Catharina Bråkenhielm

Bio

Catharina Bråkenhielm, tidigare gift Blomstrand Bråkenhielm, född 3 november 1956 i Kortedala kyrkobokföringsdistrikt i Göteborg, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2018, invald för Västra Götalands läns västra valkrets, och är sedan januari 2019 kommunstyrelsens ordförande i Orusts kommun.
Artikeln innehåller material från wikipedia Catharina Bråkenhielm, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
6026 (59.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2088 (20.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
217 (2.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1799 (17.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Catharina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Catharina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2014-10-142018-10-09
SuppleantCivilutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotSocialutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantRiksbanksfullmäktige2010-10-192014-10-14
LedamotSocialutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
LedamotSocialutskottet2007-02-012010-10-04
SuppleantSkatteutskottet2007-01-172010-10-04
SuppleantSocialutskottet2006-10-102007-02-01
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotSkatteutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantJustitieutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 2017/18:116 59 2018-05-22
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 2017/18:27 41 2017-11-08
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2016/17:126 3, 13, 15, 23, 25 2017-06-15
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 2016/17:25 41 2016-11-09
Allmänna bidrag till kommuner 2015/16:46 39, 41, 43 2015-12-15
(forts. från § 6) Äldrefrågor (forts. SoU11) 2014/15:91 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 2015-04-23
Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare 2014/15:67 81 2015-03-05
Svar på interpellation 2014/15:161 om insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre 2014/15:55 3, 8 2015-02-05
Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 snabbprotokoll 79, 87, 81, 83, 89, 85, 91 2014-05-05
Funktionshindersfrågor snabbprotokoll 36, 60, 58, 38, 27 2014-02-26
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 76, 72, 84, 80, 74, 82, 78 2013-12-16
Assistanshundar och tillgänglighet snabbprotokoll 60, 62 2013-12-05
Dosförpackad medicin protokoll 80 2013-09-19
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet snabbprotokoll 77, 100, 79, 74, 92, 90, 102 2013-05-22
Lagen om valfrihet snabbprotokoll 70, 68 2013-03-14
Äldrefrågor snabbprotokoll 204, 38, 34, 206, 40, 29, 53, 51, 143, 196, 151, 184, 153, 194, 201 2013-03-06
Äldreomsorgen snabbprotokoll 93, 95 2012-11-22
Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen protokoll 1 2012-09-19
Meddelarskyddet i den privata äldreomsorgen protokoll 52, 54 2012-05-10
Alkoholservering på särskilda boenden protokoll 58 2012-04-18
Läkemedelsfrågor protokoll 97, 99, 95 2012-04-18
En EU-agenda för barns rättigheter snabbprotokoll 34 2011-06-08
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun snabbprotokoll 44 2011-03-30
Värdigt liv i äldreomsorgen snabbprotokoll 45, 47, 38, 28, 36 2010-05-24
Socialtjänst protokoll 26, 28, 22 2010-04-07
Ägandet av svenska apotek protokoll 39, 37 2010-02-11
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 260, 232, 236, 253, 251, 238, 262 2009-12-10
Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående protokoll 69, 67, 71 2009-05-13
Valfrihetssystem protokoll 188, 160, 173, 186, 171, 183, 154, 158, 181 2008-11-19
Svar på interpellationerna 2007/08:303 och 324 om skärpt lagstiftning om fyrverkeriartiklar protokoll 167, 155, 161 2008-01-24
Kurser i sex och samlevnad i lärarutbildningen protokoll 43, 45 2007-11-29
Äldres trygghet och säkerhet protokoll 35, 41, 33, 29, 31, 39, 37 2007-11-28
EU-lagstiftningen protokoll 330, 332, 334 2007-10-19
Socialpolitik protokoll 148, 173, 171, 150 2007-10-19
Svar på interpellation 2006/07:431 om kostnader för speciallivsmedel protokoll 27, 25, 30 2007-04-13
Hemtjänst för sommarboende protokoll 81, 79 2007-03-15
Folkhälsofrågor protokoll 144, 133, 127, 131, 155, 146, 153 2007-02-28
En kronofogdemyndighet i tiden protokoll 81 2006-06-02
Justering i lagen om trängselskatt protokoll 47, 41, 45, 39, 43, 49 2006-05-10
Hemtjänst i vistelsekommunerna protokoll 39, 45, 41, 43 2006-04-26
Löften om skattesänkningar protokoll 34 2006-02-02
Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m. protokoll 105, 107, 103 2005-12-01
Ändringar i lagen om trängselskatt protokoll 100, 98, 96, 94, 92 2005-06-13
Förmånssystem för speciallivsmedel protokoll 73, 75 2005-03-10
Slopad arvsskatt och gåvoskatt protokoll 53, 57, 55, 59, 63, 61, 65 2004-12-16
Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt protokoll 127, 125, 131, 121, 129, 123, 133, 137, 135 2004-10-20
En nationell katastrofplan protokoll 134, 136 2004-06-17
Trängselskatt protokoll 1 2004-06-16
Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring protokoll 118 2004-04-22
En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. protokoll 20, 16, 8, 18, 10, 12, 6, 14, 22 2004-03-17
Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. protokoll 124 2003-12-17
Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. protokoll 61, 55, 53, 59, 63, 67, 51, 57, 65 2003-12-17
Slopad beskattning av arv till make och sambo protokoll 36 2003-12-17
Bostadspolitik och kommuner protokoll 249, 261, 251, 259, 253, 257, 255 2003-10-16
Direktavdrag för lantmäteriförrättningsut- gifter vid omarrondering snabbprotokoll 176, 178, 180 2003-06-04
Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. snabbprotokoll 37 2003-05-14
Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingande andelar snabbprotokoll 4 2003-05-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Catharina Bråkenhielm

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.