Cristina Husmark Pehrsson

Bio

Cristina Maria Husmark Pehrsson, född 15 april 1947 i Uddevalla, är en svensk politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1998–2014 och som under regeringen Reinfeldt var statsråd i Socialdepartementet (socialförsäkringsminister) och minister för nordiskt samarbete 2006–2010.
Artikeln innehåller material från wikipedia Cristina Husmark Pehrsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3090 (55.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1069 (19.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
256 (4.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1125 (20.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Cristina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Cristina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialutskottet2014-03-132014-09-29
LedamotNordiska rådets svenska delegation2013-09-172013-10-02
Vice ordförandeNordiska rådets svenska delegation2012-10-172013-09-16
LedamotNordiska rådets svenska delegation2012-10-042012-10-16
Vice ordförandeNordiska rådets svenska delegation2011-10-192012-09-18
LedamotNordiska rådets svenska delegation2011-10-122011-10-19
SuppleantUtrikesutskottet2010-11-172014-09-29
Vice ordförandeNordiska rådets svenska delegation2010-10-202011-09-15
LedamotNordiska rådets svenska delegation2010-10-192010-10-19
Riksdagsledamot2010-10-062014-09-29
RiksdagsledamotAnn-Charlotte Hammar Johnsson 2006-11-09 - 2010-10-04, Mats Sander 2010-10-04 - 2010-10-05 Statsråd2010-10-042010-10-05
RiksdagsledamotSven Yngve Persson 2006-10-06 - 2006-11-09, Ann-Charlotte Hammar Johnsson 2006-11-09 - 2010-10-042006-11-092010-10-04
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
StatsrådSocialdepartementet2006-10-062010-10-05
RiksdagsledamotSven Yngve Persson 2006-10-06 - 2006-11-092006-10-062006-11-09
Riksdagsledamot2006-10-022006-10-05
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-16
LedamotSocialutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotSocialutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Norden snabbprotokoll 51, 30, 55, 53 2013-06-05
Aktuell debatt: Nordiska gränshinder protokoll 1 2012-04-11
Nordiskt samarbete protokoll 147, 145, 149 2010-06-22
Epilepsisjukas arbetsförmåga snabbprotokoll 104, 106 2010-06-17
Konsekvenser av socialförsäkringsreformen snabbprotokoll 116 2010-06-17
Svar på interpellation 2009/10:422 om den nordiska modellen snabbprotokoll 128, 126, 130, 124 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:434 om nollklassade personer snabbprotokoll 84, 91, 89, 79 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:437 om återinträde i sjukförsäkringen snabbprotokoll 97, 103, 92, 106 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:457 om långsiktig och hållbar socialförsäkring snabbprotokoll 107, 123, 114, 121 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:475 om individuell bedömning och information om sjukförsäkringen snabbprotokoll 135, 133, 131, 137 2010-06-09
Svar på interpellationerna 2009/10:358, 362, 363, 447 och 474 om stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser snabbprotokoll 63, 51, 78, 74 2010-06-09
Aktuell debatt: Sjukförsäkringen protokoll 9, 2, 16, 23 2010-04-13
Svar på interpellation 2009/10:270 om Öresundsintegrationen protokoll 41, 33, 43, 37 2010-04-09
Svar på interpellation 2009/10:319 om en omprövning av pensionssystemet protokoll 51, 47, 53, 44 2010-04-09
De utförsäkrades ekonomiska situation protokoll 23, 21 2010-04-08
Långtidssjukskrivna kvinnors situation protokoll 67, 65 2010-04-08
