Désirée Pethrus

Bio

Désirée Astrid Marianne Pethrus, tidigare Engström Pethrus, född 19 februari 1959 i Västerleds församling i Stockholm, är en svensk socionom, politiker (kristdemokrat) och riksdagsledamot 2006–2021. I februari 2021 utsågs hon till regionråd i Region Stockholm med ansvar för äldrevården.
Artikeln innehåller material från wikipedia Désirée Pethrus, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
476 (39.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
202 (16.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
155 (12.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
371 (30.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Désirée röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Désirée röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantKulturutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-02-11
LedamotEU-nämnden2019-01-162021-02-11
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2019-01-142021-02-11
Riksdagsledamot2019-01-012021-02-11
RiksdagsledamotChristian Carlsson 2018-09-24 - 2018-12-31 Sjukledighet2018-09-242018-12-31
RiksdagsledamotErik Slottner 2018-02-05 - 2018-09-24 Sjukledighet2018-02-052018-09-23
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotEU-nämnden2014-10-072018-09-24
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-02-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-04-152014-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2012-03-132014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-09-202011-09-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
LedamotRiksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet2011-03-162014-10-28
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2010-12-202012-02-23
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
LedamotRiksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet2010-11-172011-03-16
LedamotEU-nämnden2010-10-122014-10-07
LedamotUtrikesutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantUtrikesnämnden2010-10-122014-10-07
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2007-03-162009-02-09
SuppleantEU-nämnden2006-11-222010-10-12
SuppleantJustitieutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
StatsrådsersättareGöran Hägglund2006-10-062010-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2003-11-112003-12-31
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2003-11-112003-12-31
Ersättare2003-11-112003-12-31
SuppleantSkatteutskottet2001-09-182002-07-31
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2001-09-182002-07-31
Ersättare2001-09-182002-07-31
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2000-10-262001-01-14
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2000-10-182001-01-14
ErsättareStefan Attefall2000-10-092001-01-14
LedamotSkatteutskottet2000-02-012000-05-31
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1999-05-062000-05-31
SuppleantSkatteutskottet1999-05-042000-01-31
Ersättare1999-05-012000-05-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
EU-politisk debatt 2020/21:67 6, 26, 28, 68, 70, 94, 96, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 125, 127 2021-01-20
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2020/21:55 17, 19, 21, 221, 36, 38, 237, 239, 6, 17, 19, 12, 21, 14, 36, 30, 38, 32 2020-12-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020/21:54 87, 89 2020-12-15
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen 2020/21:53 198 2020-12-14
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober 2020/21:24 18, 20, 18, 20 2020-10-20
Svar på interpellation 2020/21:5 om skyddet av doktor Mukwege 2020/21:15 13, 15, 17, 13, 15, 17 2020-09-25
Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering 2019/20:137 138, 150, 152, 138, 150, 152 2020-06-11
Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden 2019/20:131 66, 73, 75, 66, 73, 75 2020-06-03
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 2019/20:125 4, 11, 13, 4, 11, 13 2020-05-26
Svar på interpellation 2019/20:396 om arbetsmiljöarbetet under coronakrisen 2019/20:124 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-05-25
