Daniel Riazat

Bio

Daniel Riazat, född 10 mars 1991 i Teheran i Iran, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Stockholms läns valkrets sedan 2022 och dessförinnan för Dalarnas läns valkrets.Daniel Riazat var ledamot av kommunfullmäktige i Falun 2010–2014 och var ordförande för Vänsterpartiet i Dalarna 2012–2014. Han är utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Daniel Riazat, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1150 (35.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
458 (14.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
254 (7.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1351 (42%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Daniel röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Daniel röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantNäringsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantLedamotsrådet2022-10-122026-10-12
SuppleantEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotUtbildningsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-05-042022-10-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantEU-nämnden2018-10-162022-05-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
LedamotUtbildningsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2018-03-232018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotUtbildningsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning 2022/23:120 117, 119, 131, 133, 135, 141, 143 2023-06-08
Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m. 2022/23:116 17, 19, 21 2023-05-31
Övergripande skolfrågor 2022/23:102 58, 60, 58, 17, 98, 60, 105, 90, 107, 92, 94, 90, 92, 94, 17, 98, 17, 105, 146, 107, 17, 146 2023-05-03
(forts. från § 13) Vuxenutbildning (forts. UbU9) 2022/23:98 113, 113 2023-04-26
Vuxenutbildning 2022/23:98 108, 110, 91, 159, 161, 108, 163, 110, 55, 74, 76, 159, 161, 163, 108, 108 2023-04-26
(forts. från § 7) Förskolan (forts. UbU4) 2022/23:68 86, 88, 100, 86, 88, 100 2023-02-23
Utrikespolitisk debatt 2022/23:63 146, 148, 150, 146, 148, 150, 146, 148, 150 2023-02-15
Svar på interpellation 2022/23:21 om avtal mellan Sverige och Iran 2022/23:23 3, 6, 3, 6, 3, 6 2022-11-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 190, 190 2022-10-20
Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning 2021/22:132 4, 4, 4 2022-06-16
Ett mer likvärdigt skolval 2021/22:131 75, 75, 75 2022-06-15
Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning 2021/22:130 57, 57 2022-06-14
Ökad likvärdighet för skolhuvudmän 2021/22:125 35, 37, 39, 42, 44, 35, 37, 39, 42, 44 2022-06-07
Grundläggande om utbildning 2021/22:95 139, 164, 166, 173, 153, 155, 139, 153, 155, 164, 166, 173 2022-04-07
Statsministerns frågestund 2021/22:95 74, 74, 69 2022-04-07
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram 2021/22:94 31, 33, 35, 31, 33, 35 2022-04-06
Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg 2021/22:86 128, 128 2022-03-23
Svar på interpellation 2021/22:393 om klädkoder och sexuella trakasserier i skolor 2021/22:84 66, 68, 70, 66, 68, 70 2022-03-18
Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan 2021/22:68 123, 123 2022-02-17
Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers kunskaper 2021/22:68 113, 113 2022-02-17
Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister 2021/22:59 138, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 159, 138, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 159 2022-01-26
Särskild debatt om bristande trygghet i skolan 2021/22:58 6, 6, 26, 33, 35, 26, 33, 35 2022-01-25
Utbildning och universitetsforskning 2021/22:45 15, 17, 19, 15, 21, 17, 23, 25, 28, 30, 32, 29, 31, 39, 41, 54, 64, 66, 51, 53, 60, 82, 84, 15, 6, 17, 8, 19, 224, 21, 11, 226, 23, 224, 13, 25, 226, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 39, 30, 41, 246, 32, 248, 34, 246, 36, 248, 270, 270, 39, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 59, 61, 15, 17, 117, 119, 126, 128, 15, 36, 17, 38, 40, 42, 44, 6, 51, 8, 53, 36, 11, 38, 13, 40, 42, 44, 159, 24, 51, 26, 53, 28, 30, 32, 34, 36 2021-12-14
Svar på interpellation 2021/22:68 om höjningen av räntan på CSN-lån 2021/22:26 64, 64, 68, 68, 72, 72 2021-11-09
(forts. från § 11) Gymnasieskolan (forts. UbU13) 2020/21:142 94, 94 2021-06-16
Bättre studiestöd högre upp i åldrarna 2020/21:126 3, 3 2021-05-25
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation 2020/21:123 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22 2021-05-19
(forts. från § 11) Grundläggande om utbildning (forts. UbU12) 2020/21:107 87, 89, 91, 87, 89, 91 2021-04-14
Svar på interpellation 2020/21:580 om rasism och diskriminering inom offentlig verksamhet 2020/21:102 69, 74, 69, 74 2021-04-06
Möjlighet till betyg från årskurs 4 2020/21:87 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 54 2021-03-03
Förskolan 2020/21:80 124, 126, 128, 93, 110, 112, 114, 85, 76, 103, 105, 76, 32, 34, 32, 124, 34, 126, 128, 151, 132, 134, 136, 138, 140, 151 2021-02-11
Studiestöd 2020/21:55 58, 162, 64, 66, 162, 69, 69, 37, 39, 50, 52, 148, 54, 150, 152, 58, 58, 64, 64, 66, 66, 98, 105, 107, 37, 39, 50, 52, 54, 85 2020-12-16
Svar på interpellation 2020/21:127 om rätt till nattis 2020/21:40 96, 98, 100, 96, 98, 100 2020-11-24
En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 2020/21:17 26, 28, 30, 33, 35, 50, 52, 26, 28, 30, 33, 35, 50, 52 2020-09-30
Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn 2020/21:17 19, 19 2020-09-30