Svar på interpellation 2009/10:261 om JO-anmälningar om Försäkringskassan protokoll 20, 13, 8, 18 2010-03-05
Svar på interpellation 2009/10:236 om ansvaret för sjukförsäkringen protokoll 26, 30, 21, 33 2010-03-02
Svar på interpellation 2009/10:238 om trafikförsäkringen och representationen i Trafikskadenämnden protokoll 37, 34, 42, 40 2010-03-02
Arbetet mot gränshinder i Öresundsregionen protokoll 70, 72 2010-02-11
Arbetslinjen i sjukförsäkringen protokoll 22, 24 2010-02-11
De nya sjukförsäkringsreglerna protokoll 60, 58 2010-02-11
Den svenska sjukfrånvaron protokoll 34, 36 2010-02-11
Översyn av penningtransaktioner inom Norden protokoll 26, 28 2010-02-11
Svar på interpellation 2009/10:194 om havandeskapspenning protokoll 1, 3, 7, 5 2010-02-04
Svar på interpellation 2009/10:162 om ansvaret för drabbade cancersjuka och den växande gruppen försäkringslösa protokoll 17, 9, 19, 1 2009-12-22
Konsekvenser av sjukförsäkringsreformerna protokoll 125, 123 2009-12-10
Konsekvenser av utförsäkringen protokoll 107, 109 2009-12-10
Kritiken mot förändringar inom sjukförsäkringen protokoll 147, 149 2009-12-10
Ny lagstiftning på sjukförsäkringsområdet protokoll 117, 115 2009-12-10
Utförsäkringen protokoll 92, 94 2009-12-10
Utvecklingen av sjukförsäkringen protokoll 96 2009-12-10
Kompletterande förändringar i sjukförsäkring, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete protokoll 64, 66, 76, 72, 70, 68, 74 2009-12-09
Konsekvenser av utförsäkring protokoll 78, 76 2009-11-12
Aktuell debatt: Försäkringskassans långa handläggningstider protokoll 9, 16, 2, 23 2009-11-10
Svar på interpellation 2009/10:51 om ekonomisk ersättning vid vård av sjukt barn protokoll 28, 24, 26, 30 2009-11-10
(forts. från 12 §) Norden (forts. UU3) protokoll 126, 128, 124 2009-10-21
Svar på interpellation 2008/09:538 om försämringarna i sjukförsäkringen protokoll 41, 37, 43, 39 2009-06-01
Aktuell debatt: Pensionssystemet protokoll 9, 23, 2, 16 2009-05-08
Förändringen av trafikförsäkringen protokoll 72, 70 2009-05-07
Pensionering av kommunanställda protokoll 38, 40 2009-05-07
Pensionssystemet protokoll 74, 76 2009-05-07
Svar på interpellation 2008/09:435 om Försäkringskassans information om utebliven utbetalning protokoll 9, 11, 5, 1 2009-04-28
Rehabiliteringsgarantin protokoll 52, 50 2009-04-23
Sjukförsäkringssystemet protokoll 71, 69 2009-04-23
Sjukvårdspolitiken protokoll 44, 42 2009-04-23
Svar på interpellationerna 2008/09:426 och 431 om VAB-intygen protokoll 9, 18, 1, 22 2009-04-14
Svar på interpellation 2008/09:310 om Öresundsintegrationen under det svenska EU-ordförandeskapet protokoll 1, 8, 6, 4 2009-03-10
Svar på interpellation 2008/09:322 om sjukskrivningsreglerna protokoll 9, 23, 15, 21 2009-03-10
Svar på interpellation 2008/09:341 om gränshinder för funktionshindrades arbete protokoll 24, 30, 26, 28 2009-03-10
Särskild debatt om Försäkringskassan protokoll 15, 1, 8 2009-02-11
Svar på interpellation 2008/09:250 om försäkringskassa utan förseningar protokoll 1, 12, 25, 29 2009-01-27
Svar på interpellation 2008/09:188 om pensionärernas ekonomiska situation protokoll 26, 43, 41, 33 2009-01-13
Svar på interpellation 2008/09:190 om penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar protokoll 50, 46, 48, 44 2009-01-13
Svar på interpellation 2008/09:217 om sjuklönen och små företag protokoll 51, 53, 57, 55 2009-01-13
Svar på interpellation 2008/09:225 om ekonomin för förtidspensionärer protokoll 60, 64, 62, 58 2009-01-13
Det nya sjukförsäkringssystemet protokoll 71, 69 2008-11-27
