Christer Engelhardt

Bio

Christer Nils-Olof Engelhardt, född 23 oktober 1969 i Visby, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2015, invald för Gotlands läns valkrets.I riksdagen var Engelhardt ledamot i socialutskottet 2002–2014 och näringsutskottet 2014–2015. Han var suppleant i försvarsutskottet, justitieutskottet, trafikutskottet, utbildningsutskottet och sammansatta justitie- och socialutskottet, samt deputerad i sammansatta justitie- och socialutskottet. Engelhardt var även revisorssuppleant i Systembolaget AB 2014–2015.Engelhardt avsade sig sitt uppdrag som riksdagsledamot i december 2014 och till ny ordinarie riksdagsledamot från och med 1 februari 2015 utsågs Hanna Westerén.Han vigdes till diakon i Svenska kyrkan 21 augusti 1994 i Visby domkyrka. Han har tidigare varit diakon i Visby domkyrkoförsamling men 1 mars 2015 tillträdde Engelhardt tjänsten som stiftsdirektor vid stiftskansliet i Visby stift.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Christer Engelhardt, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4105 (55.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2310 (31.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
254 (3.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
681 (9.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Christer röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Christer röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet2014-11-252015-01-31
LedamotNäringsutskottet2014-10-072015-01-31
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-072015-01-31
Riksdagsledamot2014-09-292015-01-31
RevisorssuppleantSystembolaget AB2014-03-262015-03-25
LedamotSocialutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
SuppleantJustitieutskottet2007-01-172010-10-04
LedamotSocialutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
LedamotSocialutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantJustitieutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 65, 69 2014-10-21
Tobaksfrågor, alkoholfrågor och narkotika- och dopningsfrågor snabbprotokoll 23, 27, 32, 19, 34, 49, 47, 21, 29 2014-04-02
(forts. från 7 §) Kollektivtrafik (forts. TU11) snabbprotokoll 116 2014-03-13
God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården snabbprotokoll 99, 77, 92, 79, 90, 72, 108, 101, 110 2013-05-15
Alkoholfrågor snabbprotokoll 93, 9, 95, 81, 2, 4, 66, 86, 79, 6, 84 2013-04-10
Narkotika- och dopningsfrågor snabbprotokoll 109, 111, 101 2013-04-10
Svar på interpellation 2012/13:291 om färjetrafiken till och från Gotland snabbprotokoll 97, 79, 88 2013-03-12
(forts. från 8 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 211 2012-12-13
Matlandsambassadörernas uppdrag protokoll 69, 71 2012-03-01
Barnfattigdom protokoll 106, 85, 110, 78, 112, 83, 104 2012-02-22
Svar på interpellation 2010/11:413 om gårdsförsäljning snabbprotokoll 9, 13, 11 2011-06-07
Socialtjänstfrågor snabbprotokoll 159, 153, 157 2011-04-27
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. snabbprotokoll 86, 57, 73, 71, 55, 84, 50 2011-03-30
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. snabbprotokoll 3 2011-02-02
En ny alkohollag snabbprotokoll 64, 62, 50, 72, 48, 45, 43, 70, 39 2010-12-01
Svar på interpellation 2010/11:49 om åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador snabbprotokoll 14, 19 2010-11-23
Regionalt utvecklingsansvar i vissa län snabbprotokoll 52, 48, 50 2010-06-03
Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården protokoll 19 2010-03-24
Stärkt ställning för patienten protokoll 11 2010-03-24
(forts. från 11 §) En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (forts. JuU23) protokoll 128, 124, 126 2009-06-11
Svar på interpellation 2008/09:258 om regeringens arbete mot dopning utanför idrotten protokoll 10, 14 2009-01-29
(forts. från 13 §) Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt (forts. TU2) protokoll 141 2008-12-18
Arbetsmarknadsfrågor protokoll 43, 41 2008-10-17
Transport och infrastrukur protokoll 168, 170 2008-10-17
Meddelande om inställd votering protokoll 122, 118, 124 2008-04-24
Svar på interpellation 2007/08:554 om åtgärder mot felaktig förskrivning av läkemedel protokoll 99, 101 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:556 om oberoende mellanhand för införande av alkohol från annat EU-land protokoll 87, 83 2008-04-22
Nikotinläkemedel i handeln protokoll 56, 83, 69, 51, 81, 67, 54 2007-12-19
Mammografikompetensen har snart gått i pension protokoll 27, 25 2007-11-28
Försäljningen av Svenska Spel AB protokoll 40 2007-11-01
Missbrukarvården protokoll 28, 26 2007-09-27
(forts. från 11 §) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU11) protokoll 134 2007-05-24
Vården protokoll 2, 4 2007-05-23
Svar på interpellation 2006/07:456 om nedläggningen av Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén protokoll 6, 3 2007-04-13
Utlåtande om grönboken Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå protokoll 163, 161, 165 2007-04-12
Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn protokoll 158 2007-03-28
Myndighetssamverkan på Gotland protokoll 80 2007-02-22
Svar på interpellationerna 2006/07:216 och 220 om konkurrensneutralitet vid upphandling av Gotlandstrafiken protokoll 9, 4 2007-01-26
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 50, 52, 54 2006-12-15
Svar på interpellation 2006/07:104 om alkoholfrågan - en tydlig folkhälsofråga protokoll 47, 44 2006-12-12
(forts. från 13 §) Socialtjänst (forts. SoU19) protokoll 138, 132, 130, 134, 136 2006-04-26
Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. protokoll 276, 274, 280, 272, 278, 268, 270 2005-06-01
Socialtjänstpolitik protokoll 101, 93, 97, 107, 109, 95, 99, 103, 105 2004-03-10
Med tvång och god vilja - vad gör Statens institutionsstyrelse? snabbprotokoll 103, 101, 97, 99, 107, 105, 95 2003-05-14
Familjehemsvård snabbprotokoll 185 2003-03-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Christer Engelhardt

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.