Carina Ståhl Herrstedt

Bio

Eva Carina Jessica Ståhl Herrstedt, född 26 februari 1971 i Björnekulla församling i Kristianstads län, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Hon var Sverigedemokraternas andre vice ordförande 2009–2019 och är riksdagsledamot sedan 2010, invald för Skåne läns västra valkrets sedan 2018 (dessförinnan invald för Södermanlands läns valkrets (2010–2014) och Stockholms läns valkrets (2014–2018)).Ståhl Herrstedt har även varit ledamot i kommunfullmäktige i Landskrona och var 2010-2019 ordförande för SD-kvinnor.
Artikeln innehåller material från wikipedia Carina Ståhl Herrstedt, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
925 (28.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
570 (17.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
328 (10.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1390 (43.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Carina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Carina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
ErsättareRiksdagsstyrelsen2023-04-272026-09-21
LedamotLedamotsrådet2022-10-122026-10-12
LedamotSocialutskottet2022-10-042026-09-21
KvittningspersonSverigedemokraterna2022-10-04
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-10-042023-04-27
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
KvittningspersonSverigedemokraterna2021-09-272022-02-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotLedamotsrådet2018-10-102022-10-10
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-10-04
LedamotSocialutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantEU-nämnden2017-05-042018-10-02
SuppleantEU-nämnden2016-06-142017-05-04
SuppleantEU-nämnden2015-11-032016-06-13
LedamotSocialutskottet2015-04-242018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2015-04-242016-10-28
LedamotLedamotsrådet2014-10-152018-10-10
SuppleantSocialutskottet2014-10-142015-04-24
LedamotUtbildningsutskottet2014-10-072015-04-24
LedamotValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantCivilutskottet2013-02-222014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2013-02-222014-09-29
LedamotLedamotsrådet2012-06-142014-10-15
LedamotValberedningen2012-06-122014-09-29
LedamotCivilutskottet2010-10-122013-02-21
SuppleantSocialutskottet2010-10-122013-02-21
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Genomförande av tillgänglighetsdirektivet 2022/23:102 27, 27 2023-05-03
Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 2021/22:134 40, 42, 35, 40, 42, 35, 40, 42, 35 2022-06-20
Stärkt rätt till personlig assistans - grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 2021/22:132 63, 65, 67, 63, 65, 67, 63, 65, 67 2022-06-16
En fast omsorgskontakt i hemtjänsten 2021/22:107 50, 50 2022-05-04
Alkohol, narkotika, dopnings, tobaks- och spelfrågor 2021/22:67 240, 240 2022-02-16
Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 2021/22:12 78, 80, 82, 78, 80, 82 2021-09-29
Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen 2020/21:136 4, 4 2021-06-08
Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen 2020/21:87 7, 7 2021-03-03
Äldrefrågor 2020/21:87 99, 99 2021-03-03
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2020/21:75 41, 54, 56, 41, 54, 2, 56, 114, 116, 114, 32, 118, 116, 34, 118, 12, 81, 83, 85 2021-02-03
Svar på interpellation 2020/21:263 om socialtjänst för alla barn 2020/21:65 87, 89, 91, 87, 89, 91 2021-01-15
Svar på interpellation 2020/21:229 om åtgärder mot välfärdsbrottslighet 2020/21:64 153, 156, 153, 156 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:264 om Ersättningsnämnden 2020/21:64 124, 126, 128, 124, 126, 128 2021-01-14
Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden 2020/21:51 8, 8 2020-12-10
Huvudmannaskap för personlig assistans 2020/21:42 18, 18 2020-11-26
Personlig assistans för hjälp med andning 2019/20:19 1, 1 2019-10-15
Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering 2018/19:94 97 2019-05-16
Socialtjänst- och barnfrågor 2018/19:80 41 2019-04-24
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 15, 17, 19 2018-10-18
Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning 2017/18:130 84 2018-06-12
Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans 2017/18:115 4, 12, 20 2018-05-21
