Daniel Bäckström

Bio

Anders Gunnar Daniel Bäckström, född 18 november 1975 i Tveta församling i Värmlands län, är en svensk politiker (centerpartist). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014 (dessförinnan tjänstgörande ersättare i riksdagen 2013 och 2014), invald för Värmlands läns valkrets, och Centerpartiets gruppledare sedan 2022. Bäckström är försvarspolitisk och landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Daniel Bäckström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1291 (40.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
407 (12.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
257 (8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1258 (39.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Daniel röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Daniel röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2022-10-262026-10-26
SuppleantTrafikutskottet2022-10-122023-02-24
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112026-10-11
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-10-042026-09-21
GruppledareCenterpartiet2022-09-26
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-09-17
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-01-292022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantTrafikutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantTrafikutskottet2016-04-142018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
SuppleantTrafikutskottet2015-09-252016-04-13
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-06-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
SuppleantTrafikutskottet2014-10-072015-09-24
LedamotFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
Extra suppleantNäringsutskottet2014-04-092014-06-18
ErsättareErik A Eriksson2014-04-012014-06-18
Extra suppleantSkatteutskottet2013-04-242013-05-31
Extra suppleantNäringsutskottet2013-04-242013-05-31
ErsättareErik A Eriksson2013-04-222013-05-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:352 om risken för värmebölja och torka kommande sommar 2022/23:126 55, 59 2023-06-16
Svar på interpellation 2022/23:355 om den svenska vargstammen 2022/23:126 65, 68, 71 2023-06-16
Svar på interpellationerna 2022/23:332 och 370 om den svenska veterinärbristen och den statliga veterinärorganisationen på landsbygden 2022/23:126 45, 48, 51 2023-06-16
Skogspolitik 2022/23:111 79, 81, 87 2023-05-24
Statsministerns frågestund 2022/23:88 37, 39, 37, 39 2023-04-13
Jakt och viltvård 2022/23:84 145, 147, 154, 156, 158, 160, 162, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 162 2023-03-30
Djurskydd 2022/23:79 176, 178, 176, 178, 200, 202, 210, 200, 202, 210 2023-03-22
Jordbrukspolitik 2022/23:79 246, 248, 246, 248, 270, 272, 279, 270, 272, 279 2023-03-22
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel 2021/22:142 40, 40 2022-09-21
Naturvård och biologisk mångfald 2021/22:112 125, 127, 129, 125, 131, 127, 133, 129, 131, 133, 125, 127, 129, 131, 133 2022-05-12
Civilt försvar och krisberedskap 2021/22:107 37, 3, 37 2022-05-04
Frågestund 2021/22:87 29, 31, 99, 101, 39, 41, 41, 29, 43, 31, 46, 48, 29, 31, 29, 31 2022-03-24
Särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna 2021/22:79 5, 5, 19, 21, 19, 21, 45, 47, 45, 49, 47, 52, 49, 54, 52, 54 2022-03-04
Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga - statens arbete med att stärka arméstridskrafterna 2021/22:77 21, 21 2022-03-02
Svar på interpellation 2021/22:291 om kostnadsutvecklingen inom lantbruket 2021/22:62 69, 74, 79, 69, 74, 79, 69, 74, 79 2022-02-01
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2021/22:42 156, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 179, 181, 184, 186, 198, 200, 207, 209, 111, 113, 156, 158, 133, 135, 164, 138, 166, 156, 140, 168, 158, 170, 172, 111, 174, 164, 113, 176, 166, 168, 179, 170, 181, 155, 172, 184, 157, 174, 186, 176, 161, 179, 181, 184, 133, 186, 135, 198, 200, 138, 140, 207, 198, 209, 200, 155, 207, 157, 209, 161 2021-12-09
Försvar och samhällets krisberedskap 2021/22:41 218, 220, 228, 230, 216, 218, 240, 220, 253, 255, 218, 220, 228, 230, 266, 268, 240, 133, 253, 255, 133, 65, 26, 150, 152, 154, 65, 160, 170, 172 2021-12-08
Skärpt kontroll över explosiva varor 2020/21:136 66, 66 2021-06-08
Svar på interpellation 2020/21:336 om genomförandet av försvarsbeslutet 2020/21:74 50, 53, 56, 50, 53, 56 2021-02-02
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 75, 75 2020-12-14
Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 83, 83 2020-12-14
(forts. från § 10) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2019/20:106 97, 97 2020-04-16
Försvarspolitik 2019/20:98 19, 19, 12, 14, 16, 12, 44, 46, 60, 57, 59, 68, 70, 75, 77, 3, 3, 19, 21, 19, 21 2020-04-01
(forts. från § 8) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2019/20:49 153, 155, 162, 164, 153, 155, 162, 164 2019-12-11
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2019/20:44 79, 155, 79 2019-12-04
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2019/20:44 92, 212, 27, 5, 25, 92, 5 2019-12-04
Vapenfrågor 2018/19:107 166, 166 2019-06-18
Aktuell debatt om Försvarsberedningens förslag 2018/19:101 117, 117, 119, 119, 5, 5, 18, 18, 20, 20, 51, 51, 53, 53, 68, 68, 70, 70, 72, 72, 74, 74, 76, 76, 78, 78, 80, 80, 82, 82, 84, 84 2019-06-10
Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna 2017/18:142 6, 14, 22 2018-08-30
