Cecilia Widegren

Bio

Cecilia Widegren, född 10 september 1973 i Västra Husby församling, Östergötlands län, är en svensk politiker (moderat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan valet 2002, invald för Västra Götalands läns östra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Cecilia Widegren, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
929 (28.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
469 (14.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
205 (6.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1610 (50.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Cecilia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Cecilia röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2020-11-102022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2019-09-202022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2019-02-272019-09-20
OrdförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2018-10-242020-11-09
LedamotSkatteutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotSkatteutskottet2017-10-132018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
LedamotSocialutskottet2014-10-072017-10-13
ErsättareRiksdagsstyrelsen2014-10-072018-10-02
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
SuppleantValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-04-152014-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
OrdförandeRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2012-05-102014-10-28
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-09-202011-09-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
LedamotRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2010-11-172012-05-09
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-10-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
LedamotFörsvarsutskottet2010-10-122010-10-12
SuppleantUtrikesnämnden2010-10-122014-10-07
ErsättareRiksdagsstyrelsen2010-10-122014-10-07
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-12-062010-10-04
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
LedamotSocialutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotFinansutskottet2005-10-272006-10-02
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-11-282006-10-02
SuppleantFinansutskottet2002-10-082005-10-26
SuppleantSkatteutskottet2002-10-082002-12-31
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Interparlamentariska unionen (IPU) 2020/21:133 2, 2, 2 2021-06-03
Utrikespolitisk debatt 2020/21:83 187, 187 2021-02-24
Förenta nationerna m.m. 2020/21:37 18, 18 2020-11-18
(forts. från § 10) Interparlamentariska unionen (IPU) (forts. UU12) 2019/20:110 104, 104 2020-04-23
Skatt, tull och exekution 2018/19:31 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59, 61, 69, 74, 76 2018-12-17
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 34, 40, 42 2018-12-12
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 66, 68, 70 2018-10-16
Nya skatteregler för företagssektorn 2017/18:131 225 2018-06-13
(forts. från § 7) Redovisning av skatteutgifter 2018 (forts. SkU24) 2017/18:123 133 2018-05-31
Slopad skattefrihet för förmån av hälso och sjukvård 2017/18:111 21, 23, 25, 27, 29 2018-05-15
Personalliggare i fler verksamheter 2017/18:92 45, 48, 50 2018-03-27
Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning 2017/18:60 86 2018-01-24
(forts. från § 13) Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (forts. SkU6) 2017/18:39 114, 116 2017-11-29
Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring 2017/18:39 108, 110, 112 2017-11-29
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 71, 73, 75, 79, 81 2017-11-22
Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet 2017/18:19 2, 10, 12 2017-10-18
Svar på interpellation 2016/17:602 om brister i postgången 2017/18:18 19, 22 2017-10-17
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2016/17:126 12, 14, 16 2017-06-15
Driftsformer för universitetssjukhus 2016/17:125 240, 242, 244 2017-06-14
Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 2016/17:109 2 2017-05-11
Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar 2016/17:89 67, 75, 83 2017-03-30
Svar på interpellation 2016/17:218 om försämrad postutdelning i glesbygden 2016/17:63 24, 28 2017-01-31
Svar på interpellation 2016/17:217 om växande vårdköer med stora regionala skillnader 2016/17:59 2, 7, 13 2017-01-24
(forts. från § 8) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2016/17:47 188, 190 2016-12-15
Svar på interpellation 2016/17:43 om brister i patientsäkerhet 2016/17:28 85, 87, 89 2016-11-15
Aktuell debatt om personlig assistans 2016/17:23 26, 34, 42 2016-10-28
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd 2015/16:107 82 2016-05-18
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2015/16:99 50, 52, 54, 97, 16, 101, 93, 99, 82, 95, 47, 49, 51, 53, 55 2016-04-27
Svar på interpellation 2015/16:480 om ökad kvalitet och skärpt tillsyn för utsatta barn 2015/16:84 84, 86, 88 2016-03-22
Ensamkommande barn 2015/16:74 2, 4, 6, 26, 28 2016-03-03
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 2015/16:51 141, 143, 145 2016-01-13
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2015/16:45 146, 148, 50, 52, 54, 7, 9, 11, 18, 20, 75, 77, 94, 32, 96, 34, 98, 100, 102, 100, 54, 102, 56, 123, 125 2015-12-14
Svar på interpellation 2015/16:86 om vårdsnusket 2015/16:24 104, 106, 108 2015-11-10
Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning 2014/15:118 9, 12, 14, 16, 18 2015-06-17
Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården 2014/15:108 61 2015-06-03
Svar på interpellation 2014/15:346 om patientens rätt att välja 2014/15:93 113, 117 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:369 om Alliansens tillgänglighetsmiljard 2014/15:93 124, 126, 128 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:476 om aktiebolag som driftsform för akutsjukhus 2014/15:93 146, 149 2015-04-28
Vårdvalssystem i primärvården 2014/15:67 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 2015-03-05
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali snabbprotokoll 57, 3 2014-06-12
Försvar och samhällets krisberedskap snabbprotokoll 123, 121, 119 2013-12-10
Stöd till veteraner och anhöriga i internationella insatser snabbprotokoll 44, 46 2013-11-21
Omvärlden och Europa snabbprotokoll 77, 87, 89, 79, 83, 81, 85 2013-10-14
Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap snabbprotokoll 59 2013-06-05
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) snabbprotokoll 158, 160, 162 2012-12-18
Det nordiska försvarssamarbetet snabbprotokoll 27, 29 2012-12-06
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 snabbprotokoll 6, 2, 8, 4, 10 2012-12-06
Svar på interpellation 2012/13:102 om försvaret i Boden snabbprotokoll 163 2012-11-27
Försvarets logistik protokoll 129, 131, 127 2012-06-19
Svar på interpellation 2011/12:339 om Sveriges lantbruksuniversitet i Skara protokoll 58, 61 2012-05-08
Kontrollstation signalspaning protokoll 5 2012-03-29
(forts.) Svar på interpellation 2011/12:280 om vapenfabrik i Saudiarabien protokoll 62, 56 2012-03-27
Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning protokoll 7, 9, 11 2012-03-15
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 protokoll 7, 5, 3 2011-12-15
Svar på interpellation 2011/12:101 om hästforskningens framtid protokoll 45, 41 2011-11-22
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen snabbprotokoll 9, 11, 13 2011-09-21
Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen snabbprotokoll 3 2011-04-01
Försvar och samhällets krisberedskap 2011 snabbprotokoll 73, 71, 77, 75, 69 2010-12-14
(forts.) Patientsäkerhet och tillsyn (forts. SoU22) snabbprotokoll 55 2010-06-15
Stärkt ställning för patienten protokoll 12 2010-03-24
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 244, 202, 19, 21, 248, 17, 246 2009-12-10
Handel med vissa receptfria läkemedel protokoll 18 2009-06-11
Omreglering av apoteksmarknaden protokoll 6 2009-04-29
(forts. från 7 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU13) protokoll 93, 91, 89 2009-03-19
Vårdval i primärvården protokoll 18 2009-02-19
Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m. protokoll 1 2009-02-12
