Christer Winbäck

Bio

Sten Sture Christer Winbäck, född 7 december 1953 i Locketorps församling i Skaraborgs län, är en svensk politiker (liberal). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2014, invald för Västra Götalands läns östra valkrets.I riksdagen var Winbäck ledamot i trafikutskottet 2006–2007, EU-nämnden 2007–2010 och utrikesutskottet 2010–2014. Han var kvittningsman 2006–2014 samt suppleant i arbetsmarknadsutskottet, försvarsutskottet, socialutskottet, trafikutskottet, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet och Nordiska rådets svenska delegation.Winbäck är sjuksköterska och har bland annat arbetat som klinikföreståndare samt som IT-chef.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Christer Winbäck, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3952 (52.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1143 (15.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
274 (3.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
2160 (28.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Christer röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Christer röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
SuppleantTrafikutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantFörsvarsutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
KvittningspersonFolkpartiet liberalerna2010-10-142014-09-29
LedamotUtrikesutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotEU-nämnden2007-10-162010-10-12
SuppleantTrafikutskottet2007-10-042010-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2007-10-042010-10-04
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
LedamotTrafikutskottet2006-10-102007-10-03
KvittningspersonFolkpartiet liberalerna2006-10-092010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantFörsvarsutskottet2004-09-302006-10-02
SuppleantSocialutskottet2002-10-082004-09-14
SuppleantTrafikutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Strategisk exportkontroll 2013 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden snabbprotokoll 61, 59, 63 2014-06-10
Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag snabbprotokoll 36 2014-06-10
Biståndspolitisk plattform snabbprotokoll 10 2014-06-09
Norden snabbprotokoll 59 2014-06-09
(forts. från 12 §) Sveriges politik för global utveckling (forts. UU12) snabbprotokoll 114, 118, 116, 124, 126, 122, 120 2014-05-28
Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013 snabbprotokoll 98 2014-05-28
Vissa avtal mellan Europeiska unionen och Colombia, Peru, Republiken Irak, Mongoliet respektive Centralamerika snabbprotokoll 132 2014-05-28
Interparlamentariska unionen (IPU) snabbprotokoll 17, 142 2014-04-10
Internationellt bistånd snabbprotokoll 153, 157, 155, 151, 68, 70, 72, 149 2013-12-16
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 179, 177, 181 2013-10-16
(forts. från 11 §) Strategisk exportkontroll 2012 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (forts. UU11) snabbprotokoll 124 2013-05-30
Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 snabbprotokoll 5, 3, 7 2013-05-15
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 110, 34, 39, 34 2013-02-13
Internationell samverkan snabbprotokoll 171 2012-12-06
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) snabbprotokoll 46, 42, 44 2012-11-07
(forts. från 10 §) Norden (forts. UU9) protokoll 170 2012-06-14
(forts. från 17 §) Strategisk exportkontroll (forts. UU11) protokoll 146, 140, 148, 172, 144, 142 2012-05-23
Internationell hållbar utveckling protokoll 13, 17, 15 2012-04-18
Aktuell debatt: Nordiska gränshinder protokoll 5, 21, 13 2012-04-11
Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition protokoll 120 2012-03-14
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 30 januari protokoll 38 2012-02-01
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 och 24 juni protokoll 45, 47 2011-06-28
Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel snabbprotokoll 32, 34, 30 2011-05-19
OSSE snabbprotokoll 65 2011-05-11
Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete snabbprotokoll 197 2011-03-02
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan snabbprotokoll 20 2011-02-02
EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden och EU:s utvecklingspolitik snabbprotokoll 66 2011-01-20
