Christina Örnebjär

Bio

Christina Ingrid Örnebjär, ogift Andersson, född 1 mars 1979 i Skinnskattebergs församling i Västmanlands län, är en svensk politiker (liberal), som var ordinarie riksdagsledamot 2015–2018 för Örebro läns valkrets.Örnebjär är lärare till yrket och har även varit oppositionsråd för Folkpartiet i Kumla kommun. 19 april 2015 efterträdde hon Johan Pehrson som riksdagsledamot.
Artikeln innehåller material från wikipedia Christina Örnebjär, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1295 (55.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
517 (22.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
214 (9.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
293 (12.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Christina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Christina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
LedamotKulturutskottet2018-01-262018-09-24
SuppleantKulturutskottet2017-11-092018-01-26
SuppleantCivilutskottet2016-09-292018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2016-09-292018-09-24
LedamotTrafikutskottet2016-01-142016-09-08
SuppleantSocialutskottet2015-04-222018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2015-04-222018-09-24
Riksdagsledamot2015-04-202018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall 2017/18:133 63 2018-06-15
Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 2017/18:131 137 2018-06-13
Modernare adoptionsregler 2017/18:129 57 2018-06-11
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 111 2018-06-04
Svar på interpellation 2017/18:542 om minigrisar som sällskapsdjur 2017/18:120 13, 9, 11 2018-05-28
Politik för gestaltad livsmiljö 2017/18:118 8 2018-05-24
En kommunal kulturskola för framtiden 2017/18:117 70 2018-05-23
Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem 2017/18:116 50 2018-05-22
(forts. från § 8) Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (forts. SoU8) 2017/18:105 147 2018-04-26
(forts. från § 11) Civila samhället inklusive trossamfund (forts. KrU3) 2017/18:101 122 2018-04-19
Kulturarvsfrågor 2017/18:101 129 2018-04-19
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2017/18:93 26 2018-03-28
Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017/18:82 8, 16, 24 2018-03-09
Frågestund 2017/18:65 31, 33, 91, 93, 26, 28, 38, 40, 52, 54, 93, 94, 96, 24, 26, 42, 44, 88, 90, 41, 43 2018-02-01
Svar på interpellation 2017/18:167 om åldersbedömningar 2017/18:55 115, 118 2018-01-16
(forts. från § 12) Skolväsendet - grundläggande om utbildningen, Skolväsendet - lärare och elever och Skolväsendet - övergripande skolfrågor (forts. UbU17, UbU18 och UbU19) 2016/17:105 147 2017-05-04
Vuxenutbildningen 2016/17:105 4 2017-05-04
Svar på interpellationerna 2016/17:446 och 461 om utbetalning av assistansersättning 2016/17:103 72, 74, 76 2017-05-02
(forts. från § 10) Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (forts. SoU11) 2016/17:73 131 2017-02-23
Förskolan 2016/17:72 101 2017-02-22
Svar på interpellation 2016/17:268 om utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning 2016/17:67 102, 104, 106 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:141 om beredningen av barnrättighetsutredningen 2016/17:48 61, 63, 65 2016-12-16
Utbildning och universitetsforskning 2016/17:45 98, 100, 102 2016-12-13
En stärkt yrkeshögskola 2016/17:34 6 2016-11-24
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux 2016/17:34 22 2016-11-24
En ny lag om personnamn 2016/17:25 5 2016-11-09
Fler elever i fler skolor 2016/17:10 27 2016-09-28
Svar på interpellation 2015/16:710 om säker skoldag för barn med typ 1-diabetes 2015/16:127 16, 18, 20 2016-06-28
(forts. från § 11) En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (forts. SoU8) 2015/16:121 132, 138, 140 2016-06-16
(forts. från § 12) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 102 2016-05-26
It-politiska frågor 2015/16:108 4 2016-05-19
Svar på interpellation 2015/16:564 om behörighet inom socialtjänsten 2015/16:101 70, 72, 74 2016-04-29
Statsministerns frågestund 2015/16:96 81, 71, 132 2016-04-21
Svar på interpellation 2015/16:538 om unga med intellektuell funktionsnedsättning 2015/16:94 41, 43, 45 2016-04-19
En fossiloberoende transportsektor 2015/16:91 19, 21, 23 2016-04-13
Migration och asylpolitik, Medborgarskap och Anhörig- och arbetskraftsinvandring 2015/16:87 46, 48, 50 2016-04-06
Socialtjänstfrågor 2015/16:82 8, 27 2016-03-17
(forts. från 8 §) Ensamkommande barn (forts. SoU18) 2015/16:74 127, 129 2016-03-03
Ensamkommande barn 2015/16:74 24 2016-03-03
Landsbygdspolitik 2015/16:73 184 2016-03-02
Åtgärder mot missbruk av svenska pass 2015/16:73 19 2016-03-02
Svar på interpellation 2015/16:323 om barnäktenskap och familjeplaceringar 2015/16:66 146, 148, 150 2016-02-11
(forts. från § 16) Kultur och fritid för barn och unga (forts. KrU4) 2015/16:62 120, 122, 124 2016-02-03
Bidrag för glasögon till barn och unga 2015/16:62 9 2016-02-03
Cykelfrågor 2015/16:62 77 2016-02-03
Postfrågor och grundläggande betaltjänster 2015/16:62 73 2016-02-03
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 86 2015-12-17
Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga 2015/16:45 88 2015-12-14
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2015/16:42 77, 267 2015-12-09
Svar på interpellation 2015/16:77 om ensamkommande barn som försvinner 2015/16:32 39, 41, 43 2015-11-24
Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården 2014/15:108 64 2015-06-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Christina Örnebjär

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.