Christer Nylander

Bio

Lars Christer Stefan Nylander, född 3 oktober 1968 i Norra Åsums församling i Kristianstad, är en svensk politiker (liberal). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2022, invald för Skåne läns norra och östra valkrets. Han var Liberalernas gruppledare från 2016 till 2019. Nylander kom in i riksdagen första gången som ersättare 2000. Han var ordförande i kulturutskottet 2018–2022, och var även vice ordförande där 2009–2013. Nylander var 2007–2009 ledamot och 2014–2018 vice ordförande i utbildningsutskottet, och 2002–2007 ledamot av finansutskottet.Nylander var ordförande i den kommitté som tog fram Folkpartiets partiprogram Frihet i globaliseringens tid. Programmet antogs på landsmötet 2013, då Nylander också valdes in i partistyrelsen. 2017–2021 var han partiets andre vice ordförande.
Artikeln innehåller material från wikipedia Christer Nylander, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1399 (43.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
316 (9.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
245 (7.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1253 (39%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Christer röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Christer röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotLedamotsrådet2018-10-102018-12-12
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092019-09-05
LedamotKulturutskottet2018-10-022018-10-02
LedamotValberedningen2018-09-242019-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2016-06-092018-10-09
GruppledareLiberalerna2016-06-072019-06-28
SuppleantEU-nämnden2014-11-052017-10-20
SuppleantFinansutskottet2014-11-052016-09-27
Vice ordförandeUtbildningsutskottet2014-11-042018-09-24
LedamotUtbildningsutskottet2014-10-222014-11-04
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2014-10-142018-10-09
SuppleantKulturutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotNäringsutskottet2014-10-072014-10-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantFinansutskottet2014-02-202014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2013-01-162014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2013-01-162014-09-29
SuppleantRiksbanksfullmäktige2010-10-192014-02-28
LedamotKulturutskottet2010-10-122010-10-12
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
Vice ordförandeKulturutskottet2009-09-292010-10-04
LedamotKulturutskottet2009-09-032009-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2009-09-032010-10-04
SuppleantFinansutskottet2007-10-042008-11-13
LedamotUtbildningsutskottet2007-10-042009-09-03
SuppleantSkatteutskottet2006-10-242007-10-03
SuppleantUtbildningsutskottet2006-10-242007-10-03
LedamotFinansutskottet2006-10-102007-10-03
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet2004-09-142006-10-02
SuppleantSkatteutskottet2002-10-152004-09-14
LedamotFinansutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantLagutskottet2000-11-212000-12-20
SuppleantUtrikesutskottet2000-11-212000-12-20
SuppleantJustitieutskottet2000-11-212000-12-20
ErsättareSiw Persson2000-11-212000-12-20

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Kultur och fritid för barn och unga 2021/22:104 129, 129, 5 2022-04-28
Kulturarvsfrågor 2021/22:104 122, 153, 45, 45, 153, 34, 36, 38, 78, 122 2022-04-28
(forts. från § 12) Folkbildning och spelfrågor (forts. KrU5) 2021/22:99 87, 91, 93, 87, 91, 93 2022-04-20
Det civila samhället 2021/22:77 43, 43 2022-03-02
Konstarterna och kulturskaparnas villkor 2021/22:77 64, 64 2022-03-02
Barns och ungas läsning 2020/21:143 80, 80 2021-06-17
Politik för konstnärers villkor 2020/21:124 153, 153 2021-05-20
Folkbildningsfrågor 2020/21:116 169, 24, 169 2021-04-30
Idrott, friluftsliv och spel 2020/21:116 139, 139 2021-04-30