Statsministerns frågestund 2019/20:121 64, 64, 64 2020-05-14
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2019/20:113 14, 16, 14, 16, 18, 20, 18, 20 2020-04-28
(forts. från § 6) Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (forts. AU7) 2019/20:82 89, 91, 84, 86, 89, 91, 84, 86 2020-03-05
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2019/20:82 10, 152, 154, 156, 10, 117 2020-03-05
Frågestund 2019/20:78 78, 80, 83, 22, 140, 104, 144, 54, 56, 42, 53, 47, 44, 49, 59, 56, 58, 46, 56, 48, 58, 83, 53, 53, 46, 55, 48, 69, 54, 56, 59, 61, 102, 142, 24, 54, 56, 69, 105, 107, 72, 59, 70, 72, 78, 80, 21, 94, 94, 23, 59, 18, 61, 45, 20, 47 2020-02-20
Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning 2019/20:69 31, 33, 35, 31, 33, 35 2020-02-05
Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor 2019/20:64 8, 23, 25, 37, 39, 60, 62, 69, 71, 73, 8, 23, 25, 37, 39, 60, 62, 69, 71, 73 2020-01-28
Svar på interpellation 2019/20:218 om insatser mot hedersvåldet 2019/20:60 18, 20, 22, 18, 20, 22 2020-01-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12-13 december 2019/20:53 18, 20 2019-12-17
Svar på interpellation 2019/20:87 om en undersökningskommission för fallet Dawit Isaak 2019/20:30 46, 48, 50, 46, 48, 50 2019-11-12
Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet 2019/20:26 47, 49, 7, 23, 25, 47, 49, 7, 23, 25 2019-10-25
Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 2018/19:106 55, 55 2019-06-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 maj 2018/19:91 18, 20 2019-05-13
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april 2018/19:77 132, 134 2019-04-11
Svar på interpellation 2018/19:65 om förföljelse av kristna i världen 2018/19:54 35, 37, 39 2019-02-15
Svar på interpellation 2017/18:301 om situationen för civilsamhällets organisationer i Turkiet 2017/18:62 2, 5, 8 2018-01-26
Svar på interpellationerna 2017/18:239 och 262 om förändring av EBO-lagen 2017/18:55 121, 124, 127 2018-01-16
Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen 2017/18:47 9, 17, 25 2017-12-11
(forts. från § 5) Kommissionens arbetsprogram 2018 (forts. UU4) 2017/18:45 76, 78 2017-12-07
Kommissionens arbetsprogram 2018 2017/18:45 20, 22, 24 2017-12-07
Återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt 2017/18:36 125, 123 2017-11-23
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet 2017/18:27 26 2017-11-08
Aktuell debatt om situationen för ensamkommande 2017/18:3 9, 17, 25 2017-09-13
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 2016/17:129 38, 40, 20, 22, 24 2017-06-20
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 2016/17:129 61, 63, 65 2017-06-20
Åtgärder mot diskriminering 2016/17:129 47 2017-06-20
Svar på interpellationerna 2016/17:554 och 557 om Fikru Maru 2016/17:127 9, 12, 15 2017-06-16
Svar på interpellation 2016/17:532 om jämställdhetsmyndigheten 2016/17:124 10, 14 2017-06-13
Insatsen Förberedande och orienterande utbildning 2016/17:120 63 2017-06-07
Aktuell debatt om klimatförändringar 2016/17:110 8, 16, 24 2017-05-12
Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå 2016/17:104 9, 38, 40 2017-05-03
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april 2016/17:103 22, 24 2017-05-02
Arbetsmiljö och arbetstid 2016/17:100 38, 41, 43, 64, 66, 64, 68, 66, 68, 200 2017-04-26
Nya utstationeringsregler 2016/17:100 28, 9, 11, 13, 26 2017-04-26
Svar på interpellation 2016/17:359 om långtidsarbetslösas sysselsättning 2016/17:83 2, 4, 6 2017-03-21
Arbetsmarknadsutredningen 2016/17:81 20, 22, 24 2017-03-16
Kommissionens arbetsprogram 2017 2016/17:80 30, 32, 34 2017-03-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 mars 2016/17:79 26, 28 2017-03-14
Integration 2016/17:76 44, 55, 55, 39, 167, 169, 45, 171, 47, 177, 179 2017-03-01
Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. 2016/17:72 54, 56, 26, 32, 34 2017-02-22
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december 2016/17:50 73, 75 2016-12-20
Svar på interpellation 2016/17:102 om praktikplatser för asylsökande 2016/17:48 5, 7, 9 2016-12-16
Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning 2016/17:10 2, 8, 10 2016-09-28
Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. 2015/16:123 53, 63, 65 2016-06-20
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 m.m. 2015/16:115 94, 100, 102 2016-06-08
Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 2015/16:115 79 2016-06-08
Svar på interpellation 2015/16:494 om arbetsmarknaden 2015/16:89 9, 11, 13 2016-04-08
Arbetsrätt 2015/16:85 168, 170, 172, 10, 174, 176, 16, 18, 110, 112, 108, 6, 6, 10, 12, 14, 177, 179, 181, 188, 190 2016-03-23
Svar på interpellation 2015/16:464 om situationen på våra asylboenden 2015/16:83 25, 27, 29 2016-03-18
Återrapportering från toppmöte med Turkiet samt informellt europeiskt råd 2015/16:76 30, 32 2016-03-08
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2015/16:68 30, 32, 28, 18, 30, 20, 18, 20, 103, 105, 21, 32, 23, 18, 18, 20, 18, 20, 20, 26, 28, 30, 18, 20, 135, 137, 32, 34, 18, 20, 18, 30, 20, 32 2016-02-23
(forts. från § 5) Svar på interpellationerna 2015/16:324, 333, 384 och 390 om situationen i Turkiet 2015/16:66 129 2016-02-11
Svar på interpellation 2015/16:331 om våld och trakasserier på asylboenden 2015/16:66 132, 134, 136 2016-02-11
Svar på interpellationerna 2015/16:324, 333, 384 och 390 om situationen i Turkiet 2015/16:66 25, 31 2016-02-11
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 2015/16:59 21, 23, 25 2016-01-27
Svar på interpellationerna 2015/16:288 och 292 om alternativ till sysselsättningsfasen 2015/16:57 13, 18 2016-01-22
Svar på interpellation 2015/16:289 om ofrivilliga äktenskap 2015/16:54 9, 12, 15 2016-01-19
Svar på interpellation 2015/16:158 om EU:s yttre gränskontroll 2015/16:49 77, 79, 81 2015-12-18
(forts. från § 6) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 112, 114 2015-12-10
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2015/16:37 3, 5, 17, 19, 21, 22, 33, 154, 44, 35, 156, 46, 158, 42, 164, 44, 166, 57, 59, 180, 182, 82, 84, 19, 33, 35, 19, 117, 119, 121, 33, 35, 127, 129, 164, 166 2015-12-02
Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen 2015/16:8 9, 17, 25 2015-09-25
Arbetsmiljö 2014/15:116 218 2015-06-15
Arbetsförmedlingen 2014/15:114 182 2015-06-11
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 2014/15:105 149, 151, 153 2015-05-28
Svar på interpellation 2014/15:395 om endometrios 2014/15:88 159, 161, 163 2015-04-17
(forts. från § 8) Arbetslöshetsförsäkringen (forts. AU7) 2014/15:87 127 2015-04-16
Svar på interpellation 2014/15:399 om otillförlitliga språkanalyser 2014/15:81 33 2015-04-07
Svar på interpellationerna 2014/15:293, 338 och 397 om konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget 2014/15:81 40, 46, 55 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:220 om samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien 2014/15:76 11, 16 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:238 om Fikru Maru 2014/15:76 24, 26, 28 2015-03-20
(forts. från § 4) Arbetsmarknadspolitik (forts. AU5) 2014/15:75 92, 107, 109 2015-03-19
Arbetsmarknadspolitik 2014/15:75 18, 28 2015-03-19
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12 februari 2014/15:61 26, 28 2015-02-17
Översynen av Arbetsförmedlingen 2014/15:59 32 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:233 om validering 2014/15:57 125, 127, 130 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:174 om Panzisjukhuset 2014/15:46 16, 18, 21 2015-01-15
Svar på interpellation 2014/15:164 om reformering av Arbetsförmedlingen 2014/15:44 4, 10 2015-01-13
Arbetsmarknad och arbetsliv 2014/15:42 24, 81, 172, 166, 170, 175, 170, 164, 79, 85, 176, 77, 168, 164, 174, 177, 168, 172, 83, 166, 17, 19, 22, 20, 22 2014-12-19
Integration och jämställdhet 2014/15:38 50, 52, 54, 48, 31, 23, 27, 29, 46, 25 2014-12-15
Svar på interpellation 2014/15:139 om språkanalyser vid asylprövning 2014/15:30 2, 5, 8 2014-12-02
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 64, 66, 77, 79, 206, 211, 209 2014-11-11
(forts. från 12 §) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UFöU2) snabbprotokoll 130 2014-06-12
