Carl-Oskar Bohlin

Bio

Carl-Oskar Simon Bohlin, född 8 januari 1986 i Borlänge kyrkobokföringsdistrikt, Kopparbergs län, är en svensk politiker (moderat). Sedan 2022 är han minister för civilt försvar och statsråd i försvarsdepartementet i regeringen Kristersson.Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Dalarnas läns valkrets.Bohlin var Moderata Ungdomsförbundets egna kandidat till Europaparlamentet inför Europaparlamentsvalet 2014.Bohlin gick i högstadiet i området Jakobsgårdarna i västra delen av Borlänge och därefter på Falu frigymnasium i Falun.
Han engagerade sig tidigt i kommunpolitiken i Borlänge och satt som artonåring i barn- och skolnämnden. I februari 2005 valdes Bohlin till ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Dalarna.
Innan han valdes in i riksdagen studerade Bohlin på juristlinjen vid Uppsala universitet och var egen företagare.Inför valet 2010 stod Bohlin på tredje plats på Dalamoderaternas riksdagslista. Han kandiderade till Europaparlamentsvalet i Sverige 2014 på fjärde plats på Moderaternas lista.
Artikeln innehåller material från wikipedia Carl-Oskar Bohlin, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
794 (26.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
409 (13.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
169 (5.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1624 (54.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Carl-Oskar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Carl-Oskar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådFörsvarsdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotCrister Carlsson 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
LedamotNäringsutskottet2022-10-042022-10-18
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
OrdförandeNäringsutskottet2022-02-152022-09-26
LedamotNäringsutskottet2022-02-142022-02-15
Riksdagsledamot2022-02-142022-09-26
RiksdagsledamotUlrik Bergman 2021-12-02 - 2022-02-13 Föräldraledighet2021-12-022022-02-13
Riksdagsledamot2021-02-022021-12-01
RiksdagsledamotMalin Höglund 2020-08-31 - 2021-02-01 Föräldraledighet2020-08-312021-02-01
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-02-13
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotCivilutskottet2019-05-102022-02-13
OrdförandeNäringsutskottet2019-02-262019-05-10
SuppleantNäringsutskottet2019-02-132019-06-17
Vice ordförandeDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2019-02-052019-10-25
LedamotDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2019-01-312019-02-05
Personlig ersättareDomarnämnden2019-01-012022-11-11
Personlig ersättareDomarnämnden2018-10-242018-12-31
SuppleantOSSE-delegationen2018-10-092022-06-14
SuppleantRiksdagens överklagandenämnd2018-10-092022-10-11
LedamotJustitieutskottet2018-10-022019-05-10
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022019-06-17
SuppleantValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242020-08-30
DeputeradSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
LedamotCivilutskottet2017-03-242018-09-24
SuppleantValberedningen2016-10-262018-09-24
SuppleantRiksdagens överklagandenämnd2014-10-142018-10-09
LedamotCivilutskottet2014-10-072017-03-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2014-03-142014-09-29
SuppleantEU-nämnden2013-11-142014-10-07
SuppleantJustitieutskottet2010-10-122014-03-13
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-122012-04-10
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En ökad differentiering av strandskyddet 2021/22:121 46, 48, 46, 50, 48, 52, 50, 54, 52, 54 2022-05-31
(forts. från § 20) Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi (forts. NU27) 2021/22:116 122, 124, 122, 124 2022-05-18
Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet 2021/22:116 82, 85, 87, 97, 99, 82, 85, 87, 97, 99 2022-05-18
Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi 2021/22:116 110, 110 2022-05-18
Svar på interpellation 2021/22:427 om ökad planerbar elproduktion i södra Sverige 2021/22:98 165, 167, 169, 165, 167, 169 2022-04-19
Stärkt skydd för hyresgäster 2021/22:30 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 2021-11-18
Svar på interpellation 2020/21:859 om Lantmäteriets handläggningstider 2020/21:155 43, 46, 49, 43, 46, 49 2021-09-02
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen 2020/21:145 33, 33 2021-06-21
Klimatdeklaration för byggnader 2020/21:145 27, 27 2021-06-21
Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning 2020/21:145 21, 21 2021-06-21
Verkställighet av förvaltningsmyndigheters beslut om återkrav 2020/21:127 84, 86, 88, 84, 86, 88 2021-05-26
Planering och byggande 2020/21:115 103, 120, 122, 103, 120, 122 2021-04-28
Svar på interpellation 2020/21:572 om bostäder i strandnära lägen 2020/21:109 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:567 om ett ökat bostadsbyggande 2020/21:101 123, 126, 128, 123, 126, 128 2021-03-26
Bostadspolitik 2020/21:95 67, 70, 72, 67, 70, 72, 67, 70, 72 2021-03-17
Fastighetsrätt 2020/21:95 101, 101, 101 2021-03-17
Översyn av resegarantisystemet 2020/21:95 109, 109, 109 2021-03-17
Större komplementbyggnader 2019/20:140 74, 76, 78, 74, 76, 78 2020-06-16
Personligt betalningsansvar i aktiebolag 2019/20:121 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-05-14
Svar på interpellation 2019/20:287 om översyn av riksintressen 2019/20:72 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-02-11
