Claes Västerteg

Bio

Per Claes Västerteg, född 26 oktober 1972 i Södertälje, är en svensk företagare och politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2010, invald för Västra Götalands läns södra valkrets.I riksdagen var Västerteg vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet 2006–2010. Han var även suppleant i arbetsmarknadsutskottet, finansutskottet, försvarsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.I december 2009 meddelades att Västerteg avsagt sig omval 2010 av privata skäl.Västerteg är företagare inom hotell- och konferensbranschen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Claes Västerteg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2436 (52%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
952 (20.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
233 (5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1060 (22.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Claes röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Claes röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2007-04-012010-10-04
RiksdagsledamotKerstin Hermansson 2007-01-01 - 2007-03-312007-01-012007-03-31
SuppleantFörsvarsutskottet2006-10-242010-10-04
Vice ordförandeMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022006-12-31
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2004-09-202006-10-02
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-05-112004-05-26
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2004-04-142006-12-12
SuppleantFinansutskottet2002-10-152004-09-20
SuppleantFörsvarsutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2002-10-082004-09-20
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svenska miljömål protokoll 19, 27, 21, 25, 17, 23, 29 2010-06-22
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 185, 183, 181 2010-06-17
Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland snabbprotokoll 86 2010-06-16
Sveriges hantering av utsläppsrätter protokoll 56, 54, 52, 58, 50 2010-04-14
Kretslopp, återvinning m.m. protokoll 72 2010-04-07
Vatten- och luftvård protokoll 53 2010-04-07
Nyemission i SAS AB (publ) protokoll 22, 20, 18 2010-03-25
Hållbart skydd av naturområden protokoll 135, 133, 137 2009-11-04
Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden samt avfall, kretslopp och återvinning protokoll 99 2009-11-04
Övergripande miljöfrågor protokoll 86, 101, 84, 88 2009-11-04
En ny rovdjursförvaltning protokoll 23, 17, 27, 19, 25, 29, 21 2009-10-21
En sammanhållen svensk havspolitik m.m. protokoll 13, 15, 17 2009-06-15
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. och Vitbok om klimatanpassning protokoll 60, 58, 62, 64, 66, 68, 56 2009-06-15
Prövning av vindkraft protokoll 44, 42, 40 2009-05-18
Flyget i utsläppshandeln protokoll 32, 34, 36 2009-05-14
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m. protokoll 53, 57, 55, 51, 49 2009-04-29
Livsmedelskontroll protokoll 10, 8, 6 2009-03-19
Kemikaliekontroll protokoll 14, 16, 12 2009-02-26
Klimat- och energipolitiken och arbetsmarknaden protokoll 43 2009-02-12
Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet protokoll 155, 157, 153 2008-12-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 11 och 12 december protokoll 112, 114 2008-12-16
Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon protokoll 126, 128, 124 2008-10-22
Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering protokoll 3, 5, 7 2008-05-08
Åtgärder med anledning av stigande spannmålspriser protokoll 47, 45 2008-04-24
(forts. från 10 §) Biologisk mångfald (forts. MJU14) protokoll 147, 145, 149 2008-04-16
Avfalls- och kretsloppsfrågor protokoll 124 2008-03-05
Allmän miljö- och naturvård, m.m. protokoll 56, 52, 54 2007-12-17
Miljö och klimat protokoll 114, 112, 175, 173, 108, 106 2007-10-17
Ett utvidgat miljöansvar protokoll 17, 19, 15 2007-06-08
Biologisk mångfald protokoll 40 2007-05-16
