Carl Fredrik Graf

Bio

Carl Fredrik Alexander Graf, född 6 augusti 1959 i Halmstads församling, Hallands län, är en svensk politiker (moderat). Han var riksdagsledamot 1991–2002. 2006–2018 var han kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun. 2018 utnämndes han till landshövding i Östergötlands län.
Artikeln innehåller material från wikipedia Carl Fredrik Graf, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksdagsstyrelsen2000-07-012002-09-30
SuppleantValberedningen1999-11-232002-09-30
SuppleantSkatteutskottet1999-09-232002-09-23
SuppleantFörsvarsutskottet1998-10-202002-09-30
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-09-30
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
LedamotSkatteutskottet1998-10-131999-09-23
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotSkatteutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantFörsvarsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotSkatteutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantLagutskottet1990-03-191990-05-13
SuppleantNäringsutskottet1990-03-191990-05-13
ErsättareNic Grönvall1990-03-191990-05-13

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken snabbprotokoll 85, 83, 99, 97, 87 2002-06-13
Allmänna motioner om taxering och skat- tebetalning m.m. snabbprotokoll 56, 138, 136, 152, 64, 66, 154, 54, 58, 134 2002-04-10
En ny lag om självdeklarationer och kon- trolluppgifter snabbprotokoll 146, 142, 148 2001-12-12
Vissa punktskattefrågor, m.m. snabbprotokoll 121, 119, 115 2001-11-28
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001 samt utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, snabbprotokoll 71, 88, 90, 73, 69 2001-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 13) snabbprotokoll 44, 68, 25, 70, 59, 20, 23, 46, 61 2001-10-18
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, m.m. snabbprotokoll 82, 71, 69, 84, 65 2001-06-14
Arvs- och gåvoskattens infogning i skatte- kontosystemet, m.m. snabbprotokoll 149, 154, 152 2001-05-30
Följdändringar till det nya studiestödssys- temet, m.m. snabbprotokoll 177 2001-05-30
Svar på interpellation 2000/01:330 om Sve- riges oskyddade kulturarv snabbprotokoll 10, 8 2001-04-24
Skolan snabbprotokoll 78, 76 2001-04-20
Frågestund snabbprotokoll 30, 37, 52, 80, 34, 58, 32, 41, 97, 27, 54, 258, 25, 144, 90, 33, 95, 78, 56, 256, 95, 38, 38, 260, 36, 146, 60, 54, 37, 35, 35, 88, 93 2001-03-22
Allmänna motioner om inkomstskatt m.m. snabbprotokoll 101, 19, 103, 43, 41, 72, 23, 78, 80, 21 2001-03-21
Fråga om hänvisning av motion snabbprotokoll 130, 128 2001-02-07
Svar på interpellation 2000/01:102 om skattekonkurrens eller skatteharmonisering snabbprotokoll 50, 47 2001-01-26
Svar på interpellation 2000/01:176 om höjda taxeringsvärden snabbprotokoll 63, 66 2001-01-26
Svar på interpellationerna 2000/01:101 och 103 om skattetryck och välfärd snabbprotokoll 30, 33, 36 2001-01-26
Svar på interpellationerna 2000/01:133 och 148 om idrott och hälsa i skolan snabbprotokoll 36, 40 2001-01-23
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 222, 274, 272, 250, 235, 263, 216, 237, 288, 286, 212, 214, 265, 224, 252 2001-01-17
(forts. från 9 §) Beskattning av utländska nyckelpersoner (forts. SkU6) snabbprotokoll 175, 173 2000-11-30
Beskattning av utländska nyckelpersoner snabbprotokoll 149, 156, 158, 144 2000-11-30
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor, m.m. snabbprotokoll 74, 106, 84, 98, 82, 79, 81, 86, 96, 104 2000-06-14
Juridiska personers företrädares betal- ningsskyldighet snabbprotokoll 144, 146, 142 2000-06-07
Svar på interpellationerna 1999/2000:334, 361 och 366 om kapitalbeskattningen snabbprotokoll 26, 22, 18 2000-05-19
Svar på interpellation 1999/2000:335 om alkoholskatterna snabbprotokoll 84, 86 2000-05-09
Allmänna motioner om fastighets- och för- mögenhetsbeskattning snabbprotokoll 54, 75, 49, 77, 56 2000-04-05
Det nya försvaret snabbprotokoll 134 2000-03-29
Svar på interpellation 1999/2000:234 om fastighetsskatten snabbprotokoll 16, 22 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:208 om Sveriges undantag från införselregler inom EU snabbprotokoll 89, 92 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:209 om företagsflykten från Sverige snabbprotokoll 101, 97, 95 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:216 om skattemaningar från e-ekonomin snabbprotokoll 109 2000-02-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 194, 192, 196 2000-01-19
(forts. från 5 §) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. (forts. FiU1) snabbprotokoll 186, 188, 165, 167 1999-11-18
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 87, 81, 100, 112, 83, 79, 80, 102, 110, 82, 75 1999-11-18
Svar på interpellation 1999/2000:18 om beskattning av utlandssvenskar snabbprotokoll 21, 19, 17 1999-10-26
