Christian Carlsson

Bio

Hans Christian Carlsson, född 29 januari 1987 i Karlstad, Värmlands län, är en svensk jurist och politiker (kristdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2021 (dessförinnan även tjänstgörande ersättare i riksdagen 2018), invald för Stockholms läns valkrets sedan 2022 (dessförinnan invald för Stockholms kommuns valkrets 2018). Carlsson är ordförande i socialutskottet sedan 10 november 2022.Carlsson var ordförande för KDU mellan 2016 och 2018.
Artikeln innehåller material från wikipedia Christian Carlsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
636 (36.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
272 (15.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
161 (9.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
659 (38.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Christian röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Christian röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeSocialutskottet2022-11-102026-09-21
LedamotSocialutskottet2022-11-092022-11-10
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantSocialutskottet2022-10-122022-11-09
SuppleantFörsvarsutskottet2022-10-122022-11-09
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-122022-11-09
LedamotUtbildningsutskottet2022-10-042022-11-09
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-01-292022-09-26
RiksdagsledamotUlf Lönnberg 2021-11-15 - 2022-01-28 Föräldraledighet2021-11-152022-01-28
LedamotUtbildningsutskottet2021-03-052022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-03-032022-09-26
SuppleantEU-nämnden2021-02-122022-10-04
SuppleantCivilutskottet2021-02-122022-09-26
SuppleantFinansutskottet2021-02-122022-09-26
SuppleantKulturutskottet2021-02-122022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2021-02-122022-09-26
SuppleantSocialutskottet2021-02-122022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2021-02-122022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2021-02-122022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2021-02-122022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2021-02-122021-03-05
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-02-122021-03-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-02-122022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2021-02-122022-09-26
Riksdagsledamot2021-02-112021-11-14
SuppleantEU-nämnden2018-10-092018-12-31
SuppleantFinansutskottet2018-10-022018-12-31
SuppleantSkatteutskottet2018-10-022018-12-31
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022018-12-31
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-022018-12-31
Ersättare2018-09-242018-12-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m. 2022/23:128 189 2023-06-20
Barn och unga inom socialtjänsten 2022/23:123 10, 12, 14 2023-06-13
En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke 2022/23:110 1 2023-05-23
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 2022/23:110 27, 29, 17, 19, 21, 23, 25 2023-05-23
Hälso- och sjukvårdens organisation 2022/23:103 213, 213 2023-05-04
Socialtjänstens arbete 2022/23:102 33, 33 2023-05-03
Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2022/23:93 9, 9 2023-04-20
Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap 2022/23:87 120, 120, 122, 122, 124, 124, 126, 126, 128, 128 2023-04-12
Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet 2022/23:71 60, 62, 64, 65, 67, 69, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 56, 58 2023-03-08
Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel 2022/23:64 123, 125, 127, 129, 131, 123, 125, 127, 129, 131 2023-02-16
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 2022/23:51 47, 47 2023-01-25
(forts. från § 6) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2022/23:39 183, 185, 183, 185 2022-12-15
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2022/23:39 53, 55, 57, 59, 61, 71, 73, 53, 55, 57, 59, 61, 71, 73 2022-12-15
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2021 2022/23:25 63, 63 2022-11-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 67, 69, 71, 67, 69, 71 2022-10-20
Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning 2021/22:134 63, 63, 63 2022-06-20
Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning 2021/22:132 5, 5, 5 2022-06-16
(forts. från § 8) Ett mer likvärdigt skolval (forts. UbU33) 2021/22:131 112, 112, 112 2022-06-15
Ett mer likvärdigt skolval 2021/22:131 76, 78, 80, 110, 76, 78, 80, 110, 76, 78, 80, 110 2022-06-15
Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning 2021/22:130 58, 58 2022-06-14
(forts.) Ökad likvärdighet för skolhuvudmän (forts. UbU32) 2021/22:125 65, 67, 65, 67 2022-06-07
Förskola för fler barn 2021/22:125 74, 74 2022-06-07
Skolans arbete med trygghet och studiero 2021/22:125 80, 80 2022-06-07
Ökad likvärdighet för skolhuvudmän 2021/22:125 36, 38, 40, 36, 38, 40 2022-06-07
Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola 2021/22:122 13, 13 2022-06-01
Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd 2021/22:122 28, 28 2022-06-01
Grundläggande om utbildning 2021/22:95 140, 140 2022-04-07
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram 2021/22:94 36, 36 2022-04-06
Frågestund 2021/22:87 71, 44, 46, 60, 60, 82, 55, 57, 84, 86, 32, 71, 34, 32, 34, 66, 66, 84, 86, 71, 44, 46, 55, 82, 57, 71 2022-03-24
Övergripande skolfrågor 2021/22:87 18, 18, 18, 147, 18, 147 2022-03-24
Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg 2021/22:86 129, 132, 134, 129, 132, 134 2022-03-23
Förskolan 2021/22:72 77, 77 2022-02-24
En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt 2021/22:63 43, 43 2022-02-02
Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen 2021/22:63 24, 24 2022-02-02
Svar på interpellation 2021/22:34 om felaktigheter i samband med Pisa 2018 2021/22:20 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-10-22
Vuxenutbildning 2020/21:143 102, 164, 164, 102 2021-06-17
Gymnasieskolan 2020/21:142 90, 93, 93, 90 2021-06-16
Vissa insatser för ökad lärarkompetens 2020/21:126 15, 15 2021-05-25
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation 2020/21:123 14, 16, 18, 14, 16, 18 2021-05-19
(forts. från § 11) Grundläggande om utbildning (forts. UbU12) 2020/21:107 92, 104, 106, 92, 104, 106 2021-04-14
Lärare och elever 2020/21:104 136, 136, 141, 141 2021-04-08
Svar på interpellation 2020/21:493 om kortare straff för brottslingar som förlorar jobbet 2020/21:97 46, 48, 50, 46, 48, 50 2021-03-19
Arbetsmarknad och arbetsliv 2018/19:34 124, 126, 128 2018-12-20
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:10 34, 36 2018-10-23
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 64 2018-10-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Christian Carlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.