Christel Anderberg

Bio

Christel Margareta Anderberg, född Gärdin 22 april 1943 i Östersund, död 17 februari 2021, var en svensk åklagare och politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1991–2002 för Dalarnas läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Christel Anderberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotLagutskottet2001-09-182002-09-29
SuppleantKonstitutionsutskottet2000-02-152002-03-21
SuppleantBesvärsnämnden1998-10-202002-09-30
LedamotNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
SuppleantJustitieutskottet1998-10-132000-02-15
LedamotArbetsmarknadsutskottet1998-10-132001-09-18
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1994-10-181998-10-05
SuppleantJustitieutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantFinansutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantJustitieutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Partnerskap och adoption, m.m. snabbprotokoll 49, 26, 40, 47, 51, 38, 71, 24, 69, 22 2002-06-05
Näringsförbud, m.m. snabbprotokoll 130 2002-04-17
Rätt till arv för judiska efterlevande snabbprotokoll 70, 68, 72 2002-04-17
Franchising och avtalsvillkor mellan när- ingsidkare snabbprotokoll 177, 183, 179, 181, 175 2002-03-07
Associationsrättsliga frågor snabbprotokoll 159, 163, 161 2002-01-30
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar snabbprotokoll 116, 114 2001-12-10
Likvidation av aktiebolag m.m. snabbprotokoll 219 2001-11-22
Revisorer snabbprotokoll 216 2001-11-22
Svar på interpellation 2001/02:46 om polis- bristen i Dalarna snabbprotokoll 19, 21, 17 2001-11-13
Rätt att arbeta till 67 års ålder snabbprotokoll 44, 48, 42, 46, 50 2001-05-16
Svar på interpellation 2000/01:403 om kon- kurrensneutralitet för veterinärer snabbprotokoll 18, 22, 20 2001-05-08
(forts. från prot. 87) Arbetstid och ledighet från anställning m.m. (forts. AU9) snabbprotokoll 255, 257, 238, 236, 243, 245, 259 2001-04-04
Arbetstid och ledighet från anställning m.m. snabbprotokoll 194, 192, 196 2001-03-28
Svar på interpellation 2000/01:280 om sekretessen i brottmål snabbprotokoll 113, 111, 115 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:95 om IT och jämställdhet snabbprotokoll 83, 86 2000-11-28
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 69, 71, 73 2000-06-08
Frågestund snabbprotokoll 92, 103, 87, 89, 105, 94 2000-05-25
Svar på interpellation 1999/2000:371 om kommunal derivathandel snabbprotokoll 47, 49 2000-05-15
Svar på interpellation 1999/2000:337 om preventiv ekonomisk kontroll snabbprotokoll 18, 20, 22 2000-04-25
Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionen snabbprotokoll 4, 2, 6 2000-04-07
Svar på interpellation 1999/2000:283 om Malmöpolisens resurser snabbprotokoll 11, 7 2000-03-21
Utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och ar- snabbprotokoll 47, 49, 45 1999-12-07
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet snabbprotokoll 147 1999-12-03
Vissa frågor om jämställdhet snabbprotokoll 12, 32, 34, 10, 1 1999-03-10
Svar på interpellation 1998/99:165 om nordisk friskolekonvention snabbprotokoll 127, 129, 125 1999-03-04
(forts. från 4 §) Vissa frågor om arbetstid (forts. AU5) snabbprotokoll 115, 117 1999-02-18
Vissa frågor om arbetstid snabbprotokoll 23, 204 1999-02-18
Riksdagens arbetsformer snabbprotokoll 204, 206 1998-06-03
Ändring i jämställdhetslagen m.m. snabbprotokoll 69, 61, 67, 78, 59, 63, 80 1998-04-22
Lägesrapport om den ekonomiska brotts- ligheten snabbprotokoll 72, 70, 74 1998-02-18
Statliga arbetsgivarfrågor snabbprotokoll 183, 188, 185 1998-02-18
Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet snabbprotokoll 182, 193, 180, 178, 191 1997-12-17
Skattemyndigheternas medverkan i brotts- utredningar, m.m. snabbprotokoll 90, 88 1997-12-03
Information från regeringen om åtgärder mot ekonomisk brottslighet snabbprotokoll 8, 6, 8, 6 1997-10-30
Svar på interpellation 1997/98:33 om Ekobrottsmyndigheten snabbprotokoll 17, 11, 14 1997-10-30
Ändringar i lagen om rättegången i arbet- stvister snabbprotokoll 190, 180, 186, 192, 178, 184, 182, 188 1997-10-08
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 119, 121, 123 1997-06-10
Svar på interpellation 1996/97:294 om pi- ratkopiering av datorprogram snabbprotokoll 71, 69 1997-05-20
Jämställdhetspolitiken snabbprotokoll 23, 25, 82, 33, 34, 32, 1, 56, 54, 35, 80, 2 1997-03-05
Statlig personalpolitik snabbprotokoll 95 1997-03-05
Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 108, 104, 106 1997-02-12
En arbetsrätt för ökad tillväxt snabbprotokoll 259, 230, 272, 257, 250, 248, 270 1996-12-12
Anslag till skatteförvaltning och tull snabbprotokoll 138, 136, 134 1996-12-09
Svar på interpellation 1996/97:81 om kom- munal skatteplanering snabbprotokoll 35, 33, 31 1996-12-06
Svar på interpellation 1995/96:229 om regionindelning av kronofogdemyndigheter snabbprotokoll 166 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:231 om per- sonaluthyrning snabbprotokoll 129, 132 1996-05-31
Registrering av ledamöternas ekonomiska intressen snabbprotokoll 9, 11, 3, 7, 5 1996-05-22
Svar på interpellation 1995/96:173 om villko- ren för personaluthyrning snabbprotokoll 11, 16, 13 1996-05-03
EG:s arbetstidsdirektiv, m.m. snabbprotokoll 20, 12, 18 1996-05-02
Riksdagens revisorers förslag angående insatser att främja jämställdheten i arbetslivet snabbprotokoll 132 1996-05-02
Svar på interpellation 1995/96:131 om data- lagen och den personliga integriteten snabbprotokoll 18, 15 1996-04-25
Svar på interpellation 1995/96:41 om Kom- muninvest snabbprotokoll 6, 11, 9 1996-02-08
Frister vid anhållande och häktning snabbprotokoll 127, 125, 123, 135 1995-12-06
Grundlagsfrågor snabbprotokoll 16 1995-11-23
Jämställdhet snabbprotokoll 36, 11, 13, 34, 1 1995-11-08
Regionalpolitik snabbprotokoll 66, 61, 64 1995-06-12
Åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 15, 13, 4 1995-06-08
Ny föräldraledighetslag snabbprotokoll 231, 226, 233, 235, 237 1995-05-18
Svar på interpellation 1994/95:60 om vetorätt vid offentlig upphandling snabbprotokoll 32, 34, 30 1995-04-03
Anslag till jämställdhet m.m. snabbprotokoll 123, 131, 133 1995-03-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 58) snabbprotokoll 53, 55, 57 1995-02-10
Förändring av vissa arbetsrättsliga regler, m.m. snabbprotokoll 42 1994-12-16
Arbetstid m.m. Föredrogs snabbprotokoll 98, 92, 102, 100, 94 1994-11-30
Svar på interpellation 1994/95:18 om åklagarväsendets organisation snabbprotokoll 12, 20, 17 1994-10-27
Domstolsförvaltningen snabbprotokoll 192, 188, 197, 186, 202, 204, 190, 199, 194 1993-12-14
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 166, 168, 172, 170 1993-10-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Christel Anderberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.