David Josefsson

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1166 (37%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
561 (17.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
244 (7.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1179 (37.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur David röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur David röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotCivilutskottet2022-10-272026-09-21
LedamotCivilutskottet2022-10-042022-10-27
SuppleantJustitieutskottet2022-10-042022-11-29
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2021-12-012022-09-26
RiksdagsledamotFöräldraledighet2021-09-012021-11-30
RiksdagsledamotÅsa Hartzell 2021-09-01 - 2021-11-30 Föräldraledighet2021-09-012021-11-30
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2019-06-172022-09-26
LedamotCivilutskottet2019-02-132022-09-26
SuppleantFinansutskottet2019-02-132019-06-17
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022019-02-13
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-022019-02-13
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242021-08-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Bostadspolitik 2022/23:87 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9 2023-04-12
Planering och byggande 2022/23:87 33, 33 2023-04-12
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2022/23:39 222, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 210, 212, 214, 216, 218, 220 2022-12-15
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 154, 154, 154, 154 2022-10-19
Svar på interpellation 2021/22:178 om Kustbevakningens möjligheter till snabbare utryckningar 2021/22:53 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-01-14
Svar på interpellation 2021/22:184 om uppföljning av tillkännagivande om PCR-test 2021/22:53 39, 41, 43, 39, 41, 43 2022-01-14
Svar på interpellationerna 2021/22:208 och 219 om olympiska spelen i Beijing 2021/22:53 46, 49, 52, 46, 49, 52 2022-01-14
Statsministerns frågestund 2021/22:42 85, 85, 76, 85, 76 2021-12-09
En effektivare konkurshantering 2020/21:127 70, 74, 76, 70, 74, 76 2021-05-26
Svar på interpellation 2020/21:673 om utländska hot mot svenska journalister 2020/21:121 67, 69, 71, 67, 69, 71 2021-05-07
Ersättningsrätt och insolvensrätt 2020/21:115 83, 83, 129, 129 2021-04-28
Svar på interpellation 2020/21:490 om konkurser inom restaurang- och besöksnäringen 2020/21:114 3, 6, 3, 6 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:558 om klimatsäkring av utsatta städer 2020/21:105 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:568 om hyrköp och ombildning till ägarlägenheter 2020/21:105 18, 22, 18, 22 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:597 om elkapaciteten i västra Sverige 2020/21:105 65, 67, 69, 65, 67, 69 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:562 om omvandling från lokaler till bostäder 2020/21:101 116, 118, 120, 116, 118, 120 2021-03-26
(forts. från § 8) Associationsrätt (forts. CU8) 2020/21:80 86, 86 2021-02-11
Hyresrätt m.m. 2020/21:80 5, 24, 26, 5, 147, 149, 152, 155, 24, 157, 26, 147, 149, 152, 155, 157 2021-02-11
(forts.) Svar på interpellationerna 2020/21:366, 369 och 370 om riksintressen och planerade stambanan mellan Göteborg och Borås 2020/21:78 60, 64, 60, 64 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:373 om kompensation till restaurangbranschen 2020/21:78 3, 6, 3, 6 2021-02-09
Svar på interpellationerna 2020/21:366, 369 och 370 om riksintressen och planerade stambanan mellan Göteborg och Borås 2020/21:78 56, 56 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:244 om massutskick av sms 2020/21:72 35, 38, 41, 35, 38, 41 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:296 om beskattning av personbilar 2020/21:72 9, 12, 14, 9, 12, 14 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:330 om riktlinjer för utbyggnad av vindkraft 2020/21:72 25, 29, 25, 29 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:231 om konkurser med anledning av pandemin 2020/21:65 17, 19, 21, 17, 19, 21 2021-01-15
Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 2020/21:45 60, 60 2020-12-02
Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet 2020/21:45 39, 43, 45, 48, 50, 39, 43, 45, 48, 50 2020-12-02
Svar på interpellation 2020/21:15 om paketreselagen och resegarantin 2020/21:18 3, 7, 3, 7 2020-10-01
Svar på interpellation 2019/20:459 om förbudet mot folksamlingar i förhållande till motionslopp 2020/21:9 16, 18, 20 2020-09-17
Svar på interpellation 2020/21:459 om förbudet mot folksamlingar i förhållande till motionslopp 2020/21:9 16, 18, 20 2020-09-17
Svar på interpellation 2019/20:458 om åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Sveriges storstäder 2020/21:5 101, 107, 113, 101, 107, 113, 101, 107, 113 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:330 om hög brottsutsatthet bland företagare och deras anställda 2019/20:84 2, 5, 8, 2, 5, 8 2020-03-10
(forts.) Svar på interpellation 2019/20:350 om statens roll i att lösa bostadsbristen 2019/20:80 80, 80 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:350 om statens roll i att lösa bostadsbristen 2019/20:80 76, 76 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:191 om EU:s exportförbud för snus 2019/20:78 32, 34, 36, 32, 34, 36 2020-02-20
Frågestund 2019/20:74 76, 97, 91, 93, 97, 81, 89, 89, 86, 67, 64, 66, 86, 91, 76, 93, 86, 64, 70, 72, 64, 66, 95, 67, 97, 61, 98, 95, 64, 97, 67, 98, 86, 86, 89, 81, 67 2020-02-13
Svar på interpellation 2019/20:260 om utredningen om privat initiativrätt 2019/20:64 78, 81, 78, 81 2020-01-28
Svar på interpellation 2019/20:247 om stängningen av Ringhals reaktorer 1 och 2 2019/20:63 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-01-23
Svar på interpellation 2019/20:159 om mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar 2019/20:43 16, 20, 24, 16, 20, 24 2019-12-03
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 2019/20:40 10, 15, 17, 10, 15, 17 2019-11-28
Svar på interpellation 2019/20:93 om migrationsdomstolar och handläggningstider 2019/20:33 25, 27, 29, 25, 27, 29 2019-11-15
Svar på interpellation 2019/20:69 om krångliga regler för företag 2019/20:30 23, 25, 27, 23, 25, 27 2019-11-12
Svar på interpellation 2019/20:16 om det ökande antalet sprängdåd i Sverige 2019/20:27 5, 8, 2, 5, 8, 2 2019-11-05
Svar på interpellation 2019/20:38 om unga på bostadsmarknaden 2019/20:23 61, 63, 65, 61, 63, 65 2019-10-22
Svar på interpellation 2019/20:10 om utredning om ordningsvakter 2019/20:15 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-10-04
Svar på interpellation 2018/19:281 om butiksstölder 2019/20:3 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-09-12
Svar på interpellation 2018/19:286 om SJ:s biljettförsäljningskanaler 2018/19:109 16, 18, 20, 16, 18, 20 2019-06-24
Svar på interpellationerna 2018/19:244, 246, 247, 248, 249 och 251 om påtryckningar mot Försäkringskassan 2018/19:102 64, 71, 77, 64, 71, 77 2019-06-11
Nya EU-regler om aktieägares rättigheter 2018/19:93 3, 15, 17 2019-05-15
Associationsrätt 2018/19:73 11, 20, 22, 132, 132 2019-04-04
Svar på interpellation 2018/19:105 om färjetrafik i skärgården 2018/19:63 97, 100, 103 2019-03-12
Svar på interpellation 2018/19:73 om Sverige som innovationsland 2018/19:59 2, 4, 6 2019-03-05
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 247 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

David Josefsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.