Vissa förslag på assistansområdet 2017/18:111 1, 8, 10 2018-05-15
Vissa förslag om personlig assistans 2017/18:76 30, 43, 45 2018-02-28
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 2017/18:40 7 2017-11-30
Aktuell debatt om personlig assistans 2017/18:34 4, 12, 20, 27, 35, 43 2017-11-21
Vissa frågor om läkemedelsregistret 2017/18:11 19 2017-09-27
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2016/17:108 52, 54, 56, 58, 60 2017-05-10
Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 2016/17:73 28 2017-02-23
Frågestund 2016/17:57 38, 40, 29, 31, 74, 77, 79, 69, 69, 77, 79, 147, 72, 38, 40, 147, 74, 72, 66, 68 2017-01-19
Ett reformerat bilstöd 2016/17:29 43, 45, 47 2016-11-16
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården 2015/16:111 121 2016-05-25
Svar på interpellation 2015/16:548 om LSS-utredningen 2015/16:101 56, 58, 60 2016-04-29
Socialtjänstfrågor 2015/16:82 4, 24 2016-03-17
Ensamkommande barn 2015/16:74 12, 14, 16 2016-03-03
Bidrag för glasögon till barn och unga 2015/16:62 7 2016-02-03
Statsministerns frågestund 2015/16:7 64 2015-09-24
Funktionshindersfrågor 2014/15:91 1, 75 2015-04-23
(forts. från § 6) Vuxenutbildning (forts. UbU12) 2014/15:83 70 2015-04-09
(forts. från § 8) Grundskolan (forts. UbU9) 2014/15:71 140 2015-03-12
Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus 2014/15:71 142 2015-03-12
Förskolan 2014/15:67 86 2015-03-05
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 237, 239, 241, 243, 245, 264, 266, 307, 309, 321, 323 2014-11-12
Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan snabbprotokoll 123 2014-06-17
Skolväsendet snabbprotokoll 117, 143, 127, 145 2014-05-05
Skolresultaten för svenska och nyanlända elever snabbprotokoll 44, 46 2014-04-03
Forskning snabbprotokoll 124 2014-03-27
Grundskolan snabbprotokoll 94 2014-02-20
Högskolan snabbprotokoll 131 2014-02-05
Studiestöd snabbprotokoll 107, 126 2013-12-10
Utbildning och universitetsforskning snabbprotokoll 50, 105, 107, 109 2013-12-10
Skolresultaten och invandringen snabbprotokoll 36, 38 2013-12-05
Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare snabbprotokoll 18 2013-11-06
Minskade krav på dokumentation i skolan snabbprotokoll 7 2013-10-23
Studiemedel i en globaliserad värld snabbprotokoll 51 2013-10-02
Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. snabbprotokoll 71 2013-06-05
Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän snabbprotokoll 16 2013-05-16
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd snabbprotokoll 147 2013-05-02
Gymnasieskolan snabbprotokoll 6, 112 2013-04-10
Papperslösa barns rätt till utbildning snabbprotokoll 47, 49 2013-03-21
Insolvens- och utsökningsrätt snabbprotokoll 125 2013-01-16
Privatuthyrning av bostäder snabbprotokoll 150, 146, 148, 142, 144 2012-12-17
Migration snabbprotokoll 40, 34, 30, 32, 42, 36, 38 2012-12-07
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 34, 36, 3 2012-11-28
Vårändringsbudget för 2012 protokoll 1 2012-06-19
Skuldsanering, m.m. protokoll 154 2012-05-31
Ersättningsrätt protokoll 22 2012-04-26
Konsumenträtt protokoll 14, 16, 3 2012-04-19
(forts. från 9 §) Familjerätt (forts. CU16) protokoll 118, 116, 114 2012-03-21
Hyresrätt m.m. protokoll 51 2012-03-14
Enklare avbetalningsköp m.m. protokoll 48 2012-02-01
Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES protokoll 42 2012-02-01
Associationsrätt protokoll 155, 151, 153 2012-01-25
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 166, 161, 46, 168, 159, 163 2011-12-14
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en gemensam europeisk köplag protokoll 166 2011-12-07
Aktuell debatt: Bristen på studentbostäder snabbprotokoll 24, 8, 16 2011-09-08
Utanförskapsområden snabbprotokoll 89, 87 2011-06-09
Ny lag om leksakers säkerhet snabbprotokoll 15 2011-05-11
Familjerättsliga frågor snabbprotokoll 135 2011-04-14
Ändringar i skuldsaneringslagen m.m. snabbprotokoll 12 2011-04-06
Komplettering av den nya plan- och bygglagen snabbprotokoll 27 2011-03-30
Hyresrätt m.m snabbprotokoll 153 2011-03-16
Associationsrättsliga frågor m.m. snabbprotokoll 133 2011-03-03
Stöd till byggande av religiösa samlingslokaler snabbprotokoll 79, 77 2011-02-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Carina Ståhl Herrstedt

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.