Svar på interpellation 2019/20:412 om rasismen i USA 2019/20:142 17, 20, 17, 20 2020-06-22
Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad 2019/20:140 55, 55 2020-06-16
Komvux för stärkt kompetensförsörjning 2019/20:131 17, 17 2020-06-03
Lärare och elever 2019/20:118 8, 191, 131, 133, 135, 131, 133, 135, 191, 140, 140, 8 2020-05-07
(forts. från § 6) Högskolan (forts. UbU15) 2019/20:90 76, 76 2020-03-19
Grundläggande frågor om utbildning 2019/20:90 16, 16 2020-03-19
Gymnasieskolan 2019/20:81 60, 68, 70, 88, 90, 92, 10, 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 206, 177, 179, 181, 206, 60, 68, 70 2020-03-04
Svar på interpellation 2019/20:298 om en jämlik förskola 2019/20:72 33, 35, 37, 33, 35, 37 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:198 om det fria skolvalet 2019/20:56 41, 43, 46, 41, 43, 46 2019-12-20
Grundläggande om utbildningen, Lärare och elever och Övergripande skolfrågor 2018/19:81 124, 126, 128, 130, 133, 135, 118, 120, 122 2019-04-25
Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer 2018/19:74 6, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 2019-04-05
En strategi för svensk rymdverksamhet 2018/19:19 64 2018-11-21
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program 2017/18:135 54, 56, 58, 60, 62 2018-06-19
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet 2017/18:125 81 2018-06-04
Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser 2017/18:122 34, 36, 38 2018-05-30
En gymnasieutbildning för alla 2017/18:117 6 2018-05-23
Samling för skolan 2017/18:117 15, 17, 19, 27, 29 2018-05-23
Studiestöd, Högskolan och Forskning 2017/18:108 26 2018-05-03
Övergripande skolfrågor, Lärare och elever, Grundläggande om utbildningen och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet 2017/18:96 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 112 2018-04-12
Svar på interpellation 2017/18:301 om situationen för civilsamhällets organisationer i Turkiet 2017/18:62 3, 6 2018-01-26
Svar på interpellation 2017/18:257 om destruktiva könsnormer 2017/18:53 131, 133, 135 2017-12-19
Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala 2017/18:31 82, 84, 86 2017-11-15
Politisk information i skolan 2017/18:31 46 2017-11-15
Skolstart vid sex års ålder 2017/18:31 74, 76, 78 2017-11-15
Svar på interpellation 2016/17:539 om avgiftsfri skola för alla 2016/17:132 50, 52, 54 2017-06-27
Svar på interpellation 2016/17:540 om elevföreträdares synliggörande i skollagen 2016/17:132 65, 67, 69 2017-06-27
Svar på interpellation 2016/17:541 om elevers individuella inflytande 2016/17:132 57, 59, 61 2017-06-27
En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 2016/17:128 106, 108, 110 2017-06-19
Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd 2016/17:117 57 2017-05-31
(forts. från § 12) Skolväsendet - grundläggande om utbildningen, Skolväsendet - lärare och elever och Skolväsendet - övergripande skolfrågor (forts. UbU17, UbU18 och UbU19) 2016/17:105 133 2017-05-04
Vuxenutbildningen 2016/17:105 3, 12, 14 2017-05-04
Svar på interpellation 2016/17:346 om elevers rätt till modersmål 2016/17:87 26, 28, 30 2017-03-28
Frågestund 2016/17:85 60, 62, 9, 154, 11, 156, 9, 11, 38, 40, 54, 56, 14, 16, 38, 40, 37, 39, 31, 33, 14, 16, 64, 77, 66, 10, 37, 12, 39, 31, 33, 77, 10, 12 2017-03-23
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 2016/17:76 49, 51, 53 2017-03-01
(forts.) Studiestöd (forts. UbU2) 2016/17:45 132 2016-12-13
Ny kompetensagenda för Europa 2016/17:21 94 2016-10-26
Fler elever i fler skolor 2016/17:10 26 2016-09-28
Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål 2015/16:124 80, 82, 84 2016-06-21
(forts. från § 11) Skolväsendet (forts. UbU14) 2015/16:103 118, 120, 122, 124, 126, 139, 141 2016-05-11
Svar på interpellation 2015/16:514 om högskolebehörighet från alla nationella gymnasieprogram 2015/16:94 34, 36, 38 2016-04-19
Grundskolan 2015/16:77 17, 25, 27 2016-03-09
Svar på interpellation 2015/16:240 om skolans simundervisning 2015/16:48 151, 153, 155 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:196 om studiehandledning på modersmål 2015/16:36 74, 76, 78 2015-12-01
Internationella skolor 2015/16:33 115, 117, 119 2015-11-25
Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 2015/16:30 22, 24, 26 2015-11-19
Svar på interpellation 2015/16:143 om orimliga kompensationer till fristående skolor 2015/16:28 109, 112, 115 2015-11-17
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning 2014/15:114 152, 154, 156 2015-06-11
Skolväsendet 2014/15:100 87, 89, 91, 93, 95 2015-05-20
Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång 2014/15:90 100, 102, 104 2015-04-22
(forts. från § 6) Vuxenutbildning (forts. UbU12) 2014/15:83 76, 78, 80 2015-04-09
Möjligheter till fjärrundervisning 2014/15:74 161, 163, 165, 178, 180 2015-03-18
(forts. från § 8) Grundskolan (forts. UbU9) 2014/15:71 125, 127, 129, 131, 133 2015-03-12
Svar på interpellation 2014/15:285 om statligt huvudansvar för skolan 2014/15:68 122, 124, 126 2015-03-06
(forts. från § 7) Förskolan (forts. UbU8) 2014/15:67 100 2015-03-05
Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige 2014/15:62 6, 8, 10 2015-02-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267 2014-11-12
Svar på interpellation 2014/15:24 om politisk information i skolan 2014/15:11 118, 120, 116 2014-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Daniel Riazat

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.