Edward Riedl

Bio

Edward Riedl, född 1 juli 1976 i Bromma församling, Stockholms län, är en svensk politiker (moderat) och riksdagsledamot sedan år 2010, invald för Västerbottens läns valkrets. Han är Finansutskottets ordförande sedan 2022.
Reidl är ansvarig utgivare för webbtidningen Nyheter i Västerbotten som drivs av Moderaterna i Västerbotten.
Artikeln innehåller material från wikipedia Edward Riedl, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1290 (40.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
624 (19.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
278 (8.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1021 (31.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Edward röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Edward röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantOSSE-delegationen2023-02-102026-10-11
LedamotKrigsdelegationen2022-11-152026-10-11
OrdförandeFinansutskottet2022-10-272026-09-21
OrdförandeFinansutskottet2022-10-202022-10-27
LedamotOSSE-delegationen2022-10-112023-02-10
LedamotFinansutskottet2022-10-042022-10-20
SuppleantSkatteutskottet2022-10-042022-11-29
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotFinansutskottet2019-02-132022-09-26
LedamotOSSE-delegationen2018-10-092022-10-09
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantCivilutskottet2018-10-022019-02-13
LedamotTrafikutskottet2018-10-022019-02-13
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotTrafikutskottet2015-02-052018-09-24
LedamotTrafikutskottet2014-10-072015-02-04
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotTrafikutskottet2010-11-172014-09-29
SuppleantFinansutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantTrafikutskottet2010-10-122010-11-16
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2022/23:128 1, 3, 5, 7, 9, 39, 41 2023-06-20
Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:80 1, 1 2023-03-23
Extra ändringsbudget för 2023 - Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter 2022/23:67 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1, 3, 5, 7 2023-02-22
Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser 2022/23:59 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 2023-02-08
Statens budget 2023 - Rambeslutet 2022/23:37 1, 7, 1, 9, 7, 9 2022-12-13
Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:22 1, 1, 1 2022-11-17
Extra ändringsbudgetar för 2022 - Stöd till jordbruket och fiskerinäringen, kompensation för höga energipriser samt rekapitalisering av SAS AB 2021/22:135 4, 6, 8, 4, 6, 8 2022-06-21
Idéburen välfärd 2021/22:123 4, 8, 10, 4, 8, 10 2022-06-02
En ny riksbankslag 2021/22:122 38, 38 2022-06-01
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021 2021/22:121 6, 8, 6, 10, 8, 10 2022-05-31
Extra ändringsbudget för 2022 - Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser 2021/22:103 3, 5, 7, 3, 5, 7 2022-04-27
Svar på interpellationerna 2021/22:375 och 384 om bensin- och dieselskatten 2021/22:84 41, 45, 48, 41, 45, 48 2022-03-18
Extra ändringsbudget för 2022 - Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt åtgärder på skatteområdet och andra områden med anledning av coronaviruset 2021/22:63 2, 2 2022-02-02
Samhällsekonomi och finansförvaltning 2021/22:47 3, 3 2021-12-16
Ett förenklat upphandlingsregelverk 2021/22:29 7, 7, 7 2021-11-17
Svar på interpellation 2021/22:55 om priset på bensin och diesel 2021/22:24 64, 66, 68, 64, 66, 68 2021-10-29
Svar på interpellation 2021/22:56 om återinrättande av landsbygdsminister 2021/22:24 49, 52, 54, 49, 52, 54 2021-10-29
Svar på interpellation 2021/22:59 om en ny landsbygdsmyndighet med placering i Lycksele 2021/22:24 57, 59, 61, 57, 59, 61 2021-10-29
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:147 3, 6, 3, 8, 6, 8 2021-06-23
Svar på interpellation 2020/21:742 om begränsningar i möjligheten att demonstrera 2020/21:131 29, 32, 34, 29, 32, 34 2021-06-01
Svar på interpellation 2020/21:671 om Bromma flygplats framtid 2020/21:118 2, 5, 8, 2, 5, 8 2021-05-04
Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag 2020/21:117 1, 3, 11, 13, 27, 29, 31, 46, 48, 1, 3, 11, 13, 27, 29, 31, 46, 48 2021-04-30
