Christina Höj Larsen

Bio

Christina Höj Larsen, född 26 augusti 1971 i Köpenhamn i Danmark, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2010–2022, invald för Västernorrlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Christina Höj Larsen, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1126 (35%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
442 (13.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
245 (7.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1400 (43.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Christina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Christina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialutskottet2021-10-192022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-10-18
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-022021-10-22
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantUtrikesutskottet2012-03-122014-09-29
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122012-03-20
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 2021/22:134 36, 36 2022-06-20
Stärkt rätt till personlig assistans - grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 2021/22:132 69, 69 2022-06-16
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2021/22:132 139, 139 2022-06-16
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat 2021/22:120 8, 8 2022-05-30
(forts. från § 12) Socialtjänstfrågor - barn och unga (forts. SoU18) 2021/22:117 105, 105 2022-05-19
Ändrade regler i utlänningslagen 2020/21:146 108, 14, 16, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 106, 108, 14, 16, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 106 2021-06-22
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 2020/21:133 107, 112, 114, 107, 112, 114 2021-06-03
Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten 2020/21:123 87, 90, 92, 87, 90, 92 2021-05-19
Migration och asylpolitik 2020/21:107 24, 138, 32, 18, 22, 24, 55, 126, 87, 85, 52, 124, 140, 57, 128, 34, 36, 18, 22 2021-04-14
Svar på interpellation 2020/21:559 om EU:s migrationspolitik 2020/21:101 60, 62, 64, 60, 62, 64 2021-03-26
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 2020/21:95 15, 15, 15 2021-03-17
(forts. från § 9) Migration (forts. SfU4) 2020/21:55 155, 157, 157, 159, 159, 161, 161, 163, 163, 170, 170, 172, 172, 183, 183, 185, 185, 214, 214, 216, 216, 155, 157, 159, 161, 163, 170, 172, 183, 185, 214, 216, 155 2020-12-16
Svar på interpellation 2020/21:89 om krav för permanent uppehållstillstånd 2020/21:47 25, 29, 34, 25, 29, 34 2020-12-04
Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen 2020/21:46 129, 134, 136, 129, 134, 136 2020-12-03
Frågestund 2020/21:26 52, 54, 38, 40, 52, 54, 38, 40, 52, 54, 42, 44, 47, 49, 42, 44 2020-10-22
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2019/20:114 37, 37 2020-04-29
Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring 2019/20:98 41, 41 2020-04-01
(forts.) Migration (forts. SfU4) 2019/20:53 117, 119, 117, 119 2019-12-17
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2019/20:39 129, 140, 142, 140, 142, 129 2019-11-27
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2018/19:107 86, 100, 102, 127, 129, 86, 100, 102, 127, 129 2019-06-18
Svar på interpellation 2018/19:127 om återtagandeavtalet med Afghanistan 2018/19:70 30, 32, 34 2019-03-29
Svar på interpellation 2018/19:106 om kränkningar i samband med viseringsärenden 2018/19:63 69, 71, 73 2019-03-12
Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar 2018/19:22 40 2018-11-28
Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner 2017/18:123 12, 14, 16 2018-05-31
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2017/18:107 73, 125, 127, 129 2018-05-02
Genomförande av säsongsanställningsdirektivet 2017/18:104 10, 2, 8 2018-04-25
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2017/18:93 18, 12, 14, 16 2018-03-28
Svar på interpellation 2017/18:381 om självmord bland barn och unga i asylprocessen 2017/18:90 11, 13, 15 2018-03-23
Integration 2017/18:80 17, 62, 198, 8, 10, 12, 14, 16 2018-03-07
Svar på interpellation 2017/18:167 om åldersbedömningar 2017/18:55 112, 114, 117 2018-01-16
Aktuell debatt om antisemitism i Sverige 2017/18:52 7, 15, 23 2017-12-18
Svar på interpellation 2017/18:183 om utvärdering av den tillfälliga lagen 2017/18:43 133, 135, 137 2017-12-05
Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister 2017/18:31 44 2017-11-15
Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs 2017/18:11 27 2017-09-27
Aktuell debatt om situationen för ensamkommande 2017/18:3 1, 7, 15, 23 2017-09-13
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 2016/17:129 2 2017-06-20
Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd 2016/17:123 24 2017-06-12
Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring 2016/17:123 44 2017-06-12
Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå 2016/17:104 3, 5, 7 2017-05-03
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen 2016/17:92 4 2017-04-05
En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 2016/17:88 9 2017-03-29
Svar på interpellation 2016/17:224 om papperslösa barn 2016/17:74 26, 28, 30 2017-02-24
Svar på interpellation 2015/16:707 om eventuellt avtal mellan EU och Libyen 2015/16:130 2, 4, 6 2016-09-08
Svar på interpellation 2015/16:658 om utsatta EU-medborgare 2015/16:129 45, 47, 49 2016-09-01
Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. 2015/16:123 51 2016-06-20
Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2015/16:123 8, 10, 12, 29, 31, 42, 44 2016-06-20
Migration och asylpolitik, Medborgarskap och Anhörig- och arbetskraftsinvandring 2015/16:87 8, 10, 12, 24, 26, 37, 39, 51 2016-04-06
Utlänningsdatalag 2015/16:62 3 2016-02-03
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 2015/16:59 3 2016-01-27
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 80 2015-12-17
(forts. från § 3) Migration (forts. SfU4) 2015/16:38 118, 120 2015-12-03
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2015/16:37 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 39, 41, 43, 45, 47, 132, 134, 136 2015-12-02
Aktuell debatt om rasism och hatbrott 2015/16:35 86, 94, 102 2015-11-27
Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen 2015/16:8 1, 7, 15, 23 2015-09-25
Migration, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2014/15:82 12, 14, 16 2015-04-08
Svar på interpellation 2014/15:370 om tolkning av begreppet särskilt ömmande skäl 2014/15:81 25, 27, 29 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:399 om otillförlitliga språkanalyser 2014/15:81 32, 35, 37 2015-04-07
Integration och jämställdhet 2014/15:38 34, 92, 46, 38, 48, 64, 36, 226, 34 2014-12-15
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet 2014/15:27 92 2014-11-26
Svar på interpellation 2014/15:129 om oberoende observatörer vid tvångsavvisningar 2014/15:26 30, 32, 34 2014-11-25
Svar på interpellation 2014/15:70 om den polisiära EU-operationen Mos Maiorum 2014/15:22 52, 54, 56 2014-11-14
Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. snabbprotokoll 135, 133, 139, 129, 137, 141, 131 2014-06-23
Subventionerade anställningar för nyanlända snabbprotokoll 145 2014-06-23
Cirkulär migration och utveckling snabbprotokoll 11 2014-06-16
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 32, 25, 52, 34, 54 2014-06-16
Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande snabbprotokoll 68 2014-06-16
Särskilt ömmande omständigheter snabbprotokoll 54 2014-06-04
Ett medborgarskap som grundas på samhörighet snabbprotokoll 31 2014-05-28
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:355 om det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter snabbprotokoll 76, 81 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:355 om det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter snabbprotokoll 71 2014-03-25
Jämställdhet snabbprotokoll 81 2014-03-05
Aktuell debatt: Politiskt våld snabbprotokoll 8, 16, 24 2014-01-21
Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen snabbprotokoll 5 2013-11-27
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 156 2013-10-15
Etableringsförberedande insatser för asylsökande snabbprotokoll 152, 147, 150 2013-06-17
Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare och genomförande av blåkortsdirektivet snabbprotokoll 34, 7, 36 2013-06-13
Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. snabbprotokoll 39 2013-06-13
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd snabbprotokoll 53, 36, 16, 29, 8, 51, 27, 12, 38, 10, 14 2013-05-22
Aktuell debatt: Den inre utlänningskontrollen och ID-kontroller i kollektivtrafiken snabbprotokoll 16, 24, 1, 8 2013-04-19
Språkbruk och rasism snabbprotokoll 53, 51 2013-03-21
Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m. snabbprotokoll 4 2013-03-21
(forts. från prot. 42) Integration och jämställdhet (forts. AU1) snabbprotokoll 59, 57 2012-12-17
Arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 8 2012-12-17
Svar på interpellation 2012/13:58 om exploatering av migrantarbetare snabbprotokoll 27, 24 2012-11-15
Anhöriginvandring protokoll 110, 95, 105, 93, 85, 108, 103 2012-05-30
Arbetskraftsinvandring protokoll 118, 133, 3, 11, 13, 135, 3, 11, 13 2012-05-30
Svar på interpellation 2011/12:320 om uteblivet lagförslag om familjeåterförening protokoll 7, 2, 5 2012-04-24
Internationell hållbar utveckling protokoll 3 2012-04-18
En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare protokoll 141 2012-03-21
Genomförande av återvändandedirektivet protokoll 16, 7, 14, 3, 9 2012-03-21
Svar på interpellation 2011/12:269 om utvisade som riskerar tortyr protokoll 53, 55, 51 2012-03-20
Rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare bosatta i EU protokoll 39 2012-02-29
Migrationspolitiken protokoll 26, 28 2011-10-20
Aktuell debatt: Gränskontroller i Europa protokoll 24, 16, 8 2011-06-28
Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort och EU:s viseringskodex snabbprotokoll 32, 39, 37 2011-06-01
Aktuell debatt: Svensk migrationspolitik snabbprotokoll 24, 16, 8 2011-03-30
Avvisning av romer snabbprotokoll 69, 67 2011-03-10
Fiskeripolitik m.m. snabbprotokoll 114 2011-03-02
Svar på interpellation 2010/11:204 om Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Sveriges agerande i fråga om asylprocessen snabbprotokoll 62, 58, 60 2011-03-01
(forts. från 10 §) Migration (forts. SfU2) snabbprotokoll 114, 116 2010-12-09
Migration snabbprotokoll 84, 131, 137, 139, 72, 74, 77, 16, 89, 8, 10, 12, 14, 16, 139, 19, 21, 28, 30, 14, 158, 77, 7, 62, 26, 60, 28, 30, 137, 91, 75, 64, 156, 125, 20, 72, 126, 74, 128, 77, 130, 136, 138, 93, 95 2010-12-09
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 187, 183, 185 2010-11-04
Utvisning av barnfamiljer med olika individuella medborgarskap protokoll 44, 46 2010-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Christina Höj Larsen

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.