Catharina Elmsäter-Svärd

Bio

Catharina Sabine Maria Laurine Elmsäter-Svärd, född 23 november 1965 i Järfälla, är en svensk politiker (moderat) och vd för Byggföretagen. Hon utsågs vid regeringsombildningen 5 oktober 2010 till statsråd i regeringen Reinfeldt och infrastrukturminister i Näringsdepartementet.I samband med dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors avgång 29 mars 2012 tillträdde Elmsäter-Svärd som tillförordnad försvarsminister. Före sitt inträde i regeringen var hon, från 2008, bland annat landstingsstyrelsens ordförande och finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.
2014 efterträddes hon som infrastrukturminister av Anna Johansson. Efter riksdagsvalet 2014 utsågs hon till Moderaternas nya näringspolitiska talesperson, men valde den 16 december 2014 att lämna politiken helt. Enligt en artikel i SvD blev hon som finanslandstingråd flera gånger uppkallad till finansdepartementet och statsrådsberedningen för den kontroversiella OPS-finansieringen av Nya Karolinska sjukhuset.
Artikeln innehåller material från wikipedia Catharina Elmsäter-Svärd, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1480 (42.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
938 (27%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
245 (7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
815 (23.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Catharina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Catharina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142014-12-16
Vice ordförandeNäringsutskottet2014-10-072014-12-16
Riksdagsledamot2014-10-042014-12-16
RiksdagsledamotFredrik Schulte 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
StatsrådNäringsdepartementet2012-04-182014-10-03
Infrastruktur- och försvarsministerNäringsdepartementet2012-03-302012-04-17
Infrastruktur- och försvarsministerFörsvarsdepartementet2012-03-302012-04-17
StatsrådNäringsdepartementet2010-10-062012-03-29
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172008-02-29
SuppleantRiksbanksfullmäktige2006-10-172008-03-03
OrdförandeArbetsmarknadsutskottet2006-10-102008-02-14
SuppleantRiksdagsstyrelsen2006-10-102008-02-29
Riksdagsledamot2006-10-022008-02-29
OrdförandeSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
OrdförandeMiljö- och jordbruksutskottet2003-01-012006-10-02
SuppleantValberedningen2003-01-012006-10-02
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-16
SuppleantSocialutskottet2002-10-082002-12-31
LedamotTrafikutskottet2002-10-082002-12-31
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotUtbildningsutskottet2001-10-192002-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2001-10-192002-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet1998-10-132001-10-19
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132001-10-19
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantUtbildningsutskottet1997-09-221998-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1997-09-221998-10-04
Riksdagsledamot1997-09-221998-10-05
SuppleantFinansutskottet1996-03-061996-03-31
SuppleantKonstitutionsutskottet1996-03-061996-03-31
ErsättareFredrik Reinfeldt1996-03-011996-03-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellationerna 2014/15:93, 99, 103 och 141 om Förbifart Stockholm 2014/15:28 137, 143, 149 2014-11-27
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 48, 50, 73, 75, 153, 104, 124, 102, 122, 155, 1, 3, 5 2014-11-11
Svar på interpellation 2013/14:517 om höjda fartböter vid vägarbeten snabbprotokoll 116, 110, 112, 114 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:521 om E4-omdragning i Skellefteå snabbprotokoll 123, 117, 119, 121 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:524 om felaktiga underlag som grund för regeringens transportplan snabbprotokoll 126, 124, 128, 130 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:525 om ansvar för framtida godstrafik på järnväg snabbprotokoll 133, 137, 135, 131 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:507 om alternativ till Förbifart Stockholm snabbprotokoll 40, 36, 42, 38 2014-06-13
