Catharina Hagen

Bio

Catharina Hagen, född 1948, är en svensk civilekonom och politiker (moderat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2002, invald för Stockholms läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i skatteutskottet 1999–2002 (dessförinnan suppleant i utskottet från 1998) och suppleant i finansutskottet 1998–2002.
Artikeln innehåller material från wikipedia Catharina Hagen, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotSkatteutskottet1999-09-232002-09-30
SuppleantFinansutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantSkatteutskottet1998-10-131999-09-23
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
De s.k. 3:12-reglerna och reglerna om andelsbyten snabbprotokoll 260, 262, 266 2002-05-15
Allmänna motioner om mervärdesskatt snabbprotokoll 36, 181, 45, 109, 40, 196, 194, 177, 47, 128, 105, 42, 130, 107, 183 2002-04-10
Svar på interpellation 2001/02:300 om skat- teväxling i Sverige snabbprotokoll 25, 21 2002-04-02
Svar på interpellation 2001/02:313 om näringslivsklimatet för småföretagare snabbprotokoll 76, 70, 73 2002-04-02
Svar på interpellation 2001/02:322 och 323 om det svenska företagsklimatet snabbprotokoll 94, 90 2002-04-02
Allmänna motioner om fastighets- och för- mögenhetsbeskattning snabbprotokoll 93, 80, 106, 95, 108 2002-03-13
Svar på interpellation 2001/02:254 om nyföretagandet i Sverige snabbprotokoll 79, 76 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:140 om pomperipossaeffekten och entreprenörerna snabbprotokoll 159, 157 2002-01-24
Skattereduktion för fackföreningsavgif- ter snabbprotokoll 74, 69, 76 2001-12-12
Sänkt mervärdesskatt på böcker och tid- skrifter, en skattereduktion för pensionärer, sänk- snabbprotokoll 126, 124, 111, 129, 131 2001-12-12
Anslagen till skatteförvaltningen, Tullver- ket och kronofogdemyndigheterna m.m. snabbprotokoll 67, 69, 71 2001-11-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 13) snabbprotokoll 50, 48, 57, 66, 52, 64, 36, 38 2001-10-18
Svar på interpellation 2000/01:380 om avdragsrätt för kultursponsring snabbprotokoll 94, 90, 92 2001-05-08
Svar på interpellation 2000/01:260 om hus- hållsnära tjänster snabbprotokoll 12, 9 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:281 om skat- teregler för fåmansbolag snabbprotokoll 19 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:289 om be- skattningen av personaloptioner snabbprotokoll 4, 2 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:126 om globaliseringen och den svenska skattepolitiken snabbprotokoll 103, 99 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:104 om skatterna på riskkapital snabbprotokoll 55, 53, 57 2001-01-26
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 270, 277, 284, 254, 268, 282, 226, 279, 171, 228, 256 2001-01-17
Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget, m.m. snabbprotokoll 42, 40, 38 2000-12-14
En ny tullag snabbprotokoll 176, 180, 182 2000-11-30
Svar på interpellation 2000/01:44 om fas- tighetsskatten i Stockholm snabbprotokoll 23, 30 2000-11-21
Svar på interpellation 2000/01:53 om ut- flyttning av akademiker snabbprotokoll 41, 37 2000-11-21
(forts. från 8 §) Mervärdesskatt vid överlå- telse och nyttjande av fastigheter, m.m. (forts. snabbprotokoll 44 2000-06-07
Svar på interpellation 1999/2000:209 om företagsflykten från Sverige snabbprotokoll 103, 99 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:216 om skattemaningar från e-ekonomin snabbprotokoll 111, 106, 108 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:114 om förmögenhetsbeskattning snabbprotokoll 113, 116 2000-02-01
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 203, 205, 201, 197, 199 2000-01-19
Anslagen till Skatteförvaltningen och Tull- verket snabbprotokoll 29, 19, 31 1999-12-01
Svar på interpellation 1999/2000:66 om arbetsmarknaden snabbprotokoll 21, 24 1999-11-29
Frågestund snabbprotokoll 88, 44, 27, 17, 39, 42, 37, 37, 39, 19, 25, 90, 120, 118, 58, 96, 94, 56 1999-11-25
Svar på interpellation 1999/2000:68 om beskattning av personaloptioner snabbprotokoll 29, 32, 27 1999-11-16
Svar på interpellation 1999/2000:26 om fastighetsskatten snabbprotokoll 32, 27 1999-10-26
Svar på interpellation 1998/99:289 om företagsflytt och dubbelbeskattning snabbprotokoll 75 1999-05-18
Svar på interpellation 1998/99:258 om förmögenhetsskatten snabbprotokoll 61, 63 1999-04-27
Mervärdesskatt snabbprotokoll 135, 128, 125, 130, 137 1999-03-03
Anslag till Skatteförvaltningen och Tull- verket snabbprotokoll 7, 5, 1 1998-12-09
Vissa punktskatte- och tullfrågor snabbprotokoll 49, 42, 40, 47, 44 1998-12-09
Svar på interpellation 1998/99:4 om lärar- nas arbetssituation snabbprotokoll 11, 14 1998-10-22

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Catharina Hagen

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.