Carina Ohlsson

Bio

Carina Gunilla Ohlsson, född 14 juni 1957 i Råda församling i Skaraborgs län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon blev ordinarie riksdagsledamot 1998, invald för Västra Götalands läns östra valkrets., och övergick till Europaparlamentet som parlamentariker efter riksdagens samlande 2022.
I Europaparlamentet är Carina ordinarie ledamot i jämställdhetsutskottet (FEMM) och ersättare i arbetsmarknadsutskottet (EMPL), utrikesutskottet (AFET) och utskottet med ansvar för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).
Carina Ohlsson var under hennes senaste period i riksdagen ledamot i socialförsäkringsutskottet. Hon satt tidigare i civilutskottet där hon var ordförande från den 3 mars 2011–26 april 2011. Tidigare har hon framförallt utmärkt sig genom sitt arbete i miljö- och jordbruksutskottet där hon varit suppleant från 1998, ledamot 2002–2010 och under Anders Ygemans halvårslånga ledighet 2007 utskottets ordförande. Från 2006-2013 var hon ledamot av EU-nämnden. Sedan 2002 är hon ledamot av riksdagens valberedning och sedan 2003 ledamot av Europarådets svenska delegation. Under perioden januari 2005-oktober 2006 var hon ordförande i Europarådets svenska delegation. Hon var mellan 2018 och 2022 vice ordförande för den svenska delegationen till Europarådets Parlamentariska Församling.Under åren 2013–2021 var Ohlsson ordförande för S-kvinnor. Mandatperioden 2018–2022 är hon kommunfullmäktiges ordförande i Lidköpings kommun. Från 2014 har hon även varit ordförande för Lidköpings Fotbollsklubb LFK och i Arbetarnas bildningsförbund i Västra Götaland.
Carina Ohlsson tjänstgjorde som ålderspresident vid riksdagens första sammanträde efter riksdagsvalet 2022. Efter ett hälsningsanförande ledde Ohlsson riksdagen genom ett antal formaliaärenden, innan kammaren förrättade val av talman och vice talmän. Direkt efter dessa ärenden avgick Ohlsson som riksdagsledamot, för att i stället ta plats i Europaparlamentet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Carina Ohlsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1612 (50.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
212 (6.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
9 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1380 (43%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Carina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Carina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2022-09-262022-09-26
LedamotEuropaparlamentet2022-09-262024-07-02
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2019-12-162022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2019-04-032019-12-06
Vice ordförandeEuroparådets svenska delegation2018-11-072022-09-26
LedamotEuroparådets svenska delegation2018-11-012018-11-07
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotEuroparådets svenska delegation2014-11-012018-10-31
SuppleantJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotSocialförsäkringsutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotCivilutskottet2011-04-262014-09-29
OrdförandeCivilutskottet2011-03-032011-04-25
LedamotEuroparådets svenska delegation2010-11-012014-11-01
LedamotEU-nämnden2010-10-192013-05-22
SuppleantTrafikutskottet2010-10-192010-11-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantRiksdagens överklagandenämnd2010-10-192014-10-14
LedamotCivilutskottet2010-10-122011-03-02
LedamotValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2007-09-182010-10-04
OrdförandeMiljö- och jordbruksutskottet2007-03-222007-09-17
LedamotEuroparådets svenska delegation2006-11-012010-10-31
LedamotEU-nämnden2006-10-102010-10-12
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102007-03-21
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
OrdförandeEuroparådets svenska delegation2005-01-242006-10-31
DeputeradSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
LedamotEuroparådets svenska delegation2003-01-012005-01-24
SuppleantOSSE-delegationen2002-10-152006-10-16
SuppleantJustitieutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotValberedningen2002-09-302010-10-04
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Hälsningsanförande från ålderspresidenten 2022/23:1 1 2022-09-26
Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk 2021/22:129 50 2022-06-13
Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring och Arbetskraftsinvandring 2021/22:99 51, 53, 55, 51, 53, 55 2022-04-20
Utlänningar i Sverige utan tillstånd 2021/22:86 18, 18 2022-03-23
Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig 2021/22:68 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-02-17
Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet 2021/22:22 37, 37 2021-10-27
Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut 2020/21:146 118, 118 2021-06-22
Arbetskraftsinvandring 2020/21:107 6, 8, 10, 12, 14, 6, 8, 10, 12, 14 2021-04-14
Migration och asylpolitik 2020/21:107 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29, 21 2021-04-14
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 2020/21:95 7, 7, 7 2021-03-17
Medborgarskap 2020/21:84 142, 32, 32, 134, 136, 138, 140, 142, 134, 136, 138, 140 2021-02-25
Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen 2020/21:33 65, 65 2020-11-11
Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten 2020/21:33 57, 57 2020-11-11
Europarådet 2019/20:121 83, 85, 87, 83, 85, 87, 83, 85, 87, 34, 36, 38 2020-05-14
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2019/20:114 40, 42, 44, 40, 42, 44 2020-04-29
Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring 2019/20:98 36, 36 2020-04-01
Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning 2019/20:39 126, 126 2019-11-27
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2018/19:107 99, 101, 103, 99, 101, 103 2019-06-18
Statsministerns frågestund 2018/19:94 79, 68, 72, 75, 69, 68, 69 2019-05-16
Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar 2018/19:22 38 2018-11-28
Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut 2017/18:107 101, 103, 105 2018-05-02
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2017/18:93 1, 3, 5, 23, 25, 27, 29, 31 2018-03-28
Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration 2017/18:68 79 2018-02-07
Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 2017/18:23 3 2017-10-25
Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå 2016/17:104 10, 12, 14, 16, 18 2017-05-03
Svar på interpellation 2016/17:206 om globalt kvinnoförtryck 2016/17:55 18, 22 2017-01-17
Migration 2016/17:41 109, 111, 113, 115, 117, 84, 86, 88, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 12, 14, 16, 9, 11, 13, 15, 17, 115, 117, 119, 84, 86, 88 2016-12-07
Migration och asylpolitik, Medborgarskap och Anhörig- och arbetskraftsinvandring 2015/16:87 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 2016-04-06
Frågestund 2015/16:52 67, 69, 40, 42, 102, 52, 66, 68, 125, 64, 66, 64, 66, 132, 44, 46, 104, 123, 56, 89, 134, 58, 59, 87, 61, 63, 61, 104, 89, 91, 88, 88, 112, 114, 105 2016-01-14
EU:s gränskodex 2014/15:62 44 2015-02-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 81 2014-11-12
Ökade arbetsskador i kvinnoyrken snabbprotokoll 72, 70 2014-06-05
Svar på interpellationerna 2013/14:312, 334 och 335 och 339 om det svenska produktionsjordbruket snabbprotokoll 28, 19, 12 2014-03-18
Svar på interpellationerna 2013/14:298, 299 och 324 om våldtäkter och rehabiliteringsprocesser snabbprotokoll 21, 27 2014-03-11
Familjerätt snabbprotokoll 87 2014-03-05
Svar på interpellation 2013/14:278 om behovet av utbildning för anställda inom rättsväsendet snabbprotokoll 9, 5 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:281 om förtroendet för rättsväsendet i våldtäktsfall snabbprotokoll 22, 25 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:237 om giftiga kemikalier i leksaker och barnkläder snabbprotokoll 67, 63, 65 2014-02-04
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 46, 51, 49 2013-12-12
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 313, 182, 292, 243, 245, 307, 309, 311, 305, 317, 315, 184, 294 2013-10-15
Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa protokoll 58, 56 2013-09-19
Konsumenträtt snabbprotokoll 36 2013-05-15
Mäns våld mot kvinnor och barn snabbprotokoll 79 2013-05-02
Svar på interpellation 2012/13:173 om SLU i Skara snabbprotokoll 34, 31 2012-12-14
Svar på interpellation 2012/13:54 om egen bostad för våldsutsatta kvinnor och deras barn snabbprotokoll 18, 22, 13 2012-11-13
Vägen till nära-nollenergibyggnader protokoll 77, 75, 71 2012-06-18
Jämställdheten protokoll 75, 77 2012-05-31
Våldsutsatta kvinnor protokoll 54 2012-03-29
Barnkonventionen i lagstiftningen protokoll 32, 30 2011-10-20
Sexuella övergrepp mot barn snabbprotokoll 42, 40 2011-05-05
Svar på interpellationerna 2010/11:218, 270 och 288 om regeringens energipolitik snabbprotokoll 7, 12, 2 2011-04-12
Konsumentfrågor snabbprotokoll 172 2011-03-17
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni protokoll 87, 85 2010-06-22
Svenska miljömål protokoll 1, 5, 24, 7, 22 2010-06-22
Svar på interpellationerna 2009/10:290, 291, 292, 299 och 310 om ekonomisk politik och jämställdhet protokoll 39, 21, 30 2010-04-06
Jämställdhetspolitiken i Europa protokoll 68 2010-02-04
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 10 och 11 december protokoll 30 2009-12-15
Svar på interpellation 2009/10:152 om riskbedömningar när det gäller barn som upplever och bevittnar våld protokoll 74, 78, 76 2009-12-15