Förtidspensionärers återgång till arbete protokoll 61, 63 2008-11-27
Regler för gränspendlare mellan Sverige och Danmark protokoll 97 2008-11-27
Svar på interpellation 2008/09:36 om försenade utbetalningar från Försäkringskassan protokoll 40, 43, 48, 46 2008-11-11
Arbetsmarknadsintegration i Öresundsregionen protokoll 85, 83 2008-10-30
Folkhälsoaspekter på förtidspensionering protokoll 39, 41 2008-10-30
Från sjukersättning till arbete protokoll 20, 28, 26, 22, 24 2008-10-30
Försäkringskassan och ansökan om fortsatt bostadstillägg protokoll 47, 49 2008-10-30
Gränshinder mellan de nordiska länderna protokoll 35, 37 2008-10-30
(forts. från 20 §) Norden (forts. UU3) protokoll 173, 175, 171 2008-10-22
Sjukförsäkringsfrågor protokoll 270, 292, 288, 276, 278, 272, 284, 282, 268, 286, 290, 280, 274 2008-10-16
Svar på interpellation 2007/08:829 om de nya reglerna för sjukförsäkringen protokoll 1, 6, 9, 3 2008-08-21
En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete protokoll 126, 116, 120, 118, 124 2008-06-04
Svar på interpellation 2007/08:566 om tidsplan för ändrad trafikförsäkring protokoll 63, 61, 67, 65 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:664 om Försäkringskassans nya organisation protokoll 74, 68, 72, 70 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:683 om anställnings- och inkomsttryggheten för sjuka protokoll 77, 80, 83, 75 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:565 om trafikförsäkringens framtid protokoll 31, 28, 36, 34 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:591 om våldsutsatta kvinnor och rätten till sjukpenning protokoll 41, 37, 39, 43 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:531 om synen på sjuka i sjukskrivningsprocessen protokoll 8, 11, 4, 1 2008-04-07
Förslaget om en trestegsmodell för Försäkringskassan protokoll 54, 56 2008-04-03
Privatiseringen av trafikförsäkringen protokoll 80, 78 2008-04-03
Svar på interpellation 2007/08:454 om bostadstillägg för pensionärer protokoll 43, 52, 47, 41 2008-03-28
Svar på interpellation 2007/08:494 om utredning av helhetssyn och arbetslivstrygghet protokoll 93, 89, 91, 87 2008-03-28
Svar på interpellation 2007/08:499 om Försäkringskassans försämrade service på landsbygden protokoll 94, 97, 100, 102 2008-03-28
Svar på interpellationerna 2007/08:465, 467 och 474 om rehabiliteringskedja protokoll 70, 60, 67, 53 2008-03-28
Svar på interpellationerna 2007/08:466 och 513 om rehabiliteringskedjan och jämställdheten protokoll 86, 71, 81, 75 2008-03-28
Ett flexibelt sjukförsäkringssystem protokoll 48, 46 2008-03-06
Pensionärernas ekonomiska situation protokoll 76, 74 2008-03-06
Utredning om socialförsäkringarna protokoll 40, 38, 54, 56 2008-03-06
Svar på interpellation 2007/08:340 om förbud mot kompletterande sjukförsäkringar protokoll 43, 34, 36, 40 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:361 om försämring av anställningsskyddet för sjuka protokoll 47, 44, 50, 52 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:312 om Försäkringskassan och deltidssjuka protokoll 30, 36, 38, 33 2008-01-29
Svar på interpellation 2007/08:315 om Försäkringskassans trovärdighet protokoll 49, 43, 47, 39 2008-01-29
Hjälp till personer med sjuk- och aktivitetsersättning protokoll 31, 33 2008-01-17
Nordiskt samarbete för minskning av gränshinder protokoll 67, 69 2008-01-17
Svar på interpellation 2007/08:301 om nedskärningar på Försäkringskassan protokoll 44, 42, 46, 40 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:115 om anställningsskyddet för sjukskrivna protokoll 68, 65, 62, 70 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:118 om beslutsstöd om sjukskrivningar protokoll 78, 81, 74, 71 2007-11-20
Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. protokoll 107, 115, 111, 109, 119, 113, 117 2007-11-14
Svar på interpellation 2007/08:103 om förutsättningar för utveckling av den finansiella samordningen protokoll 13, 10, 16, 18 2007-11-13
Svar på interpellation 2007/08:81 om begränsningar i avtalsförsäkringarna protokoll 4, 7, 9, 1 2007-11-13
Arbetsmarknaden för nyligen rehabiliterade protokoll 11, 13 2007-10-25
Svar på interpellation 2006/07:616 om gränshinder protokoll 66, 62, 60, 64 2007-06-11
(forts. från 15 §) Norden (forts. UU3) protokoll 127, 131, 135, 129, 133 2007-06-07
Svar på interpellation 2006/07:532 om flyktingars rätt till garantipension protokoll 3, 5, 1, 7 2007-06-04
Svar på interpellation 2006/07:552 om rättssäkerhet i sjukförsäkringen protokoll 8, 10, 13, 16 2007-06-04
Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. protokoll 135, 133, 139, 137, 141 2007-05-23
Svar på interpellation 2006/07:499 om Finsam protokoll 7, 1, 3, 5 2007-05-15
Svar på interpellation 2006/07:503 om en ny, stabil och trygg sjukförsäkring protokoll 17, 11, 15, 8 2007-05-15
Gemensam tv-teknik i Norden protokoll 45, 43 2007-04-12
Vissa regler om ränta i samband med återkrav protokoll 96, 100, 98 2007-04-11
Svar på interpellation 2006/07:448 om ansvarsfull arbetsgivarpolicy vid omorganisationen av Försäkringskassan protokoll 18, 23, 14, 26 2007-04-10
Samordning av Försäkringskassan och Ams protokoll 35, 37 2007-03-01
Ålderspensionen för förtidspensionärer protokoll 67, 69 2007-03-01
Svar på interpellation 2006/07:252 om Försäkringskassans praxis protokoll 99, 93, 97, 95 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:258 om gränshinder i Norden protokoll 105, 100, 103 2007-02-23
Neddragningarna inom Försäkringskassan protokoll 81, 79 2007-02-15
Reglerna för förtroendeuppdrag vid långtidssjukskrivning protokoll 43, 45 2007-02-15
Sjukförsäkringen protokoll 63, 97, 62, 60, 65, 95 2007-02-15
Skatteavtal för gränspendlare i Öresundsregionen protokoll 89, 87 2007-02-15
Följder av förändringar i socialförsäkringssystemen protokoll 61, 63 2007-02-01
Situationen för gränspendlare protokoll 75, 73 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:109 om arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenningkostnaderna och ansvaret för rehabiliteringsutredning protokoll 116, 118, 112, 114 2007-01-18
Svar på interpellation 2006/07:117 om förtidspensionärernas ålderspension protokoll 125, 123, 119, 121 2007-01-18
Utgiftsområde 10 protokoll 266, 272, 268, 264, 270 2006-12-19
Utgiftsområde 11 protokoll 235, 233, 231 2006-12-19
(forts. från 8 §) Svar på interpellation 2006/07:64 om Öresundsintegration protokoll 118, 113, 116 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:64 om Öresundsintegration protokoll 33, 37 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:30 om trygghet vid ålderdom protokoll 23, 17, 19, 21 2006-11-07
Sjukintyg från första dagen protokoll 41, 43 2006-10-26
Svar på interpellation 2006/07:17 om eventuella förändringar av socialförsäkringssystemets grunder protokoll 87, 89, 91, 93 2006-10-24
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre protokoll 67, 78, 69, 62, 76 2006-05-29
Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar protokoll 1 2006-03-16
Nationell alkoholhandlingsplan protokoll 56, 58, 26, 74, 76, 28, 9, 78 2006-02-22