Svar på interpellation 2013/14:474 om utflaggning av flyget snabbprotokoll 99, 96, 93, 91 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:482 om kryphål som består trots åtta års väntan snabbprotokoll 100, 103, 108, 106 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:416 om kapacitetsbrister i järnvägsnätet snabbprotokoll 62, 58, 60, 56 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:443 om varsel hos Green Cargo och förutsättningarna för godstrafik på järnväg snabbprotokoll 65, 63, 73, 69 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:453 om arbete i EU mot illegal lastbilstrafik snabbprotokoll 84, 77, 81, 74 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:454 om upprustning av Västerdalsbanan med anledning av avtalet mellan Fiskarheden och Rush Rail snabbprotokoll 90, 85, 92, 87 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:386 om offentligt ansvar för arbetssituationen inom flygbranschen snabbprotokoll 54, 62, 57, 60 2014-04-15
Svar på interpellation 2013/14:398 om kollektivtrafikbolagens biljettsystem snabbprotokoll 67, 63, 65, 69 2014-04-15
Svar på interpellation 2013/14:371 om avregleringen av bilbesiktningen snabbprotokoll 34, 24, 32, 28 2014-04-01
Direktiv om järnvägens organisation snabbprotokoll 26, 24 2014-03-27
Exportindustrins kostnader för brister i järnvägsdriften snabbprotokoll 46, 44 2014-03-27
Fas 3 snabbprotokoll 20, 22 2014-03-27
Höjden på Hisingsbron snabbprotokoll 80, 82 2014-03-27
Järnvägsunderhållet snabbprotokoll 54, 52 2014-03-27
Olika beskattning av löntagare och pensionärer snabbprotokoll 74, 72 2014-03-27
Svar på interpellation 2013/14:328 om Jernhusen och de transportpolitiska målen snabbprotokoll 57, 59, 53, 55 2014-03-11
Svar på interpellation 2013/14:294 om väg E10 snabbprotokoll 63, 59, 65, 56 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:295 om Green Cargo och den olagliga lastbilstrafiken snabbprotokoll 69, 74, 66, 72 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:296 om Botniska korridoren snabbprotokoll 75, 78, 83, 87 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:285 om reinvesteringar i järnväg snabbprotokoll 105, 107, 103, 101 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:293 om E20 snabbprotokoll 112, 108, 110, 114 2014-02-25
Kostnaden för körkortsutbildning snabbprotokoll 44, 46 2014-02-20
Vinterdäck på tunga fordon snabbprotokoll 82, 80 2014-02-20
Svar på interpellation 2013/14:268 om Holland och fri företagsamhet snabbprotokoll 56, 54, 60, 58 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:279 om mörkandet av flygets faror för boende snabbprotokoll 65, 67, 63, 61 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:213 om Dalabanans framtid snabbprotokoll 12, 10, 8, 14 2014-01-17
Svar på interpellation 2013/14:216 om stängningen av järnvägen mellan Mellerud och Billingsfors snabbprotokoll 23, 18, 15, 21 2014-01-17
Svar på interpellation 2013/14:217 om tydligare regler kring cabotage snabbprotokoll 28, 24, 32, 34 2014-01-17
Besiktningen av järnvägarna snabbprotokoll 37, 35 2014-01-16
Järnvägstrafiken snabbprotokoll 47, 49 2014-01-16
Nattågen mellan Malmö och Stockholm snabbprotokoll 75, 77 2014-01-16
Säkerheten på järnvägarna snabbprotokoll 23, 25 2014-01-16
Svar på interpellation 2013/14:184 om bristande underhåll av järnvägen snabbprotokoll 135, 140, 147, 145 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:186 om tillgången på resandestatistik snabbprotokoll 19, 23, 17, 21 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:194 om kraftigt höjda banavgifter snabbprotokoll 37, 31, 34, 39 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:197 om tågtrafiken i jul snabbprotokoll 42, 44, 40, 46 2013-12-13