Större komplementbostadshus 2019/20:58 123, 127, 129, 136, 138, 123, 127, 129, 136, 138 2020-01-15
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2019/20:44 128, 130, 132, 139, 141, 154, 156, 163, 165, 185, 128, 187, 130, 132, 139, 141, 154, 156, 163, 165, 185, 187, 71, 73, 80, 82, 94, 96, 98, 100, 102 2019-12-04
Svar på interpellation 2019/20:100 om avmattat bostadsbyggande 2019/20:34 45, 49, 53, 45, 49, 53 2019-11-19
Svar på interpellation 2019/20:73 om närhet till samhällsservice 2019/20:34 3, 6, 3, 6 2019-11-19
Svar på interpellationerna 2019/20:82 och 84 om strandskydd 2019/20:30 9, 14, 19, 9, 14, 19 2019-11-12
Elmarknadsfrågor 2018/19:88 263, 265, 267, 269, 271 2019-05-08
Frågestund 2018/19:77 52, 25, 27, 30, 32, 26, 28, 26, 81, 28, 83, 83, 85, 98, 100, 81, 83, 85, 30, 32, 85, 50 2019-04-11
Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB 2018/19:72 4, 6, 8, 10, 12 2019-04-03
Statliga företag 2018/19:56 9, 40, 42 2019-02-27
Svar på interpellation 2018/19:41 om Mora-Siljan flygplats 2018/19:51 125, 128, 131 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:7 om polistätheten 2018/19:51 104, 106, 108 2019-02-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 367 2018-10-17
Strategi för Levande städer - Politik för en hållbar stadsutveckling 2017/18:134 89, 93, 95 2018-06-18
Svar på interpellation 2017/18:390 om kollektivavtal vid upphandling 2017/18:82 42, 45, 48 2018-03-09
Svar på interpellation 2017/18:329 om Boverkets föreskrifter om vedspisar 2017/18:67 43, 48, 53 2018-02-06
Svar på interpellationerna 2017/18:202 och 203 om dieselförbud i storstäder 2017/18:59 100, 102, 104 2018-01-23
Associationsrätt 2017/18:49 155, 84, 86, 88, 90, 92 2017-12-13
Svar på interpellation 2017/18:83 om antalet vargar i Sverige 2017/18:30 56 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:40 om anslutning till kommunalt vatten och avlopp 2017/18:28 16, 19 2017-11-09
Svar på interpellation 2017/18:51 om Sverigebilden 2017/18:28 2, 6, 10 2017-11-09
Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen 2017/18:27 70 2017-11-08
Svar på interpellation 2016/17:606 om trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda 2017/18:6 22, 25 2017-09-19
Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning 2016/17:112 3, 6, 8, 12, 14 2017-05-17
Insolvens- och utsökningsrätt 2016/17:76 147, 150, 152 2017-03-01
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 2016/17:21 31, 44, 46 2016-10-26
Hushållningen med mark- och vattenområden 2015/16:88 7 2016-04-07
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:437 om Transportstyrelsens hantering av broavgift 2015/16:80 67, 69 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:437 om Transportstyrelsens hantering av broavgift 2015/16:80 65 2016-03-15
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar 2015/16:59 46 2016-01-27
Svar på interpellation 2015/16:223 om Högskolan Dalarnas framtida lokalisering 2015/16:41 35, 37, 39 2015-12-08
Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin 2015/16:29 22, 25, 27 2015-11-18
Svar på interpellationerna 2014/15:564 och 610 om sänkt ROT-avdrag 2014/15:110 74, 77, 80 2015-06-05
Svar på interpellation 2014/15:598 om kvoteringslagstiftning 2014/15:107 104, 107 2015-06-02
(forts. från § 6) Svar på interpellation 2014/15:439 om det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande 2014/15:97 88, 92 2015-05-07
Statsministerns frågestund 2014/15:97 68, 63 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:439 om det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande 2014/15:97 36 2015-05-07
Associationsrätt m.m. 2014/15:82 71, 74, 76, 80, 82, 85, 87 2015-04-08
Ersättningsrätt och insolvensrätt 2014/15:79 133, 136, 138, 56 2015-03-26
Svar på interpellation 2014/15:307 om Skatteverkets handläggning i ärenden om registrering av vårdnadshavare 2014/15:77 72, 75, 77 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:311 om effektiv offentlig sektor som alternativ till höjda skatter på arbete 2014/15:77 86, 90 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:334 om förbättrat klimat för entreprenörskap 2014/15:69 29, 32, 36 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:215 om byggnation i sjönära läge 2014/15:55 15, 20, 25 2015-02-05
Svar på interpellation 2014/15:77 om Sälen-Trysil Airport 2014/15:21 104, 106 2014-11-13
Processrättsliga frågor snabbprotokoll 46, 160, 130, 44, 42 2014-03-19
Våldsbrott och brottsoffer snabbprotokoll 26, 13, 24, 28 2014-03-13
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 120, 124, 122 2014-02-27
Svar på interpellationerna 2013/14:171 och 174 om regeringens finanspolitik och Västmanland och Dalarna snabbprotokoll 4, 9 2013-12-20
Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom EU snabbprotokoll 1 2013-10-23
Omvärlden och Europa snabbprotokoll 173, 169, 171, 175, 167 2013-10-14
Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde snabbprotokoll 31 2012-11-08
Elektronisk stämningsansökan i brottmål protokoll 90 2012-05-23
Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning protokoll 31 2012-01-25
Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder protokoll 3 2011-11-09
Medling och förlikning - ökade möjligheter att komma överens protokoll 187, 185, 183 2011-06-15
Rättsväsendet snabbprotokoll 54 2010-12-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Carl-Oskar Bohlin

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.