(forts. från 7 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 96, 98, 94 2008-12-15
Svar på interpellation 2008/09:126 om polisens resurser i Västra Götaland protokoll 10, 13 2008-11-25
Valfrihetssystem protokoll 153 2008-11-19
Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder protokoll 17 2008-05-08
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m. snabbprotokoll 52 2008-02-20
Ett nytt tandvårdssystem protokoll 36 2008-01-31
Särskild debatt om privat sjukvård för barn protokoll 3, 10, 17 2007-11-15
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter protokoll 170, 172, 178, 176, 174 2007-11-14
Svar på interpellation 2007/08:72 om samhällets krishanteringsförmåga protokoll 100, 96 2007-11-13
Svar på interpellation 2007/08:78 om god infrastruktur och ett växande näringsliv protokoll 62, 65 2007-11-13
Svar på interpellation 2007/08:47 om golf som avdragsberättigad friskvård protokoll 16, 10 2007-10-30
Driftsformer för sjukhus protokoll 111, 107, 109 2007-05-09
Äldrefrågor protokoll 142 2007-05-09
Djurapoteken protokoll 74, 76 2007-02-15
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning protokoll 56, 54, 52, 58, 60 2006-12-07
Hälso- och sjukvård, sociala frågor protokoll 6, 8 2006-11-09
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 8, 6 2006-11-08
Vissa fiskeripolitiska frågor protokoll 82, 75, 84 2006-06-16
Offentlig upphandling protokoll 82 2006-06-14
Djurskydd m.m. protokoll 113, 128, 126, 103, 107, 109, 115 2006-03-23
Infrastrukturen i glesbygd protokoll 65, 63 2006-03-23
Information från regeringen om fågelinfluensan protokoll 116, 118 2006-02-23
Pälsdjursnäringen protokoll 38, 40 2006-02-09
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 27, 38, 36 2005-12-16
(forts. från 6 §) Etisk prövning av djurförsök m.m. (forts. MJU5) protokoll 119, 121 2005-11-17
Etisk prövning av djurförsök m.m. protokoll 36 2005-11-17
Riksrevisionens årliga rapport 2005 protokoll 160, 162, 157 2005-11-09
Jord- och skogsbruk protokoll 88, 127, 112, 96, 129, 98, 110 2005-10-14
(forts. från 8 §) Redovisning av insatser för barn och unga i statsbudgeten (forts. FiU32) protokoll 83, 81 2005-05-26
Redovisning av insatser för barn och unga i statsbudgeten protokoll 32, 34, 36 2005-05-26
Svar på interpellation 2004/05:528 om den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft snabbprotokoll 29, 25 2005-05-17
Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn protokoll 101, 75, 67, 65, 77, 57, 80, 82, 103 2005-04-13
Svar på interpellation 2004/05:447 om etik och moral i Sveriges agerande på lantbruksområdet protokoll 110, 106 2005-04-12
Svar på interpellation 2004/05:495 om djurskyddstillsyn i samband med tävling med djur protokoll 122, 124 2005-04-12
Vissa förvaltningspolitiska frågor protokoll 201, 199, 192 2005-04-06
Statliga arbetsgivarfrågor protokoll 113, 111, 109 2005-03-09
Avgiften till Europeiska gemenskapen protokoll 145, 57, 55, 149, 50, 151 2004-12-16
Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 protokoll 35, 38, 40 2004-11-10
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 197, 203, 212, 208, 210, 187, 214, 216, 199, 185, 206, 201 2004-10-15
Svar på interpellation 2004/05:3 om EU-stöd protokoll 22, 28 2004-09-28
Riksväg 45 protokoll 28 2004-09-23
Staten som arbetsgivare protokoll 89, 87, 78 2004-03-17
Jordbrukets konkurrensvillkor protokoll 42, 40 2004-01-29
Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade protokoll 109, 120, 98, 111, 118 2003-11-13
Naturvård protokoll 150 2003-10-22
Svar på interpellation 2003/04:2 om Sveriges Radios lokala kanaler protokoll 4, 8 2003-09-30
Villkoren för veterinär verksamhet snabbprotokoll 161, 159 2003-06-10
Statens personalpolitik snabbprotokoll 2, 19, 7, 5, 21 2003-04-03
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 22, 12, 66, 14, 1, 64, 24 2002-11-07
Frågestund snabbprotokoll 75, 57, 84, 86, 26, 28, 67, 63, 59, 28, 30, 69, 73, 63, 37, 39 2002-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Cecilia Widegren

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.