Svar på interpellationerna 2013/14:192 och 193 om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser snabbprotokoll 28, 24, 30, 26 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:133 om järnvägsinvesteringar mellan Norge och Västra Götaland snabbprotokoll 78, 84, 82, 80 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:141 om ökande olaglig trafik i Sverige snabbprotokoll 87, 91, 95, 85 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:144 om EU och Botniska korridoren snabbprotokoll 100, 102, 96, 98 2013-12-03
Svar på interpellationerna 2013/14:161 och 167 om medfinansiering av statlig infrastruktur snabbprotokoll 103, 109, 106, 112 2013-12-03
Konkurrensen i åkeribranschen snabbprotokoll 76, 74 2013-11-28
Satsningar på fungerande kommunikationer snabbprotokoll 86, 88 2013-11-28
Satsningar på infrastrukturen i norra Sverige snabbprotokoll 82, 84 2013-11-28
Underhållet av järnvägarna snabbprotokoll 44, 42 2013-11-28
Svar på interpellation 2013/14:118 om varsel inom järnvägssektorn snabbprotokoll 115, 113, 111, 117 2013-11-26
Svar på interpellation 2013/14:123 om Barkarby station och Stockholm väst snabbprotokoll 118, 120, 122 2013-11-26
Svar på interpellationerna 2013/14:27 och 117 om osäkerheten för tågtrafiken mellan Stockholms central och Södra station snabbprotokoll 94, 90, 84, 79 2013-11-26
Svar på interpellationerna 2013/14:43 och 44 om Västerdalsbanan och andra lågtrafikerade banor snabbprotokoll 110, 107, 95, 101 2013-11-26
Svar på interpellation 2013/14:26 om behovet av långsiktig tågplanering snabbprotokoll 5, 7, 3, 1 2013-11-07
Svar på interpellation 2013/14:54 om nykterhetskontroll vid färjeterminaler snabbprotokoll 8, 14, 10, 12 2013-11-07
Svar på interpellation 2013/14:56 om undermåligt vägunderhåll snabbprotokoll 15, 19, 21, 17 2013-11-07
Svar på interpellation 2013/14:75 om obligatoriska redovisningscentraler för taxi snabbprotokoll 25, 32, 22, 29 2013-11-07
Beställaransvaret vid godstransporter på lastbil snabbprotokoll 67, 69 2013-10-24
De regionala flygplatserna snabbprotokoll 87, 89 2013-10-24
Kravet på handsfree vid bilkörning snabbprotokoll 47, 49 2013-10-24
Nedläggningshotade järnvägar snabbprotokoll 39, 41 2013-10-24
Utbyggnad av väg E20 snabbprotokoll 81, 79 2013-10-24
Svar på interpellation 2013/14:10 om staten som avtalspart protokoll 3, 1, 7, 5 2013-09-27
Investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik protokoll 53, 55 2013-09-19
Punktligheten i järnvägstrafiken protokoll 51, 49 2013-09-19
Upphandlingen av Gotlandstrafiken protokoll 31, 29 2013-09-19
Svar på interpellation 2012/13:499 om olagliga godstransporter snabbprotokoll 3, 7, 1, 5 2013-08-29
Svar på interpellation 2012/13:507 om förarbevis för vattenskotrar snabbprotokoll 8, 11, 14, 16 2013-08-29
Svar på interpellation 2012/13:455 om gemensam järnvägsplanering inför Fehmarn Bält-förbindelsen snabbprotokoll 21, 16, 24, 18 2013-06-26
Svar på interpellation 2012/13:456 om kostnadsansvaret för förseningar i tågtrafiken snabbprotokoll 25, 28, 33, 31 2013-06-26
Svar på interpellation 2012/13:473 om ökad och säker cykeltrafik snabbprotokoll 36, 34, 38, 40 2013-06-26
Svar på interpellation 2012/13:479 om höghastighetsbanor med europeisk standard snabbprotokoll 47, 43, 41, 45 2013-06-26
Svar på interpellationerna 2012/13:490, 492 och 493 om fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta snabbprotokoll 66, 55, 48, 62 2013-06-26
Svar på interpellationerna 2012/13:448 och 468 om trängselskatt och kollektivtrafik i Stockholm snabbprotokoll 120, 122, 118, 124 2013-06-19
Svar på interpellation 2012/13:432 om Ofotenbanan och Malmbanan snabbprotokoll 7, 5, 3, 1 2013-05-31
Svar på interpellation 2012/13:433 om avtal om medfinansiering av en ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden snabbprotokoll 14, 8, 11, 16 2013-05-31