Strategisk exportkontroll 2013 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden snabbprotokoll 65 2014-06-10
Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag snabbprotokoll 35 2014-06-10
Biståndspolitisk plattform snabbprotokoll 26, 24, 22, 28, 20 2014-06-09
(forts. från 12 §) Sveriges politik för global utveckling (forts. UU12) snabbprotokoll 128 2014-05-28
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 snabbprotokoll 56, 60, 58 2014-05-09
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik snabbprotokoll 93, 91, 52, 157, 71, 89, 159, 161 2014-04-16
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) snabbprotokoll 105, 202, 200, 198, 53, 135 2014-04-10
Aktuell debatt: Situationen i Ukraina snabbprotokoll 105, 97, 89 2014-03-14
Information från regeringen om situationen i Ukraina snabbprotokoll 75, 73 2014-03-14
Svenska medborgare fängslade i Tunisien snabbprotokoll 80, 82 2014-01-23
Internationellt bistånd snabbprotokoll 163, 78, 80, 82, 143, 185 2013-12-16
Kvinnor, fred och säkerhet snabbprotokoll 28, 24, 32, 26, 30 2013-11-21
Omvärlden och Europa snabbprotokoll 51, 15, 49, 53, 70, 68, 17 2013-10-14
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali snabbprotokoll 8 2013-06-18
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 snabbprotokoll 34, 36, 32 2013-06-10
(forts. från 11 §) Strategisk exportkontroll 2012 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (forts. UU11) snabbprotokoll 130, 126, 128 2013-05-30
Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 snabbprotokoll 30, 19 2013-05-15
Sveriges politik för global utveckling snabbprotokoll 67 2013-03-06
Värdlandsavtal med Palestina snabbprotokoll 52, 50, 54 2013-03-06
(forts. från 12 §) Vissa säkerhetspolitiska frågor (forts. UU7) snabbprotokoll 94 2013-02-20
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 77, 110, 22, 22, 206, 208, 210, 14, 108, 75, 22, 14, 53, 14, 14, 55, 22 2013-02-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 7 och 8 februari snabbprotokoll 28, 30 2013-02-12
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) snabbprotokoll 186 2012-12-18
Kvinnors roll i fredsbevarande arbete snabbprotokoll 122, 120 2012-12-13
Aktuell debatt: Blockad av Gaza snabbprotokoll 25, 9, 17 2012-12-03
(forts. från 13 §) Mellanöstern och Nordafrika (forts. UU8) snabbprotokoll 153, 151, 155, 149, 157 2012-11-28
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22 och 23 november snabbprotokoll 26, 28 2012-11-27
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 maj protokoll 29 2012-05-25
(forts. från 17 §) Strategisk exportkontroll (forts. UU11) protokoll 158, 164, 156, 160, 162, 154, 166 2012-05-23
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 protokoll 24, 26, 28 2012-05-09
Svar på interpellation 2011/12:205 om åsikts- och pressfrihet i Turkiet protokoll 38, 43 2012-05-08
Aktuell debatt: Vapenfabrik i Saudiarabien protokoll 81, 65, 73 2012-04-11
Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition protokoll 122 2012-03-14
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 30 januari protokoll 24, 26 2012-02-01
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 december protokoll 30, 32 2011-12-13
Bostadsbristen protokoll 82, 84 2011-12-01
Barnkonventionen i lagstiftningen protokoll 70, 68 2011-11-10
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 oktober protokoll 51, 53 2011-10-28
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen snabbprotokoll 32, 30, 28, 24 2011-09-21
Aktuell debatt: Gränskontroller i Europa protokoll 25, 9, 17 2011-06-28
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 och 24 juni protokoll 61, 63 2011-06-28
(forts. från 10 §) Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (forts. UU10) snabbprotokoll 110 2011-05-19
(forts. från 7 §) Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel (forts. UU3) snabbprotokoll 99, 101, 97 2011-05-19
Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen snabbprotokoll 9 2011-04-01
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 24-25 mars snabbprotokoll 30, 28 2011-03-29
