Catherine Persson

Bio

Catherine Ida Elisabeth Persson, född 18 november 1965 i Möllevången, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1996–2007.Persson var mellan åren 1996 och 2002 suppleant i socialutskottet, och 2002–2006 ledamot i utskottet. 2006–2007 var hon ledamot av socialförsäkringsutskottet. Hon var suppleant i trafikutskottet 1996–1998, i utbildningsutskottet 1998–2002, i konstitutionsutskottet 2002–2006 och i EU-nämnden 2006–2007.
Catherine Persson blev 2007 oppositionsråd i Trelleborgs kommun, vilket hon var till 2014. Hon är till yrkesbakgrunden sjuksköterska, och arbetar sedan 2022 som socialchef i Lessebo kommun.
Artikeln innehåller material från wikipedia Catherine Persson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2165 (70.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
91 (3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
5 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
814 (26.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Catherine röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Catherine röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2006-10-102007-04-08
LedamotSocialförsäkringsutskottet2006-10-102007-04-08
Riksdagsledamot2006-10-022007-04-08
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
DeputeradSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
LedamotSocialutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotSocialutskottet2002-04-252002-09-29
SuppleantValberedningen1998-12-012006-10-02
SuppleantSocialutskottet1998-10-132002-04-24
SuppleantUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantSocialutskottet1996-09-261998-10-04
SuppleantTrafikutskottet1996-02-071998-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet1996-02-011998-10-04
Riksdagsledamot1996-01-011998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Förbättring av vägstandarden protokoll 68 2007-03-29
Svar på interpellationerna 2006/07:126 och 153 om utbyggnad av E 6:an mellan Trelleborg och Vellinge i Skåne protokoll 94, 88, 91 2006-12-22
Svar på interpellation 2006/07:155 om utbildningsvikariat och kompetensen i äldreomsorgen protokoll 20, 16 2006-12-21
En ny arbetslivsförsäkring protokoll 106, 104 2006-11-30
(forts. från 9 §) Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken (forts. SoU24) protokoll 134, 142, 161, 148, 144, 140, 132, 136, 146, 138 2006-06-01
Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst protokoll 96 2006-05-29
Nationell alkoholhandlingsplan protokoll 8 2006-02-22
Vård av patienter med sällsynta diagnoser protokoll 28, 26 2006-02-09
Legitimation och skyddad yrkestitel protokoll 10, 8, 6 2006-02-08
Tandvårdsfrågor protokoll 54, 50, 58, 52, 56, 46, 48, 60, 62 2006-01-25
Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén protokoll 112, 118, 120 2005-10-19
Sjukvård och sociala frågor protokoll 187, 189 2005-10-13
Socialförsäkringar protokoll 171, 179, 177, 175, 173 2005-10-13
(forts. från 12 §) Statlig organisation för handikappolitisk samordning (forts. SoU24) protokoll 154, 152, 150 2005-06-02
Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer protokoll 125 2005-06-02
Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet protokoll 44, 42, 40 2005-04-27
Hushållens låneskuld protokoll 56, 54 2005-04-21
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 140 2005-03-23
Globala smittsamma sjukdomar protokoll 43, 46, 48 2005-03-16
(forts. från 5 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 172, 174, 168, 166 2004-12-09
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 67, 71, 73, 77, 65, 69, 75 2004-12-09
Svar på interpellationerna 2004/05:6, 7, 8, 9 och 10 om stopplagen protokoll 14, 22 2004-10-12
Utbildningsmöjligheter för äldre protokoll 74, 76 2004-05-13
Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter samt andra barnfrågor protokoll 115 2004-05-13
Ny smittskyddslag m.m. protokoll 67 2004-03-31
Äldrepolitik protokoll 52 2004-03-10
Svar på interpellation 2003/04:270 om reklam riktad till barn och ungdomar protokoll 54, 56, 52 2004-02-17
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikapppolitiken protokoll 78, 76, 86, 88, 82, 72, 80, 84, 74 2003-11-26
Prioriteringar inom sjukvården protokoll 74, 72 2003-10-30
Höjd åldersgräns för tandläkares och tand- hygienisters rätt till offentlig ersättning m.m. snabbprotokoll 104 2003-05-28
Översyn av lagen (1993:389) om assistan- sersättning snabbprotokoll 233, 226, 235, 224, 222 2003-05-22
Samverkan mellan kommuner och lands- ting inom vård- och omsorgsområdet snabbprotokoll 69, 73, 71 2003-05-07
Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. snabbprotokoll 55, 49, 51, 53, 47, 45, 57 2002-04-17
Vissa finansmarknads-, försäkringsrörel- se- och kreditupplysningsfrågor snabbprotokoll 221 2002-03-13
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 106 2002-01-23
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 151 2001-12-13
(forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) snabbprotokoll 251, 259, 257, 255, 253 2001-12-06
Sjöfartsstöd snabbprotokoll 26, 30, 28 2001-10-24
Handikappolitik snabbprotokoll 122, 118, 203, 209, 205, 120, 207 2001-04-26
Svar på interpellation 2000/01:302 om stöd till färjesjötrafiken snabbprotokoll 66, 69, 73 2001-03-20
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 117, 104, 112, 120, 116, 119, 121, 110, 118, 125, 114, 123, 106, 108 2000-12-11
Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till snabbprotokoll 102, 100, 98 2000-11-08
Personlig assistans till personer över 65 år snabbprotokoll 84 2000-11-08
(forts. från 8 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. (forts. SoU9) snabbprotokoll 203, 209, 199, 197, 201, 205, 195, 207, 211 2000-04-27
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 97, 93, 99, 89, 91, 87, 95 1999-12-10
Ersättning av staten till steriliserade i vissa fall snabbprotokoll 1 1999-05-19
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. snabbprotokoll 165, 169, 171, 175, 173, 163, 167 1999-05-05
Svar på interpellation 1998/99:159 om del- tidsarbetslöshet snabbprotokoll 3, 7 1999-03-12
Frysförvaring av befruktade ägg snabbprotokoll 183 1998-05-13
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 62, 70, 58, 64, 68, 72, 66, 60, 56 1997-10-08
Metodutveckling, forskning och utbildning i arbetet för barn som utsatts för sexuella över- snabbprotokoll 1 1997-05-15
Frågestund snabbprotokoll 107, 52, 58, 56, 50, 109 1997-04-24
Svar på interpellation 1996/97:250 om cytologassistentutbildning snabbprotokoll 6, 2, 4 1997-04-11
Svar på interpellation 1995/96:91 om gods- trafiken till övriga Europa snabbprotokoll 30, 26 1996-03-05

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Catherine Persson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.