Fiskeripolitik protokoll 57, 59, 61 2007-05-16
Havsmiljöpolitik protokoll 13, 11, 15, 9, 17 2007-05-16
Jakt och viltvård protokoll 29, 31, 197, 188, 195, 33 2007-05-10
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning protokoll 20 2006-12-07
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Lahtis den 20 oktober protokoll 40, 38 2006-10-24
Kommunernas roll i avfallshanteringen protokoll 100, 117, 115 2006-06-16
Nationell klimatpolitik i global samverkan protokoll 20, 22, 5, 38, 40 2006-06-16
Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling protokoll 170 2006-06-15
Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m. protokoll 153, 174, 172 2006-04-26
Svar på interpellation 2005/06:211 om kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip protokoll 37, 43, 40 2006-02-03
Allmän miljö- och naturvård protokoll 33, 199, 195, 27, 31, 45, 69, 71, 19, 25, 73, 29, 75, 203, 67, 17, 197, 201, 43, 23, 17, 21 2005-12-12
En europeisk kemikalielagstiftning protokoll 110, 108 2005-12-08
Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag m.m. protokoll 164, 124, 162, 147, 130, 126, 145 2005-11-24
Miljö protokoll 146 2005-10-14
En effektivare miljöprövning protokoll 57 2005-06-17
Århuskonventionen protokoll 3 2005-04-07
Svar på interpellation 2004/05:417 om Östersjöns ekosystem protokoll 41, 37 2005-03-15
Sjö- och kustövervakningsfrågor protokoll 127, 123 2005-03-09
Genteknik m.m. protokoll 93 2005-02-16
Ekonomisk hjälp till stormdrabbade skogsägare protokoll 59 2005-02-03
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 117 2004-12-15
Allmän miljö- och naturvård m.m. protokoll 148, 155, 157 2004-12-13
En svensk strategi för hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig protokoll 28, 49, 66, 47, 64 2004-11-17
Handel med utsläppsrätter II protokoll 93 2004-11-17
Kvaliteten på bensin och dieselbränslen protokoll 75, 73, 71 2004-11-17
Svar på interpellation 2004/05:78 om folklig samling kring klimatfrågan protokoll 19, 22 2004-11-16
Information från regeringen om resultatet av OECD:s miljögranskning av Sverige protokoll 114, 116 2004-10-21
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 171, 233, 259, 257, 177, 231, 173, 179, 175 2004-10-15
Oljepriset protokoll 41, 39 2004-09-30
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan protokoll 138 2004-05-25
Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan m.m. protokoll 42, 208 2004-04-15
Riksdagens revisorers förslag angående Försvarsmaktens arbetsgivarpolitik och vissa personalfrågor i försvaret protokoll 194, 196, 192 2004-03-24
Information från regeringen om civilt meritvärde för totalförsvarspliktiga protokoll 101, 99 2004-02-19
Skatteregler för elitidrottare protokoll 54, 52 2004-02-19
Arbetsmarknad och arbetsliv protokoll 30, 9, 28 2003-12-02
Ny räddningstjänstlagstiftning, m.m. protokoll 81, 85, 83 2003-11-12
Ett utvidgat skydd mot diskriminering snabbprotokoll 3 2003-06-03
Statens ansvarsnämnd och arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 17, 32, 19, 30 2003-05-15
Vissa frågor om Försvarsmaktens anpass- ningsförmåga snabbprotokoll 123 2003-04-16
Svar på interpellation 2002/03:191 om värnpliktstjänstgöring som civilt meritvärde snabbprotokoll 64, 62, 66 2003-03-04
FN-konventionen mot kvinnodiskrimine- ring, jämställdhetsfrågor och andra diskrimine- snabbprotokoll 191, 189, 193 2003-02-19
Svar på interpellation 2002/03:147 om överlastavgift för tunga fordon på enskilda vä- snabbprotokoll 13, 11 2003-02-13
Svar på interpellation 2002/03:156 om sexuella trakasserier inom Försvarsmakten snabbprotokoll 122, 117 2003-02-13
Samhällsekonomi och finansförvaltning snabbprotokoll 4 2002-12-20
Arbetsliv snabbprotokoll 199, 191, 197 2002-12-18
Frågestund snabbprotokoll 23, 21 2002-11-21
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 222 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Claes Västerteg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.