Charlotta L Bjälkebring

Bio

Charlotta Elsa Linnea Bjälkebring, född 13 maj 1960 i Stockholm (Farsta), är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1994–2002, invald för Södermanlands läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i kulturutskottet 1994–2002 och Nordiska rådets svenska delegation 1996–2002. Hon var även suppleant i försvarsutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Charlotta L. Bjälkebring, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
LedamotKulturutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantFörsvarsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotNordiska rådets svenska delegation1996-10-241998-10-05
SuppleantUtbildningsutskottet1996-09-241998-10-04
LedamotKulturutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantSocialutskottet1994-10-111996-09-16
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Lotterier över Internet m.m. snabbprotokoll 25 2002-06-10
Frågestund snabbprotokoll 47, 52, 83, 52, 47, 85, 64, 45, 54, 54, 62 2002-05-30
Vissa frågor om koncessionsavgift på tele- visionens område snabbprotokoll 125, 121, 127, 123, 119 2002-05-29
Kulturmiljövård snabbprotokoll 121, 266 2002-05-23
Allmän kulturverksamhet snabbprotokoll 9, 3, 7 2002-04-18
Ersättningar och bidrag till konstnärer samt bild och form samt konsthantverk snabbprotokoll 100, 102, 98 2002-04-18
Arkiv snabbprotokoll 72 2002-03-22
Teracom AB - garanti och omstrukture- ring snabbprotokoll 24, 17, 22, 19 2002-02-20
Förnyad riksdagsbehandling av vissa änd- ringar i lotterilagen (1994:1000) snabbprotokoll 125, 127 2001-11-30
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam- fund och fritid snabbprotokoll 23, 21, 32, 164, 111, 65, 67, 161, 27, 29, 166, 25 2001-11-30
Krigsmaterielexporten år 2000 snabbprotokoll 63 2001-10-24
Social ekonomi snabbprotokoll 102 2001-10-24
Spel och lotterier snabbprotokoll 65, 71, 69 2001-10-24
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002- 2005 snabbprotokoll 14, 9, 61, 12, 7, 59 2001-06-12
Svar på interpellation 2000/01:361 om policy för spelfrågor snabbprotokoll 73, 77, 75 2001-05-14
(forts. från 10 §) Nordiskt samarbete (forts. UU13) snabbprotokoll 150 2001-05-09
(forts. från prot. 91) Idrottsfrågor m.m. (forts. KrU4) snabbprotokoll 202 2001-04-05
Filmfrågor snabbprotokoll 158, 213 2001-03-08
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 90, 64 2001-02-07
Svar på interpellation 2000/01:107 om utvärdering av kasinoverksamhet snabbprotokoll 96, 94, 92 2001-02-06
Beslut om utskottsbetänkande som slutde- batterats vid dagens sammanträde snabbprotokoll 157, 159 2000-11-29
(forts. från 6 §) Vissa skolfrågor (forts. UbU15) snabbprotokoll 184 2000-05-11
Sysselsättningsåtgärder inom kulturområ- det - SESAM-projektet snabbprotokoll 44 2000-04-28
Kulturarv - kulturmiljöer och kulturfö- remål snabbprotokoll 249 2000-04-27
Arkivfrågor snabbprotokoll 25 2000-04-06
Museer och utställningar snabbprotokoll 2, 7, 9 2000-04-06
Vissa kulturpolitiska frågor snabbprotokoll 222, 208, 220, 206, 203, 235, 237 2000-03-30
Statliga spel snabbprotokoll 111, 109, 224, 218, 115, 216, 113, 220, 229, 222 2000-03-22
Radio- och TV-frågor snabbprotokoll 11, 193, 3, 191, 109, 7, 195, 114, 5, 9, 53, 112, 61, 63 2000-03-09
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 116 2000-01-20
(forts. från 7 §) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 169, 217, 219, 171 1999-12-08
En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning, m.m. snabbprotokoll 187, 189, 185 1999-11-25
Nordiskt samarbete 1998 snabbprotokoll 12, 14 1999-11-03
Ny svensk filmpolitik snabbprotokoll 51, 55, 53 1999-10-27
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (förnyad behandling) snabbprotokoll 188 1999-10-13
Kasinospel i Sverige m.m. snabbprotokoll 7, 86, 22, 9, 64, 11, 24, 84, 66, 19, 13 1999-05-28
Museifrågor m.m. snabbprotokoll 136 1999-04-28
Svar på interpellation 1998/99:82 om kasi- non snabbprotokoll 12, 9 1999-02-02
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 407, 405, 411 1999-01-21
Kultur, medier, trossamfund och fritid och Filmavtalet snabbprotokoll 7, 9, 57, 5, 55, 3 1998-12-08