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2020/21:84 144, 146, 148, 92, 94, 92, 96, 94, 96, 144, 146, 148 2021-02-25
(forts. från § 5) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2020/21:46 95, 95 2020-12-03
En moderniserad radio- och tv-lag 2020/21:25 2, 2 2020-10-21
Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende 2019/20:95 1, 9, 26, 28, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 1, 9, 26, 28, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 2020-03-27
Statsministerns frågestund 2019/20:90 45, 47, 45, 47, 41, 43 2020-03-19
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2019/20:45 1, 3, 5, 17, 1, 19, 3, 5, 17, 19, 86, 110, 22, 90, 18, 78, 20, 88, 82, 26, 24, 80, 84, 30, 28, 26, 1, 3, 5, 1, 20, 22, 1 2019-12-05
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 2019/20:24 14, 17, 19, 27, 29, 14, 17, 19, 27, 29 2019-10-23
Svar på interpellation 2018/19:319 om statens stöd till trossamfund 2019/20:8 16, 18, 20, 16, 18, 20 2019-09-20
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll 2018/19:96 9 2019-05-28
Allmänna kulturfrågor 2018/19:92 17, 30, 32, 150, 127 2019-05-14
Idrott och friluftsliv 2018/19:92 35, 18, 18, 18 2019-05-14
Kulturskaparnas villkor 2018/19:92 1, 4, 6 2019-05-14
Frågor om konstarterna och film 2018/19:68 88 2019-03-27
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service 2018/19:16 15, 19, 21 2018-11-14
En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället 2018/19:13 31 2018-11-07
Kultur i hela landet 2018/19:13 50 2018-11-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 387, 389, 392 2018-10-17
Val av andre vice talman 2018/19:1 9 2018-09-24
Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas 2017/18:135 80 2018-06-19
Riktade statsbidrag till skolan 2017/18:135 93 2018-06-19
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program 2017/18:135 63, 65, 67, 70, 72 2018-06-19
Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande 2017/18:122 7 2018-05-30
Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser 2017/18:122 35, 37, 39 2018-05-30
En gymnasieutbildning för alla 2017/18:117 7, 9 2018-05-23
Samling för skolan 2017/18:117 16, 18, 20, 40, 42 2018-05-23
Studiestöd, Högskolan och Forskning 2017/18:108 10 2018-05-03
Övergripande skolfrågor, Lärare och elever, Grundläggande om utbildningen och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet 2017/18:96 100, 102, 104, 106, 108 2018-04-12
Vuxenutbildning 2017/18:80 69, 71, 73, 75, 77, 132, 135, 137 2018-03-07
Kultur för alla 2017/18:77 158, 103, 1, 103, 1 2018-03-01
(forts. från § 12) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2017/18:50 159, 161 2017-12-14
(forts. från § 14) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2017/18:50 176, 178 2017-12-14
Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala 2017/18:31 83, 85, 87 2017-11-15
Skolstart vid sex års ålder 2017/18:31 54, 56, 58, 75, 77 2017-11-15
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) 2017/18:6 8 2017-09-19
En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 2016/17:128 118, 120, 122 2017-06-19
En försöksverksamhet med branschskolor 2016/17:125 136 2017-06-14
Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd 2016/17:117 58 2017-05-31
(forts. från § 12) Skolväsendet - grundläggande om utbildningen, Skolväsendet - lärare och elever och Skolväsendet - övergripande skolfrågor (forts. UbU17, UbU18 och UbU19) 2016/17:105 134, 143, 145 2017-05-04
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 2016/17:76 50, 52, 54, 62, 64 2017-03-01
Utbildning och universitetsforskning 2016/17:45 19, 21, 84, 28, 30, 32, 39, 41, 88, 56, 58, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 96, 98, 113, 115, 27, 82, 80, 86, 41, 43, 130, 132, 135, 137, 139, 141, 143 2016-12-13
Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever 2015/16:111 10 2016-05-25
Ytterligare undervisningstid i matematik 2015/16:111 16 2016-05-25
(forts. från § 11) Skolväsendet (forts. UbU14) 2015/16:103 127, 129, 131 2016-05-11
Högskolan 2015/16:99 21, 28, 30 2016-04-27
Forskning 2015/16:88 150 2016-04-07
Förskolan 2015/16:73 111, 113, 115, 206, 204, 198, 226, 224, 200, 212, 202, 141, 143, 145 2016-03-02
Kvalitetssäkring av högre utbildning 2015/16:70 206, 222, 224 2016-02-25
(forts. från § 9) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2015/16:47 173, 175, 194, 196 2015-12-16
Skolväsendet 2014/15:100 96, 107, 109 2015-05-20
Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång 2014/15:90 105 2015-04-22
Möjligheter till fjärrundervisning 2014/15:74 166 2015-03-18
(forts. från § 8) Grundskolan (forts. UbU9) 2014/15:71 134, 136, 138 2015-03-12
Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige 2014/15:62 7, 9, 11, 13, 15 2015-02-18
Svar på interpellation 2014/15:137 om tioårig grundskola 2014/15:44 111, 115 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:138 om Skolinspektionens årsrapport 2014/15:44 120, 122, 124 2015-01-13
Frågestund 2014/15:25 63, 65, 35, 37, 48, 50, 48, 50, 64, 66, 64, 66, 50, 89, 52, 91, 50, 52, 55, 57, 60, 62, 66, 68, 56, 58, 42, 44, 42, 44, 40, 42, 45, 47, 58, 60, 43, 45 2014-11-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 268, 270, 272, 274, 276 2014-11-12
Aktuell debatt om valfrihet och vinst i välfärden 2014/15:16 8, 16, 24 2014-11-05
Lärlingsutbildning för nyanlända snabbprotokoll 54, 52 2014-04-03
Arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 163, 153, 159, 165, 155, 157, 161 2014-04-02
(forts. från 8 §) Arbetsrätt (forts. AU6) snabbprotokoll 103 2014-03-27
Jämställdhet snabbprotokoll 68, 66, 74, 72, 70 2014-03-05
Ungdomars väg till arbete snabbprotokoll 19, 17, 21 2014-02-27
Arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 94, 98, 96, 102, 100 2013-12-17
Integration och jämställdhet snabbprotokoll 108 2013-12-11
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 122, 124 2013-10-16
Nationell samordning av den kvalificerade sjukvården protokoll 38, 36 2013-09-19
Reformer i förskolan snabbprotokoll 101, 103 2013-06-13
Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2010, m.m. snabbprotokoll 17, 9, 11, 13, 15 2013-06-05
Svar på interpellation 2012/13:411 om jämställdheten i näringslivet snabbprotokoll 47 2013-05-28
Arbetsrätt snabbprotokoll 96, 94, 98 2013-04-24
Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m. snabbprotokoll 123, 125, 121, 129, 127 2013-03-07
Aktuell debatt: Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 21, 5, 13 2013-02-14
(forts. från 7 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 118, 112, 114, 116 2012-12-11
Litteratur, språk, läsande och bibliotek protokoll 67, 77, 79, 65, 71, 69, 73, 75 2012-06-11
Politik för det civila samhället protokoll 103, 99, 101 2012-06-11
Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet protokoll 20, 22, 15, 17, 11, 9, 13 2012-05-03
Arbetsmarknaden för utsatta grupper snabbprotokoll 16, 14 2011-10-13
Insatser för läsfrämjande och digitalisering snabbprotokoll 127, 121, 123, 119, 117, 115, 125 2011-06-08
Mediefrågor snabbprotokoll 167, 165, 163 2011-02-16
Filmcensuren för vuxna avskaffas snabbprotokoll 109 2010-12-02
Framtidens friluftsliv snabbprotokoll 87 2010-12-01
Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer protokoll 90, 94, 92 2010-05-21
Hoten mot yttrandefriheten protokoll 70, 72 2010-05-20
Museer och utställningar protokoll 121 2010-03-17
Yttrandefriheten protokoll 69, 71 2010-03-11
Tid för kultur protokoll 64, 58, 60, 62, 56 2009-12-14
Svar på interpellation 2009/10:50 om förändring av det statliga stödet till kulturtidskrifter protokoll 23, 20 2009-11-24