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:111 3, 3 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:620 om evenemangsstöd till bland annat kultur och idrott 2020/21:109 79, 81, 83, 79, 81, 83 2021-04-16
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset 2020/21:99 7, 9, 11, 7, 9, 11 2021-03-24
Svar på interpellationerna 2020/21:312, 315, 316 och 317 om arbetslösheten i Sverige i förhållande till övriga EU 2020/21:90 85, 90, 95, 85, 90, 95 2021-03-09
Svar på interpellationerna 2020/21:450 och 460 om stöd till kultur- och idrottsarrangemang 2020/21:85 51, 54, 57, 51, 54, 57, 51, 54, 57, 51, 54, 57 2021-02-26
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:84 3, 6, 8, 3, 6, 8 2021-02-25
Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar 2020/21:79 27, 27 2021-02-10
Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet 2020/21:79 33, 33 2021-02-10
Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser 2020/21:71 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12 2021-01-27
Svar på interpellation 2020/21:241 om tidsplan för Norrbotniabanan 2020/21:62 77, 79, 81, 77, 79, 81 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:246 om ekonomiska krisstöd 2020/21:62 46, 48, 44, 46, 48, 44 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:247 om bankskatt 2020/21:62 51, 53, 55, 51, 53, 55 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:112 om exporten av elbilar till Norge 2020/21:47 16, 19, 22, 16, 19, 22 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:151 om effekter på arbetslinjen av försämrat reseavdrag 2020/21:47 67, 70, 73, 67, 70, 73 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:166 om bonus-malus 2020/21:47 84, 88, 84, 88 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:150 om krisstöd till handelsbolag 2020/21:44 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-12-01
Svar på interpellation 2020/21:152 om kompensation för utebliven regionsjukvård 2020/21:44 16, 18, 20, 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-12-01
Svar på interpellation 2020/21:156 om korttidspermittering och försenade utbetalningar 2020/21:44 13, 9, 11, 13, 9, 11, 13, 9, 11 2020-12-01
Svar på interpellationerna 2020/21:153, 154 och 155 om fjärrstyrd flygtrafikledning 2020/21:44 56, 58, 60, 56, 58, 60, 56, 58, 60 2020-12-01
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper med anledning av coronaviruset 2020/21:33 9, 9 2020-11-11
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset 2020/21:13 5, 5 2020-09-23
Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:143 4, 6, 8, 4, 6, 8 2020-06-23
Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:141 6, 6 2020-06-17
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:131 1, 1 2020-06-03
Statsministerns frågestund 2019/20:121 72, 81, 72, 72, 81 2020-05-14
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset 2019/20:98 6, 6 2020-04-01
Statlig förvaltning och statistikfrågor 2019/20:98 3, 3 2020-04-01
Frågestund 2019/20:94 90, 90, 39, 41, 72, 74, 106, 106, 16, 18, 28, 30, 19, 21, 16, 18, 54, 54, 19, 21 2020-03-26
Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online 2019/20:93 2, 2 2020-03-25
Svar på interpellation 2019/20:81 om nytt regemente till Umeå 2019/20:33 11, 13, 15, 11, 13, 15 2019-11-15
Svar på interpellation 2019/20:39 om arbetslöshetsmålet 2019/20:28 131, 133, 135, 131, 133, 135 2019-11-07
Svar på interpellation 2018/19:303 om ersättning till markägare 2018/19:112 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-09-05
Svar på interpellationerna 2018/19:205 och 206 om kompensation till flygplatser i Norrland vid återinförd flygskatt 2018/19:102 82, 84, 86, 82, 84, 86 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:210 om kronans styrka 2018/19:97 27, 29, 31 2019-05-29
Svar på interpellation 2018/19:228 om höjning av skatten på bensin och diesel 2018/19:97 34, 36, 38 2019-05-29
Svar på interpellationerna 2018/19:208 och 209 om kostnaderna för regeringens klimatpolitik 2018/19:97 16, 20, 24 2019-05-29
Offentlig upphandling 2018/19:73 1, 1, 23, 1, 23 2019-04-04
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 268, 270, 272, 274, 276 2018-10-17
