Charlotte Quensel

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1177 (36.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
766 (23.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
422 (13.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
848 (26.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Charlotte röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Charlotte röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-10-192026-09-21
LedamotEU-nämnden2022-10-042022-10-12
LedamotFinansutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotEU-nämnden2021-01-152022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotFinansutskottet2019-06-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2018-10-162019-06-18
SuppleantEU-nämnden2018-10-092021-01-15
SuppleantKulturutskottet2018-10-092019-06-18
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantFinansutskottet2018-10-022019-06-18
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022019-06-18
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:80 3, 3 2023-03-23
Extra ändringsbudget för 2023 - Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter 2022/23:67 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 2023-02-22
Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:22 3, 3, 3 2022-11-17
Extra ändringsbudgetar för 2022 - Stöd till jordbruket och fiskerinäringen, kompensation för höga energipriser samt rekapitalisering av SAS AB 2021/22:135 9, 9 2022-06-21
Frågestund 2021/22:123 67, 45, 45, 34, 36, 73, 89, 67, 73, 89 2022-06-02
Extra ändringsbudget för 2022 - Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser 2021/22:103 8, 10, 12, 8, 10, 12 2022-04-27
Extra ändringsbudget för 2022 - Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:95 20, 22, 24, 27, 17, 20, 22, 24, 27, 17 2022-04-07
Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier 2021/22:90 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-03-30
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändrat beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel 2021/22:77 18, 18 2022-03-02
Avgiften till Europeiska unionen 2021/22:47 35, 44, 35, 44 2021-12-16
Svar på interpellation 2020/21:684 om trängselskatt och smittspridning i kollektivtrafiken 2020/21:130 51, 53, 55, 51, 53, 55 2021-05-31
Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:123 26, 26 2021-05-19
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:111 4, 4 2021-04-21
Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet 2020/21:79 28, 28 2021-02-10
Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset och Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder ... 2020/21:75 10 2021-02-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:143 9, 9 2020-06-23
Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel 2019/20:143 17, 17 2020-06-23
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:131 2, 2 2020-06-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset 2019/20:126 1, 1 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet 2019/20:110 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-04-23
Offentlig upphandling 2019/20:85 24, 77, 77, 24 2020-03-11
Allmänna bidrag till kommuner 2019/20:54 7, 9, 11, 7, 9, 11 2019-12-18
Statistik över hushållens tillgångar och skulder 2019/20:24 7, 7 2019-10-23
Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB 2018/19:72 2 2019-04-03
Statliga företag 2018/19:56 44, 46, 48 2019-02-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Charlotte Quensel

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.