Cecilie Tenfjord Toftby

Bio

Cecilie Johanne Tenfjord-Toftby, född 3 januari 1970 i Norge, är en svensk politiker (moderat). Hon var ordinarie riksdagsledamot från 2008 till 2022, invald för Västra Götalands läns södra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Cecilie Tenfjord-Toftby, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1239 (38.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
603 (18.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
257 (8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1114 (34.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Cecilie röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Cecilie röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantJustitieutskottet2019-06-172022-09-26
Vice ordförandeRiksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen2018-12-042022-09-26
LedamotRiksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen2018-10-242018-12-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
LedamotCivilutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantFinansutskottet2018-10-022019-06-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
LedamotCivilutskottet2017-12-192018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
SuppleantEU-nämnden2017-05-042018-10-02
SuppleantCivilutskottet2017-04-272017-12-20
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-10-262017-09-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292016-10-26
SuppleantEU-nämnden2016-06-142017-05-04
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-02-092016-09-29
LedamotSkatteutskottet2015-12-182017-12-19
SuppleantEU-nämnden2015-06-232016-06-13
LedamotNäringsutskottet2014-10-072015-12-18
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantEU-nämnden2013-11-142014-10-07
LedamotNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
LedamotNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
LedamotNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
LedamotNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
LedamotNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantNäringsutskottet2008-10-032010-10-04
SuppleantSkatteutskottet2008-10-012010-10-04
Riksdagsledamot2008-09-302010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nya regler om föräldraskap i internationella situationer 2021/22:135 57 2022-06-21
Vägar till hållbara vattentjänster 2021/22:135 62 2022-06-21
Hushållningen med mark- och vattenområden 2021/22:103 160, 160 2022-04-27
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda 2021/22:87 117, 117, 117, 117 2022-03-24
Den nationella planen för omprövning av vattenkraft 2021/22:85 3, 3 2022-03-22
Statsministerns frågestund 2021/22:42 89, 71, 89, 78, 89 2021-12-09
Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion 2020/21:145 13, 13 2021-06-21
(forts. från § 15) Nordiskt samarbete (forts. UU4) 2020/21:132 147, 147 2021-06-02
Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 2020/21:127 39, 39 2021-05-26
Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m. 2020/21:127 47, 62, 64, 47, 62, 64 2021-05-26
Svar på interpellation 2020/21:568 om hyrköp och ombildning till ägarlägenheter 2020/21:105 16, 20, 25, 16, 20, 25 2021-04-09
Utrikespolitisk debatt 2020/21:83 194, 194 2021-02-24
Svar på interpellation 2020/21:404 om järnvägen Borås-Göteborg 2020/21:82 73, 76, 79, 73, 76, 79 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:412 om brister i Sveriges infrastruktur 2020/21:82 92, 97, 92, 97 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:432 om snabbare tågförbindelse Göteborg-Oslo 2020/21:82 103, 106, 103, 106 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:373 om kompensation till restaurangbranschen 2020/21:78 2, 5, 8, 2, 5, 8 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:384 om dröjsmål gällande krisstöd till företag 2020/21:78 12, 12 2021-02-09
Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet 2019/20:120 23, 25, 27, 23, 25, 27 2020-05-13
Familjerätt 2019/20:117 25, 53, 61, 63, 147, 147, 53, 61, 63, 53, 61, 63, 25 2020-05-06
Fastighetsrätt, Bostadspolitik och Planering och byggande 2019/20:117 1, 7, 9, 1, 7, 9 2020-05-06
Svar på interpellation 2019/20:341 om skadereduktionsperspektiv på tobaksområdet 2019/20:80 68, 70, 72, 68, 70, 72 2020-03-03
Svar på interpellationerna 2019/20:323 och 325 om skönhetsoperationer 2019/20:80 52, 55, 58, 52, 55, 58 2020-03-03
Hyresrätt m.m. 2019/20:77 61, 61 2020-02-19
(forts. från § 6) Åtgärder mot handel med hyreskontrakt (forts. CU17) 2018/19:104 123, 125, 123, 125 2019-06-13
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt 2018/19:104 1, 11, 13, 1, 24, 26, 29, 31, 11, 13, 24, 26, 29, 31 2019-06-13
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2018/19:30 88, 90, 92 2018-12-15
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 137, 239, 241, 243, 245, 247 2018-10-16
Vattenmiljö och vattenkraft m.m. 2017/18:130 32, 34, 36 2018-06-12
Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare 2017/18:127 17 2018-06-07
Svar på interpellation 2017/18:129 om partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern 2017/18:34 42, 45 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:12 om trafiksatsningar 2017/18:18 43, 45, 47 2017-10-17
Svar på interpellationerna 2016/17:476 och 489 om situationen i Venezuela 2016/17:133 13, 16, 19 2017-08-31
Svar på interpellation 2016/17:547 om elskatten 2016/17:124 63, 65, 67 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:524 om våld och hot mot blåljuspersonal 2016/17:119 30, 32, 34 2017-06-02
Svar på interpellation 2016/17:525 om skatteprioriteringar 2016/17:119 44, 46, 48 2017-06-02
Svar på interpellation 2016/17:486 om besked om kilometerskatten 2016/17:107 75, 77, 79 2017-05-09
Svar på interpellation 2016/17:487 om kemikalieskatten 2016/17:107 82, 84, 86 2017-05-09
Svar på interpellation 2016/17:488 om höjd skatt på fjärrvärme 2016/17:107 89, 91, 93 2017-05-09
Svar på interpellationerna 2016/17:375 och 377 om missvisande statistik 2016/17:91 50, 53 2017-04-04
Mervärdesskatt 2016/17:88 112, 114, 116 2017-03-29
Svar på interpellation 2016/17:220 om Migrationsverkets handläggningstider 2016/17:58 47, 49, 51 2017-01-20
Svar på interpellation 2016/17:190 om konsekvenser av solskatten 2016/17:53 30, 32, 35 2017-01-12
Svar på interpellation 2016/17:198 om den fria rörligheten för varor i EU 2016/17:51 30, 33, 36 2017-01-10
Svar på interpellation 2016/17:169 om kilometerskatten 2016/17:48 68, 70, 73 2016-12-16
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2016/17:41 158 2016-12-07
Svar på interpellation 2016/17:39 om solcellsskatten 2016/17:19 25, 27, 29 2016-10-21
Svar på interpellation 2016/17:41 om kilometerskatten och jobben 2016/17:19 32, 34, 36 2016-10-21
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem 2016/17:10 32 2016-09-28
Svar på interpellationerna 2015/16:647 och 649 om situationen i Venezuela 2015/16:114 10, 13, 16 2016-06-07
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet 2015/16:111 1 2016-05-25
Svar på interpellationerna 2015/16:484 och 522 om effektskatten 2015/16:86 9, 12, 15 2016-04-05
Punktskatter 2015/16:77 56, 60, 62 2016-03-09
Nordisk balansavräkning 2015/16:13 163 2015-10-14
Redovisning av elnätsverksamhet 2014/15:96 39, 45, 47, 58, 60 2015-05-06
Svar på interpellation 2014/15:506 om döljande av den faktiska energikostnaden 2014/15:93 2, 4, 6 2015-04-28