Legitimation och skyddad yrkestitel protokoll 1 2006-02-08
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 22, 20, 2, 6, 4, 4, 2, 49, 38, 6, 51, 36 2005-12-14
Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor protokoll 140, 138, 119, 131, 129 2005-11-16
Vård i livets slutskede protokoll 142 2005-11-16
Svar på interpellation 2005/06:40 om behovet av en cancerplan protokoll 26, 31, 21 2005-11-15
Aktuell debatt: Tandvården protokoll 11, 4 2005-11-08
Aktuell debatt: De äldres situation i Sverige protokoll 39, 32 2005-10-19
Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén protokoll 117 2005-10-19
Sjukvård och sociala frågor protokoll 200, 198, 180 2005-10-13
Socialförsäkringar protokoll 178, 176 2005-10-13
(forts. från 8 §) Åtgärder mot illegal alkoholhantering (forts. SoU22) protokoll 114, 116 2005-06-02
Åtgärder mot illegal alkoholhantering protokoll 34 2005-06-02
Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen protokoll 206 2005-05-25
Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet protokoll 36 2005-04-27
Remissdebatt protokoll 44 2005-04-26
Alkoholpolitik protokoll 98, 113, 111 2005-04-06
Aktuell debatt: Barnkonventionen protokoll 137, 130 2005-03-03
Stamcellsforskning protokoll 121 2005-02-02
Transplantationer räddar liv protokoll 178 2004-12-09
Systembolaget protokoll 73, 75 2004-11-25
Särskild debatt om äldrevården protokoll 9, 2, 16 2004-11-17
Försäljning av receptfria läkemedel protokoll 76, 78 2004-11-11
Svar på interpellationerna 2004/05:72, 74 och 75 om den psykiatriska vården protokoll 146, 141, 151 2004-11-11
Vissa ändringar i alkohollagen protokoll 153, 151, 140, 138, 129 2004-11-10
Hälso- och sjukvård, sociala frågor och ohälsa protokoll 300, 298, 320, 302, 270, 262, 272, 318 2004-10-14
Svar på interpellationerna 2004/05:6, 7, 8, 9 och 10 om stopplagen protokoll 28, 21, 13 2004-10-12
Svar på interpellation 2003/04:501 om yrkesutbildning för vuxna protokoll 41, 44, 38 2004-06-14
Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter samt andra barnfrågor protokoll 117, 135, 137 2004-05-13
Svar på interpellationerna 2003/04:380 och 389 om smärtvården protokoll 58, 62, 66 2004-04-20
Aktuell debatt: Problem och utmaningar i sjukvården protokoll 11, 4 2004-04-14
Svar på interpellation 2003/04:308 om driftansvaret för sjukhus protokoll 50, 48, 46 2004-03-26
Svensk sjukvård protokoll 8, 6 2004-03-04
Sjukvården protokoll 29, 31 2004-02-19
Hälsovård, sjukvård och social omsorg protokoll 57, 91, 93, 70, 54, 52, 72, 41, 56, 55 2003-12-04
Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationens organisation m.m. protokoll 96, 93, 98 2003-11-26
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikapppolitiken protokoll 56, 50, 54, 83, 81 2003-11-26
Svar på interpellation 2003/04:68 om prioriteringar i sjukvården protokoll 11, 9, 13 2003-11-17
Prioriteringar inom sjukvården protokoll 76, 78 2003-10-30
Höjd åldersgräns för tandläkares och tand- hygienisters rätt till offentlig ersättning m.m. snabbprotokoll 94 2003-05-28
Svar på interpellation 2002/03:301 om utbildning inom kostområdet snabbprotokoll 87, 84, 81 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:402 om riktlinjer för likvärdig äldreomsorg snabbprotokoll 108, 106, 104 2003-05-26
Svar på interpellationerna 2002/03:398 och 401 om den nationella vårdgarantin snabbprotokoll 92, 100, 96 2003-05-26
Överenskommelse mellan staten och Lands- tingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- snabbprotokoll 46, 48, 41 2003-05-07
