Dan Kihlström

Bio

Dan Edvin Christian Kihlström, född 2 augusti 1957 i Hjo, är en svensk politiker (kristdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2010, invald för Värmlands läns valkrets.I riksdagen var han ledamot i kulturutskottet 1998–2002 och 2006–2010 samt ledamot i krigsdelegationen 2009–2010. Han var även suppleant i bostadsutskottet, civilutskottet, justitieutskottet, kulturutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, socialutskottet och utrikesutskottet.Han har arbetat som frikyrkopastor och utbildningssekreterare. Kihlström är gift och har fyra barn och är bosatt i Skåre utanför Karlstad.
Artikeln innehåller material från wikipedia Dan Kihlström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2760 (57.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1210 (25.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
348 (7.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
512 (10.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Dan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Dan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2009-11-182010-10-19
SuppleantUtrikesutskottet2009-02-092010-10-04
SuppleantSocialutskottet2007-03-162009-02-09
SuppleantCivilutskottet2006-10-102009-02-09
LedamotKulturutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2004-04-292006-10-02
SuppleantKulturutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantBostadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantJustitieutskottet2000-05-102002-09-30
LedamotKulturutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer protokoll 95, 102, 100, 97, 104 2010-05-21
Telefonin på landsbygden protokoll 66, 64 2010-03-25
En politik för det civila samhället protokoll 127, 125, 129 2010-02-18
En strategi för ungdomspolitiken protokoll 98, 100, 94, 88, 84, 90, 86, 82, 92 2010-02-10
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 29, 94, 113, 27, 31, 90, 1, 98, 48, 46, 92, 96 2009-12-14
Tid för kultur protokoll 66 2009-12-14
Kyrkoantikvariska frågor protokoll 48 2009-11-19
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010-2013 protokoll 21, 27, 23, 19, 25 2009-11-19
Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting protokoll 73 2009-11-04
Språk för alla - förslag till språklag protokoll 153, 151, 149 2009-05-20
(forts. från 10 §) Statens stöd till idrotten (forts. KrU8) protokoll 110, 114, 112 2009-05-07
Ungdomspolitik och trossamfundsfrågor protokoll 28, 32, 30 2009-03-18
Förmynderskapsrättsliga frågor protokoll 115 2008-10-22
Mediefrågor protokoll 102, 100, 98 2008-04-09
Idrottsfrågor protokoll 153, 97, 147, 149, 95, 151, 93, 145 2008-04-03
Trossamfund protokoll 166, 170, 168 2008-04-03
Biblioteks- och språkfrågor protokoll 108 2008-03-13
Vissa folkrörelsefrågor protokoll 24 2008-03-13
(forts. från 8 §) EG-kommissionens meddelande om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle (forts. KrU3) protokoll 101, 103, 105 2007-11-15
Kulturmiljövård protokoll 162, 262, 264, 258 2007-05-09
Stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund protokoll 185, 189, 187 2007-05-09
(forts. från 14 §) Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (forts. KrU6) protokoll 119, 121 2007-04-11
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter protokoll 117 2007-04-11
Spel- och lotterifrågor protokoll 176, 178, 170, 172, 174 2007-04-11
Teater-, dans- och musikfrågor protokoll 122 2007-04-11
Museer protokoll 162 2007-03-01
Övergripande kulturfrågor protokoll 190 2007-03-01
Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande protokoll 126, 140, 138 2006-06-13
(forts. från 14 §) Radio och tv i allmänhetens tjänst 2007-2012 (forts. KrU28) protokoll 127, 125 2006-05-31
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2007-2012 protokoll 110 2006-05-31
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 86, 140 2006-04-27
Djurskydd m.m. protokoll 105 2006-03-23