Sidas stöd för kapacitetsutveckling snabbprotokoll 76 2011-01-20
Sjukvård och socialpolitik snabbprotokoll 19 2010-11-04
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni protokoll 80, 78 2010-06-22
Tillgängliga elektroniska kommunikationer snabbprotokoll 61, 57, 59 2010-05-26
Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m. snabbprotokoll 85 2010-05-26
Information från regeringen om resultatet av det svenska ordförandeskapet samt om Europeiska rådets möte den 11 februari protokoll 20, 18 2010-02-16
Grundläggande betaltjänster protokoll 15 2010-02-10
Fordonsbesiktning protokoll 29, 35, 27, 31, 33 2009-12-17
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 10 och 11 december protokoll 16, 18 2009-12-15
Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt vissa luftfartsfrågor protokoll 155, 157, 163, 159, 161 2009-12-02
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 44, 42 2009-11-03
IT-politiska frågor protokoll 145, 153, 147, 151, 149 2009-03-25
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 10 2009-03-24
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 75 2009-03-12
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 11 och 12 december protokoll 89, 91 2008-12-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 oktober protokoll 33, 35 2008-10-22
Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor protokoll 15, 17, 13 2008-06-05
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 128 2008-05-22
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december protokoll 83, 85 2007-12-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober protokoll 30 2007-10-23
Del 2: Infrastruktur protokoll 405, 401, 409, 403, 407 2007-10-18
Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m. protokoll 1 2007-06-08
Nya hastighetsgränser protokoll 8, 12, 10, 6, 14 2007-05-24
(forts. från 6 §) Vissa transportpolitiska frågor m.m. (forts. TU8) protokoll 93, 105, 101, 99, 107, 95, 103, 91, 97 2007-04-12
IT-politik och elektroniska kommunikationer protokoll 154, 150, 152, 156, 158 2007-04-12
(forts. från 10 §) Trafiksäkerhet (forts. TU6) protokoll 134, 136, 132, 130, 138 2007-03-15
Väg- och fordonsfrågor protokoll 158, 164, 162, 160, 166 2007-03-15
Kommunikationer protokoll 153, 126, 163, 157, 155, 87, 161, 91, 151, 159, 89 2006-12-11
Svar på interpellation 2005/06:422 om vuxenmobbning protokoll 82, 84, 80 2006-06-12
Moderna transporter protokoll 27 2006-05-30
Nationell IT-strategi för vård och omsorg protokoll 185, 183, 172, 190, 188 2006-05-17
Åtgärder mot svarttaxi m.m. protokoll 3 2006-05-12
Trafiksäkerhet protokoll 3 2006-04-27
(forts. från 8 §) Post- och kassaservice (forts. TU3) protokoll 143 2006-01-19
Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället protokoll 169 2006-01-19
Svar på interpellation 2005/06:160 om stulna registreringsskyltar och trängselskatt protokoll 2, 5 2006-01-17
Sjukvård och sociala frågor protokoll 235 2005-10-13
Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. protokoll 94, 92, 90 2005-05-25
Ändring i lagen om allvarliga kemikalieolyckor protokoll 121 2005-04-28
Svar på interpellation 2004/05:504 om möjligheter till rättsprocess för mobbade protokoll 65, 69, 67 2005-04-22
Svar på interpellationerna 2004/05:462, 463, 464, 465, 466 och 467 om situationen i Colombia protokoll 78, 64, 71 2005-04-05
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 119, 121, 117 2004-12-02
(forts. från 6 §) Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (forts. TU2) protokoll 105 2004-11-25
Hälso- och sjukvård, sociala frågor och ohälsa protokoll 376 2004-10-14
Svar på interpellation 2003/04:536 om vårdhem för anorexipatienter protokoll 78, 76 2004-06-18
Transportinfrastrukturen 2004-2015 protokoll 142 2004-06-16
EU-frågor inom kommunikationsområdet protokoll 231 2004-03-31
Obeställd e-postreklam protokoll 71 2004-03-03
Sjöfartsskydd protokoll 149 2003-10-22
Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m. protokoll 140 2003-10-22
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 99 2003-10-16
Elektronisk kommunikation, m.m. snabbprotokoll 172 2003-06-05
Alkoholfrågor snabbprotokoll 52 2003-04-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Christer Winbäck

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.