Svar på interpellationerna 2012/13:413 och 420 om förbättrad järnvägskapacitet snabbprotokoll 55, 47, 58, 51 2013-05-24
Svar på interpellation 2012/13:391 om trängselskatten i Göteborg snabbprotokoll 20, 22, 17, 15 2013-05-17
Svar på interpellation 2012/13:399 om bevakning ombord på svenska fartyg snabbprotokoll 28, 30, 25, 23 2013-05-17
Kostnaden för Förbifart Stockholm snabbprotokoll 47, 45 2013-05-16
Säkerheten på E20 snabbprotokoll 51, 49 2013-05-16
Taxi som kollektivtrafik snabbprotokoll 65, 67 2013-05-16
Trängselskatten i Göteborg snabbprotokoll 53, 55 2013-05-16
Svar på interpellation 2012/13:380 om svensk-norskt samarbete för dubbelspår Öxnered-Kornsjö snabbprotokoll 83, 87, 85, 89 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:343 om järnvägens punktlighet snabbprotokoll 34, 40, 36, 38 2013-04-19
Svar på interpellation 2012/13:353 om Södertörnsledens genomförande snabbprotokoll 41, 49, 43, 46 2013-04-19
Svar på interpellation 2012/13:332 om varsel inom järnvägssektorn snabbprotokoll 32, 30, 34, 36 2013-04-09
Arbetslösheten snabbprotokoll 88, 30, 28 2013-03-21
Trafikens klimatutsläpp snabbprotokoll 80, 82 2013-03-21
Svar på interpellation 2012/13:307 om tvärbanan Arvidsjaur-Jörn snabbprotokoll 61, 58, 55, 63 2013-03-19
Svar på interpellation 2012/13:324 om cykelturistleder snabbprotokoll 70, 68, 66, 64 2013-03-19
Svar på interpellation 2012/13:326 om tillgång till resandestatistik snabbprotokoll 75, 77, 73, 71 2013-03-19
Svar på interpellation 2012/13:283 om tidigareläggning av Ostlänkens öppnande snabbprotokoll 77, 75, 73, 71 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:291 om färjetrafiken till och från Gotland snabbprotokoll 78, 87, 98, 96 2013-03-12
Svar på interpellationerna 2012/13:223 och 241 om framtidssäkra och kostnadseffektiva investeringar i nya järnvägar snabbprotokoll 22, 28, 31, 25 2013-02-22
Färjetrafiken till Gotland snabbprotokoll 47, 45 2013-02-14
Infrastrukturen kring hamnen i Luleå snabbprotokoll 73, 75 2013-02-14
Utbyggnad av infrastrukturen i Skåne snabbprotokoll 33, 35 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:214 om Trafikverkets fiberinfrastruktur och dess samhällsnytta snabbprotokoll 10, 12, 8, 14 2013-01-31
Graviditetspenning snabbprotokoll 85 2013-01-24
Lastbilstrafiken snabbprotokoll 47, 45 2013-01-24
Svar på interpellation 2012/13:201 om halverad trafik på Arlanda snabbprotokoll 15, 25, 23, 19 2013-01-24
Utskeppning av malm snabbprotokoll 67, 65 2013-01-24
Trafiksäkerhet snabbprotokoll 60, 62 2013-01-17
Svar på interpellation 2012/13:167 om nyanserade synfältskrav för körkort snabbprotokoll 90, 86, 92, 88 2012-12-14
Svar på interpellation 2012/13:174 om uppföljning av Trafikverket ICT:s verksamhet snabbprotokoll 95, 93, 97, 99 2012-12-14
Svar på interpellation 2012/13:70 om sociala avgifter för sjömän snabbprotokoll 83, 81, 85, 79 2012-12-14
(forts. från 8 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 170, 178, 182, 174, 176, 172, 180 2012-12-13
Svar på interpellation 2012/13:147 om riskutbildning för yrkestrafik snabbprotokoll 19, 21, 17, 15 2012-11-30
Anslaget till transportsystemet snabbprotokoll 48, 46 2012-11-22
Brukaravgifter som finansiering av infrastrukturen snabbprotokoll 84, 82 2012-11-22
Underhållsanslagen till järnvägarna snabbprotokoll 50, 52 2012-11-22
Svar på interpellation 2012/13:104 om förhandlingsman för Norrbotniabanan snabbprotokoll 44, 35, 37, 40 2012-11-20
Svar på interpellation 2012/13:113 om möjligheterna till effektiv arbetspendling samt riksväg 97 snabbprotokoll 53, 48, 56, 45 2012-11-20
Svar på interpellation 2012/13:95 om avtal om Dalabanans framtid snabbprotokoll 32, 34, 30, 28 2012-11-20
Svar på interpellation 2012/13:47 om hastighet på nya järnvägar snabbprotokoll 17, 13, 15, 11 2012-11-09
Svar på interpellation 2012/13:76 om färjetrafik Umeå-Vasa snabbprotokoll 34, 36, 31, 28 2012-11-09