Svar på interpellation 2017/18:408 om vägslitageavgift 2017/18:109 26, 28, 30 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:451 om införandet av miljözoner 2017/18:99 108, 110, 112 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:454 om enskilda avlopp 2017/18:99 94, 96, 98 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:436 om viltolyckor 2017/18:94 44, 46, 48 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:407 om kostnader för bärgning 2017/18:83 98, 100, 102 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:341 om Kvarkenfärjan 2017/18:67 95, 97, 99 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:345 om snöröjning i Norrland 2017/18:67 109, 111, 113 2018-02-06
Svar på interpellationerna 2017/18:339, 340 och 342 om svarta körskolor 2017/18:67 88, 90, 92 2018-02-06
Svar på interpellationerna 2017/18:343, 344 och 346 om ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning 2017/18:67 102, 104, 106 2018-02-06
Svar på interpellationerna 2017/18:81 och 174 om preclearance på Arlanda 2017/18:65 14, 17, 20 2018-02-01
Svar på interpellation 2017/18:226 om fjärrstyrd flygledarverksamhet 2017/18:63 128, 130, 132 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:314 om intrångsersättning till ägare av fjällnära skog 2017/18:63 106, 109 2018-01-30
Svar på interpellationerna 2017/18:211 och 213 om svarttaxi 2017/18:63 61, 63, 65 2018-01-30
Svar på interpellationerna 2017/18:215 och 216 om nykterhets- och hastighetskontroller 2017/18:63 68, 70, 72 2018-01-30
Svar på interpellation 2016/17:620 om polisutbildningen i Umeå 2017/18:58 11, 13, 15 2018-01-19
Svar på interpellation 2017/18:45 om skydd för kritisk infrastruktur 2017/18:58 18, 20, 22 2018-01-19
Svar på interpellationerna 2017/18:46 och 166 om åtgärder mot utländska stöldligor 2017/18:58 25, 28, 31 2018-01-19
Svar på interpellation 2017/18:194 om översyn av artskyddsförordningen 2017/18:55 76, 79 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:212 om skrotbilar 2017/18:55 84, 86, 88 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:225 om landsbygdens villkor 2017/18:55 8, 12 2018-01-16
Svar på interpellationerna 2017/18:47 och 49 om mer resurser till tullen 2017/18:55 15, 17, 20 2018-01-16
Svar på interpellationerna 2016/17:402, 403, 404, 405 och 406 om fjärrstyrd flygledning 2016/17:103 102, 104, 106 2017-05-02
Svar på interpellationerna 2016/17:426 och 429 om införandet av en kilometerskatt 2016/17:99 73, 75, 77 2017-04-25
Yrkestrafik och taxi 2016/17:96 49, 51, 53, 60, 62 2017-04-19
Svar på interpellation 2016/17:295 om gårdsförsäljning av alkohol 2016/17:83 79, 81, 83 2017-03-21
Svar på interpellation 2016/17:299 om svensk ansökan om vinter-OS 2026 2016/17:83 86, 88, 90 2017-03-21
(forts. från § 6) Luftfartsfrågor (forts. TU10) 2016/17:81 137, 139, 141, 143, 145 2017-03-16
Svar på interpellation 2016/17:316 om centralisering av journalister 2016/17:79 95, 97, 99 2017-03-14
Svar på interpellationerna 2016/17:313, 314, 315, 317 och 318 om public service och onlinetjänster 2016/17:79 88, 90, 92 2017-03-14
Svar på interpellationerna 2016/17:273, 274 och 275 om Swedavia och Umeå flygplats 2016/17:75 26, 28, 30 2017-02-28
Svar på interpellation 2016/17:291 om förtroendet för polisen 2016/17:74 54, 56, 58 2017-02-24
Svar på interpellation 2016/17:292 om våldsbrott mot enskilda 2016/17:74 61, 63, 65 2017-02-24
Svar på interpellation 2016/17:293 om olycksstatistik i trafiken 2016/17:74 82, 84, 86 2017-02-24
Svar på interpellation 2016/17:300 om tyngre lastbilar i Västerbotten 2016/17:74 96, 98, 100 2017-02-24
Svar på interpellation 2016/17:301 om skogsindustrierna och kilometerskatten 2016/17:74 19, 21, 23 2017-02-24
Svar på interpellation 2016/17:304 om pengar för järnväg mellan Umeå och Skellefteå 2016/17:74 103, 105, 107 2017-02-24
Svar på interpellationerna 2016/17:297 och 305 om Västra länken i Umeå 2016/17:74 89, 91, 93 2017-02-24
Svar på interpellation 2016/17:294 om statliga bolag 2016/17:71 86, 88, 90 2017-02-21
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 124 2016-12-12
Svar på interpellation 2016/17:53 om finansiering av Norrbotniabanan 2016/17:20 16, 18, 20 2016-10-25
Svar på interpellation 2016/17:22 om nya direktiv till Trafikverket 2016/17:14 24, 26, 28 2016-10-13
Svar på interpellation 2015/16:739 om beredskapsjobb 2015/16:129 16, 18, 20 2016-09-01
Svar på interpellation 2015/16:738 om transportinfrastrukturen i Norrland 2015/16:128 2, 4, 6 2016-08-25