Svar på interpellation 1999/2000:26 om fastighetsskatten snabbprotokoll 34, 29, 24 1999-10-26
Svar på interpellation 1998/99:281 om fastighetsskatten snabbprotokoll 61, 59 1999-05-18
Svar på interpellation 1998/99:284 om reklamskatten snabbprotokoll 66 1999-05-18
Svar på interpellation 1998/99:290 om skatten på öl snabbprotokoll 82, 80 1999-05-18
Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete snabbprotokoll 206, 203, 208 1999-05-06
Svar på interpellation 1998/99:260 om beskattning vid rabatterat inköpspris snabbprotokoll 77 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:272 om skattetillägg snabbprotokoll 81, 79 1999-05-04
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 4, 2 1999-01-21
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 246, 251, 248, 244, 232, 253, 263 1999-01-20
Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. snabbprotokoll 23, 26, 28 1998-12-09
Förbättrad kontroll av vissa punktskat- tepliktiga varor, m.m. snabbprotokoll 180, 171, 182 1998-06-05
Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m. snabbprotokoll 117, 110, 115, 108, 112, 122, 124 1998-05-13
Reformerat förhandsbesked, m.m. snabbprotokoll 9, 14, 12 1998-04-23
Inkomstskatter, fastighetsbeskattning, m.m. snabbprotokoll 180, 205, 98, 163, 155, 157, 96, 153, 182, 87, 161 1998-03-04
Svar på interpellation 1997/98:150 om Västkustbanans utbyggnad snabbprotokoll 25, 21, 29 1998-02-12
Anslag till skatteförvaltningen och Tullver- ket snabbprotokoll 54, 1, 33, 52, 12, 14, 5 1997-12-03
Beskattning av bostadsförmån, m.m. snabbprotokoll 52, 57, 59 1997-10-29
Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. snabbprotokoll 159, 171, 180, 169, 178 1997-06-10
Inkomstskatter m.m. snabbprotokoll 147, 120, 145, 118, 124, 111, 126 1997-03-05
Svar på interpellation 1996/97:144 om tjänstesektorns utveckling snabbprotokoll 62, 56, 59 1997-02-14
Svar på interpellation 1996/97:159 om om skattetillägg snabbprotokoll 64, 66, 68 1997-02-14
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 125, 152 1996-12-13
Anslag till skatteförvaltning och tull snabbprotokoll 107, 112, 116, 110, 118 1996-12-09
Svar på interpellation 1996/97:80 om tjuvfiske i Öresund och Kattegatt snabbprotokoll 11, 9, 13 1996-12-06
Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. snabbprotokoll 7, 1, 5 1996-12-04
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet snabbprotokoll 262, 264, 260, 258 1996-06-11
Tullens befogenheter vid den inre grän- sen snabbprotokoll 21, 48, 15, 19, 46 1996-06-05
Svar på interpellation 1995/96:157 om reglerna för momsinbetalning snabbprotokoll 25, 27, 23 1996-04-26
Svar på interpellation 1995/96:138 om nämndemäns villkor snabbprotokoll 33, 36 1996-04-25
Svar på interpellation 1995/96:119 om hushållstjänster snabbprotokoll 89, 86 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:133 om skatteregler för nämndemän snabbprotokoll 103, 106, 109 1996-04-19
Vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal snabbprotokoll 109, 113, 111 1996-03-06
Muntlig frågestund snabbprotokoll 68, 70 1996-02-01
Skattelättnad för riskkapital, m.m. snabbprotokoll 199, 201, 194 1995-12-19
Nya tidpunkter för redovisning och betal- ning av mervärdesskatt snabbprotokoll 50, 34, 12, 32, 16, 9, 52, 18 1995-11-22
Svar på fråga 1995/96:117 om tullklare- ring av exporterade varor snabbprotokoll 44, 42, 46 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:45 om energiskatter- na snabbprotokoll 70, 72, 74 1995-11-07
Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen, m.m. snabbprotokoll 109, 93, 85, 95, 81, 111, 83 1995-06-13
Ändrade övergångsbestämmelser till tullagen snabbprotokoll 167 1995-05-31
Kontrolluppgiftsskyldighet, m.m. snabbprotokoll 131, 127, 133 1995-05-17
Anslag till Tullverket snabbprotokoll 27, 20, 24 1995-04-05
(forts. från 4 §) Anslag till Tullverket, m.m. (forts. SkU23) snabbprotokoll 130, 137, 128, 139 1995-03-30
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 54, 10, 64, 62, 52 1995-01-19
Nya tidpunkter för redovisning och betal- ning av skatter och avgifter, m.m. snabbprotokoll 193 1994-12-20
Vissa fastighetsskatte- och fastighetstaxe- ringsfrågor, m.m. snabbprotokoll 169 1994-12-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 79, 77, 74, 89, 87 1994-10-20
Svar på interpellation 1993/94:101 om pensionsregler för reservofficerare snabbprotokoll 38, 36, 34 1994-05-16
Svar på fråga 1993/94:438 om beskattningen av bilförmån snabbprotokoll 87, 85, 89, 91 1994-04-12
Anslag till Tullverket, m.m. snabbprotokoll 132, 7, 28, 97, 30, 9, 138, 136, 134, 95, 1 1994-03-16
Ändrade tulltillägg snabbprotokoll 57, 61, 59 1993-12-08
Svar på fråga 1993/94:205 om momsen och EU snabbprotokoll 17, 15, 19 1993-11-30

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Carl Fredrik Graf

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.