Svar på interpellationerna 2012/13:48 och 87 om konkurrens på lika villkor inom åkerinäringen snabbprotokoll 21, 18, 27, 24 2012-11-09
Svar på interpellation 2012/13:18 om Norrlandsvägar snabbprotokoll 10, 20, 22, 15 2012-10-18
Botniabanan och kostnaden för ERTMS-systemet protokoll 31, 33 2012-10-04
Svar på interpellation 2011/12:449 om järnvägsinvesteringar snabbprotokoll 52, 56, 58, 54 2012-09-13
Svar på interpellation 2011/12:439 om regiontågen i Västsverige protokoll 43, 45, 41, 47 2012-08-23
Svar på interpellation 2011/12:427 om illojal konkurrens inom åkerinäringen protokoll 70, 74, 67, 77 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:409 om oseriösa företag protokoll 35, 33, 38, 41 2012-06-08
Svar på interpellation 2011/12:411 om Fehmarnförbindelsen, länken som knyter Sverige till kontinenten protokoll 42, 44, 48, 46 2012-06-08
Svar på interpellation 2011/12:369 om 30 bilfria mil protokoll 10, 8, 12, 14 2012-06-01
Cykelutredningen protokoll 54, 52 2012-05-31
Trafiksäkerheten på olycksdrabbade vägar protokoll 60, 62 2012-05-31
Underhållet av järnvägen protokoll 36, 66, 64, 38 2012-05-31
Svar på interpellation 2011/12:368 om Järnvägsskolans framtid protokoll 9, 11, 13, 15 2012-05-25
Svar på interpellation 2011/12:350 om kommuners rätt att skapa trafiksäkra miljöer protokoll 64, 66, 62, 60 2012-05-11
Svar på interpellationerna 2011/12:348 och 351 om statligt kontrollerbar kommunikationsinfrastruktur protokoll 59, 52, 56, 48 2012-05-11
Luftkvaliteten i svenska städer protokoll 47, 45 2012-05-10
Sjöfarten protokoll 49, 51 2012-05-10
Trafikverkets fibernät protokoll 83, 81 2012-05-10
Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm protokoll 57, 59 2012-05-10
(forts.) Svar på interpellation 2011/12:310 om infrastruktur i Pajala protokoll 60, 66, 63 2012-04-10
Svar på interpellation 2011/12:273 om rätt räckestyp på svenska vägar protokoll 54, 50, 56, 52 2012-04-10
Svar på interpellation 2011/12:310 om infrastruktur i Pajala protokoll 57 2012-04-10
Svar på interpellation 2011/12:277 om osund konkurrens och lönedumpning protokoll 17, 19, 15, 21 2012-03-23
Färjeförbindelsen över Kvarken protokoll 92, 94 2012-03-15
Gränsöverskridande infrastruktur protokoll 61, 63 2012-03-15
Inlandsbanans framtid protokoll 41, 43 2012-03-15
Isbrytarverksamheten protokoll 87, 85 2012-03-15
Norrbotniabanan protokoll 67, 65, 49, 51, 87, 89 2012-03-15
Svar på interpellation 2011/12:260 om standardförbättringar och åtgärder för en bättre trafiksäkerhet på E10 protokoll 69, 72, 66, 74 2012-03-13
Svar på interpellationerna 2011/12:224 och 225 om ökande trafikvolymer samt miljözoner för personbilar protokoll 1, 7, 3, 5 2012-02-24
Längre fordon i Sverige protokoll 14, 16 2012-02-23
Medfinansiering av infrastruktur protokoll 30, 32 2012-02-23
Mobiltelefoni och bilkörning protokoll 58, 60 2012-02-23
Ostlänken protokoll 20, 18 2012-02-23
Öppethållandet på Kiruna flygplats protokoll 34, 36 2012-02-23
Svar på interpellation 2011/12:200 om nystart för nollvisionen protokoll 100, 102, 104, 98 2012-02-14
Svar på interpellation 2011/12:176 om TEN-T protokoll 109, 111, 105, 107 2012-01-26
Svar på interpellation 2011/12:164 om mänskliga rättigheter på sjön protokoll 25, 19, 21, 23 2011-12-21
Svar på interpellation 2011/12:168 om funktionshindrades förutsättningar att resa protokoll 86, 82, 80, 84 2011-12-16
Svar på interpellation 2011/12:159 om supermiljöbilspremien i relation till statens upphandlingskrav och nollvisionen protokoll 76, 72, 70, 74 2011-12-13
Svar på interpellationerna 2011/12:139, 156 och 165 om transportbranschen protokoll 65, 69, 60, 55 2011-12-13
Svar på interpellation 2011/12:118 om E20 som landets farligaste väg protokoll 62, 60, 64, 66 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:132 om transporterna till och från Holmön i Umeå kommun protokoll 69, 67, 73, 71 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:147 om Trafikverkets möjligheter att disponera anslag protokoll 84, 74, 78, 82 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:98 om körförbud vid epilepsi protokoll 55, 57, 52, 59 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:57 om ICT:s framtid i Borlänge protokoll 40, 36, 38, 42 2011-11-11