Svar på interpellation 2002/03:291 om vård i livets slutskede snabbprotokoll 53, 51, 55 2003-05-05
Mål för folkhälsan och vissa tobaksfrågor snabbprotokoll 11, 9, 30, 21, 19, 1, 28 2003-04-11
Äldrepolitiken - Uppföljning av den na- tionella handlingsplanen och förslag angående snabbprotokoll 220, 204, 218 2003-04-02
Aktuell debatt: Vården och omsorgen av äldre snabbprotokoll 4, 11 2003-02-20
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 42, 32, 24, 40, 22, 20, 30 2003-01-29
Svar på interpellation 2002/03:116 om bromsmediciner vid demens snabbprotokoll 22, 24, 20 2003-01-24
Barn i väpnade konflikter - Fakultativt protokoll till FN:s konvention om barnets rättig- snabbprotokoll 141, 143 2002-11-20
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 91, 73, 71, 89, 63 2002-11-06
Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rät- snabbprotokoll 148 2002-06-05
Svar på interpellation 2001/02:359 om förskrivningsrätter för legitimerade sjuksköters- snabbprotokoll 38, 34, 36 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:365 om patienträttigheter snabbprotokoll 43, 41, 45 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:422 om statlig finansiering av äldreomsorgen snabbprotokoll 47, 51, 49 2002-05-27
En förstärkt Barnombudsman snabbprotokoll 107 2002-04-25
Äldrepolitik snabbprotokoll 103, 209, 83, 195, 50, 36, 78, 217, 40, 72, 55, 90, 54, 34, 59, 76, 191, 81, 44, 52, 74, 74, 32, 215, 42, 57, 76, 88, 101, 193, 61 2002-04-17
Frågestund snabbprotokoll 60, 22, 95, 35, 338, 84, 28, 326, 332, 330, 328, 359, 334, 90, 57, 336, 86, 88, 24, 37, 26, 33, 39, 93, 357 2002-03-07
Svar på interpellation 2001/02:230 om äldreomsorgen snabbprotokoll 35, 33, 37 2002-02-19
Avgifter inom äldre- och handikappom- sorg snabbprotokoll 31, 17, 19, 33, 14 2001-11-14
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 205, 203, 201 2001-10-17
Svar på interpellation 2000/01:443 om äld- reomsorgen snabbprotokoll 24, 27 2001-05-28
Svar på interpellation 2000/01:456 om akut personalkris i vården snabbprotokoll 35, 33, 31 2001-05-28
Svar på interpellation 2000/01:250 om tillsynen av äldrevården snabbprotokoll 97, 93, 95 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:230 om bok- stavsbarnens behov snabbprotokoll 6, 4, 2 2001-02-20
Svar på interpellation 2000/01:145 om nikotinersättningspreparat snabbprotokoll 106, 108, 110 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:168 om finansieringen av äldreomsorgen snabbprotokoll 127, 129, 131 2001-01-25
Barn här och nu - Redogörelse för barnpo- litiken i Sverige snabbprotokoll 111, 78, 86, 84, 109 2001-01-24
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 273, 280, 294, 292, 271 2001-01-18
Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan snabbprotokoll 87, 52, 89, 50 2001-01-18
Barnfrågor snabbprotokoll 237, 225, 235 2000-04-27
Svar på interpellation 1999/2000:277 om tillsynen av äldreboende snabbprotokoll 51, 53, 49 2000-03-21
Svar på interpellation 1999/2000:133 om barnkonto snabbprotokoll 149, 145 2000-02-10
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 67 1999-12-14
Svar på interpellation 1999/2000:11 om barnsoldater snabbprotokoll 26, 28, 24 1999-10-12
Svar på interpellation 1998/99:292 om kravet på nya taxametrar snabbprotokoll 57, 55, 53 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:261 om ädelreformen snabbprotokoll 157, 154 1999-05-21
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 185 1999-01-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Cristina Husmark Pehrsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.