Mineralpolitik 2014/15:90 24, 26, 28 2015-04-22
(forts. från § 8) Energipolitik (forts. NU9) 2014/15:63 104, 106, 119, 121, 123, 130, 132 2015-02-19
Energipolitik 2014/15:63 96 2015-02-19
Frågestund 2014/15:55 28, 71, 30, 75, 77, 98, 100, 71, 94, 72, 108, 110, 20, 22, 72, 108, 30, 32, 94, 72, 94, 2, 4, 90, 114, 88, 90, 85, 87, 83, 85, 108, 78, 80 2015-02-05
Svar på interpellation 2014/15:177 om industrins konkurrenskraft 2014/15:46 9, 11, 13 2015-01-15
Statliga företag 2014/15:45 190, 192, 194 2015-01-14
Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet snabbprotokoll 5, 17, 9, 11, 7, 13, 15 2014-04-28
Omvärlden och Europa snabbprotokoll 143, 141, 145 2013-10-14
Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 snabbprotokoll 41, 45, 37, 35, 43, 33, 39 2013-06-17
(forts. från 9 §) Energipolitiska frågor (forts. NU17) snabbprotokoll 120, 118 2013-04-17
Energipolitiska frågor snabbprotokoll 116 2013-04-17
Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem snabbprotokoll 51 2013-02-20
Program för energieffektivisering och vissa andra frågor snabbprotokoll 12, 4, 10, 6, 8 2012-11-14
Timmätning för aktiva elkonsumenter protokoll 173, 175, 177 2012-06-13
Svar på interpellation 2011/12:336 om fortsatt subventionering av kärnkraften protokoll 66, 62 2012-05-29
(forts. från 14 §) Energifärdplan för 2050 (forts. NU20) protokoll 100, 117, 115, 104, 102 2012-05-09
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer protokoll 55, 57, 59 2011-12-20
Svar på interpellationerna 2011/12:121 och 143 om elprisområden protokoll 133, 127 2011-11-29
En ny lag om elcertifikat - enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad protokoll 173, 171, 165, 169, 167 2011-11-24
Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem protokoll 136, 140, 148, 144, 146, 138, 142 2011-11-24
Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer protokoll 21, 19, 17 2011-06-21
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas m.m. snabbprotokoll 16, 22, 18, 12, 14, 20, 10 2011-06-01
Svar på interpellationerna 2010/11:218, 270 och 288 om regeringens energipolitik snabbprotokoll 5, 10 2011-04-12
Aktuell debatt: Kärnkraftens framtid och risker snabbprotokoll 35, 19, 27 2011-04-01
(forts. från 10 §) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU12) snabbprotokoll 126, 128, 130 2011-03-10
Svar på interpellation 2010/11:125 om rekordhöga elpriser snabbprotokoll 24 2011-02-01
Energi snabbprotokoll 228, 77, 108, 110, 112, 114, 116, 222, 65, 61, 52, 46, 218, 226, 220, 71, 152, 154, 156, 44, 67, 5, 14, 54, 182, 184, 12, 191, 193, 10, 63, 75, 8, 48, 179, 50, 56, 126, 73, 69, 224, 230 2010-12-16
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 129, 127, 125 2010-06-17
(forts. från 10 §) Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet (forts. NU16) protokoll 107 2010-05-20
Effektreserven i framtiden snabbprotokoll 3, 11, 9, 7, 5 2010-04-29
Konkurrenslagstiftningen protokoll 90, 88 2010-03-25
Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m. protokoll 82, 88, 90, 80, 78, 84, 86 2010-02-17
Riktlinjer för energipolitiken protokoll 162 2009-06-15
Vissa elmarknadsfrågor protokoll 179, 181, 177 2009-06-15
Europeiska energinät protokoll 158, 148, 150, 156, 152, 154, 160 2009-03-12
Ändringar i lagen om elcertifikat - tilldelningsprinciper och förhandsbesked protokoll 129, 121, 127, 131, 125, 119, 123 2009-03-12
(forts. från 11 §) Energi (forts. NU3) protokoll 130, 128 2008-12-03
(forts. från 6 §) Ändring i lagen om elcertifikat (forts. NU8) protokoll 99, 97, 101 2008-11-13
Rättsfrågor protokoll 340, 344, 342 2008-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Cecilie Tenfjord Toftby

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.