Offentliga bidrag på lika villkor protokoll 34, 32, 30 2009-06-10
Grundskolan protokoll 31, 35, 110, 114, 108, 39, 106, 24, 26, 28, 37, 112, 116, 118, 33, 29, 27 2009-04-22
(forts. från 8 §) Förskolan (forts. UbU7) protokoll 120, 118, 122, 128, 126, 124, 130 2009-03-26
(forts. från 12 §) Tydligare mål och kunskapskrav - Nya läroplaner för skolan (forts. UbU9) protokoll 119, 121, 127, 125, 123, 117 2009-03-11
Tydligare mål och kunskapskrav - Nya läroplaner för skolan protokoll 115 2009-03-11
(forts. från 5 §) En ny betygsskala (forts. UbU5) protokoll 113, 111, 115, 103, 107, 105, 109 2009-02-12
Studiestöd protokoll 154, 156, 175, 171, 164, 132, 143, 145, 128, 149, 130, 151, 132, 169, 173, 86, 89, 91, 158, 167, 162, 165, 160, 152, 163, 102, 104 2008-12-03
Gymnasieskolan protokoll 32, 11, 40, 34, 182, 30 2008-03-27
(forts. från 11 §) Forskning och forskarutbildning (forts. UbU5) protokoll 117, 121, 119, 125, 123 2008-02-14
Skola baserad på vetenskaplig grund protokoll 18, 16 2007-11-28
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken protokoll 112, 114, 120, 116, 118 2007-06-20
Tilläggsbudget 1 för 2007 protokoll 156, 160, 158 2007-06-20
Utvärdering av penningpolitiken protokoll 19 2007-06-14
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen protokoll 26, 4, 28, 30 2007-04-16
Svar på interpellationerna 2006/07:327 och 380 om en nationell strategi för läsning protokoll 85, 88, 82 2007-03-26
Effektiv statsförvaltning m.m. protokoll 37, 35, 33 2007-02-28
Svar på interpellation 2006/07:177 om ESS till Lund protokoll 27 2007-01-23
Svar på interpellationerna 2006/07:168 om E 22, 171 om Tjustbanan och 183 om kommunikationerna mellan Linköping och Västervik protokoll 107, 112 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:123 om tidtabell för utbyggnad av E 22 protokoll 80, 76, 85 2006-12-22
Avgiften till Europeiska gemenskapen protokoll 58, 51, 86, 56, 72, 146, 60, 84 2006-12-21
Tilläggsbudget 2 för 2006 protokoll 117 2006-12-06
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 30, 36, 34, 32, 28 2006-12-06
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001-2005 protokoll 19 2006-11-22
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 33, 35 2006-11-08
Debatt med anledning av budgetpropositionen protokoll 30, 22, 4, 4 2006-10-16
Svar på interpellation 2005/06:441 om Stockholm och finansmarknaden protokoll 205, 203, 201 2006-06-08
Finansiering av Finansplats Stockholm protokoll 88, 86 2006-05-11
Konfessionella förskolor protokoll 45, 43 2006-03-22
Tillväxten i Öresundsregionen protokoll 48, 46 2006-03-16
Svar på interpellation 2005/06:228 om tillväxt och jobb i nordöstra Skåne protokoll 19, 27, 23 2006-02-24
Svar på interpellation 2005/06:194 om global kunskapskonkurrens protokoll 18, 16, 20 2006-01-26
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 40, 28, 42 2005-12-16
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 3, 5, 2, 10, 99, 89, 14, 12, 97, 7, 3, 12, 9 2005-12-16
Svar på interpellation 2005/06:111 om läsning protokoll 84, 82, 80 2005-11-29
Svar på interpellation 2005/06:65 om Utveckling av barnomsorgsgarantin protokoll 27, 31, 29 2005-11-10
Svar på interpellation 2005/06:3 om nationell strategi för läsning protokoll 6, 4, 2 2005-09-27
Svar på interpellation 2004/05:611 om barns inomhusmiljö protokoll 83, 86 2005-05-31
(forts. från 8 §) Redovisning av insatser för barn och unga i statsbudgeten (forts. FiU32) protokoll 96, 89, 84, 91, 87, 94 2005-05-26
Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2004 protokoll 120, 122, 124 2005-05-25
Svar på interpellation 2004/05:428 om läsning i olika samhällsgrupper protokoll 16, 14, 18 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:454 om den nya lärarutbildningen protokoll 25, 22 2005-04-15