Svar på interpellation 2015/16:740 om olagliga körskolor 2015/16:128 9, 11, 13 2016-08-25
Svar på interpellationerna 2015/16:742 och 743 om vägunderhållets påverkan på nollvisionen 2015/16:128 16, 18, 20 2016-08-25
En luftfartsstrategi för Europa 2015/16:116 160, 162, 164, 167, 169 2016-06-09
Svar på interpellationerna 2015/16:650 och 651 om statliga jobb på mindre orter 2015/16:114 128, 130, 132 2016-06-07
Svar på interpellation 2015/16:581 om lagstiftning om jakt i fjällmiljö 2015/16:110 31, 33, 36 2016-05-24
Trafiksäkerhet 2015/16:95 95, 104, 106, 113, 115, 120, 122 2016-04-20
Svar på interpellation 2015/16:500 om fortsatta satsningar på Umeå universitet 2015/16:90 45, 47, 49 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:501 om Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 2015/16:90 87, 89, 91 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:502 om bärgning av bussar 2015/16:90 94 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:503 om svenskt förarbevis för snöskoter i Norge 2015/16:90 97, 99, 101 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:504 om åtgärder för fler elbilar 2015/16:90 104, 107, 110 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:506 om kommunala naturreservat 2015/16:90 27, 30, 33 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:507 om antalet riksintressen vid bostadsbyggande 2015/16:90 36, 39, 42 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:505 om ny anläggning för skyddscentrum i Umeå 2015/16:89 39, 41, 43 2016-04-08
Svar på interpellationerna 2015/16:427, 496 och 518 om villkoren för svenska mjölkbönder 2015/16:86 68, 74, 81 2016-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:465 och 477 om effekter på demokratin av ny regionindelning 2015/16:86 127, 134 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:425 om strandskyddet 2015/16:80 2, 5, 8 2016-03-15
Svar på interpellationerna 2015/16:367 och 371 om nätmobbning och näthat 2015/16:76 94, 96, 98 2016-03-08
Svar på interpellation 2015/16:350 om Kvarkens färjetrafik 2015/16:72 92, 94, 97 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:351 om byggstart för Norrbotniabanan 2015/16:72 103, 107 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:366 om transporter till och från Bromma 2015/16:72 123, 126, 129 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:369 om drönarnas inverkan på flygsäkerheten 2015/16:72 132, 134, 136 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:375 om uppvisande av giltigt körkort 2015/16:72 139, 141, 143 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:368 om transportinfrastrukturens betydelse för industrin 2015/16:68 134, 136, 138 2016-02-23
Svar på interpellationerna 2015/16:365, 370 och 393 om gårdsförsäljning 2015/16:68 171, 174, 176 2016-02-23
Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar 2015/16:65 22 2016-02-10
Svar på interpellation 2015/16:273 om skydd för offer för hämndporrbrott 2015/16:60 2, 4, 6 2016-01-28
Svar på interpellation 2015/16:270 om flygets gröna omställning 2015/16:58 49, 51, 53 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:272 om byggandet av Norrbotniabanan 2015/16:58 56, 59, 62 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:278 om åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan 2015/16:58 72, 74, 76 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:274 om innovation för flyget 2015/16:52 32, 34, 36 2016-01-14
Svar på interpellation 2015/16:271 om nationellt skogsmuseum 2015/16:50 34, 36 2016-01-12
Svar på interpellation 2015/16:275 om avveckling av uppdraget för förhandlingspersonen för Bromma flygplats 2015/16:50 23, 25 2016-01-12
Svar på interpellation 2014/15:696 om nivån på myndighetsavgiften för flyget 2015/16:3 115, 117, 120 2015-09-17
Svar på interpellationerna 2014/15:694 och 695 om antalet flygplatser i Stockholm 2015/16:3 104, 107, 111 2015-09-17
Svar på interpellationerna 2014/15:725 och 727 om infrastrukturministerns hantering av frågan om Bromma flygplats 2014/15:121 46, 48, 50 2015-08-27
Svar på interpellation 2014/15:553 om utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser 2014/15:120 44, 46, 48 2015-06-23
Svar på interpellation 2014/15:515 om uteblivna skatteintäkter från kilometerskatten 2014/15:107 13, 16, 20 2015-06-02