Aktuell debatt: Situationen i Libyen snabbprotokoll 117, 133, 125 2011-03-17
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan snabbprotokoll 19 2011-02-02
Nedläggning av den svenska ambassaden i Vietnam snabbprotokoll 24, 22 2011-01-27
(forts. från 9 §) Sidas stöd för kapacitetsutveckling (forts. UU5) snabbprotokoll 83 2011-01-20
EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden och EU:s utvecklingspolitik snabbprotokoll 73 2011-01-20
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 16 och 17 december snabbprotokoll 93, 95 2010-12-21
Internationell samverkan snabbprotokoll 96, 100, 16, 98 2010-12-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 28 och 29 oktober snabbprotokoll 237 2010-11-03
Aktuell debatt: Arbetslösheten snabbprotokoll 47, 33, 40 2010-06-09
Trygghetssystemen för företagare - arbetslöshetsförsäkringen protokoll 9 2010-05-20
Kontrollen över biståndsmedlen snabbprotokoll 87, 85 2010-05-06
Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 31 2010-05-06
(forts. från 4 §) Diskriminering (forts. AU8) protokoll 115, 111, 105, 103, 109, 107, 113 2010-03-25
En jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet protokoll 158, 156, 160 2010-03-11
(forts. från 7 §) Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor (forts. AU5) protokoll 135, 133 2010-03-04
Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor protokoll 9, 13, 17, 15, 11, 7, 5 2010-03-04
De nya sjukförsäkringsreglerna protokoll 57, 59 2010-02-11
Aktuell debatt: Coacher för arbetssökande protokoll 6, 20, 13 2009-12-11
(forts. från 5 §) Integration och jämställdhet (forts. AU1) protokoll 112, 104, 106, 108, 110 2009-12-03
Ändringar i arbetsmiljölagen m.m. protokoll 214, 212, 210 2009-05-20
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 76, 78, 80 2009-03-12
(forts. från 11 §) Arbetsrätt (forts. AU7) protokoll 133, 131, 127, 129, 135 2009-02-26
Svar på interpellation 2008/09:221 om sex- och samlevnadsundervisning protokoll 32, 29, 35 2009-01-23
Åtgärder för personer utanför arbetsmarknaden protokoll 22 2008-12-04
Aktuell debatt: Det ökande antalet varsel på arbetsmarknaden protokoll 13, 6 2008-11-12
Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv protokoll 36, 40, 38 2008-11-12
Information från regeringen om konflikten mellan Georgien och Ryssland protokoll 20, 18 2008-09-02
Nya regler om rätt till ledighet från anställning protokoll 7 2008-06-12
(forts. från 9 §) En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (forts. SfU12) protokoll 153, 155, 151 2008-06-04
(forts. från 10 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 91, 99, 95, 97, 93 2008-05-22
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 110, 112 2008-05-22
Meddelande om inställd votering protokoll 151, 153, 155 2008-04-24
Svar på interpellation 2007/08:510 om fler aktörer inom arbetsförmedling för att bryta utanförskapet protokoll 128, 120, 124 2008-04-22
Omorganisering av Arbetsförmedlingen protokoll 61, 63 2008-01-24
Särskild debatt om den svenska modellens framtid på svensk arbetsmarknad protokoll 5, 19, 12 2008-01-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december protokoll 128 2007-12-18
Svar på interpellationerna 2007/08:192, 191, 194 och 195 om situationen i Israel och Palestina protokoll 9, 15, 3 2007-12-04
En jobbgaranti för ungdomar protokoll 123, 132, 121, 134, 125 2007-10-31
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober protokoll 22 2007-10-23
Del 1: Arbete protokoll 59, 67, 61, 65, 75, 63, 73 2007-10-18
Svar på interpellationerna 2006/07:563 och 564 om hedersrelaterat våld mot barn protokoll 6, 2, 4 2007-06-12
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken protokoll 20 2007-05-30
Lönebidrag och sociala företag protokoll 70 2007-05-24
Diskriminering protokoll 67, 71, 69 2007-04-25
Jämställdhet protokoll 154, 76, 78, 80, 86, 88, 99, 101 2007-03-29
Utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar protokoll 98, 96, 100 2007-03-28
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars protokoll 20 2007-03-13
Arbetsmiljöfrågor protokoll 119, 113, 125, 121, 123, 117, 115 2007-02-21
