Christin Hagberg

Bio

Eva Christin Hagberg, född Nilsson 3 december 1958 i Svalöv, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var ordinarie riksdagsledamot 1995–1998 och 2002–2010 (även ersättare 1995 samt kortare perioder 2011 och 2012).
Artikeln innehåller material från wikipedia Christin Hagberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3220 (60.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1454 (27.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
105 (2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
509 (9.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Christin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Christin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Extra suppleantCivilutskottet2012-11-142012-12-19
Extra suppleantSocialutskottet2012-11-142012-12-19
ErsättareAnn Arleklo2012-11-142012-12-19
Extra suppleantCivilutskottet2012-02-152012-03-31
Extra suppleantSocialutskottet2012-02-152012-03-31
ErsättareAnn Arleklo2012-02-142012-03-31
Extra suppleantCivilutskottet2011-04-072011-05-02
Extra suppleantSocialutskottet2011-04-072011-05-02
ErsättareAnn Arleklo2011-04-062011-05-02
LedamotSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
SuppleantLagutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotSocialutskottet1996-09-241998-10-04
Riksdagsledamot1995-10-101998-10-05
SuppleantSocialutskottet1995-01-191996-09-16
SuppleantJustitieutskottet1995-01-191998-10-04
ErsättareJan Andersson1995-01-101995-10-09

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Assisterad befruktning protokoll 20, 18, 16 2012-03-29
Välfärdsutvecklingsrådets neutralitet protokoll 68, 70 2012-03-15
Barnfattigdom protokoll 122 2012-02-22
Vargstammen snabbprotokoll 75, 77 2011-04-14
Svar på interpellation 2009/10:288 om Skatteverkets resurser protokoll 33, 29, 25 2010-04-23
Svar på interpellation 2009/10:289 om avfallsförbränningsskatt, avfallsdirektiv och materialåtervinning protokoll 36, 38, 40 2010-04-23
Vissa mineralpolitiska frågor protokoll 181, 205, 175, 183, 203 2010-03-24
Allmänna motioner om punktskatter protokoll 25, 18, 16, 1 2010-03-18
Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 protokoll 6, 23, 2, 25, 8, 30, 28, 33, 35 2009-12-09
Svar på interpellationerna 2009/10:63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 81, 83 och 103 om skillnad i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande protokoll 97, 113, 81 2009-12-04
Reglering av sms-lån protokoll 64, 66 2009-12-03
Allmänna motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel protokoll 165, 178, 167, 156, 183, 181 2009-03-18
Svar på interpellation 2008/09:140 om Eldrimner protokoll 59, 56 2008-12-02
Beskattning av flygbränsle för privat ändamål protokoll 21 2008-04-23
Allmänna motioner om energiskatter m.m. protokoll 87, 90, 224, 92, 99, 97, 222, 208, 85, 78, 210, 197 2008-03-12
Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 protokoll 25, 38, 7, 36, 23, 1, 5 2007-12-14
Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden protokoll 220, 218, 222 2007-06-14
Svar på interpellation 2006/07:601 om förbränningsskatt protokoll 26, 28, 30 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:558 om Europakorridoren protokoll 27, 29, 32 2007-06-04
Svar på interpellation 2006/07:453 om skattesänkningar och ökade klyftor protokoll 13, 10 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:485 om konjunkturpolitik protokoll 24, 21 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:489 om förmögenhetsskatt och amnesti protokoll 31, 33 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:492 om fördelningspolitiken protokoll 47, 41 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:361 om framtida kompetensförsörjning inom äldreomsorgen protokoll 31, 25, 28 2007-03-27
Personal inom äldreomsorgen protokoll 58 2007-01-25
Svar på interpellation 2006/07:147 om växtförädlingens framtid i Sverige protokoll 68, 65 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:127 om hästnäringen protokoll 46, 44, 48 2007-01-16
Svar på interpellationerna 2006/07:129 och 137 om abort för utländska kvinnor protokoll 56, 60 2007-01-16
Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. protokoll 165, 178, 161, 176, 186, 194, 163, 188 2006-12-13
Brytning av uran i Sverige protokoll 97, 99 2006-11-23
Kommunernas roll i avfallshanteringen protokoll 96 2006-06-16
Nationell klimatpolitik i global samverkan protokoll 17, 23, 11, 19, 9, 21, 13, 15, 7 2006-06-16
Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring protokoll 144 2006-05-18
Information från regeringen om FN:s toppmöte i New York den 14-16 september protokoll 34 2005-09-21
Genteknik m.m. protokoll 107, 103, 99, 105, 101, 109, 111 2005-02-16
Handel med utsläppsrätter II protokoll 95 2004-11-17
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 246, 207, 228, 222, 178, 226, 232, 152, 176, 234, 230, 205, 224, 154, 169 2004-10-15
Klimatfrågan protokoll 26 2004-09-23
EU:s konstitution protokoll 65 2004-05-27
Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser protokoll 202, 190, 192, 194, 196, 200, 198 2004-03-04
Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp protokoll 28, 16, 22, 30, 26, 24, 14, 20, 18 2003-10-29
Genteknik, m.m. snabbprotokoll 164, 168, 160, 166, 162 2003-02-19
Frågestund snabbprotokoll 73, 71 2003-02-13
Reformerat tandvårdsstöd snabbprotokoll 28, 36, 40, 30, 38, 34, 32, 26, 42 1998-06-04
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 288 1998-01-21
Tandvårdsfrågor snabbprotokoll 100, 98, 96 1997-03-13
Budgetpropositionen för år 1997. Hälso- vård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 104, 106, 100, 111, 108, 102, 113 1996-12-18
Forskning inom Socialdepartementets verksamhetsområde snabbprotokoll 76, 74, 70, 66, 72, 68 1996-11-27
Spris fortsatta verksamhet snabbprotokoll 123, 125, 121 1995-12-18
Svar på interpellation 1995/96:14 om kvin- nors möjligheter i arbetslivet snabbprotokoll 16, 20, 24 1995-11-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 107 1995-10-12
Anslag till Sveriges lantbruksuniversitet, m.m. snabbprotokoll 168 1995-05-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Christin Hagberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.