Svar på interpellation 2005/06:234 om finskspråkiga radiosändningar protokoll 7, 4 2006-02-24
(forts. från 13 §) Plan- och byggfrågor (forts. BoU7) protokoll 171, 169, 152, 182, 184 2006-02-23
Svar på interpellation 2005/06:230 om bostadsmarknaden och hemlösheten protokoll 6, 12 2006-02-17
Svar på interpellation 2005/06:167 om ammunitionsindustrin och bly i ammunition protokoll 39, 36 2006-01-17
Jord- och skogsbruk protokoll 116, 114, 94 2005-10-14
Ändringar i jordförvärvslagen protokoll 32 2005-05-27
Planfrågor protokoll 168, 166, 154 2005-05-25
(forts. från 6 §) Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (forts. BoU8) protokoll 113, 115 2005-04-21
Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen protokoll 44 2005-04-21
Svar på interpellation 2004/05:410 om äldres rätt att välja boende protokoll 125, 128 2005-04-14
Svar på interpellation 2004/05:293 om ändring av jaktlagen protokoll 159, 162 2005-01-27
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 187 2004-12-15
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande protokoll 165, 163, 157 2004-12-06
Bostadsrätt - underrättelser till socialnämnden protokoll 152, 139, 150, 135, 137 2004-05-24
(forts. från 14 §) Bostadsförsörjningsfrågor (forts. BoU8) protokoll 167, 165 2004-04-15
Mobiltelefonmaster och buller i planeringen m.m. protokoll 197 2004-04-15
Byggfrågor protokoll 222, 205, 224 2004-03-17
Fastighetsrättsliga frågor m.m. protokoll 210 2004-03-04
Särskilt anordnad debatt om radio och TV i allmänhetens tjänst protokoll 13, 6 2003-10-23
Vissa åtgärder för omstrukturering av kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 211, 200, 213 2003-06-03
Kapitaltillskott till Teracom AB snabbprotokoll 41, 43, 35 2003-05-23
Hyresrätt m.m. snabbprotokoll 65 2003-04-16
Radio- och TV-frågor snabbprotokoll 133, 58, 120, 116, 131, 105, 54, 118 2003-04-03
Planfrågor m.m. snabbprotokoll 172, 170, 147 2003-03-12
(forts. från 15 §) Naturresursfrågor och vattenrätt (forts. BoU3) snabbprotokoll 199, 201 2002-12-05
Naturresursfrågor och vattenrätt snabbprotokoll 186, 188, 145, 176, 183, 195, 197, 178, 171 2002-12-05
Lotterier över Internet m.m. snabbprotokoll 26, 32, 30 2002-06-10
Vissa spel- och lotterifrågor snabbprotokoll 14, 3, 12 2002-06-10
Information från regeringen om Naturhis- toriska riksmuseets lokaler och verksamhet snabbprotokoll 100, 98 2002-05-30
Arkiv snabbprotokoll 73, 75 2002-03-22
Museer och utställningar snabbprotokoll 93 2002-03-22
Ungdomspolitik snabbprotokoll 48, 50, 65, 52, 67 2002-02-20
Förnyad riksdagsbehandling av vissa änd- ringar i lotterilagen (1994:1000) snabbprotokoll 121, 123, 115 2001-11-30
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam- fund och fritid snabbprotokoll 89, 79, 91 2001-11-30
Krigsmaterielexporten år 2000 snabbprotokoll 50 2001-10-24
Social ekonomi snabbprotokoll 99, 90, 97 2001-10-24
Spel och lotterier snabbprotokoll 66 2001-10-24
(forts. från 6 §) Folkbildning (forts. KrU7) snabbprotokoll 121, 119 2001-04-19
Folkbildning snabbprotokoll 46, 179, 193, 191 2001-04-19
(forts. från prot. 91) Idrottsfrågor m.m. (forts. KrU4) snabbprotokoll 194, 196 2001-04-05
Idrottsfrågor m.m. snabbprotokoll 230 2001-03-29
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 179 2000-11-29
Arkivfrågor snabbprotokoll 30 2000-04-06
(forts. från 7 §) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 249, 241, 247 1999-12-08
En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning, m.m. snabbprotokoll 156, 158, 169, 140, 171 1999-11-25
Frågestund snabbprotokoll 94, 92 1999-11-25
Kulturarv - fideikommiss snabbprotokoll 258 1999-11-25
Vissa kulturpolitiska frågor snabbprotokoll 240, 19 1999-03-18
Kultur, medier, trossamfund och fritid och Filmavtalet snabbprotokoll 94, 92 1998-12-08
Kriminalisering av främjande av delta- gande i lotterier som anordnas utom landet snabbprotokoll 206, 204 1998-11-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Dan Kihlström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.