Svar på interpellation 2011/12:77 om Mälarbanan protokoll 53, 48, 55, 43 2011-11-11
Svar på interpellation 2011/12:84 om social dumpning för lastbilschaufförer och åkerier protokoll 62, 58, 60, 56 2011-11-11
Svar på interpellation 2011/12:88 om en konkurrenskraftig kollektivtrafik protokoll 69, 65, 63, 67 2011-11-11
Svar på interpellationerna 2011/12:51, 53 och 54 om järnvägsinvesteringar i Norrland protokoll 58, 45, 54, 38 2011-11-08
Svar på interpellation 2011/12:13 om infrastrukturen i Västerbergslagen snabbprotokoll 40, 32, 38, 35 2011-09-27
Svar på interpellation 2011/12:6 om Arlandabanan snabbprotokoll 19, 24, 29, 31 2011-09-27
Hinderbelysning vid vindkraftverk snabbprotokoll 57, 59 2011-09-22
Svavelutsläppen från sjöfarten snabbprotokoll 55, 53 2011-09-22
Uppföljningen av infrastruktursatsningar snabbprotokoll 7, 9 2011-09-22
Överklaganden av infrastrukturärenden snabbprotokoll 19, 21 2011-09-22
Svar på interpellationerna 2010/11:437, 441 och 442 om yrkestrafik på lika villkor snabbprotokoll 12, 14, 10, 8 2011-08-25
Svar på interpellation 2010/11:410 om Inlandsbanan som en nationell möjlighet protokoll 91, 89, 95, 93 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:306 om bristande infrastruktur som flaskhals för tillväxt snabbprotokoll 118, 114, 116, 120 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:315 om flygledartjänsterna snabbprotokoll 123, 127, 121, 125 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:376 om fyrstegsprincipen i EU snabbprotokoll 138, 144, 142, 140 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:392 om Arlanda flygplats utsläppstak snabbprotokoll 157, 163, 161, 159 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:356, 363 och 366 om Västerdalsbanan och Lysekilsbanan snabbprotokoll 137, 131, 134, 128 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:386 och 387 om flygförbindelsen Östersund-Umeå och tillgång till specialistsjukvård snabbprotokoll 156, 145, 153, 149 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:339 om Öresundstrafiken snabbprotokoll 10, 14, 16, 12 2011-05-13
Svar på interpellation 2010/11:351 om regeringens tågsatsning snabbprotokoll 25, 23, 20, 17 2011-05-13
Svar på interpellation 2010/11:248 om avregleringens konsekvenser för tågresenärer snabbprotokoll 96, 100, 92, 102 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:252 om Öresundstågens framtid snabbprotokoll 105, 103, 109, 107 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:254 om trafiksäkerhet som en klassfråga för barn snabbprotokoll 79, 77, 71, 74 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:264 om fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör snabbprotokoll 114, 116, 110, 112 2011-03-15
Svar på interpellationerna 2010/11:184 och 195 om järnvägens kvalitet snabbprotokoll 80, 84, 88, 91 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:217 om kapacitetsbrist på Södra stambanan genom Östergötland snabbprotokoll 116, 112, 114, 118 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:227 om inflytande över statliga medel snabbprotokoll 121, 119, 123, 125 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:240 om E20 som fyrfältsväg genom Skaraborg snabbprotokoll 126, 129, 134, 132 2011-03-11
Miljöregler för fartygsbränsle snabbprotokoll 60, 62 2011-03-10
Pendeltågstrafiken till Stockholm snabbprotokoll 86, 84 2011-03-10
Satsning på järnvägen snabbprotokoll 32, 34 2011-03-10
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade snabbprotokoll 74, 29, 27, 76 2011-02-03
Reparation av tunnlarna i Graversfors snabbprotokoll 67 2011-02-03
Den nya kollektivtrafiklagen snabbprotokoll 13, 11 2011-01-27