Konstnärernas villkor snabbprotokoll 222, 208, 210, 204, 206 1998-06-04
Litteraturen och läsandet snabbprotokoll 58, 56, 48, 54, 52 1998-05-15
Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design snabbprotokoll 201, 186, 203 1998-05-13
Kulturarvsfrågor snabbprotokoll 159 1998-04-22
Svar på interpellation 1997/98:234 om flyktingförläggningen i Flen snabbprotokoll 3, 6 1998-04-21
Svar på interpellation 1997/98:225 om MAI-avtalets konsekvenser för kultur- och medie- snabbprotokoll 51, 45, 48 1998-03-27
Radio och TV snabbprotokoll 271 1998-03-25
Idrott snabbprotokoll 172, 176, 53, 34, 174 1998-03-11
Information från regeringen om Sveriges ordförandeskap i det nordiska regeringssamarbe- snabbprotokoll 122 1998-02-19
Biblioteksfrågor, m.m. snabbprotokoll 126, 119, 135, 133 1998-02-18
Musikfrågor, m.m. snabbprotokoll 138, 151, 149 1998-02-18
Språkfrågor snabbprotokoll 155 1998-02-18
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 299 1998-01-22
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 62, 105, 62, 79, 103, 60, 47, 115, 10, 112, 99, 56, 15, 17, 60 1997-12-09
Information från regeringen om kulturåret 1998 snabbprotokoll 138 1997-12-04
Nordiskt samarbete snabbprotokoll 60 1997-06-05
Svar på interpellation 1996/97:363 om könsperspektiv inom museivärlden snabbprotokoll 140, 137, 134 1997-06-05
Uppdragsarkeologi m.m. snabbprotokoll 180, 176, 168, 160, 162, 164, 178, 166 1997-05-15
Ungdomsfrågor snabbprotokoll 118 1997-04-23
Digitala TV-sändningar m.m. snabbprotokoll 52, 50, 54, 56, 58 1997-04-09
Kasinospel enligt internationella regler snabbprotokoll 185, 190, 188 1997-03-13
Vissa grundskolefrågor m.m. snabbprotokoll 137, 135, 128 1997-03-13
Vissa gymnasiefrågor m.m. snabbprotokoll 150 1997-03-13
Museifrågor snabbprotokoll 111, 113, 122, 104 1997-02-26
Idrottsfrågor snabbprotokoll 120 1997-02-12
Kulturpolitik, m.m. snabbprotokoll 124, 13, 121, 231, 9, 188, 16, 18, 126, 158, 229, 164, 81, 156, 186, 106, 11, 104, 5, 7 1996-12-19
Anslag till utbildning och forskning snabbprotokoll 156, 154, 134, 138, 136 1996-12-11
Vissa spel- och lotterifrågor snabbprotokoll 127, 16, 2, 123, 125, 18 1996-11-20
En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 snabbprotokoll 14 1996-06-10
Informationsteknikens användning snabbprotokoll 106, 98, 104, 100, 102, 96, 94 1996-06-04
Statlig garanti för anordnande av olympis- ka sommarspel i Sverige år 2004 snabbprotokoll 158, 194, 168, 196, 186, 166 1996-05-29
Jämställd idrott, m.m. snabbprotokoll 127 1996-03-27
Språkvård snabbprotokoll 107 1996-02-14
Tornedalsfrågor snabbprotokoll 50 1995-11-15
Bibelfråga snabbprotokoll 148, 146, 131 1995-11-08
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 167, 151, 146, 149 1995-10-11
Turistpolitik snabbprotokoll 63 1995-06-07
Den avgiftsfinansierade radio- och TV- verksamheten snabbprotokoll 60, 32, 62 1995-05-19
Ungdomsfrågor m.m. snabbprotokoll 148, 146, 143 1995-05-17
Socialpolitik - inriktning och anslag, m.m. snabbprotokoll 149 1995-04-26
Bildkonst, konsthantverk m.m snabbprotokoll 163, 166 1995-04-20
Ersättningar och bidrag till konstnärer snabbprotokoll 120, 162, 160, 164 1995-04-20
Teater, dans och musik snabbprotokoll 147, 145 1995-04-20
Allmän kulturverksamhet, m.m. snabbprotokoll 73, 63 1995-04-06
Övergripande kulturfrågor snabbprotokoll 35, 37, 42 1995-04-06
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 140, 148, 142, 138 1995-02-09
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 58, 114, 56, 50 1995-01-19
(forts. från 10§) Vårdnadsbidraget. Garan- tidagarna. Enskild barnomsorg. (forts. SoU8) snabbprotokoll 36, 32, 34 1994-12-15
(forts.) Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (forts. UU5, KU17, KU22 och FiU5) snabbprotokoll 174 1994-12-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 12) snabbprotokoll 32 1994-10-21
Svar på fråga 1994/95:39 om arbetslöshetsersättningen till deltidsarbetande snabbprotokoll 180, 177, 178, 182 1994-10-18
Svar på frågorna 1994/95:17 och 31 om Arlandabanan snabbprotokoll 215, 212, 218 1994-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Charlotta L Bjälkebring

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.