Svar på interpellationerna 2014/15:401, 402, 403 och 516 om flygskatten 2014/15:107 2, 6, 10 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:444 om Västra länkens betydelse för Umeås utveckling 2014/15:95 80, 82, 84 2015-05-05
Infrastrukturplanering 2014/15:86 173, 175, 177, 184, 186 2015-04-15
Svar på interpellation 2014/15:335 om skärpta straff för inbrott 2014/15:73 10, 13, 16 2015-03-17
Svar på interpellation 2014/15:235 om möjlighet för tyngre och längre fordon att färdas på det svenska vägnätet 2014/15:65 84, 88 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:248 om regler kring gränsöverskridande skoterkörning 2014/15:65 93, 95, 97 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:274 om flygstrategi 2014/15:65 120, 122, 124 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:275 om flygsäkerhet 2014/15:65 127, 129, 131 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:216 om alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer 2014/15:54 43, 47 2015-02-03
Svar på interpellationerna 2014/15:178 och 184 om effekterna av en frysning av Förbifart Stockholm 2014/15:44 83, 88, 93 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:94 om flygskatt 2014/15:23 83, 86, 89 2014-11-18
Svar på interpellation 2014/15:64 om miljöeffekter av att bygga på stadsnära flygplatser 2014/15:17 23, 26 2014-11-06
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 62 2014-10-21
Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 50 2014-10-21
Järnvägspolitiska frågor och Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. snabbprotokoll 77 2014-06-24
Luftfartsfrågor snabbprotokoll 157, 170, 155, 144, 75, 174, 142, 81, 4, 58, 6, 60, 8, 62, 10, 64, 12, 66, 85, 76, 78, 30, 32, 73, 138, 172, 186, 191, 146, 189, 79, 176, 184, 140, 83, 174, 172, 168, 77 2014-06-12
Vinterdäck på tunga fordon snabbprotokoll 79, 81 2014-02-20
(forts. från 15 §) Sjöfartsfrågor (forts. TU6) snabbprotokoll 114, 118, 116 2014-01-29
De regionala flygplatserna snabbprotokoll 88, 86 2013-10-24
Infrastruktur snabbprotokoll 403, 401 2013-10-16
Sjöfartsfrågor snabbprotokoll 21, 79, 89, 91 2013-05-02
(forts. från 8 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 216, 222, 228, 218, 220, 226, 224 2012-12-13
Svar på interpellation 2012/13:18 om Norrlandsvägar snabbprotokoll 13, 18 2012-10-18
Luftfart protokoll 125, 123, 22, 24, 26, 127 2012-05-31
Sjöfart protokoll 129 2012-04-11
Svar på interpellation 2011/12:267 om sjukvården i glesbygd protokoll 6, 12 2012-03-13
Kommunikationer protokoll 77, 76, 79, 75, 92, 94, 96 2011-12-14
Svar på interpellationerna 2011/12:139, 156 och 165 om transportbranschen protokoll 64, 59 2011-12-13
Norrbotniabanan protokoll 48, 50 2011-11-10
Svar på interpellationerna 2011/12:51, 53 och 54 om järnvägsinvesteringar i Norrland protokoll 50, 43 2011-11-08
Svar på interpellation 2011/12:6 om Arlandabanan snabbprotokoll 23, 28 2011-09-27
Svar på interpellation 2010/11:394 om miljöskatt på flyget och energiskattedirektivet protokoll 110, 114 2011-06-22
Svar på interpellation 2010/11:240 om E20 som fyrfältsväg genom Skaraborg snabbprotokoll 128, 131 2011-03-11
Insatser mot diktaturen i Libyen snabbprotokoll 62 2011-03-03
Svar på interpellation 2010/11:109 om beredskap för att hantera akuta stopp i tågtrafiken snabbprotokoll 41, 46 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:137 om ökad flygkapacitet i södra Lappland snabbprotokoll 61, 58 2011-01-18
(forts. från 6 §) Kommunikationer (forts. TU1) snabbprotokoll 114, 116, 118 2010-12-21
Svar på interpellation 2010/11:13 om ett växande regeringskansli snabbprotokoll 12, 8 2010-11-09
Arbetsmarknad och regionalpolitik snabbprotokoll 348, 358, 362, 331, 350, 346, 356, 360, 329, 352, 354 2010-11-04
Rättsväsendet och kriminalpolitik snabbprotokoll 248, 250 2010-11-04
Ekonomisk politik och skatter snabbprotokoll 130, 145, 143, 128 2010-11-03
Statsförvaltningen snabbprotokoll 307, 309 2010-11-03
Trafik och IT-politik snabbprotokoll 324, 326 2010-11-03
Svar på interpellation 2010/11:9 om byggstart för Norrbotniabanan protokoll 29, 36 2010-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Edward Riedl

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.