Miljön i skolan protokoll 99, 97 2005-04-14
Finansiella säkerheter protokoll 205, 209, 207 2005-04-06
Vissa förvaltningspolitiska frågor protokoll 193, 197, 195 2005-04-06
Svar på interpellation 2004/05:404 om läraryrkets status protokoll 95, 98, 101 2005-03-22
Ekonomiska och sociala frågor m.m. protokoll 42 2005-02-02
Svar på interpellation 2004/05:299 om Öresundsintegrationen protokoll 146, 140, 143 2005-01-27
Information från regeringen om läget med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 91, 93 2005-01-20
Svar på interpellation 2004/05:247 om läromedel till elever i grundskolan protokoll 161, 163, 159 2005-01-20
Statsskuldsräntor m.m. protokoll 135, 130, 133 2004-12-16
Kvalitet i förskolan, m.m. protokoll 122, 137, 120, 139, 115, 117, 98 2004-12-13
Svar på interpellation 2004/05:123 om utbyggnaden av E 22 protokoll 123, 133, 114 2004-11-18
Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 protokoll 54, 52, 46, 48, 50 2004-11-10
Arbetslösheten protokoll 57, 59 2004-10-21
Svar på interpellation 2004/05:16 om likvärdighet i förskolan protokoll 22, 24, 20 2004-09-30
Tilläggsbudget 1 för 2004 protokoll 21, 23, 19 2004-06-17
Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. protokoll 210, 212, 214 2004-06-16
Svar på interpellation 2003/04:508 om skolans finansiering protokoll 49, 51, 47 2004-06-14
(forts. från 9 §) Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (forts. FiU15) protokoll 153, 159, 157, 151 2004-05-12
Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse protokoll 147 2004-05-12
Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2003 protokoll 78, 68, 66, 70, 80 2004-05-05
Arbetsmarknadsutvecklingen protokoll 101, 103 2004-04-01
Statens styrning av kommunerna protokoll 107, 105, 98 2004-03-17
Svensk strategi för ökad global finansiell stabilitet protokoll 63, 61, 59, 67, 65 2004-03-17
(forts. från 7 §) Svar på interpellation 2003/04:299 om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten protokoll 114 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:299 om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten protokoll 40 2004-03-11
Staten och den finansiella sektorn protokoll 3 2004-03-03
Svar på interpellation 2003/04:285 om statsfinanserna protokoll 16, 18, 20 2004-02-19
Statsfinanserna protokoll 67 2004-02-12
Svar på interpellation 2003/04:215 om utveckling och tillväxt i nordöstra Skåne protokoll 3, 6 2004-01-29
Svar på interpellationerna 2003/04:209 och 218 om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet protokoll 119, 123, 115 2004-01-29
Svar på interpellationerna 2003/04:106 och 135 om skånsk växtkraft och Sveriges tillväxtpolitik protokoll 32, 38, 35 2003-12-05
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2003 protokoll 77, 80, 82 2003-11-19
Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1998-2002 snabbprotokoll 124 2003-06-11
Ändrade solvensregler för försäkringsbo- lag snabbprotokoll 91 2003-05-28
Penningpolitiken och Riksbankens förvalt- ning 2002 snabbprotokoll 38, 40, 20, 14, 22, 27, 25 2003-05-22
Svar på interpellation 2002/03:361 om integrationen i Öresundsregionen snabbprotokoll 109, 101, 105 2003-05-20
Svar på interpellation 2002/03:370 om föräldralediga pappor snabbprotokoll 98, 95 2003-05-20
Svar på interpellation 2002/03:253 om Tra- fikflyghögskolans framtid snabbprotokoll 35, 33, 37 2003-04-29
Folkomröstning om införande av euron snabbprotokoll 30, 26, 28, 34, 32 2003-03-12
Svar på interpellation 2002/03:94 om nor- disk integration snabbprotokoll 79, 76 2003-01-28
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 277, 275, 279 2002-11-06
Rättsväsendet snabbprotokoll 63, 36 2000-12-05

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Christer Nylander

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.