Carl-Johan Wilson

Bio

Carl-Johan Samuel Wilson, född 7 maj 1934 i Jönköping, död 25 januari 2024, var en svensk förlagsredaktör och politiker (folkpartist).
Carl-Johan Wilson, som var son till framlidne soldathemsföreståndaren Carl Wilson och hans maka Mimmie, tog folkskollärarexamen 1957 och var därefter skolkantor i Adelöv 1958–1964 och skolkantor, adjunkt och yrkesvalslärare i Bodafors i perioder 1964–1980. Han var i Bodafors i flera år en medelpunkt för kulturlivet och dokumenterade denna möbelort och dess invånare i uppskattade böcker i fotoreportageform. Åren 1974–1976 och 1978–1981 var han fortbildningsledare och biträdande förbundsrektor för Studieförbundet Vuxenskolan. Från 1980 är han verksam i en familjeägd informationsbyrå med bokförlag. Åren 1999–2003 var han redaktör för Kyrkomusikernas Tidning - månadstidning för Kyrkomusikernas Riksförbund.
Han var riksdagsledamot för Jönköpings läns valkrets 1985–1998. I riksdagen var han bland annat ledamot i utbildningsutskottet 1988–1991 och kulturutskottet 1992–1998. Som riksdagsledamot var han engagerad i utbildnings- försvars- och kulturpolitik. Han var också ledamot av Riksdagens Förvaltningsstyrelse och (1991–1994) dess direktion.
Artikeln innehåller material från wikipedia Carl-Johan Wilson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKulturutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotKulturutskottet1992-07-011994-10-02
SuppleantKulturutskottet1991-10-081992-06-30
LedamotRiksdagens förvaltningskontor1991-10-081998-10-05
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
LedamotUtbildningsutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantFörsvarsutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
SuppleantRiksdagens förvaltningskontor1986-10-071991-09-30
SuppleantFörsvarsutskottet1985-09-301988-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Konstnärernas villkor snabbprotokoll 203, 209 1998-06-04
Litteraturen och läsandet snabbprotokoll 62, 64 1998-05-15
Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design snabbprotokoll 210 1998-05-13
Biblioteksfrågor, m.m. snabbprotokoll 136 1998-02-18
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 26, 93, 91, 50, 53, 98, 3, 55, 46, 7, 9, 78 1997-12-09
Information från regeringen om kulturåret 1998 snabbprotokoll 142 1997-12-04
En allmän och sammanhållen arbetslöshets- försäkring snabbprotokoll 158 1997-05-21
Trafikpolitikens inriktning snabbprotokoll 68 1997-03-20
Idrottsfrågor snabbprotokoll 139, 137 1997-02-12
Kulturpolitik, m.m. snabbprotokoll 50, 136, 114, 52, 80, 4, 120, 163, 111, 185 1996-12-19
Anslag för budgetåret 1997 m.m. i vad av- ser utgiftsområde 18 - Samhällsplanering, bo- snabbprotokoll 63 1996-12-10
(forts. från 3 §) Statliga stiftelser (forts. LU2) snabbprotokoll 155 1996-11-28
Vissa spel- och lotterifrågor snabbprotokoll 146 1996-11-20
Svar på interpellation 1996/97:43 om sponsring snabbprotokoll 33, 27 1996-11-07
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 192 1996-06-11
Frågestund snabbprotokoll 64, 102, 133, 72, 69, 40, 104, 76, 130, 66, 38, 78, 70, 43, 45 1996-05-09
Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 - presstödet snabbprotokoll 48, 50 1996-03-06
Svar på interpellation 1995/96:38 om forskningsstiftelserna snabbprotokoll 7, 4 1996-02-13
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 145 1995-10-11
Den avgiftsfinansierade radio- och TV- verksamheten snabbprotokoll 67, 71, 65, 43, 31, 46, 48, 41, 69 1995-05-19
Ungdomsfrågor m.m. snabbprotokoll 156, 158, 160 1995-05-17
Allmän kulturverksamhet, m.m. snabbprotokoll 62 1995-04-06
Kulturmiljövård snabbprotokoll 78 1995-04-06
Museer m.m. snabbprotokoll 47 1995-04-06
Övergripande kulturfrågor snabbprotokoll 44 1995-04-06
Idrott snabbprotokoll 43, 33, 41 1995-03-22
Kommunallagsanpassning av kyrkolagen m.m. snabbprotokoll 159, 157 1995-03-08
Kulturstöd vid ombyggnad m.m. snabbprotokoll 207 1995-03-08
Vissa organisationsfrågor, m.m. snabbprotokoll 180 1995-03-08
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 50, 98, 96 1995-02-16
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95 snabbprotokoll 150, 148 1994-06-10
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 145, 147 1994-06-09
Anslag till domstolsväsendet snabbprotokoll 138 1994-04-20
Teater, dans och musik snabbprotokoll 125, 123, 124, 127 1994-03-23
Folkbildning snabbprotokoll 179, 173, 226, 169, 171, 183 1994-03-16
Domstolsförvaltningen snabbprotokoll 196, 198 1993-12-14
Bibelfråga snabbprotokoll 38, 36, 135, 137 1993-11-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Carl-Johan Wilson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.