Integrationsfrågor protokoll 95, 93, 91 2007-02-21
Aktuell debatt: A-kassan protokoll 14, 7 2007-02-15
Svar på interpellationerna 2006/07:202 och 203 om Sveriges arbete för kvinnors situation i väpnade konflikter protokoll 56, 51, 53 2007-01-26
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 96, 50, 94, 48, 44, 42, 52, 40, 46 2006-12-20
Svar på interpellation 2006/07:57 om arbetsmiljö protokoll 34 2006-11-30
Avvecklingen av Arbetslivsinstitutet protokoll 55, 57 2006-11-23
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 191, 187, 89, 136, 35, 87, 157, 185, 56, 195, 58, 193, 189, 155, 134, 37 2006-11-10
EU:s alkoholstrategi protokoll 103, 105 2006-10-26
Svar på interpellation 2003/04:118 om behandlingsprogram för dem som döms för våldtäkt protokoll 33, 35, 31 2003-12-01
Rehabiliteringsförsäkring protokoll 41, 43 2003-11-27
(forts. från 11 §) Jämställdhetspolitik (forts. AU2) protokoll 183, 166, 164, 185 2003-11-26
Jämställdhetspolitik protokoll 149, 130, 147, 112, 108, 110, 114, 132, 106 2003-11-26
Krisplan mot ohälsa snabbprotokoll 230, 228, 237, 226, 239 2002-06-12
Svar på interpellation 2001/02:386 om kvinnliga asylsökandes hälsa snabbprotokoll 60, 62, 58 2002-05-13
Riksdagens revisorers förslag angående efterkontroll av förtidspensioner snabbprotokoll 119, 117, 121 2002-04-19
Vissa arbetsskadefrågor snabbprotokoll 108, 79, 77, 61, 110 2002-04-19
Svar på interpellation 2001/02:336 om behovet av geriatriker snabbprotokoll 59, 57, 61 2002-04-12
Svar på interpellation 2001/02:200 om he- dersmord snabbprotokoll 8, 4 2002-02-07
Svar på interpellation 2001/02:151 om 11- punktsprogrammet för ökad hälsa i arbetslivet snabbprotokoll 25, 23, 27 2002-01-22
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 51, 49, 5, 24, 3, 26, 7 2001-12-05
Svar på interpellation 2001/02:48 om ökan- de legalisering av prostitution snabbprotokoll 28, 26, 24 2001-11-13
(forts. från 5 §) Anslag inom socialförsäk- ringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, snabbprotokoll 40, 59, 141, 124, 61, 122, 126, 139, 38 2000-12-08
Anslag inom socialförsäkringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, m.m. snabbprotokoll 25, 9, 7, 27, 11 2000-12-08
Underhållsstöd vid växelvis boende snabbprotokoll 158 2000-12-08
(forts. från 8 §) Maxtaxa och allmän för- skola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 173, 181, 177, 179, 175 2000-11-23
Ny socialavgiftslag snabbprotokoll 25, 6, 27, 8, 2 2000-11-16
Vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 50, 48, 42 2000-05-30
Svar på interpellation 1999/2000:362 om alkoholpolitik och folkhälsa snabbprotokoll 132, 135 2000-05-12
Information från regeringen om skrivelsen Reformeringen av domstolsväsendet - en hand- snabbprotokoll 171 2000-04-27
Allmänna motioner om fastighets- och för- mögenhetsbeskattning snabbprotokoll 68, 71, 73, 66, 50 2000-04-05
Justering av protokoll snabbprotokoll 45, 47 2000-04-05
Svar på interpellation 1999/2000:291 om avgifterna i äldreomsorgen snabbprotokoll 119, 124, 122 2000-03-28
Uppehållstillstånd på grund av anknyt- ning snabbprotokoll 155, 161, 159, 157, 163 2000-03-22
(forts.) Allmänna motioner om inkomst- skatter m.m. (forts. SkU13) snabbprotokoll 135, 133 2000-03-08
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. snabbprotokoll 117 2000-03-08
Allmänna motioner om mervärdesskatt snabbprotokoll 178, 198, 187, 200, 185 2000-03-08
Aktuell debatt: Frågorna runt ökade sjuk- skrivningar och behov av rehabilitering i arbetsli- snabbprotokoll 7, 2, 14 2000-02-10
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 10, 12, 58, 14, 35, 60, 37 1999-12-14
Vilande förtidspension snabbprotokoll 1, 3, 5 1999-12-14
Svar på interpellation 1999/2000:32 om bostadslösa studenter snabbprotokoll 138, 133 1999-11-04
Information från regeringen om regering- ens skrivelse om jämställdhetspolitiken inför 2000- snabbprotokoll 121, 119 1999-10-28
Försäkringsmedicinska utredningar snabbprotokoll 131, 149, 151 1999-05-28

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Désirée Pethrus

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.