Övergripande miljöfrågor protokoll 76, 97, 80, 82 2009-11-04
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 53, 55 2009-11-03
Prövning av vindkraft protokoll 36, 32, 38 2009-05-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 58, 56 2009-03-24
Kemikaliekontroll protokoll 8, 22, 10, 1, 24 2009-02-26
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 11 och 12 december protokoll 122 2008-12-16
Giftrester i livsmedel protokoll 60, 58 2008-10-30
Rättsfrågor protokoll 301, 329, 327, 303 2008-10-17
Miljö och klimat protokoll 68, 126, 92, 70, 31, 90, 124, 29 2008-10-16
Den ekonomiska situationen för våldsutsatta kvinnor protokoll 42 2008-09-25
Nord Stream-projektet protokoll 67 2008-05-15
Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering protokoll 4, 1, 6 2008-05-08
Djurskydd protokoll 124, 116, 126 2008-04-09
Den sociala barn- och ungdomsvården protokoll 89, 91 2008-04-03
Utsläppsmålen och tillväxten protokoll 62 2008-02-21
Gifter i leksaker och barnkläder protokoll 61, 63 2007-11-29
Svar på interpellation 2007/08:163 om brist på aktiv jämställdhetspolitik från regeringens sida protokoll 120, 116 2007-11-27
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober protokoll 38 2007-10-23
Svar på interpellation 2006/07:680 om utanförskapet i IT-samhället protokoll 32, 25, 28 2007-09-06
Svar på interpellation 2006/07:681 om järnvägs- och tågstandarden protokoll 38, 41, 36 2007-09-06
Svar på interpellation 2006/07:688 om landansluten el för fartyg i hamn protokoll 48, 45, 51 2007-09-06
Bilskrotningsfonden, m.m. protokoll 15, 1, 5, 17, 7 2007-03-29
(forts. från 2 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 138 2007-03-01
Miljömärkning av livsmedel protokoll 38, 40 2007-03-01
(forts. från 8 §) Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen m.m. (forts. MJU4) protokoll 144, 146 2007-02-22
Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen m.m. protokoll 137, 135, 131 2007-02-22
Svar på interpellation 2006/07:241 om genusarbetet i regeringen protokoll 7, 2, 11 2007-02-13
Svar på interpellation 2006/07:142 om utsatta kvinnors ekonomiska situation protokoll 18, 20, 22 2007-01-19
Miljö och energi protokoll 309, 311 2006-11-08
Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling protokoll 175, 171, 173 2006-06-15
Restaurangers val av råvaror protokoll 75, 77 2006-05-11
Naturvård protokoll 140, 138, 142 2006-03-23
Århuskonventionen protokoll 10, 8, 4, 12, 6 2005-04-07
Svar på interpellation 2004/05:263 om kommunernas ansvar för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn protokoll 52, 55, 49 2005-02-01
En svensk strategi för hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig protokoll 50, 48, 36, 44, 46, 38, 40, 34, 42 2004-11-17
Information från regeringen om resultatet av OECD:s miljögranskning av Sverige protokoll 110, 112 2004-10-21
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 213, 240, 215, 242, 244 2004-10-15
Miljöbedömningar av planer och program protokoll 87, 91, 89 2004-05-24
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 208 2004-03-24
Allmän miljö- och naturvård protokoll 148 2003-12-11
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön protokoll 99, 107, 111, 109, 97, 105, 103, 101, 95, 115, 113 2003-11-19
Tillsyn och sanktioner på miljörättens område, m.m. snabbprotokoll 133 2003-06-11
Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (skr. 2002/03:29) snabbprotokoll 94 2003-05-15
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 213 2002-11-06
Hållbar utveckling snabbprotokoll 54, 73, 58, 56 2002-06-10
Sveriges tillträde till Stockholmskonventio- nen om långlivade organiska föroreningar snabbprotokoll 36, 38, 34, 42, 40, 44 2002-03-21
Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. snabbprotokoll 120, 118, 126, 116, 114, 124, 122 2002-03-06
Åldersgränser för äktenskap, m.m. snabbprotokoll 134 2002-02-06
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 106 2001-10-17
(forts. från 8 §) Kemikaliestrategi för Giftfri miljö (forts. MJU15) snabbprotokoll 114 2001-06-12
Kemikaliestrategi för Giftfri miljö snabbprotokoll 101, 99, 103 2001-06-12
Internationella miljöfrågor snabbprotokoll 216 2001-05-16
Hanteringen av djurkadaver och annat animaliskt avfall snabbprotokoll 70, 76, 74, 68 2001-03-14
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 156, 158, 164 2001-01-17
Producentansvarets betydelse i avfallshan- teringen snabbprotokoll 15, 17, 19, 23, 27, 21, 25 2000-03-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 141, 139, 143, 147, 145 2000-01-20
Avgaser och buller från mobila maskiner snabbprotokoll 145, 147 1998-11-26

Twitterflöde

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Carina Ohlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.