 18 2009-10-20
Svar på interpellation 2009/10:3 om de småskaliga jordbruken protokoll 4, 6, 2 2009-09-29
Svar på interpellation 2008/09:557 om försäljningen av Vattenfall AB protokoll 21, 18, 16 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:561 om den framtida Lissabonstrategin och dess innehåll protokoll 112, 110, 114 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:443 om deltidsbrandmännen och a-kassan protokoll 23, 25, 27 2009-05-25
Svar på interpellation 2008/09:421 om tillgång till mobiltelefon och dator för dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård protokoll 13, 17, 21 2009-04-28
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:423 om Vattenfall protokoll 45 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:423 om Vattenfall protokoll 43 2009-04-21
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 148, 144, 191, 238, 240, 234, 199, 193, 232, 197, 228, 195, 230, 236, 146 2009-04-01
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 50, 48 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:374 om bensinmackarna protokoll 115, 121 2009-03-24
Exportfrämjandet protokoll 78, 76 2009-03-19
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 72, 77, 105, 79, 70 2009-03-12
Svar på interpellationerna 2008/09:265 och 319 om glasindustrin i Glasriket protokoll 8, 5, 2 2009-02-20
Svar på interpellation 2008/09:224 om tvångsförvaltning av hyresfastighet och hyresgästs rättigheter protokoll 18, 21, 15 2009-02-13
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 protokoll 79, 54, 60, 69, 81, 58, 67, 83 2009-02-11
Svar på interpellation 2008/09:241 om länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen protokoll 42, 38, 46 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:242 om ökade kostnader för polisen i Kronoberg vid EU-ordförandeskapet protokoll 18, 22, 26 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:176 om nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden protokoll 34, 31 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:210 om försäljningen av apoteken protokoll 133, 130, 137 2009-01-15
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 11 och 12 december protokoll 128 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:155 om samhällelig service över hela landet protokoll 146, 144, 148 2008-12-16
Åtgärder för förstärkt exportfinansiering protokoll 2 2008-12-15
Näringsliv protokoll 56, 182, 63, 24, 184, 57, 46, 33, 59, 31, 126, 42, 243, 44, 247, 22, 239, 80, 45, 37, 235, 1, 54, 17, 24, 226, 47, 130, 245, 228, 237, 241, 189, 187, 5, 65, 124, 40, 132, 7, 128, 22, 35 2008-12-03
Svar på interpellation 2008/09:131 om besöksnäringen protokoll 33, 30, 27 2008-12-02
Svar på interpellationerna 2008/09:99, 111 och 114 om varslen och regeringens agerande protokoll 20, 12 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:60 om service efter nedläggningen av Svensk Kassaservice protokoll 52, 50, 54 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:44 om investeringar i besöksnäringen protokoll 47, 43, 45 2008-10-28
Svar på interpellation 2007/08:635 om exporthinder protokoll 73, 71, 69 2008-06-13
Svar på interpellation 2007/08:745 om jämställdhet protokoll 114, 112, 110 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:746 om jordbruksstöd protokoll 45, 43, 41 2008-05-23
Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform protokoll 134, 140, 132, 136, 138 2008-05-20
Svar på interpellation 2007/08:479 om ökad kontroll av jordbruksstödet protokoll 6, 4, 2 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:487 om flyktingar som utvisas till Afghanistan protokoll 103, 99, 94 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:527 om minskad marknadsföring och färre investeringar protokoll 129, 134, 131 2008-04-08
Jämställdhetspolitiken protokoll 88, 90 2008-03-27
Svar på interpellationerna 2007/08:425 och 476 om kommersiell service på landsbygden protokoll 27, 35, 20 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:456 om telefonavbrott som en följd av stormar protokoll 35, 37, 39 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:408 om remissinstansernas kritik mot vårdnadsbidrag protokoll 80, 75 2008-03-11
Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 30, 28, 22 2008-03-06
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - uppföljningsrapport 2007 protokoll 9, 1, 20, 18, 11 2008-01-23
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december protokoll 124 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:199 om ökat regelkrångel med godtyckliga regler protokoll 201, 203, 199 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:226 om nedskärningar i exportfrämjandet och konsekvenser för småföretagen protokoll 285, 283, 281 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:161 om modebranschens och den kreativa ekonomins utvecklingspotential protokoll 18, 15 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:147 om staten, fordonsindustrin och framtiden protokoll 19, 15 2007-11-30