Godstransporter på järnväg snabbprotokoll 3, 5 2011-01-27
Postservicen snabbprotokoll 43 2011-01-27
Underhållet av järnvägsnätet snabbprotokoll 51, 53 2011-01-27
Svar på interpellation 2010/11:109 om beredskap för att hantera akuta stopp i tågtrafiken snabbprotokoll 39, 36, 43, 48 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:124 om tillgänglighet på tåg snabbprotokoll 55, 51, 53, 49 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:137 om ökad flygkapacitet i södra Lappland snabbprotokoll 64, 62, 56, 59 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:144 om en snöskoterutredning snabbprotokoll 75, 69, 65, 73 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:80 om minskning av antalet olyckor med cyklister snabbprotokoll 35, 32 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:110 om vintertrafikproblem på E4:an i Gävleborg snabbprotokoll 159, 163, 157, 161 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:112 om avreglering och biljettsystem snabbprotokoll 164, 170, 168, 166 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:57 om järnväg till Kaunisvaara snabbprotokoll 114, 122, 124, 118 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:58 om trängselskatt i Stockholm snabbprotokoll 131, 128, 125, 133 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:64 om sjöfartens spelregler snabbprotokoll 145, 147, 149 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:92 om tågförseningar för resenärer och godstrafiken snabbprotokoll 144, 134, 142, 138 2010-12-22
Svar på interpellationerna 2010/11:100 och 106 om kapacitetsbrist på Södra stambanan snabbprotokoll 150, 154, 156, 152 2010-12-22
Kommunikationer snabbprotokoll 15, 5, 7, 53, 43, 9, 5, 7, 17, 47, 17, 51, 11, 15, 13, 9, 41, 49, 45, 13, 11 2010-12-21
Aktuell debatt: Situationen för tågtrafiken snabbprotokoll 18, 26, 10, 2 2010-12-13
Svar på interpellation 2010/11:31 om förbättrad vinterberedskap och underhåll inom järnvägen protokoll 19, 15, 17, 13 2010-11-12
Svar på interpellationerna 2010/11:26, 29 och 32 om nattåg till Norrland protokoll 9, 12, 5, 1 2010-11-12
Svar på interpellation 2010/11:20 om vikten av att genomföra regeringens infrastrukturbeslut snabbprotokoll 5, 1, 3 2010-11-02
Svar på interpellation 2010/11:5 om Tjustbanans utveckling protokoll 19, 12, 22, 15 2010-10-21
Svar på interpellation 2010/11:9 om byggstart för Norrbotniabanan protokoll 23, 38, 30 2010-10-21
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 143, 147, 141, 149, 153, 141, 143, 137, 145, 135, 151, 145, 133, 139 2007-12-12
En jobbgaranti för ungdomar protokoll 102, 100, 94, 96, 106, 104, 98 2007-10-31
Bostadspolitik protokoll 291, 293 2007-10-19
Generell välfärdspolitik protokoll 314, 312 2007-10-19
Regionalpolitik protokoll 245, 247 2007-10-19
Del 1: Arbete protokoll 95, 97, 145, 12, 93, 143, 10 2007-10-18
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning protokoll 1 2007-05-31
Jämställdhet protokoll 139, 11, 13, 137, 133, 135, 141 2007-03-29
Arbetsmarknad och Arbetsliv (förnyad behandling) protokoll 70 2006-12-21
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling) protokoll 66 2006-12-21
Bordläggningsdebatt protokoll 52, 54, 56 2006-11-16
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 144, 29, 159, 27, 142, 161 2006-11-10
Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. protokoll 85 2006-06-02
Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m. protokoll 168, 145, 170, 149, 155, 151, 157 2006-04-26
Allmän miljö- och naturvård protokoll 1, 7, 5, 29, 27 2005-12-12
En nationell strategi för havsmiljön protokoll 18, 2, 20 2005-11-17
Svar på interpellation 2005/06:57 om tydliga mål för den svenska livsmedelsproduktionen protokoll 4, 8 2005-11-11
Jord- och skogsbruk protokoll 102, 100 2005-10-14
Miljö protokoll 148, 150, 136, 138, 140 2005-10-14
Djurförsök protokoll 24, 22 2005-09-22