Svar på interpellation 2017/18:510 om genomförandet av vapendirektivet 2017/18:128 54, 56, 58 2018-06-08
(forts. från § 6) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2017/18:96 78 2018-04-12
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2017/18:84 15, 156, 157 2018-03-14
Svar på interpellation 2017/18:326 om Försvarsberedningen och säkerhetspolitiken 2017/18:65 2, 6, 10 2018-02-01
Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 2017/18:60 4 2018-01-24
Svar på interpellation 2017/18:251 om skyddsjakt på varg 2017/18:54 104, 106, 108 2017-12-20
Svar på interpellation 2017/18:136 om tullens verksamhet vid centrala gränsorter 2017/18:37 37, 41, 45 2017-11-24
Start för Europeiska försvarsfonden 2017/18:27 105, 107, 109 2017-11-08
Svar på interpellation 2016/17:616 om flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda 2017/18:6 43, 46, 49 2017-09-19
Svar på interpellation 2016/17:519 om åtgärder för strandskydd 2017/18:4 137, 139, 141 2017-09-14
Svar på interpellationerna 2016/17:615 och 617 om kärnvapenförbud och svensk försvarsförmåga 2017/18:4 124, 129, 134 2017-09-14
(forts. från § 10) Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (forts. UFöU5) 2016/17:121 135 2017-06-08
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2016/17:113 22, 24, 14, 150, 14, 8 2017-05-18
(forts. från § 9) Samhällets krisberedskap (forts. FöU7) 2016/17:97 126, 128, 132, 134 2017-04-20
Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor 2016/17:88 3 2017-03-29
(forts. från § 8) Luftfartsfrågor (forts. TU10) 2016/17:81 147, 149, 151, 153, 155 2017-03-16
Militära frågor 2016/17:77 170, 49, 51, 53, 60, 62, 48 2017-03-02
Åldersgräns för kosmetiska solarier 2016/17:77 176 2017-03-02
It- och postfrågor 2016/17:72 68 2017-02-22
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter 2016/17:69 10 2017-02-16
Svar på interpellation 2016/17:213 om räddningstjänstpersonal i beredskap 2016/17:62 16, 19, 22 2017-01-27
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2016/17:45 135, 5 2016-12-13
(forts. från § 7) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2016/17:42 178, 190, 192 2016-12-08
Gemensam ram för att motverka hybridhot 2016/17:25 22, 24, 26, 36, 38 2016-11-09
Svar på interpellation 2015/16:767 om ett styr- och reglertekniskt forskningscentrum i Säffle 2015/16:130 67, 69, 71 2016-09-08
Samförståndsavtal om värdlandsstöd 2015/16:111 110, 112, 114 2016-05-25
(forts. från § 5) Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (forts. FöU14) 2015/16:108 150, 152, 154 2016-05-19
Stöd till Frankrike med försvarsmateriel 2015/16:108 179 2016-05-19
Svar på interpellation 2015/16:561 om myndighetskrav som försvårar rationellt lantbruk 2015/16:98 69, 71, 73 2016-04-26
Svar på interpellation 2015/16:565 om krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser samt naturkatastrofer 2015/16:98 76, 78, 80 2016-04-26
Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete 2015/16:95 78 2016-04-20
Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor 2015/16:92 151 2016-04-14
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm 2015/16:87 64 2016-04-06
Svar på interpellationerna 2015/16:409, 439 och 443 om förändring i jaktförordningen 2015/16:86 36, 41, 47 2016-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:427, 496 och 518 om villkoren för svenska mjölkbönder 2015/16:86 69, 75, 82 2016-04-05
Beredskap för kris och krig 2015/16:81 67, 75, 77, 84, 86, 89, 91 2016-03-16
(forts. från § 7) Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (forts. FöU8) 2015/16:70 155 2016-02-25
Aktuell debatt om Sveriges deltagande i kampen mot Daish 2015/16:58 6, 14, 22 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:251 om inställd samverkansövning 2015/16:49 100, 102, 104 2015-12-18
(forts.) Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (forts. UFöU2) 2015/16:46 152 2015-12-15
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2015/16:46 117 2015-12-15
Rovdjurspolitikens inriktning 2015/16:46 210 2015-12-15
(forts. från § 8) Militära frågor (forts. FöU3) 2015/16:30 106, 108, 110 2015-11-19
Svar på interpellation 2015/16:62 om rovdjursförvaltning 2015/16:28 58, 62, 66 2015-11-17
Svar på interpellation 2015/16:125 om betydelsen av ett svenskt Natomedlemskap 2015/16:26 4, 9 2015-11-12
Svar på interpellation 2014/15:643 om osäkerhet kring ansökningar om jordbruksstöd 2014/15:120 2, 4, 6 2015-06-23
Svar på interpellationerna 2014/15:617 och 618 om Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad 2014/15:119 135, 138, 141 2015-06-22
Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 2014/15:116 113, 132, 134 2015-06-15
Svar på interpellation 2014/15:263 om vargpolitiken 2014/15:65 13, 22, 30 2015-03-03
Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret 2014/15:59 151 2015-02-12
Samhällets krisberedskap 2014/15:59 160, 6, 23, 25, 120, 6, 23, 25 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:128 om nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet 2014/15:28 117, 121 2014-11-27
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 434 2014-11-12
Svar på interpellation 2014/15:54 om licensjakt på varg 2014/15:17 118, 121, 124 2014-11-06
Vargstammen snabbprotokoll 73 2013-05-23
Vargpolitiken snabbprotokoll 60 2013-04-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Daniel Bäckström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.