Svar på interpellation 2007/08:175 om jämställdhet protokoll 49, 52, 55 2007-11-30
Svar på interpellation 2007/08:1 om ersättning till telekunder protokoll 61, 57, 59 2007-10-26
Rättvisa konkurrensvillkor för småföretagen protokoll 50, 52 2007-10-25
Svar på interpellation 2007/08:12 om sämre villkor för våra små och medelstora exportföretag protokoll 146, 143, 149 2007-10-23
Svar på interpellation 2007/08:39 om kriminaliseringen av sexköp protokoll 111, 119 2007-10-23
Del 1: Arbete protokoll 164, 166 2007-10-18
Del 1: Arbete (forts.) protokoll 356, 346, 344, 360, 354, 358, 352 2007-10-18
Del 2: Infrastruktur protokoll 438, 440 2007-10-18
Del 3: Näringspolitik protokoll 488, 486, 501, 499, 512, 510 2007-10-18
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 248, 196, 233, 235, 198, 246 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:594 om nedskärningarna av Exportrådets verksamhet protokoll 16, 14, 11 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:591 om jämställdhet i arbetslivet protokoll 128, 122, 125 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:550 om trovärdighet i utnämningspolitiken protokoll 27 2007-06-11
Svar på interpellationerna 2006/07:593, 598, 597, 599, 612, 623 och 633 om konsekvensanalyser inför utförsäljningar av statliga bolag protokoll 54, 38, 46 2007-06-11
Svar på interpellation 2006/07:488 om utförsäljning av vissa statligt ägda bolag protokoll 19, 23 2007-05-08
Svar på interpellation 2006/07:467 om vårdnadsbidrag och jämställdhet protokoll 37, 33, 35 2007-04-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars protokoll 24, 22 2007-03-13
(forts. från 2 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 106, 110, 108, 104, 102 2007-03-01
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008 protokoll 2, 6, 15, 20, 8, 17, 22, 25, 27 2007-02-28
Svar på interpellation 2006/07:268 om ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet protokoll 2, 8, 5 2007-02-16
Utrikespolitisk debatt protokoll 122 2007-02-14
Svar på interpellation 2006/07:118 om det fasta telefonnätet protokoll 95, 99 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:185 om exportfrämjande verksamhet protokoll 92, 94, 96 2007-01-19
Svar på interpellation 2006/07:101 om försvagande av Sveriges konkurrenskraft protokoll 29, 36, 33 2006-12-08
Redogörelse för regelförbättringsarbetet protokoll 27 2006-04-21
Regelförenkling protokoll 64, 74, 76, 72, 68, 66, 70 2005-03-16
Svar på interpellationerna 2004/05:304 och 307 om samhällets krisberedskap med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 6, 12 2005-02-08
Information från regeringen om läget med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 73, 75 2005-01-20
Glasrikets framtid protokoll 69 2004-05-27
Svar på interpellation 2003/04:332 om tingsrätternas framtida organisation protokoll 76, 66 2004-03-23
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 74 2003-05-15
Svar på interpellation 2002/03:51 om kraf- tigare reaktion på brott mot barn snabbprotokoll 59, 56, 53 2002-12-03
Svar på interpellation 2001/02:429 om svenskt glas snabbprotokoll 81, 83 2002-05-27
Vissa fastighetsrättsliga frågor snabbprotokoll 141, 139, 145, 147, 143, 149, 151 2002-04-17
Kooperativ hyresrätt snabbprotokoll 81, 83, 85, 87, 89 2002-03-06
Svar på interpellation 2001/02:187 om Samhall snabbprotokoll 36, 32 2002-01-31
Studiestöd snabbprotokoll 118 2001-12-07
(forts.) Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier (forts. MJU3) snabbprotokoll 168 2001-11-22
Överföring av fastighetstillbehör snabbprotokoll 172, 178, 176, 180, 174 2001-11-22
Svar på interpellation 2000/01:416 om forskning om kvinnors ohälsa snabbprotokoll 29, 31 2001-05-11
(forts. från 14 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU7) snabbprotokoll 163 2001-04-05
Frågestund snabbprotokoll 97, 99, 55, 88, 132, 130, 53, 86, 63, 61 2001-03-29
Svar på interpellation 2000/01:162 om strandskydd snabbprotokoll 39, 44, 34 2001-02-13
Hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter m.m. snabbprotokoll 193, 212, 199, 210, 205, 203, 197, 195, 201 2000-11-22
Svar på interpellation 1999/2000:390 om skrotningspremien för bilar snabbprotokoll 53, 50 2000-05-16
Svar på interpellation 1999/2000:248 om utjämning av kostnader för LSS-verksamheten snabbprotokoll 64 2000-03-14
(forts. från 3 §) Vissa fastighetsrättsliga frågor (forts. BoU6) snabbprotokoll 101, 105, 103, 109, 107, 113, 111 2000-03-09
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 297 2000-01-19
Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. snabbprotokoll 26, 46, 149, 151, 33, 35, 48, 28, 155, 153, 22, 30, 20, 24, 18 1999-05-20
Ägarlägenheter snabbprotokoll 177 1999-03-24
Kooperativ hyresrätt och ägarlägenhe- ter snabbprotokoll 138, 114, 121, 136, 123 1999-02-17
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 410 1999-01-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Carina Adolfsson Elgestam

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.