Catarina Rönnung

Bio

Catarina Rönnung, folkbokförd Katarina Elisabet Margareta Rönnung, ogift Hellgren, född 7 mars 1938 i Linköping i Östergötlands län, är en svensk socialdemokratisk politiker.
Catarina Rönnung är dotter till bankdirektören Sigurd Hellgren och Asta Waller. Efter studier i Uppsala har hon arbetat som lärare. Hon var mellan 1981 och 1998 socialdemokratisk riksdagsledamot för Jönköpings läns valkrets.Hon var sedan 1959 gift med läraren och studierektorn Nils Torbjörn Rönnung (1932–2019) och har flera barn. Som nygifta hette de Nilsson innan namnet Rönnung antogs.
Artikeln innehåller material från wikipedia Catarina Rönnung, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden1995-01-011996-06-07
SuppleantKulturutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotKonstitutionsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantKulturutskottet1991-09-301994-10-02
LedamotKonstitutionsutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantKulturutskottet1988-10-111991-09-29
LedamotKonstitutionsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
LedamotKulturutskottet1985-09-301988-10-02
SuppleantKonstitutionsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
LedamotKulturutskottet1982-10-041985-09-29
SuppleantSkatteutskottet1982-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1982-10-041985-09-30
LedamotKulturutskottet1979-10-011982-10-03
SuppleantSkatteutskottet1979-10-011982-10-03
Riksdagsledamot1979-10-011982-10-04
LedamotKulturutskottet1978-10-031979-09-30
SuppleantSkatteutskottet1976-10-041979-09-30
Riksdagsledamot1976-10-041979-10-01

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Regeringsformens egendomsskydd snabbprotokoll 97, 89, 95, 102 1998-06-03
(forts. från 2 §) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas hand- snabbprotokoll 111, 143, 179, 109, 140, 113, 105, 145, 181, 107 1998-05-27
Tryckfrihetsförordningens och yttrandefri- hetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpor- snabbprotokoll 58, 69, 107, 56, 71, 49 1998-05-13
Fri- och rättighetsfrågor snabbprotokoll 89, 91, 83, 95, 97, 100, 87, 102, 85, 93 1998-05-06
Mediefrågor snabbprotokoll 87, 81, 79, 83, 85 1998-03-04
Rikets styrelse samt Riksdagens förvalt- ningskontors årsredovisning snabbprotokoll 127, 118, 122, 129, 131, 120, 116, 135, 114, 133 1997-12-08
Lagstiftningsprocessen snabbprotokoll 88, 48, 93, 98, 91, 100 1997-10-22
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 123, 72, 126, 35, 120, 27, 144, 117, 147, 115, 78, 74, 149, 37, 80, 76 1997-06-04
Vissa grundlagsfrågor snabbprotokoll 163, 165, 169, 167, 161 1997-05-21
Vissa ändringar i radio- och TV-lagen m.m. snabbprotokoll 106, 102, 104 1997-05-14
Digitala TV-sändningar m.m. snabbprotokoll 40, 44, 53, 42, 38, 51, 46 1997-04-09
Svar på interpellation 1996/97:138 om riks- dagens tillgång till ett stabilt beslutsunderlag snabbprotokoll 26, 23 1997-02-27
Radio- och TV-frågor snabbprotokoll 11 1996-06-10
(forts. från 7 §) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 227, 233, 229, 235 1996-03-28
Några frågor om sekretess snabbprotokoll 75, 77 1996-03-13
Offentlighet och sekretess snabbprotokoll 73, 65, 67, 71, 69 1996-03-13
Fri- och rättigheter snabbprotokoll 21, 23, 15, 25, 17, 19, 13, 37 1996-03-06
Digitala ljudradiosändningar snabbprotokoll 77, 79, 81 1995-05-19
Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frå- gor snabbprotokoll 112, 114, 130 1995-04-05
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. snabbprotokoll 122 1994-12-20
Följdlagstiftning till förlängningen av val- perioden och riksmötet snabbprotokoll 6 1994-12-12
Kyrkliga frågor Föredrogs snabbprotokoll 4, 2 1994-12-12
Lokalradiofrågor snabbprotokoll 35, 37 1994-11-23
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 22, 43, 45, 41, 138, 131, 129, 83, 19, 81, 49, 51, 133 1994-11-16
Folkomröstning om EU-medlemskap snabbprotokoll 137, 143, 140 1994-06-07
Förvaltningsmyndigheternas ledning snabbprotokoll 143 1994-06-01
Lokal demokrati snabbprotokoll 111, 118, 108, 134, 136, 101 1994-06-01
Svar på fråga 1993/94:498 om kontakten mellan barn och föräldrar som inte är snabbprotokoll 103 1994-05-17
Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen snabbprotokoll 9, 28, 7, 33 1994-04-28
Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området snabbprotokoll 80, 88, 90, 82, 84 1994-04-28
Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor snabbprotokoll 35, 37, 32, 45 1994-03-28
Svar på fråga 1993/94:357 om kommunerna och offentlighetsprincipen snabbprotokoll 34, 32 1994-02-22
Handlingsoffentligheten i kommunala företag snabbprotokoll 68, 71 1993-12-01
Svar på fråga 1993/94:194 om militärpsykiatrisk vård för svensk FN-personal snabbprotokoll 168, 170 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:208 om stödområdesplacering av Vetlanda kommun snabbprotokoll 217, 219 1993-11-30
Kommunala frågor snabbprotokoll 22, 42, 26, 20, 9, 40, 28, 7 1993-11-25
Svar på fråga 1993/94:97 om sysselsättningen i Vetlanda kommun snabbprotokoll 37 1993-11-16
Massmediefrågor m.m. snabbprotokoll 33, 31, 44, 36, 29, 42, 38, 47 1993-10-20
Ordensväsendet snabbprotokoll 56, 53, 51, 59 1993-10-20
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 276 1993-10-13

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Catarina Rönnung

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.