Svar på interpellation 2004/05:549 om rävbandmask protokoll 25, 22, 28 2005-05-19
Remissdebatt protokoll 17, 12, 15, 1, 10 2005-01-27
Information från regeringen om läget med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 85, 87 2005-01-20
Svar på interpellation 2004/05:209 om öppna landskap genom Kravodling protokoll 139, 142 2005-01-20
Strandskyddet protokoll 58, 60 2004-11-18
Rättsfrågor protokoll 88, 86 2004-10-14
En hållbar svensk politik i fråga om valar protokoll 259, 249, 261 2004-06-17
(forts. från 12 §) Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn (forts. MJU15) protokoll 144, 142 2004-04-29
Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn protokoll 126 2004-04-29
Svar på interpellationerna 2003/04:391 och 394 om skattevillkor för inköp av hushållsnära tjänster protokoll 44, 37 2004-04-20
Dieselskatten protokoll 81, 83 2004-04-01
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 213, 227, 229, 209, 215 2004-03-24
Svar på interpellation 2003/04:258 om åtgärder för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft protokoll 62, 66 2004-02-10
Svar på interpellationerna 2003/04:29 och 38 om frikopplingsreformen protokoll 46, 50 2003-11-14
Svar på interpellation 2003/04:34 om infrastrukturen och tillväxten i Stockholm protokoll 12, 9, 16 2003-11-10
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 4, 6 2003-10-17
Näringsliv protokoll 34, 203, 201, 32 2003-10-16
Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (skr. 2002/03:29) snabbprotokoll 89 2003-05-15
(forts. från 4 §) Transportpolitik (forts. TU3) snabbprotokoll 117, 109, 119, 111, 121, 113, 115 2003-03-27
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 62 2003-01-30
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 5, 41, 39, 3, 1 2002-11-08
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 60, 62 2002-11-07
Jämställdhet inom utbildning och forsk- ning snabbprotokoll 148 2002-04-24
(forts. från 9 §) Skolan, m.m. (forts. UbU10) snabbprotokoll 173, 182, 184, 175 2002-04-10
Skolan, m.m. snabbprotokoll 163 2002-04-10
Hälsa, lärande och trygghet snabbprotokoll 21, 19, 1 2002-03-20
Aktuell debatt: Flyktingarnas situation i Sverige snabbprotokoll 83, 76 2002-02-20
Åldersgränser för äktenskap, m.m. snabbprotokoll 135 2002-02-06
Svar på interpellation 2001/02:197 om skriftliga omdömen snabbprotokoll 43, 41, 45 2002-02-05
Svar på interpellationerna 2001/02:196 om fler betygssteg och 198 om viktningar av betyg snabbprotokoll 37, 39 2002-02-05
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 107 2002-01-23
Svar på interpellation 2001/02:146 om unga invandrarkvinnors situation snabbprotokoll 53, 60 2002-01-22
Utbildning och universitetsforskning, hög- skolan samt likabehandling av studenter i hög- snabbprotokoll 107, 67 2001-12-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 13) snabbprotokoll 30, 28 2001-10-18
Allmänna motioner om mervärdesskatt snabbprotokoll 140 2001-03-21
Livsmedelskontroll och genteknik snabbprotokoll 93, 91, 78 2001-03-14
Svar på interpellation 2000/01:174 om ut- redningsman för Stockholmsregionens flyg- snabbprotokoll 36, 39, 33 2001-03-13
Aktuell debatt: Östersjöns tillstånd och framtid snabbprotokoll 11, 4 2000-11-08
Lag om märkning och registrering av hundar snabbprotokoll 72, 68, 74 2000-05-24
Genteknik snabbprotokoll 68, 64, 66 2000-03-22
Svar på interpellation 1999/2000:96 om skolverksamhet och barnomsorg snabbprotokoll 119, 124, 122 2000-02-10
Livsmedelskontroll snabbprotokoll 168 1999-11-03
Läroplan för förskolan snabbprotokoll 170, 142, 131, 168, 140 1998-05-29
Frågestund snabbprotokoll 218, 93, 106, 73, 41, 29, 95, 27, 48, 50, 21, 23, 43, 75, 104, 50, 52, 220 1998-01-22
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 24, 5, 7, 21, 1, 19, 26 1997-12-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Catharina Elmsäter-Svärd

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.